Page 1

Anna Skak • Mediegrafiker

Typografi og ombrydning


Opgaven

Kontraster i typografien

Opgaven gik ud på at fremstille en tosiders værdikupon i A5-format til den svenske kunde Adlibris Fotoservice i samarbejde med CEWE Nordic. Jeg skulle derfor holde mig indenfor Adlibris og CEWE’s stil i forehold til layout og typografi. Dog kunne jeg selv vælge opsætning og ombrydning af A5’en efter at have fået tekst og logo.

Kontrasterne er at se på teksternes størrelser samt ombrydningen hvor der er mere eller mindre luft. Alle tekster er venstrestillede undtagen h1 og værdikoden der skal tydeliggøres. Teksterne er meget sort på hvidt i modsætning til logoerne og produktbillederne der bryder ind med farve. Teksten i de gule trekanter på bagsiden er skråt placeret da alt andet er meget lige op og ned, og bliver da blikfang.

Font, størrelse, skriftsnit og linjeafstand Fælles for mine paragraphstyles er at de alle er på svensk sprog, skrevet med en grotesk font og har CMYK-farven 000X. De brugte paragraphstyles er næsten alle sammen venstrestillet og med normale cases, det er blot h1 og værdikoden der er centreret og har All Caps. h1 Overskriften er markant og fanger blikket. Den tilpasser ikke gitteret. Gotham, Black 25/30 pt. Bogstaverne er store; All Caps. Space before/after på 2/1 mm. h2 Underrubrikken skal være tilpas synlig til at gøre opmærksom på de vigtige oplysninger. Den er tilpasset gitteret og har fonten Gotham, Medium 8/11 pt. Space before på 6 mm. h3 Introteksten er kraftigere end brødteksten, så den tydeliggøres. Den er tilpasset gitteret. Gotham, Medium 8/11 pt. Space before på 6 mm. Rabatt Den skrå centrerede tekst i den gule trekant fanger øjnene og man forstår hurtigt at man kan spare penge. Gotham, Medium 9,9/13,2 pt.

Anna Skak • Mediegrafiker

Brødtekst Skrevet med en letlæselig font så budskabet står klart. Brødteksten er tilpasset til gitter. Gotham, Book 8/11 pt. Info Giver informationer om hvor længe tilbudende gælder og hvor de kan bestilles. De er lavet små og er ikke tilpasset gitteret. Gotham, Book 6/9 pt. Kundeservice Teksten er mindre og placeret nederst på forsiden, hvor man kan få korte facts. Der er ikke tilpasset til gitteret. Gotham, Medium 7/9,5 pt. Værdikode Koden i de grå kasser på bagsiden er meget vigtige og er derfor markante og centrerede. De er ikke tilpasset gitteret. Frutiger 87 Extra Black Cn, Regular 23/26 pt.

Æstetik ifl. register, marginforhold osv. Det var kundens ønske at der både skulle være plads til en del tekst og billeder på de få sider uden at det blev uoverskueligt. Det var derfor vigtigt at udnytte pladsen bedst muligt så det ikke blev for meget på siderne. De store rubrikker og billederne fanger blikket og øjnene bliver ført ned over siderne. Marginforholdet er på 12,7 mm. Jeg har valgt at have teksten på 1 kolonne.

Argumenter for produktionsmetoder Der er oprettet en masterside som siderne er lavet ud fra, især med marginforholdene. I dette tilfælde blev mastersiden kun brugt til regulering af baselinegrid så det var tilpasset bogstavernes x-højde, men ikke til andet, heller ikke paginering da der her kun var to sider og siderne skulle være ret forskellige fra hinanden. Guidelines har jeg benyttet mig af på hver side så tekst og billeder blev placeret nøjagtigt efter hinanden.

Komposition og modulopbygning Forside og bagside er forskellige fra hinanden, da forsiden er en introducerende tekstside med kundens logo. Bagsiden er den det hele handler om med de 3 tilbud med værdikoder. Så selvom siderne er modsætninger til hinanden var det vigtig at holde en rød tråd i produktet.

Kvalitetsvurdering Kunden og jeg er rigtig glad for resultatet, især fordi at den er kommet i brug i Adlibris’ butikker i juleperioden. Det vigtigste i denne opgave, var at gøre Adlibris tilfeds. Vi fik først afklaret, hvem målgruppen til produktet var. Derefter har jeg løbende udarbejdet udkast, som kunden har kommet med feedback til, som der så er blevet justeret efter.


Valg af font Tekst på for- og bagside, Gotham Medium, Book, Book Italic, Black, Light:

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Værdikoderne på bagsiden, Frutiger 87 Extra Black Cn, Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Typografi og ombrydning • side 2/5

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ


Beskrivelse

Anna Skak • Mediegrafiker

På mastersiden skal gitteret opsættes korrekt. Brødteksten indsættes i tekstboksene og grundlinjenettet låses op. Bogstavernes x-højde skal flugte med topmargin. En guideline føres ned under bogstaverne, man aflæser tallet fra Y, går op i InDesign > Preferences > Grids og indsætter resultatet i Start. Herefter reguleres bundmargin, så denne flugter med gitteret. Det kan gøres ved at trække en billedboks op til tekstboksen og måle højden. Derefter gå i Layout > Margin and Columns hvor man i Bottom skriver tallet fra højden. Man skal så huske at låse grundlinjenettet igen og slette billedboks og tekstboks på mastersiden.


Grundmodul Brødteksten er letlæselig

Trekant for at bemærke tilbud

3 mm til beskæring

Kundens logo er placeret så det er det første man ser Værdikoden er tydelig da den er med store og tykke bogstaver og tal, anbragt i en kasse.

Tekst holder sig inde for margin

Kundens 2. logo fylder snart en 3. del af siden

Produktbilleder viser hvad der er tale om og er placeret ud for værdikoden.

Typografi og ombrydning • side 4/5

Overskriften er med sine store bogstaver meget markant og opdeler hver produkttilbud. Den holder sig inden for margin.


Anna Skak • Mediegrafiker Det endelige resultat

H2: Typografi og ombrydning  
H2: Typografi og ombrydning  

En del af min portfolio til 2. hovedforløb. Ombrydning af værdikupon.

Advertisement