__MAIN_TEXT__

Page 1

Ett steg till!

Ett steg till!

En metodbok för biblioteksutveckling Tvinningprojektets slutrapport

Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling Tvinningprojektets slutrapport Det du håller i din hand är resultatet av projektet ”Tvinning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en praktisk handbok för bibliotek som vill arbeta tillsammans för att åstadkomma verksamhetsutveckling.

En viktig del av Tvinningprojektet har varit prövandet av olika metoder för kunskapsutveckling på bibliotek. Den bibliotekspersonal på runt 30 folkbibliotek som har deltagit i projektet ger i den här rapporten synpunkter på vad som fungerat bra i arbetet med metoderna och vad som varit svårt.

De aktuella metoderna är tvinning som metod, studiebesök, tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartläggning, fokusgrupper, observationer och kollegial observation. I vilka sammanhang fungerar de olika metoderna bäst? Vad kan man förvänta sig för resultat om de används? Hur gör man? Det är frågor som vi hoppas att den här metodboken kan hjälpa till med att besvara.

En metodbok för biblioteksutveckling

Tvinningprojektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Mellansverige, LIM. Projektet har fått stöd av Statens kulturråd. Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3

Tvinningprojektets slutrapport

Regionbibliotek Stockholm

Profile for annastinacecilia

Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling.  

Tvinningprojektets slutrapport Detta är resultatet av projektet ”Tvinning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en praktisk ha...

Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling.  

Tvinningprojektets slutrapport Detta är resultatet av projektet ”Tvinning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en praktisk ha...

Advertisement