Page 1

Kvinde 2. Årgang 2013

ISSN 2245-814X

til Kvinde

FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013

‘FRIENDS’ Wins the Initiative Award 2013

DEN omvendte

INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere ......................................... Integration Upside Down Resourceful New Danes

F

rivillig hed

TÆNK hvad en fyldt indkøbspose kan gøre ................................ Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Por træt af

Maria Elena

Medmenneske bag fængselsmurene .................................................... Portrait of Maria Elena Kindness Behind Prison Walls

VENSKAB FRIENDSHIP NETVÆRK NETWORK KULTUR CULTURE KTK_Magasin2013_Final.indd 1

kvindetilkvinde.dk 16/09/13 16.30


Kolofon:

Udgives af Foreningen Kvinde til Kvinde Københavns Kulturcenter Drejervej 15 2400 København NV Tlf. 35310010 ktk@kulturcenter.dk Redaktion: Merete Tangstad Karin Borup Ravnborg Fotografer: Anna Sircova Jessica Eisenbraun Nicolaj Kristensen Forsidefoto af Jessica Eisenbraun Art Director: Helene Mathew Grafiker: Nicolaj Kristensen Oplag: 3000 eksemplarer

Colophon:

Published by The association Woman to Woman Copenhagen Culture Center Drejervej 15 2400 Copenhagen NV Telephone: 35 31 00 10 ktk@kulturcenter.dk Editors: Merete Tangstad Karin Borup Ravnborg Photographers: Anna Sircova Jessica Eisenbraun Nicolaj Kristensen Cover photo by Jessica Eisenbraun Art Director: Helene Mathew Graphic designer: Nicolaj Kristensen Circulation: 3000 copies

KTK_Magasin2013_Final.indd 2

16/09/13 16.30


04 08 10 12 14 16 20 24 28 31

indhold

Portræt: Maria Elena Rodriguez Smith - medmenneske bag fængselsmurene Portrait: Maria Elena Rodriguez Smith - kindness behind prison walls Fra redaktionen: Ressourcestærk fotograf From the editors: Resourceful Photographer Klumme: Ensomhed - hvad er det? Column: Loneliness - what is that? Fokus: Frivillighed - En lille ting kan gøre en stor forskel Focus: Volunteering - A small thing can make a big difference Vi anbefaler: Kardemomme, kikærter og couscous - ny kogebog om integration We recommend: Cardamom, Chickpeas and Couscous - new cookbook on integration Interview: Et ligeværdigt møde - Noelia møder Merete Interview: On equal terms - Noelia meets Merete Reportage: FRIENDS vinder initiativpris Report: FRIENDS wins Initiative Reward Interview: Mor og datter til FRIENDS café Interview: Mother and daugher at the FRIENDS café Siden sidst: Juleevent for flygtningekvinder Recently: Christmas event for refugee women Vi anbefaler: Bliv medlem af Kvinde til Kvinde og gør en forskel We recommend: Become a member of Woman to Woman and make a difference

Kære læser I den seneste tid har jeg mødt mange internationale kvinder, der gerne vil gøre en forskel i Kvinde til Kvindes arbejde. Og jeg overraskes - og glædes på én gang over alle de smukke, ressourcestærke kvinder, som har så meget at give. Jeg bliver meget inspireret af at møde disse internationale kvinder, og jeg fascineres over den selvfølgelighed, de bærer deres styrke med. Det er disse kvinder, dette magasin handler om - kvinder, der alle er kommet til Danmark som fremmede fra et andet land, med et andet sprog, andre holdninger og en anden livsstil. De er fulde af inspiration og overskud til at gøre en forskel for andre deriblandt indsatte asylsøgere eller flygtningekvinder og -børn. Vi kan lære meget i mødet med de fremmede - og de af os. Når vi møder mennesker ligeværdigt og så fordomsfrit, vi kan, så kommer vi også hurtigere ind til kernen af, hvem de er. Dansker eller nydansker - det spiller ingen rolle. Mødet foregår fra hjerte til hjerte og ikke fra facade til facade. Og dér ligger skatten begravet! Hver især rummer vi styrker og ressourcer - flere end vi selv aner. Det handler blot om at finde det bedste frem i hinanden, så vores ressourcer må få frit løb - til glæde for hinanden og andre. Editor´s Note. Lately I have met many international women who want to make a difference in the work of Woman to Woman. And I am both surprised and pleased with all the beautiful, resourceful women, who have so much to give. I get

very inspired by meeting these international women, and I am fascinated by their quiet confidence and strength. These are the women that this magazine is about. Women, who have all come as foreigners to Denmark from a foreign country with a foreign language, foreign attitudes and a foreign lifestyle. They are inspired and driven to make a difference in the lives of others, among them detained asylum seekers or refugee women and children. We can learn much from interacting with foreigners – and they from us. When we meet people on equal terms and as open-minded as possible, we will get to the heart of who they are much quicker. Danes or New Danes – it makes no difference. Interaction happens from heart to heart and not from façade to façade. That is where the treasure is buried! Each of us has strengths and resources – more than we realize. It is simply a question about discovering the best in each other and letting our resources loose – for the mutual benefit of all. God læselyst! Enjoy!

Merete Tangstad

3 KTK_Magasin2013_Final.indd 3

16/09/13 16.30


Fakta om Maria Elena Maria Elena Rodriguez Smith Født 1960 i Corinto i det vestlige Nicaragua Bor i Roskilde Fraskilt - har to voksne børn Arbejder som miljøterapeut for psykisk syge unge i Roskilde og som pædagog for indsatte i Ellebæk-fængslet

4 KTK_Magasin2013_Final.indd 4

Facts about Maria Elena Maria Elena Rodriguez Smith Born 1960 in Corinto in western Nicaragua Lives in Roskilde Divorced, has two grown children Works with mentally ill young people in Roskilde and detainees at the Ellebæk Prison

16/09/13 16.30


M edmenneske bag fængselsmurene P ortr æ t

PORTRAIT

Portræt af Maria Elena

Portrait of Maria Elena: Kindness Behind Prison Walls

Maria Elena er en kærlig stemme for indsatte asylansøgere i Ellebæk-fængslet thetic voice for the detained asylum-seekers at the Ellebæk Prison

Maria Elena is a sympa-

Af: Karin Borup Ravnborg Foto: Anna Sircova

”D

et er dig, vi vil have. Du må aldrig være i tvivl om, at det er her, du skal være.” Så tydeligt fik Maria Elena Rodriguez Smith det at vide af lederen for kriminalforsorgen, at der er brug for hende i det fængsel ved Sandholmlejren, hvor hun arbejder som pædagog blandt de indsatte asylansøgere. Efter to år på fuld tid måtte hun holde en pause, fordi arbejdet blev for hårdt for hende psykisk. ”You are the one we want. Never doubt that this is where you are supposed to be.” The leader of the Danish Prison and Probation Service was this blunt when he told Maria Elena Rodriguez Smith that she was needed in the prison at the Sandholm Center where she works as a social educator among the detained asylum-seekers. After two years of full time work there, she had to take a break because the work had become too mentally draining for her.

Græd hver dag efter arbejde “Hver gang, jeg havde været på arbejde i fængslet, tog jeg hjem og græd. Jeg syntes, det var helt forfærdeligt, det jeg hørte, og de skæbner, jeg mødte. Mænd, der levede adskilt fra deres kone og børn. Det er sådanne mennesker, man møder, og man kan ikke lade være med at engagere sig i dem,” fortæller hun. Nu er Maria Elena tilbage nogle få timer om ugen i Ellebæk-fængslet, hvor hun laver mad med de indsatte og arrangerer bankospil og andre aktiviteter, som kan være med til at bryde deres ellers grå og triste hverdag. Resten af tiden arbejder hun i Roskilde som miljøterapeut for psykisk syge unge. Pausen har hun brugt til at reflektere over egne grænser og indsats. “Nu hvor jeg er her i færre timer, kan jeg bedre distancere mig. Mit højeste mål for denne dag er, at de har spist en god middag og er glade. Og så kan jeg tage hjem og lukke min dør og sige: ‘Det var det’. Jeg kan ikke redde de indsatte eller ændre situationen for dem, men jeg kan være med til at give dem en god dag.” Cried every day after work. ”Every time I had been to work at the prison, I went home and cried. The misery I met and the sad stories I heard were just heartbreaking – such as

men who live apart from their wives and children. Those are the people you meet, and it is impossible not to get involved,” she says. Now Maria Elena is back, working a few hours a week at the Ellebæk Prison, where she cooks with the detainees and arranges bingo and other activities that can help lighten up their otherwise gray and dull everyday life. She also works with mentally ill young people. She used ther break to reflect upon her own limits and efforts. “Now that I have fewer hours, it’s easier to distance myself. My primary goal for the day is that they enjoy a good meal and are happy. Then I can go home, shut my door and say: ‘That was that.’ I can’t save the detainees or change their situation for them. I can, however, help give them a good day.” Taler de indsattes sag Der er ingen tvivl om, at der er brug for den lille, energiske nicaraguaner og den forskel, hun gør for de indsatte asylansøgere i fængslet. Modsat fængselsbetjentene, der skal opretholde lov og orden, kan hun være et medmenneske for fangerne - en, de kan tale med om det, der er svært. Hun nyder stor respekt - både blandt kollegaer og fanger - og det er hende, der kan tale de indsattes sag over for ledelsen. “De er aldrig i tvivl om, hvad jeg står for. Jeg bryder mig ikke om, hvis de indsatte bliver behandlet dårligt,” siger Maria Elena og fortæller om en episode, hvor en kvindelig indsat blev skældt ud af en fængselsbetjent, noget hun oplevede som meget ydmygende, og hun gik til Maria Elena og græd. “Jeg sagde til hende, at jeg ikke kunne gøre noget ved det, men at jeg ville gå videre med det. Jeg kan godt blive rigtig vred over for uretfærdigheder. Det sker også, at jeg hidser mig op over for ledelsen, og så kommer det der latinamerikanske temperament op i mig,” fortæller Maria Elena med et glimt i øjet og tilføjer: “Det er vores fælles ansvar at behandle andre mennesker ordentligt. Det er vigtigt, at de indsatte asylansøgere bevarer sig selv som menneske - også til når de engang kommer videre i livet.” Speaking up for the detainees There is no doubt that there is need for the small, energetic Nicaraguan lady and the difference she makes in the lives of the detained asylum-seekers. Unlike the prison officers, who keep law and order, she has the freedom of being there for the detainees – being Artikel fortsætter...

KTK_Magasin2013_Final.indd 5

>

5 16/09/13 16.30


P ortr æ t

someone they can talk to about that which is difficult. She enjoys great respect – both among colleagues and detainees – and she is the one who will speak to her superiors on behalf of the detainees. ”They are never in doubt about my position. I dislike when the detainees are treated poorly,” says Maria Elena and recounts an episode, when a female detainee was scolded by a prison officer, which she perceived as very humiliating. Afterwards she went to Maria Elena and cried. ”I told her that I couldn’t do anything about it but that I would pursue the matter. I can get really upset with injustices. I have even been known to work myself up in front of my superiors. That is when my Latino temper takes over,” Maria Elena says with a smile and adds: ”It is our common responsibility to treat other people decently. It is important that the detained asylum-seekers keep their self-respect – also as they move on in life.”

PORTRAIT

don’t you just run a small kindergarten where all the children are happy and smiling?’ But I can’t. I think it has to do with me growing up in a country worn with war and social injustice,” says Maria Elena and tells about her childhood in a small harbor town in Nicaragua. There were many prostitutes in the streets. They lived in brothels, and the men beat them. Little Maria Elena looked out the window of her room and saw how the men would yell at them. Her mother told her to go to bed. But Maria Elena became angry and thought it was terrible that women were treated like that in her country. ”So I was always something of a rebel,” she says. That became the beginning of her social involvement in her home country, which was affected by poverty, civil war and more than fifty years of dictatorship and suppression. She has worked as a school teacher, taught fishermen and farmers how to read and handed out malaria medicine to the poorest people of the population. ”That is what I grew up with. It was important that I made a difference. I think that was why I chose that type of work in the Ellebæk Prison.”

”Jeg kan ikke

redde de indsatte,

men jeg kan være med til at

give dem en god dag.”

Lidt af en oprører “Mange af mine venner spørger mig: ‘Hvorfor vælger du sådan et arbejde? Hvorfor kan du ikke bare have en lille børnehave, hvor alle børn er lykkelige og smiler?’ Men det kan jeg slet ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er vokset op i et land med krig og social uretfærdighed,” siger Maria Elena og fortæller om sin barndom i en lille havneby i Nicaragua. Der var mange prostituerede kvinder på gaden. De boede på bordeller, og mændene slog dem. Den lille Maria Elena stod på sit værelse og så ud af vinduet, hvordan mændene råbte ad dem. Hendes mor sagde, hun skulle gå i seng. Men Maria Elena blev vred og syntes, det var forfærdeligt, at kvinder skulle have det sådan i hendes land. “Så jeg har altid været lidt af en oprører,” siger hun. Det blev starten på et socialt engagement i hendes eget hjemland, der var præget af fattigdom, borgerkrig og over 50 års diktatur og undertrykkelse. Hun har arbejdet som skolelærer, lært fiskere og bønder at læse og delt malariamedicin ud til de fattigste i befolkningen. “Det er det, jeg er vokset op med. Der var brug for, at jeg gjorde en forskel. Jeg tror, det er derfor, jeg har valgt sådan et job som det i Ellebæk-fængslet.” Something of a rebel. ”Many of my friends ask me: ’Why did you choose this kind of work? Why

..........................

save “I can’t

the

Ikke alt er lyserødt i Danmark I et af de yderste landdistrikter i Nicaragua mødte Maria Elena sin mand, der var dansker, og som var i landet for at bygge skoler. De blev gift og flyttede til Danmark, og Maria Elena tog en uddannelse som frilandsgartner. Hun havde et ønske om at lære, hvordan bønderne kunne få mere ud af deres jord,fordi hun gerne ville tilbage til sit land eller andre fattige lande og gøre en forskel. Men sådan gik det ikke. Hendes mand ville ikke rejse, og da de fik to børn, blev det sværere at rykke teltpælene op. Derfor begyndte Maria Elena at læse til pædagog. For ikke at låne penge til studierne arbejdede hun blandt ældre på et plejehjem. ”Jeg fik set en lidt anden side af virkeligheden. Det er ikke alt, der er lyserødt her i Danmark. Jeg bliver nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er, der gør, at så mange mennesker er alene. I mit hjemland er der ikke plejehjem. Der bor de ældre hos familien. Der findes ikke ensomme ældre i Nicaragua.” All is not well in the state of Denmark. In a

detainees,

but I can help

give them a good

day.”

6 KTK_Magasin2013_Final.indd 6

16/09/13 16.30


remote rural district in Nicaragua, Maria Elena met her husband who is a Dane and who was in the country to build schools. They were married and moved to Denmark where Maria Elena became a nursery gardener. Her desire was to learn how the Danish farmers got higher yields from their crops because she wanted to go back to her country or to other poor countries and make a difference. But it did not work out that way. Her husband did not want to move, and after they had had two children, it became harder to pull up stakes. Consequently, Maria Elena began to study for a degree in Social Education. To avoid student loans, she worked at a rest home for the elderly. ”I got to see a different side of life. Not all is well in Denmark. I am curious to find the reasons why so many people are lonely. In my home country, there are no rest homes. The elderly live with their family. There are no lonely elderly people in Nicaragua.” Dronning i Ellebæk Når Maria Elena ikke arbejder i ungdomspsykiatrien eller i kriminalforsorgen, elsker hun at vandre i naturen og mindst én gang om året tager hun ud at rejse sammen med en god dansk veninde til spændende lande verden over. Hun længes ikke efter sit hjemland, men glæder sig over den forskel, hun får lov til at gøre som pædagog blandt de indsatte i Ellebæk-fængslet.

”Man kommer meget længere med respekt og medmenneskelighed.” For hende er det en kæmpe hjælp at modtage gaver og anden støtte til arbejdet fra foreningen Kvinde til Kvinde. På den måde kan hun være med til at gøre livet lidt lysere for de asylsøgere, hun arbejder iblandt. I dag har hun været i Netto og købe ind til mid

dag - kylling og kartofler - som hun skal tilberede sammen med 12 af asylansøgerne i fængslets køkken. Og det er noget, de indsatte glæder sig til og ser frem til. “De behandler mig som en dronning. Når jeg kommer med fyldte indkøbsposer, så møder de mig og tilbyder at bære dem for mig. De siger: ‘Sæt dig ned, vi skal nok lave mad.’ Det er rart. Det giver mig rum til at kunne tage mig af dem, der ser lidt kede ud af det, mens de andre klarer madlavningen. Jeg behøver ikke at være striks eller modbydelig over for dem - man kommer meget længere med respekt og medmenneskelighed,” fortæller Maria Elena. Queen in Ellebæk. In her leisure time Maria Elena loves to go for walks in nature, and at least once a year she travels with a close Danish girlfriend to exciting countries across the world. She does not long for her native country, but she is pleased with the difference she gets to make in her work among the detainees at the Ellebæk Prison.

“You get much further with respect and kindness.” To her, it is a huge help to receive gifts and support for her work from the association Women to Woman. In this way she can help make life a little brighter for the asylum-seekers that she works among. Today she has been grocery shopping and bought chicken and potatoes which she will prepare together with twelve asylum-seekers in the prison kitchen. That is something the detainees appreciate and look forward to. ”They treat me like a queen. When I show up with full grocery bags, they meet me and offer to carry them for me. They say: ’Take a seat, we will do the cooking.’ That is nice. It gives me the space to take care of those who look a little sad, while the others do the cooking. I never need to be strict or harsh with them – you get much further with respect and kindness,” Maria Elena explains.

7 KTK_Magasin2013_Final.indd 7

16/09/13 16.30


FRA REDAKTIONEN

FROM THE EDITORS

Ressourcestærk

fotograf

Resourceful Photographer

Nogle vil måske bemærke, at de fleste fotos i dette magasin er taget af Anna Sircova, en ung kvinde fra Letland, som har tilbudt at arbejde frivilligt som fotograf for Ktk. You may have noticed that most photos in this magazine were taken by Anna Sircova, a young woman from Latvia, who has offered to volunteer as a photographer for Ktk. Stiller sine kreative evner til rådighed Som 20-årig flyttede Anna til Moskva for at studere psykologi, blev uddannet klinisk psykolog ved Lomonosov Moscow State University i 2004 og tog senere en PhD i udviklingspsykologi. I 2009 vendte hun tilbage til Riga. På grund af krisen i landet var der ingen job at få. Efter et år lykkedes det hende at få et legat til et forskningsprojekt på Umeå Universitet i Sverige. Nu er hun flyttet til København med sin franske kæreste, der har fået arbejde i Danmark. Making her creative talents available. When she was twenty years old, Anna moved to Moscow, Russia to study psychology. She obtained her degree as a clinical psychologist from Lomonosov Moscow State University in 2004. In 2009, she returned to Riga with her PhD degree in the midst of the economic crisis. After being unemployed for a year, she succeeded in getting a post-doctoral scholarship at Umeå University in Sweden. She has now moved to Copenhagen with her French boyfriend who got a position in Denmark. Elsker at fotografere Annas store passion er at fotografere. Hun begyndte at tage billeder allerede som 12-årig og har siden fotograferet, når hun har været ude at rejse. Gennem kameraet har hun oplevet lande og kulturer på en anderledes og spændende måde. ”Jeg elsker at fotografere. Her kan jeg udfolde mig kreativt, i modsætning til min forskning, der er meget abstrakt med mange tal,” fortæller Anna. Hun har udviklet sin egen stil inden for dokumentarfotos og billeder af tilfældige mennesker på gaden. Anna har dannet gruppen Norse Photo Collective sammen med en canadier, en dansker, en schweizer, en tysker, en polak og en litauer. Alle har de det til fælles, at de gerne vil udvikle deres kunst som en måde at udtrykke sig på. De mødes en gang hver anden uge, henter inspiration og giver hinanden feedback på de billeder, de har taget og lærer fra nogle af de store kunstnere gennem forskellige undervisningsvideoer. Indimellem arbejder de på nogle korte fælles foto-projekter, f.eks. ’Mit København’ eller ’Livet ved en bro’.

Loves to take photos. Anna’s great passion is photography. She started taking photos when she was twelve and since then her camera has been a true companion on many journeys. Through the camera lens she has experienced countries and cultures in a different and exciting way. “I love taking photos. It is my way of expressing myself creatively, as opposed to my research, which is very abstract and number-related,” Anna explains. She has developed her own style within Documentary and Street Photography. Anna is part of the Norse Photo Collective, together with a Canadian, a Dane, a Swiss, a German, a Pole and a Lithuanian. They share a desire to develop their ability to express themselves through their art form. They meet every other week to inspire and peer review each other’s work and learn from the masters by watching different videos. In between the meetings they work on short term projects, e.g. ‘Personal Copenhagen’ or ‘Life at a bridge’.

Du kan se flere af Anna’s fotos på: www.annasircova.com You can see more examples of her work at: www.annasircova.com Anna Sircova 32 år og født i Riga i Letland. Foto: Johan Gunseus 32, from Riga, Latvia. Photo by: Johan Gunseus

8 KTK_Magasin2013_Final.indd 8

16/09/13 16.30


Fra serien “LifeCycle”, en del af Annas 10th ward projekt til støtte for kræftramte på Latvian Oncology Center i Riga. From the “LifeCycle” series, part of the 10th ward project aimed supporting palliative care unit at Latvian Oncology Center, Riga.

Fotografi af kvinden Yulia fra projektet “Second Life”, der beskriver forskellige tings oprindelse, steder de har været og de mennesker, der har lavet eller restaureret dem. Yulia, from the “Second Life” project that explores personal history that things have, places they’ve traveled and people who made or restored them.

Fra serien “Good morning, Copenhagen!”, som hun stadig arbejder på. From the “Good morning, Copenhagen!” series, a work in progress.

9 KTK_Magasin2013_Final.indd 9

16/09/13 16.30


KLUMME

COLUMN

Ensomhed hvad er det?

Loneliness – what is that?

Af: Jane Osei-Mensah, social- og sundhedsassistent, Østerbro. Foto: Anna Sircova Spørger man en person fra Ghana, hvad ordet ensomhed betyder, så ved han det ikke. Ordet findes nemlig slet ikke på ghanesisk. Min mand, Seth, der kommer fra Ghana, og jeg har været gift nu i tyve et halvt år. En dag faldt vi i snak med en god ven og talte om kulturforskelle. Vi kom ind på emnet ensomhed, og talte om, hvad det betyder i Danmark og i Ghana. Slår man op i Den Danske Ordbog, står der som betydning af ordet ’ensom’: alene, isoleret eller forladt - en, som savner andres selskab Når vi i Danmark læser dødsannoncer i avisen, kan vi sagtens støde på en annonce, hvor der står: ’Den og den person er afgået ved døden, på den og den adresse. Evt. pårørende bedes henvende sig til.......’ Det vil man aldrig se i Ghana. Ingen mennesker i Ghana er ensomme. Alle har en familie, der forgrener sig på morens eller farens side. Er forældrene døde, er der tanter og onkler nok til at tage sig af de efterladte. Når en kvinde føder for første gang, står hun ikke alene med alle de nye udfordringer, der følger med en fødsel. Det er kutyme, i hvert fald på landet, at et familiemedlem - det kan være en kusine, en storesøster eller en mosters niece - flytter ind hos de nybagte forældre og støtter dem det første halve år. Der er ikke mange penge i landet, men det er det mindste. Ingen får lov at ligge og dø alene i Ghana. Tænk hvis vi kunne sige det samme i Danmark. Hvor ville vi være rige. Jeg føler mig utrolig heldig og beriget ved at være gift ind i den ghanesiske kultur. Min verden er blevet dobbelt så stor.

If you ask a person from Ghana what the term ‘loneliness’ means, he will not know. The term does not exist in the Ghanaian language at all. My husband, Seth, comes from Ghana, and we have been married now for twenty and a half years. One day we got to talking with a good friend about cultural differences. The subject of loneliness came up and what it means in Denmark and in Ghana. The Webster Dictionary defines the meaning of ‘lonely’ in this way: ’Being without company, desolate, sad from being alone’. In our part of the world, a death notice in the newspaper will sometimes ask for any next of kin of the deceased to come forward… That would never happen in Ghana. No one in Ghana is lonely. Everyone has family on their mother’s and/or father’s side. If the parents have passed away, there will be plenty of aunts and uncles to take care of the bereaved. When a woman gives birth for the first time, she will not have to face all the new challenges of giving birth by herself. It is customary, certainly in rural areas, for a family member, perhaps a cousin, an older sister or a niece, to move in with the new parents and help them the first six months. There is not much money around, but that is the least of it. No one is allowed to die alone in Ghana. Imagine if we could say the same in Denmark. How rich we would be. I feel so incredibly fortunate and enriched to be married into the Ghanaian culture. My world has become twice as big.

Jane sammen med sin mand, Seth OseiMensah, der arbejder som integrationskonsulent i Gentofte Kommune. Jane together with her husband, Seth Osei-Mensah, who works as an integration adviser with the local authorities of Gentofte, north of Copenhagen.

10 KTK_Magasin2013_Final.indd 10

16/09/13 16.30


Kvinde ? HVAD ER

til Kvinde

Sagt helt enkelt, så er det netværk af kvinder i alle aldre på tværs af traditioner og kulturer. Konceptet er hygge, humor og hjertevarme. Put simply, it is the network of women of all ages across traditions and cultures. The concept is fun, humor and a warm heart.

Merete Tangstad startede i 2009 foreningen KtK med tanken om at skabe rammen om et trygt og varmt fællesskab kvinder imellem. I foreningens mange aktiviteter skal kvinder kunne komme, som den, de er, lægge parader og facader ned og frit åbne sig i tillid til, at ”vi vil hinanden det bedste.” KtK er visionen om ”at sammen er vi stærkere, end vi er hver for sig”. Ikke på en feministisk eller kønspolitisk måde, men fordi et rummeligt og opløftende fællesskab med andre kvinder kan motivere til, at den enkelte kvinde blomstrer op og får øje på sine egne ressourcer. Når hun begynder at bruge de gaver og talenter, hun har fået, spreder det sig som ringe i vandet og får stor betydning for hendes familie og for det samfund, hun lever i. Merete Tangstad started the association WtW in 2009 with the idea of creating the framework for a relaxed and warm fellowship for women and by women. The purpose of Ktk’s activities, is that women can come as they are, let their guards and masks fall and open up to each other with confidence in that “we want the best for each other.” KTK is the vision of ”together we are stronger than we are alone.” Not in feministic way, but because in an inclusive and inspiring fellowship with other women, each women can be motivated and discover her own resources. When she begins to use the talents and abilities she has, it spreads like ripples in the water and will influence people around her.

KTK_Magasin2013_Final.indd 11

Når kvinder står sammen, kan de udrette meget. Det betyder, at KtK er engageret i forskellige projekter. Det er integrationsprojektet Friends, som du læser om i dette Magasin. Det er et begyndende arbejde blandt kvinder i asylcentrene på Sjælland, se side 28 Det er indsamling af mad, ting til personlig pleje, julegaver med mere til fængslede afviste asylansøgere, se side 12 Det er en kontinuerlig støtte af foreningen ”Hope Now” i kampen mod menneskehandel. Det er ”strik med formål”, der strikker huer, vanter, halstørklæder og andre varme ting til prostituerede og hjemløse på Vesterbro. Det er mange kvinders ønske om at gøre en forskel for andre mennesker. Det er en stor konference, Forvandling, i Københavns Kulturcenter, hvor 7-800 kvinder fra hele landet deltager. Det er netværk, sjov og latter, samvær og inspiration. When women stand together, they can accomplish much. This means that the WtW is engaged in various projects. We are engaged in the integration project “Friends” that you read about in this magazine. We are starting to work among women in asylum centers in Zealand, see page 28 We are collecting food, items for personal care, gifts, etc for rejected asylum seekers who are in prison, see page 12 We are a continuous support of the organization ”Hope Now” combatting human trafficking. We are doing ”knit with purpose” who knit hats, mittens, scarves and other warm things to “men and women of the streets”. We are many women together who desire to be a difference to other people. We are a great conference, Transformation, in Copenhagen Cultural Center, where 7-800 women from aall over the country participate. We are networking, having fun and laughter, being together and inspired

11

16/09/13 16.30


FOKUS

FOCUS

Enlilleting kan gøre en

STOR forskel

A small thing can make a

big difference

De indsatte asylsøgere i fængslet Ellebæk skal føle, at de har værdi. Derfor indsamler foreningen Kvinde til Kvinde gaver, som bliver delt ud blandt fangerne. The detained asylum-seekers at the Ellebæk Prison need to feel that they are precious. That is why the association Woman to Woman collects gifts to be handed out among the detainees. Af: Karin Borup Ravnborg Foto: Anna Sircova

E

t ønske om at gøre en forskel for beboerne på asylcentret Sandholm ved Allerød førte til, at foreningen Kvinde til Kvinde (KtK) for et par år siden fik kontakt til kriminalforsorgen, som er ansvarlig for fængslet Ellebæk, der hører til Sandholmlejren. Det viste sig, at de gerne ville have nogle gaver til et bankospil i fængslet, og det blev startskuddet til KtK’s håndsrækning til indsatte asylsøgere i Sandholmlejrens fængsel. KtK’s desire to make a difference in the lives of the residents of the asylum center Sandholm, north of Copenhagen, has lead to contact with the Danish Prison and Probation Service, who are also responsible for the Ellebæk Prison under the Sandholm Center. It turned out that they would like to have gifts as prizes for their bingo event in the prison, and that became the beginning of Ktk’s work among the asylum-seekers at the Ellebæk Prison.

En fyldt indkøbspose gør lykke Et håndklæde, en tube tandpasta eller en hårshampoo. Selv en lille ting kan gøre en stor forskel for de indsatte i Ellebæk-fængslet, for der er ikke meget at gøre godt med, fortæller Maria Elena Smith, der arbejder som pædagog i fængslet og bringer gaverne videre til de indsatte. Ellebæk er ikke et typisk fængsel. Kun de færreste

indsatte er reelt kriminelle. Der sidder mænd, der er frihedsberøvet af frygt for, at de vil gå under jorden, fordi de har fået afslag på asyl. Der sidder kvinder, der er blevet solgt som sexslaver. Og der sidder statsløse og nogle, der er blevet anholdt for at rejse på falske pas. Mange af disse mennesker har solgt alt, hvad de havde, for at kunne rejse væk fra deres hjemland. Derfor er de ting, der bliver formidlet gennem KtK, en kærkommen gave for de indsatte. KtK modtager jævnligt gaver fra frivillige, der sætter poser med forskellige ting af på KtK’s kontor i Københavns Kulturcenter. En anonym giver afleverer trofast hver måned en hel indkøbspose fyldt med shampoo, deodoranter, tandpasta og lignende - det hele købt ud fra tanken om, at når hun alligevel er i byen og købe ind, kan hun ligeså godt købe en ekstra ting til de indsatte i Ellebæk-fængslet. A full grocery bag is a hit. A towel, a tube of toothpaste, or a bottle of shampoo. Even a small thing can make a big difference for the detainees at the Ellebæk Prison because there is not much to work with, Maria Elena Smith says. She works as a social educator in the prison and passes on the gifts to the detainees. Ellebæk is not a typical prison. Only few of the detainees are criminals. It holds those who are expected to go underground after a refusal for asylum. It holds women who have been trafficked as sex slaves. And it holds the stateless and those who have been arrested

12 KTK_Magasin2013_Final.indd 12

16/09/13 16.30


FOKUS

FOCUS

for travelling on a false passport. Many of these people have sold everything they owned to be able to leave their country of origin. That is why the gifts given through KtK are welcomed gifts among the detainees. KtK frequently receives gifts from volunteers, who leave bags full of all kinds of things at the KtK office in the Copenhagen Culture Center. Every month an anonymous giver faithfully brings a whole grocery bag full of shampoo, deodorants, toothpaste and the like – based on the idea that when she is out shopping anyway, she might as well buy extras for the detainees at the Ellebæk Prison.

omsorg og kærlighed. “Hverdagen for de indsatte i Ellebæk-fængslet er trist og grå. De sidder rigtig mange timer på deres værelse, hvor der ikke sker noget som helst - alene med deres bange tanker for fremtiden. Så jeg er så glad for, at der er mennesker, der giver af deres hjerte og på den måde er med til at gøre dagen lidt bedre for dem,” siger Maria Elena. There are good Danes too. ”We are just so thankful for the gifts we get to hand out here,” says Maria Elena. ”I wish you could see how happy the detainees become when they play bingo and win a few prizes. They are like small children; it has been a good day for them.”

Der findes gode danskere “Vi er simpelthen så taknemmelige for de gaver, vi får til uddeling herude,” fortæller Maria Elena. “Jeg ville ønske, I kunne se, hvor lykkelige de indsatte er, når de har spillet bankospil og får nogle små gevinster. De er ligesom små børn, fordi det har været en god dag for dem.”

It means so much for the detainees to know that there are people out there, who are thinking of them and who mean well. Many of the detainees have had a rough start in Denmark. They got a negative impression of Danes after their initial experiences with the police and the prison officers. Therefore it is good for them to sense that there are good Danes too, to whom they matter, and who show them love and kindness. ”Everyday life in the Ellebæk Prison is sad and gray. They spend many hours in their room with nothing to do but worry about the future. So I am happy that there are people who will give from their hearts and help make their day a little better,” says Maria Elena.

Det betyder rigtig meget for asylsøgerne at vide, at der er nogle, der tænker på dem og vil dem noget godt. Mange af de indsatte har fået en hård medfart ved ankomsten til Danmark. Ofte har de fået et negativt indtryk af danskere gennem mødet med politi og fængselsbetjente. Derfor er det godt for dem at mærke, at der også findes gode danskere, for hvem de har værdi, og som viser dem

Gaver til de indsatte i Ellebæk-fængslet kan gives via KtK’s kontor eller på kontonr. 5475 0007024546, mrk. ”Ellebæk”. Gifts to the detainees at the Ellebæk prison can be dropped off at the KtK office or transferred to account no. 5475 0007024546, marked ”Ellebæk”.

“VI ER SÅ TAKNEMMELIGE FOR DE GAVER VI FÅR LOV AT DELE UD HER.” ............................................ “we are so thankful for the gifts we get to hand out here.”

13 KTK_Magasin2013_Final.indd 13

16/09/13 16.30


vi an b efa l er

We R ecommen d

Opskrifter på

god integration Recipes for good integration

Ny multikulturel kogebog krydret med små historier om, hvordan det er at vokse op i andre lande, skal give børn en større forståelse for fremmede kulturer. Seasoned with anecdotes on growing up in other countries, a new multicultural cookbook intends to help children gain a deeper understanding of foreign cultures. ’Kardemomme, kikærter og couscous’ er titlen på en ny kogebog for børn med inspiration til at lave lækre, spændende og børnevenlige retter fra Afrika og Mellemøsten. Bogen er skrevet af studerende i ernæring og sundhed Sine Sandberg Jørgensen fra Risskov ved Århus. Sammen med syv af hendes nabokvinder, som oprindeligt kommer fra Eritrea, Somalia, Kurdistan, Marokko, Egypten og Iran, har hun samlet en række traditionelle opskrifter fra deres hjemlande.

show children how to make e.g. couscous with vegetables and lamb from Morocco, pancakes with beef from Eritrea, or fold sambusa as it is done in Somalia. Many of the recipes have been handed down from mother to daughter. Now they are passed on to Danish children and their families based on the idea that good integration goes both ways, and that everyone has something to contribute. Let the children take over the kitchen and experience other cultures in the best way possible – over a delicious meal!

Samtidig har kvinderne hver især fortalt små historier om, hvordan der er at vokse op lige netop dér, hvor de kommer fra. Med praktiske trin-for-trin fotos lærer børn f.eks. at lave couscous med grøntsager og lam fra Marokko, pandekager med oksekød fra Eritrea, eller at folde Sambusaer, som man gør i Somalia. Mange af kvinderne bag bogen har lært opskrifterne af deres mor og derefter lært dem videre til deres egne døtre. Nu giver de dem videre til danske børn og deres familier ud fra tanken om, at god integration går begge veje, og at alle har noget at bidrage med. Tag børnene med i køkkenet, og oplev andre kulturer på den allerbedste måde - over et lækkert måltid! ’Kardemomme, kikærter og couscous’ (Cardamom, Chickpeas and Couscous) is the title of a new cookbook for children with inspiring recipes for delicious, exciting and child-approved dishes from Africa and the Middle East. The book was written by Sine Sandberg Jørgensen, Århus, who studies nutrition and health. Together with seven of her female neighbors, who originally come from Eritrea, Somalia, Kurdistan, Morocco, Egypt and Iran, she has gathered a number of traditional recipes from their native countries. Also, the women have each told anecdotes about growing up in their particular country. Practical step-by-step photos Bogen ’Kardemomme, kikærter og couscous’ koster 199 kr. og er udgivet af forlaget Turbine i samarbejde med Oplysningscenter om den 3.verden og med støtte fra BUPL’s solidaritets- og kulturpulje og Interkulturelt Center. The book ’Kardemomme, kikærter og couscous’ (Cardamom, Chickpeas and Couscous) costs DKK 199 and is published by Turbine in collaboration with the Development Education Centre (O3V) and with support from BUPL’s Solidarity and Culture Fund (Danish Union of Early Childhood and Youth Educators), and Interkulturelt Center (Intercultural Center).

14 KTK_Magasin2013_Final.indd 14

16/09/13 16.30


“Integritet er en af de vigtigste egenskaber for vores faglige troværdighed”. Pia Lillebæk statsautoriseret revisor managing partner

Mazars er en international integreret og uafhængig organisation, specialiseret i revision, regnskab, outsourcing, skatterådgivning og konsulentbistand. Mazars har 13.500 medarbejdere på verdensplan i 71 lande. Vi tilbyder helstøbte og skræddersyede løsninger for mange brancher i såvel den private som den offentlige sektor. Vi har høje krav til vores tekniske og faglige kompetencer, arbejder med et stort personligt engagement med høje etiske standarder. Vi har altid fokus på de værdier, der er grundlæggende for din virksomhed. Læs mere på www.mazars.dk

Statsautoriseret revisionspartnerselskab: Adr.: Østerfælled Torv 10, 2. sal, 2100 København Ø Phone : (+45) 35 26 52 22 KTK_Magasin2013_Final.indd 15

16/09/13 16.30


Fakta om Noelia Pericón 38 år. Født i Spanien. Uddannet indenfor logistik og budget administration. Har arbejdet for Røde Kors med oplæring af frivillige inden for humanitært hjælpearbejde. Mødte en dansk mand i Haïti, hvor de begge var udsendt til nødhjælpsarbejde. Har boet i Danmark, Espergærde, siden 2010. Var i praktik i to måneder hos Kvinde til Kvinde. Facts on Nelia Pericón 38 years old. Born in Spain. Educated in logistics and budget management. Has worked for the Red Cross with training and human development of volunteers inside humanitarian aid. Met her Danish husband in Haiti where they were both working as relief workers. Has lived in Espergærde, north of Copenhagen, since 2010. Has done two months of practical experience with KtK.

16 KTK_Magasin2013_Final.indd 16

16/09/13 16.30


INTERVIEW

INTERVIEW

To sjæle

én tanke

Two minds one thought

Når Noelia og Merete mødes, flyver idéer og inspiration gennem luften. De griner meget og supplerer hinanden godt. Sammen drømmer de om at styrke kvinderne på de danske asylcentre. When Noelia and Merete meet, ideas and inspiration fly through the air. They laugh a lot and complement each other well. Together they dream about supporting women at the Danish asylum centers. Af Karin Borup Ravnborg Foto: Anna Sircova

I

december sidste år hørte spanske Noelia Pericón for første gang om Ktk’s arbejde gennem en medstuderende på sin sprogskole. Hun mødte lederen af arbejdet, Merete Tangstad, til en julefest for flygtningekvinder og -børn i Københavns Kulturcenter, og de to faldt straks i snak. Det møde blev for begge kvinder et startskud til noget nyt - en fælles drøm om at udvikle Ktk’s arbejde for kvinder på asylcentrene og således bære Ktk’s visioner for det sociale arbejde endnu længere ud. Last year in December Noelia Pericón heard about the work of KtK for the first time through a fellow student at her language school. She met the leader of the association, Merete Tangstad, at a Christmas event for refugee women and children at the Copenhagen Culture Center, and the two of them immediately got to talking. That meeting became the starting signal for both women – a new common dream about developing the KtK work for women at the asylum centers, and thus extending KtK’s visions for social work even further. Et ligeværdigt møde “Min første tanke om julefesten for flygtningekvinder var, at det var en fantastisk idé med masser af potentiale. Men jeg så også ting, der kunne blive bedre. Jeg talte med Merete om det, og følte med det samme, at hun værdsatte mine tanker. Hun inviterede mig ind, så vi kunne udvikle fælles idéer til arbejdet blandt kvindelige asylansøgere, fortæller Noelia, der har boet i Danmark siden 2010 med sin danske mand. Hun er oprindeligt uddannet indenfor logistik og administration og har i flere år arbejdet for Røde Kors med oplæring af frivillige inden for humanitært hjælpearbejde. For både Noelia og Merete er deres møde mere og andet end et fællesskab om visioner. Det er blevet et venskab - et symbol på selve kernen af, hvad Ktk står for: et ligeværdigt møde mellem

kvinder på tværs af kulturer. De to supplerer hinanden med de ressourcer, hver især har. Hvis den ene har øje for målet med initiativ og drivkraft, har den anden fokus på selve processen undervejs. Merete vil så gerne være fremme ved resultaterne, men Noelia lægger stille sin hånd oven på hendes og siger opmuntrende: ”Du ser et behov blandt flygtningekvinderne og du samler de kvinder, der ønsker at gøre en forskel. Jeg tænker, det er første skridt frem mod det mål, du har sat dig.” ”Det er så stor en opmuntring at have mødt dig,” siger Merete og vender sig smilende mod Noelia. ”Vi har været på bølgelængde lige fra begyndelsen. Du har en evne til at sætte dig ind i min tankegang med mange gode perspektiver på det, jeg tænker. Det var så let at være åben over for dig med det samme. Alt, hvad jeg sagde, blev taget godt imod.” An equal meeting. “My impression of the Christmas event for asylum-seeking women was that it was a great idea with much potential – but there were also things that could be improved. I talked with Merete about it, and I felt that she appreciated my thoughts, and we started sharing common ideas,” Noelia says. She has lived in Denmark since 2010 with her Danish husband. She was educated in logistics and budget management, and for several years she worked for the Red Cross in training and human development of volunteers inside humanitarian aid. Noelia and Merete agree that their fellowship is more than a hotbed of visions. It has become a friendship, a symbol of the very essence of KtK: An equal meeting between women across cultures. They complement each other with each of their unique resources. If one has an eye for the goal and is full of initiative and motivation, the other one focuses on the process itself. Merete so wants to get to the results – but Noelia gently pats her hand and says encouragingly: “You have recognized the needs among the detained women, you have identified and picked out the women who share that recognition, and you have taken the first steps to put us to Artikel fortsætter...

KTK_Magasin2013_Final.indd 17

>

17 16/09/13 16.31


INTERVIEW

gether. That is an achievement in itself.” “It is such an encouragement to have met you,” Merete says and smiles at Noelia. “We have been on common ground from the first time we met. You were able to join my line of thoughts from your perspective. Trust came easily. Everything I said was embraced.” Integration uden tvang For Noelia er Ktk’s Friends-projekt et eksempel på et vellykket integrationsarbejde, hvor man ikke - som på så mange andre netværksprojekter, hun har mødt - bliver tvunget til at blive dansk, eller hvor det ikke nødvendigvis er den danske måde at gøre tingene på, der er bedst. “Vi kommer som fremmede til Danmark med et andet sprog, nogle andre holdninger og en anden livsstil. Integration betyder ikke, at vi skal stoppe med det og begynde på noget nyt. Alle mennesker har noget forskelligt at byde ind med og bør behandles med den samme respekt,” mener hun.

“I min drøm ser jeg børn fra alle kulturer, som leger sammen.” “Det er præcis det samme, jeg tænker,” udbryder Merete. “Når jeg møder mennesker, så inddeler jeg dem ikke i ‘danskere eller nydanskere’. Jeg tænker slet ikke på dig som en nydansk ven - jeg ser dig bare som Noelia. Og det er jo netop, hvad ‘Friends’ handler om: At se mennesker, som dem, de virkelig er.” To Noelia, the KtK Friends project is an example of a successful integration project. Unlike many other network projects that she has been a part of, there is no pressure to become Danish, and the Danish way of doing things is not necessarily the right way. “We come as foreigners to Denmark from another country with another language, attitudes and lifestyle. Integration does not mean abandoning that and starting on something new. Everybody has something to contribute with and should be treated with equal respect,” she states. “That is exactly how I feel,” Merete exclaims. “When I meet someone, I don’t think of that person as ‘Danish’ or ‘foreign’. I don’t think of you as a foreign friend – I only think of you as Noelia. And that is exactly what Friends is all about: Seeing people for who they really are.”

INTERVIEW

“Jeg tror, vi kan finde mange stærke flygtningekvinder, som har en masse godt at give til andre. Nogle gange kan de ressourcer være lukket inde. Min drøm er, at vi kan hjælpe dem på vej med at finde deres ressourcer frem - som en slags skattejægere. Det ville være fantastisk,” siger Merete.

“I can picture children of all cultures playing together.” Noelia supplerer: “I min drøm ser jeg børn fra alle kulturer, som leger sammen. Jeg ser teenagepiger stå og snakke om drenge. Jeg ser mennesker lave mad sammen og dygtige mennesker, der giver deres viden videre til andre. I min drøm er vi sammen - danskere og nydanskere i alle livsfaser - om at lave noget sammen, knytte venskaber og nyde det.” “Ja, så bliver det ikke danskere, der skal gøre noget for nydanskere. Så er det os, der gør noget sammen, og de venskaber, der opstår, vil bære det videre ud,” konkluderer Merete. A common dream. “I’m a non-believer,” says Noelia. “I believe that everybody has the right to think and believe what they want.” “I share that point of view,” says Merete. “From my Christian point of view, we are all free to think and believe. I use my free will to choose to believe,” she says and laughs. “It is interesting how close our views are.” Even though the two new friends do not share the same faith, they are mutually inclusive and respectful towards each other. This makes them able to dream about making an effort for the women at the asylum centers together. “I believe we can find many resourceful asylum-seeking women with a lot to give to others. Sometimes those resources may be buried. My dream is that we help them dig up those resources – as if we were treasure hunters. That would be amazing,” says Merete. Noelia adds, “I can picture children of all cultures playing together. I can picture teenage girls talking about boys. I can picture people cooking together and professionals giving lectures in their field of expertise. I can picture Danes and foreigners, in all stages of their lives, doing things together, forming friendships, and enjoying it.” “Then it is not Danes doing something for foreigners, it’s us doing it together. The friendships that are formed in the process will carry it on,” Merete concludes.

En fælles drøm “Jeg er ikke troende eller religiøs på nogen måde,” siger Noelia. “Jeg mener, at alle mennesker skal have frihed til at tænke og tro, som de vil.” “Det er jeg slet ikke uenig i,” siger Merete. “Ud fra min kristne overbevisning er vi alle frie til at tænke og tro. Jeg bruger min frie vilje til at vælge troen,” siger hun og ler: “Det er egentlig interessant, at vi ser så ens på det.” Selv om de to nye veninder ikke deler den samme tro, så har de en gensidig rummelighed og respekt over for hinanden, der gør, at de sammen kan drømme om at gøre en indsats for kvinderne på asylcentrene.

18 KTK_Magasin2013_Final.indd 18

16/09/13 16.31


KTK_Magasin2013_Final.indd 19

16/09/13 16.31

Photo: Laura Murray Photography

www.celinachristensen.dk


R E P O RTAG E

R E P O RTAG E

Friends Vinder initiativpris Friends wins initiative award

”Et utroligt enkelt og inspirerende projekt, det tjener kirkens formål, og der er et potentiale for at udbrede det til andre steder”. Sådan lød begrundelsen for, at Ktk’s integrationsarbejde ’Friends’ blev valgt som vinder af Kristeligt Dagblads Initiativpris 2013. “An incredibly simple and inspiring project, which serves the purpose of the church and has the potential to be transferred into other areas”. Those were the reasons why KtK’s integration project ‘Friends’ was chosen as the winner of Kristeligt Dagblad’s Initiative Award 2013. Af: Karin Borup Ravnborg Foto: Leif Tuxen, KD

d

er var jubel og glæde i den lille, intime Café Kant i Københavns Kulturcenter på Nørrebro, da foreningen Kvinde til Kvinde’s integrationsprojekt ’Friends’ torsdag den 25. april blev kåret af Kristeligt Dagblad som årets bedste blandt en lang række gode, kirkelige initiativer. Med æren fulgte også blomster, diplom og en check på 10.000 kroner. Til at modtage prisen var Jessica Eisenbraun, ledende medarbejder på Friends-projektet, og initiativtager og leder af foreningen Kvinde til Kvinde, Merete Tangstad. Omkring sig havde de en flok af de danske og nydanske kvinder, der er en del af foreningens integrationsnetværk ved de månedlige caféaftener i Kirken i Kulturcenteret. There were shouts of joy and happiness in the small, intimate Café Kant in the Copenhagen Culture Center in Nørrebro, when, on Thursday, April 25, the WtW integration project ‘Friends’ was announced the winner of this year’s Initiative Award. The project was chosen as the best among many good church initiatives by the Kristeligt Dagblad, a national Christian daily newspaper. Along with the honor of winning came flowers, a diploma, and a check of DKK 10,000. The award was given to Jessica Eisenbraun, who heads up the ‘Friends’ project, and to Merete Tangstad, initiator and leader of the association Woman to Woman. They were joined by a group of Danish and New Danish women who are a part of the integration network at the monthly café nights at the church in the Copenhagen Culture Center.

Et kraftcenter for kvinder Friends-projektet var blevet indstillet til prisen sammen med 64 andre kirkeprojekter på Kristeligt Dagblads internetside kristendom.dk. Her kunne alle hver dag op til kåringen stemme på en af de syv finalister som deres favorit. Herefter fandt dommerne sammen frem til vinderen. Dette års dommerpanel bestod af: miljøminister Ida Auken, erhvervsmand Asger Aamund, generalsekretær i Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard, indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh, ph.d. Marie Hedegaard Thomsen og repræsentant for sidste års vinder af Kristeligt Dagblads Initiativpris Jonas Thiesen. Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager, var mødt op i Kulturcenteret sammen med områderedaktør for Kirke og Tro, Anders Ellebæk Nielsen, et par journalister og en fotograf for at overrække prisen. Han fortalte, at der havde været bred enighed blandt dommerne om, at Friends-projektet fortjente at vinde årets initiativpris. De havde blandt andet rost projektet for dets store evne til at knytte relationer, for at være et kraftcenter for kvinder’ og et projekt, som alle kirker over hele landet kan blive inspireret af. Det er fjerde år i træk, at Kristeligt Dagblad uddeler Initiativprisen til Danmarks bedste kirkelige initiativ for at sprede gode ideer og styrke kreativiteten i kirker landet over. A powerhouse for women. The Friends project had been nominated for the award together with 64 other church projects on the web page kristendom.dk, which is operated by Kristeligt Dagblad.

20 KTK_Magasin2013_Final.indd 20

16/09/13 16.31


R E P O RTAG E

On this page, anybody could vote for their favorite project among the seven finalists, after which the judges collectively chose the winner. This year’s panel of judges consisted of: Minister of the Environment Ida Auken, businessman Asger Aamund, General Secretary in the Danish Bible Society Morten Thomsen Højsgaard, Pastor for Immigrants Massoud Fouroozandeh, PhD Marie Hedegaard Thomsen, and representative for last year’s winner of the initiative award, Jonas Thiesen. Editor-in-chief for Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager, had come to the Culture Center to present the award together with Editor of the Church and Faith section, Anders Ellebæk Madsen, a couple of journalists and a photographer. Erik Bjerager explained that there had been a general consensus among the judges to choose the Friends project as this year’s winner of the Initiative Award. They emphasized the project’s capacity to help

R E P O RTAG E

form friendships, to be a powerhouse for women, and a project that has the potential to inspire all churches across the nation. It is the fourth time that Kristeligt Dagblad has given the Initiative Award to the best church initiative in Denmark for spreading and strengthening creativity in churches across the country. “That’s the reason I now feel that Denmark is my home. Without that network, I would probably have given up many times over and have gone home.” She now heads the monthly café night events that help form valuable friendships between women from many different cultures. “Many of the women are resourceful women who are in school or have well-paying jobs, but they are lonely and need a network. Many New Danes have neither family nor friends to turn to. That is what we want to give them,” Artikel fortsætter...

>

THE FRIENDS

PROJECT gør integration smukkere

21 KTK_Magasin2013_Final.indd 21

16/09/13 16.31


R E P O RTAG E

R E P O RTAG E

DET SAGDE DOMMERNE... WHAT THE JUDGES SAID...

Ida Auken Miljøminister Minister of the Environment ”Det her projekt kan skaleres og anvendes over hele landet, hvor der er utrolig mange frivillige, det ikke altid er let at finde meningsfulde opgaver til.” “This project can be replicated at scale and adapted all over the country. It is not always easy to find meaningful tasks for all the volunteers.”

Marie Hedegaard Thomsen Teolog og ph.d. Theologian and PhD ”’Friends’ har noget over sig, fordi det både er ressourcesvage og stærke kvinder, som skal bruge et netværk. Det projekt er virkelig værd at sætte fokus på.” “’Friends’ stands out because the network embraces both disadvantaged and advantaged women. This project is really worth putting focus on.”

Asger Aamund Erhvervsmand og debattør Businessman and public debater “’Friends’ er det bedste initiativ, fordi man kan tage modellen og kopiere den overalt i Danmark. Jeg synes projektet har en meget stor potentiel gennemslagskraft.” “Friends” is the best initiative, because the model can be copied and adapted all over Denmark. I believe the project has great potential impact.”

Massoud Fouroozandeh Indvandrerpræst Pastor for Immigrants “Integration, netværk og gode kristne værdier er vigtige byggesten for vores fælles samfund i Danmark. Det er et projekt, der målrettet går efter enhver families hjerte: kvinderne!” “Integration, network and good Christian values are important building blocks for our common Danish society. The project is targeted at the heart of any family: the women!”

FAKTA OM FRIENDS FACTS ON FRIENDS

Projektet ‘Friends’, der drives af foreningen Kvinde til Kvinde, er tilknyttet Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro. Formålet med projektet er at styrke nydanske kvinders integration i det danske samfund ud fra tanken: “Venskaber er vigtige for god integration”. Siden 2009 har der været arrangeret åbne caféaftener for danske og nydanske kvinder den anden torsdag i måneden fra kl. 19-21. Primus motor i dette arbejde er 27-årige amerikanskfødte Jessica Eisenbraun, der er ansat som ledende medarbejder på Friends-projektet. Hun er en kæmpe drivkraft i disse arrangementer og meget aktiv på Facebook og andre sociale medier for at skabe kontakt til de internationale kvinder. På blot to år er det lykkedes at få personlig kontakt med over 400 kvinder fra mange forskellige kulturer. Ud af dem er omkring 170 blevet matchet med en dansk veninde. Jessica Eisenbraun oplevede selv, hvor svært det var at komme til Danmark for ni år siden som ny i et fremmed land. I dag er hun velintegreret, fordi hun har mange danske venner, fortæller hun. “Det er grunden til, at jeg nu føler, at Danmark er mit hjem. Uden det netværk ville jeg nok have givet op mange gange og rejst hjem.” Derfor står hun nu i spidsen for at arrangere de månedlige caféaftener, der knytter værdifulde venskaber mellem kvinder fra mange forskellige kulturer. “Det er ofte ressourcestærke kvinder under uddannelse eller med et

godt job, der kommer, men de er ensomme og mangler et netværk Mange nydanskere har hverken familie eller veninder at gå til. Det ønsker vi at give dem,” forklarer Jessica Eisenbraun. The Friends project is run by the association Woman to Woman, which is connected to the church in the Culture Center, Nørrebro. The purpose of the project is to strengthen the integration of New Danish women into the Danish society based on the idea that ‘Friendships facilitate successful integration’. Since 2009, open café events have been arranged for Danish and New Danish women every second Thursday of the month from 7pm – 9pm. The driving force of this work is Jessica Eisenbraun, a 27-year-old American, who is head of the Friends project. She is the coordinator of the events, and she is very active on Facebook and other social media in an effort to get and stay in contact with the international women. In only two years, she has managed to establish contact with more than 400 women from many different cultures. Out of these, approx 170 women have been matched with a Danish friend. Jessica Eisenbraun experienced herself how difficult it was to move to Denmark nine years ago and be a newcomer in a foreign country. Today she is well integrated because she has many Danish friends, she tells. Jessica Eisenbraun explains.

22 KTK_Magasin2013_Final.indd 22

16/09/13 16.31


Smil du er på! • • • •

Er du glad for dit smil? Drømmer du om et nyt smil? Kender du dine muligheder? Søger du en specialist?

Et flot og sundt smil kan være altafgørende i vores relation til andre mennesker både socialt og professionelt. Vi anerkender vigtigheden af, at have et flot og sundt smil, som giver selvtillid og personlig velvære. Mulighederne er mange, når smilet skal forbedres, og ofte er det overraskende lidt, der skal til for at gøre en stor forskel. Best Smile Clinic er specialister i kosmetisk tandpleje. Vi skaber i samarbejde med dig et individuelt kunstværk, hvor dit ansigt danner ramme for et smukt og naturligt smil.

Efter

www.bestsmile.dk

www.n2y.dk

Før

Alsidig smart designede elpaneler efter kundes ønske Hvad er din applikation?

Duelco A/S - Aalborg

Duelco A/S - Sønderborg

Tlf.:

70 10 10 07

www.duelco.dk

Systemvej 8 | 9200 Aalborg SV

Mommarkvej 5 | 6400 Sønderborg

Fax:

70 10 10 08

info@duelco.dk

KTK_Magasin2013_Final.indd 23

16/09/13 16.31


INTERVIEW

INTERVIEW

café Dansk mor og datter til

Danish mother and daughter at Friends event

Et perfekt sted at møde nye venner, fortæller Hanne Walsøe-Pedersen, der følges med sin 21-årige datter til Friends-caféaften. The perfect place to meet new friends, says Hanne Walsøe-Pedersen who attends the Friends café night events together with her 21-year-old daughter. Af: Karin Borup Ravnborg Foto: Anna Sircova

L

ysten til at komme lidt hjemmefra og gøre en forskel for andre, fik 52-årige Hanne Walsøe-Pedersen til at melde sig som dansk ven i Friends og tage sin 21-årige datter Christine med til caféaften. The desire to get out of the house and make difference for others moved Hanne Walsøe-Pedersen to join the Friends project as a Danish friend and to attend a café night event together with her 21-year-old daughter. Ever since, mother and daughter have gone together to the monthly Friends events in the Copenhagen Culture Center.

Et godt match “For lidt over et år siden måtte jeg på grund af sygdom forlade mit job i Rigspolitiet, hvor jeg har været i mange år. Det var rigtig svært pludselig at stå uden for arbejdsmarkedet. Den der ensomhed, man hurtigt kommer ind i. Man føler ikke, man er noget, fordi hele verden bare kører forbi én,” fortæller Hanne og fortsætter: “Så hørte jeg om Friends-projektet i kirken i Kulturcenteret, hvor jeg kommer. Jeg tænkte, at det her var noget, jeg kunne: snakke med folk og invitere dem hjem. Det lød som en dejlig afslappende måde at være noget for andre på.” Både hun og datteren Christine elsker at komme ud og møde nye mennesker, så de fulgtes til en Friends-caféaften. De satte sig ved hvert sit bord og kom hurtigt i snak med et par udenlandske kvinder. “Jeg sad over for en ung kvinde fra Rumænien. Det var lidt pudsigt, hvor godt vi matchede sammen. Jeg har været ansat i politiet og har arbejdet med kriminalitetsforebyggelse i mange år. Og så viser det sig, at hun også er politibetjent og har arbejdet med forebyggelse i sit hjemland. Det er da lidt sjovt, ikke?.” siger Hanne med et stort smil. A good match. “A little over a year ago, I had to leave my job at the Danish National Police due to illness. I had worked there for many years. It was really difficult to suddenly be out of the labor market. Loneliness quickly sets in. You lose your self-esteem and the world just rushes by,” Hanne says and

continues. “Then I heard about the Friends project in the church at the Copenhagen Culture Center where I am a member. I thought that this was something I could do: Talk to people and invite them home. It seemed like a very relaxing thing to do, while at the same time being there for others.” Both she and her daughter Christine love to get out and meet new people, so together they went to a Friends café night event. They sat down at different tables and quickly got to talking with a couple of foreign women. “I sat across from a young woman from Romania. It was a little funny how well we matched. I have been employed with the police and have worked with crime prevention for many years. And then it turns out that she too is a police officer and has worked with prevention in her native country. What a coincidence!” Hanne says with a big smile.

Hanne Walsøe-Pedersen: Født 1960. Gift og bor i Rødovre. Har arbejdet mange år i Rigspolitiet. Born 1960. Married, lives in Rødovre. Has worked with the Danish National Police for many years.

24 KTK_Magasin2013_Final.indd 24

16/09/13 16.31


INTERVIEW

Invitation til Thanksgiving Lige siden har mor og datter fulgtes ad til de månedlige Friends-arrangementer i Københavns Kulturcenter. Datteren Christine er lige nu rejst nogle måneder til Los Angeles, hvor hun arbejder som frivillig med socialt hjælpearbejde blandt hjemløse. Men mor Hanne kommer fortsat trofast, når Friends åbner dørene for de månedlige caféarrangementer for danske og nydanske kvinder i Kulturcenteret. “Jeg synes, det er spændende at møde mennesker fra andre lande, fortæller Hanne. - Jeg har også mødt en amerikansk kvinde herinde, som jeg svingede rigtig godt med. Det endte med, at jeg og min mand og min datter blev inviteret hjem til dem til Thanksgivings-middag. Det var rigtig hyggeligt.” “Det er helt op til en selv og dem, man møder, hvor ofte man vil ses ud over Friends-caféaften. Jeg har det med at blive hurtigt træt, men dette her kan jeg magte. Så kan man jo selv sige fra, hvis man ikke lige kan den dag, man har aftalt og hurtigt lave en ny aftale. Det er faktisk meget nemt.” Invitation to Thanksgiving dinner. Since then mother and daughter have gone together to the café nights. The daughter, Christine, has just moved to Los Angeles for a few months, where she works as a social aid volunteer among the homeless. However, Hanne still attends faithfully, every time Friends opens up the doors to the monthly café events for Danish and New Danish women in the Copenhagen Culture Center. “I find it exciting to meet people from other countries, Hanne says. ”I have also met an American lady here, and we got along really well. My husband and I ended up being invited to her house for Thanksgiving dinner. We had a great time.” “It is up to yourself and those you meet to decide how often you want to get together, apart from the Friends café night. I tire easily but I can handle this. It is easy to cancel and set up a new appointment, if you need to. It’s really very easy,” says Hanne. Reservebedstemor Som dansk kvinde i Friends vil Hanne gerne gøre det lettere for de udenlandske kvinder at føle sig hjemme i Danmark. “Vi danskere er jo generelt ikke gode til at lukke dørene op for andre. Så det betyder meget at kunne give den mulighed. Og det kan jeg. Jeg har et hus, og hvis der er nogle, der har lyst til at komme og besøge mig, så står jeg til rådighed.” Forrige gang mødte hun en udenlandsk kvinde, der var gravid. Selv om de var forskellige i alder, var det ikke svært at sætte sig i hendes sted, fortæller Hanne.

“Hun står her i et fremmed land, lang væk fra sin mor. Det er første gang, hun skal føde. Hvad gør man? Så det snakkede vi lidt om. Jeg tænkte, at jeg kunne blive sådan lidt en reservebedstemor, hvis hun havde brug for det,” siger Hanne og ler lidt. “Til nogle af de unge har jeg bare givet dem mit navn og telefonnummer. Det kan være, de står en dag lige pludselig og tænker: ‘Hjælp hvad gør jeg?’ Så har de mit nummer og kan ringe til mig, hvis de har brug for det.” Substitute grandmother. As a Danish woman in the Friends project Hanne would like to help the foreign wom en feel at home in Denmark. “As Danes we are generally not very good at opening our homes to others. So it means a lot to be able to

INTERVIEW

provide that possibility. That I can do. I have a house, and if anyone would like to come and see me, they are more than welcome.” Some time ago she met a foreign woman who was pregnant. In spite of the difference in age, it was not hard to put herself in the woman’s place, Hanne explains. “She is in a foreign country, far away from her mother. She is going to give birth for the first time. What do you do? So we talked about it. I suggested that I could be a type of substitute grandmother, if she needed it,” Hanne says and chuckles. “I have simply given my name and phone number to some of the young women. They may one day suddenly find themselves in a situation of needing help. Then they have my number and can call me.”

Win-win for alle For Hanne er det en rigdom at møde de udenlandske kvinder til Friends-caféaften. “Det er så dejligt uforpligtende - bare møde op og snakke og se, hvad der sker. Det er en gang om måneden. Det kan man altså godt overkomme. Det betyder så meget, at man er her. Og det koster ikke noget. Tværtimod får man en masse igen. Det er en ‘win-win situation’ for alle,” siger hun. Win-win for all. To Hanne it is an enrichment to meet the foreign women at the Friends café nights. “It is so wonderfully simple – just show up, talk, and see what happens. It is once a month. Anyone can do that. It means so much that you are here. And it is free. But you take so much with you home. It is a win-win situation for all,” she says.

25 KTK_Magasin2013_Final.indd 25

16/09/13 16.31


�I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.�

Mother Teresa KTK_Magasin2013_Final.indd 26

16/09/13 16.31


Hvad er prisen på et menneskeliv? Menneskehandel er verdens tredjestørste kriminelle foretagende 2,5 millioner mænd, kvinder & børn er ofre for menneskehandel

GØR EN FORSKEL BEKÆMP MENNESKEHANDEL www.hopenow.dk

KTK_Magasin2013_Final.indd 27

16/09/13 16.31


S i d en si d st

S ince our previous issue

Festligt

JULEEVENT(YR) for flygtningekvinder

Crosscultural Christmas Celebration En stor oplevelse ventede de omkring 300 flygtningekvinder og -børn, da Ktk i december sidste år indbød til et brag af en julefest i Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro. A big experience awaited approx 300 refugee women and children when KtK threw an amazing Christmas party in the church at the Culture Center in Nørrebro. Af: Karin Borup Ravnborg Foto: Jens Meyer

J

ulelys og stjernekastere strålede om kap med den forventningsglæde, der var at se i øjnene på de mange kvinder og børn, der lørdag den 15. december 2012 var kommet med busser fra fire forskellige asylcentre for at få et par timers glæde og adspredelse til Ktk’s juleevent. Christmas candles and sparklers could not outshine the beam of expectation and happiness in the eyes of the many women and children who had come by bus from four different asylum centers for a few hours of amusement and fun at the KtK Christmas event on Saturday, December 15, 2012. Medrivende og tryllebindende underholdning En lang række frivillige stod klar med æbleskiver, kager, slikposer og andet godt til de fremmødte flygtningekvinder og børnene, der enten sad spændte på stolene eller legede på gulvet ved fødderne af deres mødre. Kirkens energiske og medrivende kor, City Gospel, leverede en swingende musikalsk oplevelse, Jessica Rae, forklædt som kanin, læste juleeventyr og tryllekunstneren Rasmus Ebild formåede at tryllebinde børnene med masser af humor og magi. Det, der vakte særlig højlydt begejstring blandt flygtningekvinderne var, da en mavedanser gik på scenen og lavede et fantastisk show til tonerne af arabisk musik. Der gik ligesom en elektrisk spænding gennem alle, og selv om det mest var børnene, der dansede og hoppede, så var der et par romakvinder, der kom op på scenen og dansede med og høstede mange anerkendende nik og tungetriller fra kvinderne i salen. I det øjeblik var det som om glæden i salen steg med adskillige grader: børnenes glæde over at danse og mødrenes glæde over børnenes glæde. Pure magic. A large number of volunteers were ready with Christmas cookies, bags of candy and other goodies for the attending refugee women and the children who either waited anxiously in their chairs or played on the floor besides their mothers. The upbeat and captivating church choir, City Gospel, delivered a musical experience in tune with the audience. Jessica Rae, disguised as a rabbit, read a Christmas story, and the magician, Rasmus Ebild, worked his magic in front of the mesmerized children with his magic wand.

Loud cheering broke out among the refugee women when a belly dancer took the stage and performed to the strains of Arab music. Everyone was ecstatic, the children were dancing and jumping up and down and a couple of Roma women came up on stage and danced along and earned many nods and high-pitched tongue trills from the women in the audience. At that moment, it was as if the level of joy rose by several degrees: The children’s joy of dancing, and the mothers’ joy of the children’s joy. Stor tak fra asylcentrene I 2011 var Ktk inviteret med til flygtningekvindernes juleparty på asylcenter Sandholm. Her var de 100 gaver, de havde med fra frivillig sponsorer, en fin overraskelse. Da asylcenteret ikke havde mulighed for at holde julepartiet i 2012, tog Ktk initiativ til, i samarbejde med organisationen Hjælp København og foreningen Katsj, at invitere kvinder og børn fra forskellige asylcentre til juleevent i Kirken i Kulturcenteret.

”I tog børnene ved hånden. Det var det allerbedste, I kunne gøre for mødrene!” 39-årige Katalin Beninaami Khazaei har i flere år været initiativkvinde til disse parties. Hun har selv boet på for skellige asylcentre, er oprindeligt fra Ungarn og kom til Danmark sammen med sin nuværende eksmand, som er iraner. Hendes hjerte banker for at gøre noget særligt for flygtningekvinderne. Hun var toastmaster ved juleeventen i Kulturcenteret og så, hvordan kvinderne og deres børn nød at være med til et arrangement uden for de kedelige og grå omgivelser i asylcenteret. Derfor er hun lykkelig for, at Ktk tog initiativ til at invitere flygtningekvinderne indenfor. Og det bliver ikke sidste gang, Ktk holder et lignende juleevent, fortæller Christina Birk Uhrenholdt,

28 KTK_Magasin2013_Final.indd 28

16/09/13 16.31


S i d en si d st

S ince our previous issue

tovholder og medarrangør. Det var så stor en succes, og tilbage meldingerne fra asylcentrene var så gode, at Ktk vil søge fonde til at holde endnu et juleevent i 2013. Grateful asylum-seekers. In 2011, KtK had been invited to the Christmas party for the refugee women at the asylum center Sandholm. The one hundred gifts they had brought from volunteer sponsors were a good surprise. When the asylum center was not able to host the Christmas party in 2012, Ktk, in collaboration with the organization Hjælp København (Help Copenhagen) and the children’s association Katsj, invited women and children from several asylum centers to a Christmas event in the church in the Copenhagen Culture Center. For several years, Katalina has been the promoter of these parties. She is 39 years old Hungarian who came to Denmark with her Iranian ex-husband. Katalina has lived in several asylum centers herself, and has a strong desire to do something special for the refugee women. She was the toastmaster at the Christmas event at the Copenhagen Culture Center and saw how the women and their children enjoyed themselves outside the gray and dull surroundings of the asylum center. Tog kvinderne ved hjertet En af de frivillige, der deltog i julefesten i Kulturcenteret, var Ulla Mynster, der er indvandrerlærer og frivillig støtteperson i Røde Kors for flygtninge, hvoraf mange er traumatiserede. Hendes indtryk var, at juleeventen havde været en stor oplevelse for de mange flygtningekvinder. “Jeg talte med en bosnisk kvinde, hvis mand er syg og har dårligt hjerte. Hun var rørende taknemmelig over festen, der i et par timer fik hendes tanker væk fra alle de frygtelige bekymringer. Hun havde simpelthen tå-rer i øjnene, da hun sagde det,” fortæller Ulla Mynster. “Et gammelt ordsprog lyder sådan: ‘Den, der tager barnet ved hånden, tager moderen ved hjertet’. Det var det, der skete: I tog børnene ved hånden, og det var det allerbedste, I kunne gøre for mødrene.” Took the women by the heart. One of the volunteers who participated in the Christmas event at the Copen-

hagen Culture Center was Ulla Mynster. She is a teacher of Danish as a second language and a Red Cross volunteer support worker for refugees, and she knows first-hand that many of them are traumatized. Her impression was that the Christmas event had been a big experience for the many refugee women.

”I tog børnene ved hånden. Det var det allerbedste, I kunne gøre for mødrene!” “I spoke with a Bosnian woman whose husband is ill and has heart problems. She was so grateful for the event, which for a few hours had gotten her mind off all of her worries. I saw that she had tears in her eyes when she said it,” Ulla Mynster tells. “An old proverb says: ‘He, who takes the child by the hand, takes the mother by the heart.’ That was what happened: You took the children by the hand, and that was the best thing you could do for the mothers.” Du er værdifuld Inden kvinderne forlod Kulturcenteret, fik de hver en gave fra Ktk og et armbånd med teksten: ‘Du er værdifuld - You are precious’. Udenfor holdt busserne og ventede på at køre dem og deres børn tilbage til den barske hverdag i asylcentrene. Men for en stund havde kvinderne fået lov til at grine sammen, hygge sig og mærke lidt af julens glæde og hjertevarme. You are precious. Before the women left the Copenhagen Culture Center, they each got at gift from KtK and a bracelet that read: ‘You are precious.’ Outside, the busses were waiting to take the women and their children back to the tough everyday life at the asylum centers. But for a while, the women got a chance to laugh together, have a good time and experience a little Christmas joy and warmth.

29 KTK_Magasin2013_Final.indd 29

16/09/13 16.31


i inni itti iaatti ivv

Tænk Tænk hvad hvad en en kop kop kaffe kaffe kan kan gøre.... gøre.... Moder ModerTeresa Teresahar harengang engangsagt: sagt:“Små “Småting tinggjort gjortmed medstor stor kærlighed kan forandre verden”. kærlighed kan forandre verden”. I IKtK KtKønsker ønskerviviatatvise visedig, dig,atatdu dumed medsmå småmidler midler- -enenenkelt enkelt kop kaffe og et øjebliks hygge kan gøre en kop kaffe og et øjebliks hygge - kan gøre enkæmpe kæmpeforskel forskeli i enenandens andensliv. liv. Derfor Derforhar harvivi- -i isamarbejde samarbejdemed medMenu Menu- -fået fåetlavet lavetkoppen koppen med sloganet “Hygge can change the world “ “Hygge med sloganet “Hygge can change the world “ - “Hyggekan kan

forandre forandreverden”. verden”.For Foratatminde mindehinanden hinandenom omdet detstore storei idet det små. Hygge er noget, der forbinder os alle danskere små. Hygge er noget, der forbinder os alle - danskeresåvel såvel som somnydanskere. nydanskere.Tænk Tænkpåpådet detnæste næstegang gangdu dumøder møderenennynydansk kvinde i skolen, på din arbejdsplads eller dansk kvinde i skolen, på din arbejdsplads elleri i Netto. Netto.Nogle Noglegange gangeskal skalder derikke ikkemere mereend endenenkop kopkaffe kaffetiltilatat forandre hendes verden og din med. forandre hendes verden - og din med.

NYDANSKESTÅR SAMMEN OM AT GØRE EN FORSKEL. NydaNskeog daNske kviNder NydaNske-OG ogDANSKE daNskeKVINDER kviNderstår stårsammeN sammeNom omat atgøre gøreeN eNforskel. forskel. KØB EN KOP. DERMED STØTTER DU ARBEJDET MOD HUMAN TRAFFICKING KBH. køb eN kop. dermed støtter du arbejdet mod humaN traffickiNg køb eN kop. dermed støtter du arbejdet mod humaN traffickiNgkbh. kbh. KOPPERNER FINDES I 4 DESIGN 1KOP/129 KR. 4 KOPPER/361 KR. INKL. PORTO kopperNe fiNdes i 4 desigN 1kop/89 kr. 4 kopper/300 kr. kopperNe fiNdes i 4 desigN 1kop/89 kr. 4 kopper/300 kr. KAN kaN købes på www.kviNdetilkviNde.dk kaNKØBES købesPÅ påWWW.KVINDETILKVINDE.DK www.kviNdetilkviNde.dk

the the

CAN CAN

HYGGE HYGGE CHANGE CHANGE WORLD WORLD

“frieNds” “frieNds”kommer kommerruNdt ruNdti ilaNdet laNdeti iefteråret efteråret2012 2012for forat atiNspirere iNspireredig digtil tilat at“foraNdre “foraNdrediN diNverdeN”. verdeN”. se hvor og hvorNår på facebook.com/kviNdetilkviNde. se hvor og hvorNår på facebook.com/kviNdetilkviNde. KTK_Magasin2013_Final.indd 30 16/09/13 16.31


Bliv medlem af

Kvinde til Kvinde

Become a member OF Woman to Woman

Vil du støtte Ktk’s arbejde for at styrke venskaber mellem danske og nydanske kvinder og gøre integration til en hjertesag? Samtidig giver du KtK mulighed for at gøre en forskel for marginaliserede kvinder. Would like to support the work of KtK in order to strengthen friendships between Danes and New Danes and to take integration to heart? At the same time you give WtW the possibility for making a difference for marginalized women. Bliv medlem allerede i dag - det nytter!

Det koster 200 kroner om året at være medlem (175,- for studerende). Som medlem modtager vores nyhedsmail og får Ktk’s magasin tilsendt Samtidig er du med til at... • Støtte Ktk’s mange aktiviteter. • Hjælpe Ktk med at komme rundt i landet med inspiration. • Skabe et vigtigt fundament for at udgive flere af Ktk’s magasiner

Become a member today – it’s worth it!

The annual membership fee is DKK 200 (DKK 175 for students). As a member you will receive our newsletter, and the KtK magazine will be sent to your door. At the same time you are a part of.. • Support KtK’s many activities • Help KtK hold inspirational meetings across the country kaffe kan gøre.... • Create a foundation toTænk publishhvad moreen KtKkop magazines i n i t i at i v

Bliv medlem på / Sign up at www.kvindetilkvinde.dk Moder Teresa har engang sagt: “Små ting gjort med stor kærlighed kan forandre verden”. I KtK ønsker vi at vise dig, at du med små midler - en enkelt kop kaffe og et øjebliks hygge - kan gøre en kæmpe forskel i en andens liv. Derfor har vi - i samarbejde med Menu - fået lavet koppen med sloganet “Hygge can change the world “ - “Hygge kan

forandre verden”. For at minde hinanden om det store i det små. Hygge er noget, der forbinder os alle - danskere såvel som nydanskere. Tænk på det næste gang du møder en nydansk kvinde i skolen, på din arbejdsplads eller i Netto. Nogle gange skal der ikke mere end en kop kaffe til at forandre hendes verden - og din med.

Vind!

Skaf et nyt medlem - og deltag i konkurrencen

Vær med til at hverve nye medlemmer til Ktk. Så deltager du i konkurrencen om et af 3 sæt med fire ”Hygge can change the world” kopper, værdi 361 kr.

Find a new member – and you could be the winner

Help KtK get more members and you could win one of our three prices with four “Hygge can change the world”cups which has a value of 361 kr.

the

CAN

NydaNskeog daNske at gøre eNder forskel. Send en mail til ktk@kulturcenter.dk med teksten NYT MEDLEM. Skriv dit navn + navn, adresse tlf.nr. ogkviNder mailstår påsammeN den om person, vil være nyt køb eN kop. dermed støtter du arbejdet mod humaN traffickiNg kbh. kopperNe fiNdes i 4 desigN 1kop/89 kr. 4 kopper/300 kr. medlem (personen skal selvfølgelig selv have indvilget i at blive medlem af Ktk.) Send mailen senest d.kaN 31/11 2013, så trækker vi lod blandt de indkøbes på www.kviNdetilkviNde.dk sendte mails. Vinderne offentliggøres på www.kvindetil kvinde.dk og får direkte besked. HYGGE CHANGE Send an email to ktk@kulturcenter.dk and write NEW MEMBER in the subject field. Write your own name andWORLD the name, address, phone no. and e-mail of the new member (naturally, this person must consent to membership of KtK). Send the mail by 31/11 2013, where we will draw a winner from among the e-mails. The names of the winners will be posted on www.kvindetilkvinde.dk , and be2012 notified directly. “frieNds” kommer ruNdt ithey laNdet will i efteråret for at iNspirere dig til at “foraNdre diN verdeN”. se hvor og hvorNår på facebook.com/kviNdetilkviNde.

31 KTK_Magasin.indd 31

N”. KTK_Magasin2013_Final.indd 31

13/06/13 12.58

31

16/09/13 16.31


MENU gridy ME Mirror dEsigN by gridy Look at it and think of.... me

We b e l i eve i n m a ki n g d es i g n m a tte r by crea ti n g pro d u ct s th at evoke t rue feeli n gs . We b e l i eve i n m a ki n g d es i g n m a t te r th ro u g h i n n ova ti o n s t h at make a di f feren ce. We b e l i eve i n m a ki n g d es i g n m a tte r by co m b i n i n g do- well w i t h do- good.

m o re in fo at m en u . as

KTK_Magasin2013_Final.indd 32

16/09/13 16.31

Kvinde til kvinde  

Journal produced by Friends Project, an integration project; Copenhagen, Denmark

Advertisement