Page 1


4


KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

5


6


KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SKLEPU MUZYCZNEGO RAZOR BLADE WROCŁAW 2013

7


8


Wstęp

1. ZNAK 1.1. Ewolucja znaku 1.2. Budowa znaku 1.3. Proporcje 1.4. Pole ochronne 1.5. Skalowanie 1.6. Warianty (napisy dodarkowe) 1.7. Znaki dodatkowe

2. TYPOGRAFIA 2.1. Typografia logotypu 2.2. Typografia podstawowa

SPIS TREŚCI

3. KOLORYSTYKA 4. APLIKACJA ZNAKU 4.1. Aplikacja znaku na tła jasne i ciemne 4.2. Aplikacja wariantów znaku 4.3. Skalowanie outline’u 4.4. Aplikacja znaku na tła wzorzyste 4.5. Nieprawidłowa aplikacja znaku 4.6. Akcydensy firmowe 4.7. Pakowanie 4.8. Środki transportu 4.9. Oznakowanie działów muzycznych 4.1.0. Ubrania

5. PROMOCJA 5.1. Plakaty 5.2. Ulotki 5.3. Akcesoria 5.4. Promocja w sieci

99


10


WSTĘP

Sklep muzyczny Razor Blade to miejsce, które wypełnia pewną niszę. Zajmuje się promocją oraz dystrybucją niszowych gatunków muzyki elektronicznej, zwłaszcza na płytach winylowych, bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych do odnalezienia w popularnych, komercyjnych sklepach muzycznych, których wiele. Dla wielu osób grających muzykę taką jak hardcore techno, tribecore, breakcore czy nawet obenie coraz popularniejszy neurofunk, główną drogą nabywania płyt jest internet lub zagraniczne, ciężko osiągalne sklepiki. Co prawda obecnie większość utworów można łatwo pobrać w formie cyfrowej z sieci, jednak klimatu i trzasku płyty winylowej oraz głębokiego basu płynącego z gramofonu to nie zastąpi. Sklep Razor Blade nie powstał oczywiście jedynie z myślą o DJ-ach, ale o każdym elektronicznym melomanie, który pragnie klimatycznego miejsca z muzyką, gdzie może zawsze przyjść, odsłuchać ulubione płyty, spędzić czas w klimatycznym miejscu, czy dowiedzieć sie więcej o imprezach z muzyką tego gatunku.

11


12


ZNAK

13


14


EWOLUCJA ZNAKU

Znak jest głównym elementem tożsamości wizualnej marki. Jest on graficzną interpretacją założeń, które trafiając do odbiorcy, mają zostać odczytane w prawidłowy sposób. Poprzez swą wyrazistą formę i odpowiednio dobraną kolorystykę, znak definiuje styl i zapewnia rozpoznawalność. Najważniejszą jego cechą jest spójność z charakterem produktu, osoby czy miejsca, którego jest on wizualną reprezentacją. Za pomocą graficznych środków wyrazu oddając jego klimat, ciekawi nas i zachęca do poznania tego, co się za nim kryje. Punktem wyjścia przy projektowaniu znaku dla sklepu muzycznego, oscylującego wokół muzyki elektronicznej był wzór żyletki. Nawiązuje on zarówno do nazwy sklepu, jak również kojarzy się z czymś ostrym, a właśnie głównie takie – cieżkie i niszowe gatunki muzyki elektronicznej promuje sklep Razor Blade. Sklep zajmuje się dystrybucją płyt analogowych, co jest kolejną wyróżniającą go cechą, którą warto zawrzeć w znaku.

15


EWOLUCJA ZNAKU

Charakterystyczny dla żyletki kształt, został spojony z formą czarnego koła, symbolującą winyl. Zachowanie kontrastowych barw – czerni oraz bieli – powoduje, że znak jest bardziej wyrazisty. Biały kształt żyletki kontrastuje z czarnym tłem, na jakim został umieszczony i podkreśla głębię barwy płyty gramofonowej. Przechylenie znaku pod kątem 45° dodaje mu dynamizmu sugerując ruch kręcącej się płyty.

16


MAKIETA SYGNETU

wewnętrzna linia brzegu żyletki - 92% okrąg wewnętrzny - 20%

okrąg znaku podstawowego - 100% outline w wypadku stosowania znaku na ciemnym lub wzorzystym tle – 105%

Wpisany w okrąg pod kątem 45° kształt żyletki oparty jest na równym podziale wynoszącym 3. Belka jest wyrównana centralnie w stosunku do okręgu i ma wysokość równą 1/3 całości kształtu. Ząbki żyletki sięgają linii oddalonych od końca belki (odpowiednio z lewej i prawej strony) na wysokość 1/3 całości z każdej strony.

17 17


SYGNET Sygnet to przedstawienie połączenia dwóch uproszczonych graficznie kształtów – płyty winylowej oraz żyletki. Przechylenie pod kątem 45° nadaje mu dynamizmu. Dodatkowo może kojarzyć się z blikiem na płycie. Symbol ten nawiązuje do nazwy, a także charakteru sklepu, który zajmuje się sprzedażą i dystrybucją niszowych, ostrzejszych gatunków muzyki elektronicznej na płytach analogowych.

LOGOTYP Logotyp ustawiony centralnie w stosunku do sygnetu. Krój pisma koresponduje z kształtem żyletki. Nieregularna, delikatnie rozedrgana czcionka może przywodzić na myśl wibracje płynące z głosnika, jest jednocześnie nowoczesna i wyrazista. Więcej o czcionce w dziale Typografia.

18


BUDOWA ZNAKU

W przypadku znaku Razor Blade zarówno sygnet jak i logotyp mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie, w zależności od potrzeby projektowej. Sygnet w swej formie jest symbolem wyrazistym i charakterystycznym. Posiada dzięki temu potencjał, aby w przyszłości funkcjonować samodzielnie i być kojarzonym z marką, bez dalszej konieczności podpisywania go logotypem. W przypadku druków formalnych zaleca się korzystanie z pełnego znaku.

Występujący samodzielnie sygnet

Występujący samodzielnie logotyp

Niezależnie od tego czy wykorzystujemy cały znak, czy też tylko jego składowe, należy oczywiście respektować ich wzajemne proporcje oraz pole ochronne. Znak w kształcie okręgu jest uniwersalny i łatwy do umieszczenia na wielu nośnikach. Czerń i biel z łatwością można komponować z wieloma różnymi wzorami czy fakturami, co ma nierzadko duże znaczenie przy umieszczaniu znaku na plakatach lub innych materiałach projektowanych dla wydarzeń sponsorowanych czy promowanych przez sklep.

19


PROPORCJE

23x

Proporcje są bardzo ważną kwestią przy właściwym odbiorze znaku jako całości. Dzięki odpowiedniemu ich dobraniu, żaden z elementów nie dominuje nad pozostałymi, lub też (jeśli takie jest założenie projektowe) jedna z części znaku jest ważniejsza od drugiej. W przypadku znaku Razor Blade, sygnet jest elementem kluczowym (często stosowany jest także samodzielnie), a logotyp jest jego dopełnieniem.

18x

Znak osadzony jest na siatce z kwadratowym modułem x, który jest połową wysokości litery R pochodzącej z logotypu. Znak posiada proporcje równe 18 na 23 modułu. Całe logo zamyka się w prostokącie. Szerokość logotypu jest równa wysokości sygnetu. Sygnet wpisany jest w formę kwadratu o proporcjach, 18 na 18 modułów. Wysokość logotypu to 2 moduły, a jego odstęp od sygnetu – 3 moduły. 18x

3x 2x

20


POLE OCHRONNE

W wypadku stosowania samego sygnetu obowiązuje takie samo pole ochronne jak podczas stosowania całości znaku.

Pole ochronne jest to obszar mający za zadanie zachować pełną czytelność znaku. W trosce o nią pole ochronne należy respektować podczas umieszczania znaku na różnorakich projektowanych materiałach. Obszar, który wyznacza pole ochronne powinien pozostać wolny od wszelkich obcych elementów, takich jak towarzyszący tekst lub grafika. Pole ochronne stanowi jednocześnie dla logo jego naturalne dopełnienie – określa optymalne proporcje tła w różnych zastosowaniach znaku np. przy projektowaniu materiałów firmowych czy promocyjnych. Pole ochronne dla znaku podstawowego jest równe wysokości dwóch liter R pochodzących z logotypu – czyli 4 modułom.

Jeśli stosujemy wyłącznie logotyp pole ochronne zmniejsza się o połowę - odpowiada ono wówczas wysokości jednej litery R, czyli 2 modułom.

21


45mm

40mm

35mm

OPTYMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU DLA WIĘKSZOŚCI DRUKÓW WYNOSI 30-20mm

MINIMALNA DOPUSZCZALNA SZEROKOŚĆ WYNOSI 10mm

30mm

25mm

20mm

Przy szerokościach mniejszych od 10mm dopuszcza się stosowanie WYŁĄCZNIE SYGNETU

5mm

22

5mm

15mm

10mm


SKALOWANIE

Skalowanie odbywa się poprzez równomierne powiększanie lub pomniejszanie znaku. Skalujemy jednocześnie sygnet oraz logotyp. Znak należy skalować proporcjonalnie w całości, nie rozdzielając jego poszczególnych elementów oraz uwzględniając pole ochronne. Umożliwi to zachowanie wszystkich wartości plastycznych. Zabrania się skalowania znaku w sposób inny niż określony. Wszelkie modyfikacje, które prowadzą do deformacji, a tym samym do zaburzenia czytelności są niedopuszczlne. Minimalna szerokość logo (bez uwzględnienia pola ochronnego) wynosi 10mm. Nie należy stosować wartości mniejszych, gdyż znak może wówczas tracić na czytelności. Pole ochronne skaluje się proporcjonalnie do całego znaku, zachowując swoje parametry określone wcześniej. Nie wolno zmieniać wielkości pola ochronnego względem logo podczas zmniejszania lub zwięszania znaku.

NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE: Zmiana wielkości sygnetu względem logotypu i odwrotnie.

Zmiana tylko jednej wartości – wysokości lub szerokości.

Zmiana położenia logotypu względem sygnetu.

23


WARIANTY: WERSJA 1

Istnieje możliwość wykorzystania w znaku napisu dodatkowego, który dodajemy do logotypu. W układzie poziomym istnieją dwie możliwości jego umiejscowienia. Pierwsza wersja znaku jest bardziej rozciągnięta horyzontalnie, dobrze nadaje się do stosowania na materiałach takich jak papier firmowy, nagłówki, stopki, mailing. Sygnet znajduje się pośrodku (pomiędzy logotypem oraz napisem dodatkowym i jest wpisany w kwadrat o boku wynoszącym 6 modułów. Wynosi to trzykrotność wysokości logotypu, który liczy standardowo 2 moduły. Napisy (logotyp oraz napis dodatkowy) są oddalone od sygnetu na odległość wynoszącą 1 moduł. Typografia użyta w napisie dodatkowym podlega tej samej zasadzie, która obowiązuje w przypadku logotypu podstawowego. Pierwsze słowo (odpo wiednio „razor” oraz „music”) napisane jest grbością Medium, drugie natomiast grubością Light. Oba słowa są nieznacznie oddalone od siebie na odległość mniejszą niż wynosi standardowa spacja. Więcej w rodziale poświęconym typografii znaku.

24


UKŁAD HORYZONTALNY 1 x

x

2x

6x

Pole ochronne znaku w tej wersji jest podłużnym prostokątem. Na wysokość bezpieczny obszar wynosi 2 moduły z każdej strony, licząc od końca sygnetu. Z lewej oraz prawej strony są to 3 moduły odpowiednio od początku logotypu podstawowego i końca napisu dodatkowego. Również w tym przypadku, niezależnie od skalowania znaku, jeden moduł odpowiada połowie wysokości litery R pochodzącej z logotypu.

25


WARIANTY: WERSJA 2

Druga wersja wykorzystania napisu dodatkowego także ułożona jest horyzontalnie. Jest to wariant wykorzystywany najrzadziej; głównie na szyldach sklepowych, bannerach, billboardach, czy innych dużych formach promocji. W drugiej wersji poziomej sygnet znajduje się po lewej stronie logotypu. Logotyp z kolei rozbity jest na dwa tej samej szerokości wersy umieszczone jeden pod drugim. Szerokość rozbitego wertykalnie logotypu wynosi 18 modułów, a ich wysokość 4 moduły. Napis dodatkowy umieszczony jest w jednej linii pod logotypem i posiada tą samą co on szerokość. Wysokość napisu dodatkowego wynosi 2 moduły. Odległość poszczególnych wersów względem siebie wynosi 1 moduł. Tyle samo wynosi też odległość typografii od sygnetu. Wysokość całości znaku wynosi 12 modułów. Wersja ta zawiera zmianę grubości typografii. Oba słowa logotypu podstawowego (razor blade) mają tutaj grubość Medium, podczas gdy napis dodatkowy w całości zapisany jest grubością Light, z odstępem spacji pomiędzy słowami.

26


UKŁAD HORYZONTALNY 2

x 12x x

18x

Przy tym układzie pole ochronne wynosi podobnie jak w przypadku znaku podstawowego - wysokość dwóch liter R, czyli cztery moduły.

27


ZNAKI DODATKOWE

W wersji podstawowej znaki związane z rejestracją są ustawione na rogu kwadratu, w którym zamyka się sygnatura. Wysokość znaku wynosi 2 moduły i jest wyrównana do prawej strony krawędzi koła.

Przy stosowaniu wyłącznie sygnetu proces umiejscawiania znaku dodatkowego następuje tak samo jak w wersji podstawowej.

Logotyp oznaczamy znakiem dodatkowym umieszczając go z prawej strony, w odległości pół modułu od końca napisu. Wysokość znaku dodatkowego wynosi połowę wysokości liter.

28


ZNAKI DODATKOWE WARIANTÓW

Przy znaku poziomym w wesji 1, znak dodatkowy dodaje się zaraz po napisie dodatkowym na wysokości wyznaczonej przez górną linię końca sygnetu, oraz w odległości pół modułu od końca napisu. Wysokość znaku dodatkowego wynsosi półtora modułu. Dla drugiej wersji znaku poziomego znak umieszcza się na końcu pierwszego słowa logotypu, wyrównując do linii górnej liter. Wysokość znaku dodatkowego wynosi półtora modułu i jest on oddalony od logotypu o pół modułu.

29


30


TYPOGRAFIA

31


30pt

20pt

12pt

8pt

8pt

12pt

18pt

25pt

32 32


TYPOGRAFIA LOGOTYPU

Font Razor Blade występuje (podobnie jak w zapisie logotypu) w dwóch odmianach – grubszej medium oraz cieńszej light. Litery posiadają nieregularny, rozedrgany kształt, który koresponduje z kształtem żyletki w sygnecie, a jednocześnie wywołuje bogate skojarzenia, chociażny z wibracjami płynącymi z głośnika. Jego delikatnie zanikająca forma (zwłaszcza w odmianie light) jest bardzo lekka i dzięki temu nie dominuje nad sygnetem, a subtelnie go dopełna. Może także kojarzyć się z czymś znikającym i nie do końca określonym. Litery są obłe, dążą w kierunku formy raczej kwadratowej, niż strzelistej. Brak szeryfów nadaje mu nowoczesnego charakteru. Font ten nie posiada miniskuły. W materiałach sklepowych jest używany do zapisywania tytułów, nagłówków, czy ważniejszych pojedynczych wyrazów, nie powinien być jednak nadużywany i pozostawać głównie w roli typografii logotypu.

33


Futura / LIGHT

ABCDEF12345

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Futura / MEDIUM

ABCDEF12345

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Futura / BOLD

ABCDEF12345

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 34


TYPOGRAFIA PODSTAWOWA

Fontem uzupełniającym w identyfikacji wizualnej sklepu Razor Blade, stosowanym do wypisywania większości materiałów firmowych, reklamowych czy katalogów jest Futura. Dobrze komponuje się ona z typografią logotypu, a jednocześnie poprzez swoją czystą i syntetyczną formę stanowi dla niego opozycję, dzięki czemu możemy wydobyć najlepsze cechy obu krojów pisma. Dodatkowo Futura jest bardzo nowoczesna w swoim wyrazie, a kompozycje z jej użyciem, prócz funkcjonalnej czytelnośći spełniają także funkcję estetyczną. Okrągłe litery korespodnują z kształtem koła, na którym opiera się znak. Wybrany krój pisma stosujemy w trzech odmianach – Light, Medium oraz Bold. Do tekstów podstawowych stosujemy odmianę Light, do nagłówków Medium lub Bold, w zależności od potrzeb. Nagłówki zawsze zapisujemy majuskułą. Krój pisma zmniejszony jest w skali wertykalnej o 5%. W wypadku stosowania tekstu regularnego odstępy międzyliterowe wynoszą 10, przy stosowaniu wyrazów w nagłówkach zapisywanych majuskułą – 25.

35


36


KOLORYSTYKA

37


KOLORYSTYKA CMYK: 20/10/10/45 RGB: 157/159/162 #: 7B878B PANTONE: Cool Grey 5

CMYK: 20/10/10/100 RGB: 18/20/23 #: 121417 PANTONE: Black C

Kolorystyka podstawowa znaku to czerń oraz biel. Kolor czarny przywodzi na myśl płytę winylową, jest kolorem bardzo wyrazistym i uniwersalnym, mocnym w odbiorze, zdecydowanym. Jest także kolorem kojarzącym się z wszelkimi subkulturami oscylującymi wokół ciężkich odmian muzyki, czy to elektronicznej czy instrumentalnej, chociażby poprzez ubiór. Skontrastowana z nim biel działa dodatkowo wydobywając najlepsze cechy czerni oraz wyostrzając kształt zastosowany w znaku. Wyodrębiona szarość jest stosowana w materiałach firmowych i promocyjnych jako tła lub inne elementy występujące obok czerni podstawowej znaku.

38


KOLORYSTYKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kolory jakie występują w znaku są jego integralną, bardzo ważną częścią. Jest dzięki nim rozpoznawalny, zachowuje swoją unikalność i charakter z jakim został pierwotnie zaprojektowany. Zmiana kolorystyki może zrujnować czytelność znaku, a także zakłócić jego odbiór i wartości jakie ze sobą niesie. Znak stosujemy wyłącznie w wersji achromatycznej, niezależnie od koloru podłoża (1 – 2). Wykorzystanie kolorów w znaku jest niedopuszczalne (4 – 6). W znaku wykorzystujemy czerń o wartości podanej na wykresie. Dopuszcza się użycie natężenia do 90% czerni bez utraty czytelności znaku (3). Barwę rozjaśniamy poprzez odejmowanie od czerni przy zachowaniu pozostałych wartości (CMY). Kolorystyki znaku nie wolno zmieniać także w ramach podanej palety barw. Rozjaśnianie znaku jest niedopuszczalne, jak również jego odwrócenia negatywowe (8–9). Dopuszczalne jest natomiast użycie obrysu znaku na tle jednolitym, pod warunkiem jednak, że natężenie tła przekracza wartość 80% czerni, a zastosowany obrys jest zawsze biały (10–12).

39


40


APLIKACJA ZNAKU

41


APLIKACJA ZNAKU NA CIEMNE TŁA

W wersji podstawowej znak umieszczany jest na białym, lub jasnym tle. W sytuacji, gdy chcemy zastosować go na tle ciemnym, stosujemy biały outline, który wynosi 105% okręgu koła podstawowego.* Outline umieszczany jest wokół sygnetu, logotyp natomiast zmienia kolor na biały. Logotyp nie zmienia swojego położenia względem sygnetu - pozstaje on takiej samej szerokości jak sygnet bez outline’u. Swojej wielkości nie zmienia także pole ochronne. Zależnie od jasności tła stosujemy znak w wersji podstawowej lub w wersji przeznaczonej do teł ciemnych. Na przykładzie procentowej skali szarości, przy jasności tła wynoszącej od 0 do 30% stosujemy znak podstawowy – bez białego outlineu z czarnym logotypem. Gdy jasność tła zbliżona jest do nasycenia w granicach 40% – 60% stosujemy outline wokół sygnetu. Przy odcieniach ciemniejszych niż 70%, stosujemy outline wokół sygnetu, a także logotyp w kolorze białym. Zasada ta dotyczy tylko jednolitych teł. O aplikacji znaku na tła wzorzyste na następnej stronie.

*dokładna makieta sygnetu znajduje się na stonie 13

42


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

43


APLIKACJA WARIANTÓW NA CIEMNE TŁA

W przypadku stosowania poziomuch wariantów znaku na ciemnym tle, podobnie jak przy wersji podstawowej do sygnetu dodajemy biały outline wynoszący 105% okręgu podstawowego, a liternictwo zamieniamy na białe, odpowiednio zgodnie z zasadami przytoczonymi na poprzedniej stronie. Zmianie nie ulega wielkość sygnetu, logotypu, czy odległości poszczególnych elementów względem siebie, jak również pole ochronne, które pozostaje takie samo.

44


SKALOWANIE OUTLINE’U

Outline jest skalowany proporcjonalnie do całości i zawsze wynosi 105% okręgu podstawowego - nie wolno go pogrubiać ani zmniejszać w stosunku do sygnetu.

194mm

101mm

16mm

34mm 11mm

45


TŁA WZORZYSTE

Jeśli stosujemy znak na tle wzorzystym, co może się zdarzyć w wypadku umieszczania go na plakacie, ulotce, okładce płyty, bądź jakimkolwiek innym projekcie, zawsze stosujemy biały outline wokół sygnetu oraz nie stosujemy logotypu. Jeśli konieczne jest użycie również logotypu, wówczas stosujemy ramkę, której wielkość wyznacza pole ochronne. Niezależnie od rodzaju tła na jakim umieszczamy sygnet, outline jest zawsze biały, a sygnet w kolorystyce podstawowej (czarny), nie wolno odwracać lub zmieniać kolorów. W wypadku stosowania ramek dostosowujemy kolorystykę do całości projektu na jakim umieszczamy znak – może być to wersja podstawowa lub odwrócona.

46


NIEWŁAŚCIWA APLIKACJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nie wolno stosować znaku w sposób, który zakłóca jego czytelność, właściwy odbiór oraz walory estetyczne. Zabronione są następujące modyfikacje: - Stosowanie znaku na wzorzystym tle bez białego outline’u (1) - Wycięcie środka znaku tak, że jest widoczne tło, na którym znak się znajduje (2) - Negatywowe odwrócenie kolorów (3 – 4) - Usunięcie środka znaku oraz obwiedzenie outlinem całości (5) - Zastosowanie półprzezroczystości (6) - Obwiedzenie outlinem logotypu lub zbyt mała ramka wokół niego – zawsze ma wynosić ona dokładnie tyle co pole ochronne (7 – 8) - Nieprawidłowe skalowanie - zbyt chudy lub zbyt gruby outline (9 – 10).

47


WYJĄTKI

Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, gdy dopuszcza się zastosowanie modyfikacji w sposobie aplikacji oraz zachowaniu kolorystyki znaku. Muszą być one jednak uzasadnione i podparte zachowaniem spójności estetycznej projektu. W podanym po prawej przykładzie ulotki, gdzie wszystkie pozostałe znaki utrzymane są w jednakowej kolorystyce oraz są integralną jej częscią, jeden znak w innym kolorze zaburzałby całość. W takich szczególnych wypadkach należy zastosować modyfikację znaku w możliwie jak najmniej inwazyjny w jego podstawową formę sposób. Na przykładzie obok fioletowe tło ulotki może zastąpić nam pierwotne czarne wypełenienie znaku, stosujemy zatem jedynie jasny outline i pozostawiamy kształt, nie zamieniając kolorów, aby zachować charakter. W tym przypadku bardziej ingerującą w znak metodą byłaby zmiana koloru na pomarańczowy, należy zatem zrezygnować z takiego rozwiązania.

48

DOBRZE

ŹLE


AKCYDENSY FIRMOWE: WIZYTÓWKI

W projektach wizytówek, jak również większości innych akcydensów firmowych, oprócz standardowej kolorystyki czerni i bieli, wykorzystuje się także kolor papieru pakowego oraz skalę szarości, zaznaczoną na kole barw w dziale Kolorystyka. Papier pakowy poprzez swój neutralny, a jednocześnie ciepły kolor ożywia projekty utrzymane w czarnobiałej stylistyce, a jednocześnie delikatnie uzupełnia całość, nie tłumiąc podstawowej kolorystyki znaku. Posiada on również ciekawą, gruboziarnistą fakturę, która urozmaica projekty wykonane na papierze standardowym. Przedstawione poniżej projekty wizytówek to przykładowe możliwości wykorzystania znaku oraz potencjału faktur i sugerowana kolorystyka.

9mm

10mm

45mm

WIZYTÓWKA O WYMIARACH 90x50mm

9mm

Średnica sygnetu – 20mm Nazwisko – Futura Medium 12pt Stanowisko – Futura Light 8pt Dane teleadresowe – Futura Light/Medium 6pt Tekst justowany do środka

9mm

9mm

49


PAPIER FIRMOWY

Papier firmowy w formacie A4. W nagłówku stosujemy sygnet wielkości 30mm średnicy umieszczony pośrodku. W stopce papieru znajduje się znak w wersji horyzontalnej pierwszej, o wielkości 10mm średnicy sygnetu. Treść listu zapisujemy krojem pisma Futura w odmianie Light wysokości 10pt, nagłówki odmianą Medium (wersalikiem) wysokości 14pt. Interlinia wynosi 12pt. Podpis składa się w polu wyznaczonym przez szary prostokąt i nie powinien wykraczać on poza prawy margines (25mm), a z lewej strony poza środek kartki. Na odwrocie papieru znajduje się pattern składający się z sygnetów o średnicy 20mm, wyrównanych do środka i oddalonych od siebie o 3mm z każdej strony.

15mm

50mm

15mm

10/ 12pt

15mm

25mm

50


KOPERTY

Koperta podstawowa wykonana jest z papieru pakowego, wykończona wewnątrz czarną folią. W lewym górnym rogu znajdują się nadrukowane dane, a także nabite pieczątką logo sklepu. Druga wersja koperty podstawowej jest w całości wykonana z papieru pakowego. Koperta czarna, mniej użytkowa, stosowana do listów specjalnych, wręczanych osobiście, nie nadająca się do nadawania pocztą z uwagi na niewidoczność pieczątek pocztowych. Dane oraz pieczątka są w kolorze białym, znak zastosowany w wersji dla teł ciemnych.

KOPERTA W FORMACIE DL 110x220mm 15mm

1/3 formatu A4 Średnica sygnetu – 23mm

15mm

15mm

2

3

51


PAKOWANIE STANDARDOWY PAPIER DWUSTRONNY

Do pakowania produktów można używać w zależności od potrzeby papieru lub toreb. Papier występuje w dwóch wersjach – standardowej oraz uszlachetnionej (np. do pakowania na prezent). Standardowy papier jest matowy i posiada gramaturę 150 g/m2. Po jednej stronie na białym tle znajduje się pattern złożony z sygnetów o średnicy 20mm (podobnie jak w przypadku papieru firmowego). Druga strona jest czarna. Pakujemy zawsze stroną z patternem do wewnątrz. Złożony papier zaklejamy wybraną naklejką. Papier uszlachetniony jest obustronnie czarny. Pattern z sygnetów znajduje się po obu jego stronach i jest wykonany z błyszczącej folii, co pozwala im się odróżnić od matowego tła, dodatkowo budując ciekawą fakturę i jakość. PAPIER USZLACHETNIONY

NAKLEJKI

52


PAKOWANIE

Do pakowania możemy wykorzystać także torby papierowe. Występują dwa rodzaje toreb. Większe, o formacie 35x35cm, mieszczą płytę winylową (30x30cm) i są wykonane z grubego, potrójnego kartonu. W przedniej warstwie wycięty jest sygnet (po drugiej stronie logotyp). Torby występują w trzech odmianach kolorystycznych – dwie w kolorze naturalnego kartonu, ze znakiem w wersji podstawowej (czarnej) i odwróconej (białej), oraz czarna ze znakiem w wersji odwróconej. Na mniejsze zakupy np. gadżetów lub odzieży, przeznaczone są torby o podłużnym formacie 23x15cm, wykonane z pojedynczego arkusza ekologicznego szarego papieru, z ozdobną zawieszką na sznurku w kształcie sygnetu. Sklep Razor Blade posiada także opakowania na płyty, służące do ich bezpiecznego przechowywania. Mogą one także zastąpić nam oryginalne pudełko podczas częstego użytkowania płyty, jeśli nie chcemy, aby uległo ono zniszczeniu.

TORBA PAPIEROWA 35x35cm

Tył

TORBA PAPIEROWA 23x15cm

Przód

OPAKOWANIA NA PŁYTY 30x30cm

53


OZNACZENIA DZIAŁÓW MUZYCZNYCH 15mm

15mm

300mm

50mm

Działy muzyczne oznaczane są za pomocą czarnych tekturowych wkładek umieszczanych pomiędzy płytami. Wysokość arkusza to 300x350mm. Jest to format płyty winylowej (300x300mm) + przedłużenie 50mm (odpowiednio w górę lub bok), na którym znajduje się nazwa gatunku oraz sygnet. Średnica sygnetu wynosi 20mm i jest odsunięta od krawędzi na 15mm z każdej strony. Nazwę gatunku zapisujemy fontem Razor Blade Light, którego wysokość jest równa wysokości sygnetu, a odległość od krawędzi wynosi 15mm. Wkładki są uniwersalne, można je stosować zarówno do boksów, z których płyty wyciągamy od góry, jak także do półek, wówczas arkusz obracamy pod kątem 90 w lewo, tak aby sygnet znajdował się na dole, a gatunek muzyczny na górze boku arkusza. 300mm

300mm

350mm

Przykład wkładki działowej w szafce bocznej

54


ŚRODKI TRANSPORTU Tył

Przód

Bok OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW CIEMNYCH

Przód

OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW JASNYCH

Tył

Bok

55


UBRANIA

W sklepie Razor Blade można także nabyć ubrania – koszulki, bluzy, a także czapki, smycze czy mateirałowe torby. Przy każdym pojawieniu sie nowej kolekcji ubrań wychodzi także specjalny mini-katalog, w którym prezentowane są najnowsze modele. Projekty wszystkich ubrań oparte są o wykorzystanie znaku sklepu, w różnych konfiguracjach z logotypem lub bez. Dominuje kolorystyka czerni, bieli i szarości. Wszystkie ubrania są wykonane z naturalnej bawełny.

KOSZULKA MĘSKA

KOSZULKA DAMSKA

56


PRZYKŁADOWE KOSZULKI DAMSKIE I MĘSKIE

UBRANIA

OKŁADKI KATALOGÓW Z KOLEKCJAMI ODZIEŻY

57


58


PROMOCJA

59


60


ZDJĘCIA PROMOCYJNE

1.

2.

Zdjęcia promocyjne wykorzystane w plakatach nawiązują do czterech zmysłów – słuchu (na poprzedniej stronie), dotyku (1), wzroku (2) oraz smaku (3). Słuch jest oczywistym wyborem, jeśli chodzi o przemysł muzyczny, ponieważ jest to główny zmysł, jakim odbieramy to, czego dotyczy oferta sklepu. Muzykę można jednak odczuwać w dużo szerszym zakresie. Pomimo tego, że Razor Blade celuje w niszę elektroniczną, poprzez pewną zabawę konwencją mamy także nawiązanie do słynnych okularów lennonek, niezaprzeczalnie kojarzących się z muzyką, czy z drugiej strony motyw pigułki, sugerujący, że muzyka może być całkiem uzależniająca. Wszystkie zdjęcia mają prostą formę, są czarnobiałe, korespondując w ten sposób z całą spójną kolorystyką identyfikacji wizualnej sklepu Razor Blade. Zachowują oszczędność w środkach wyrazu. Głównym zabiegiem jest tu wyrażenie określonych odczuć związanych ze słuchaniem muzyki, a centralna kompozycja koncentruje nasz wzrok. Na każdym ze zdjęć pojawia się charakterystyczny znak – logo sklepu, który ma zostać dobrze zapamiętany i kojarzyć się z danymi emocjami, które płyną z plakatu.

3. 61


ULOTKI

STANDARDOWA ULOTKA 30x30cm (po rozłożeniu)

Większosć materiałów promocyjnych sklepu Razor Blade jest projektowanych w formie kwadratu, lub koła – jest to bezpośrednie nawiązanie do kształtu płyty winylowej oraz zachowanie najwyższej troski o spójność całej identyfikacji. Jedną stronę ulotki zajmuje grafika, której fragment po złożeniu stanowi okładkę. Po drugiej stronie znajdują się informacje. Grafiką na ulotce mogą być przeróżne wzory geometryczne, wykorzystanie złudzeń optycznych (w przypadku ulotek dopuszcza się użycie koloru). Wykorzystuje się także zdjęcia, kolaże czy stylizowane liternictwo. Drugim celem graficznej strony ulotki jest także to, że po przedawnieniu się informacji, może ona służyć jako plakat.

62


AKCESORIA

SLIPMATY

PUDEŁKA

TORBY MATERIAŁOWE

Oprócz sprzedaży płyt w sklepie Razor Blade można również zakupić odpowiednie akcesoria do ich przechowywania i zabezpiecznia. Wszystkie te rzeczy utrzymane są w spójnej, czarnobiałej kolorystyce, opierają się na prostym projektowaniu, w głównej mierze eksponującym logo sklepu, które poprzez swoją okrągłą formę z łatwością może być adaptowane na różne powierzchnie i dopasowane do okrągłych czy kwadratowych akcesoriów związanych z płytami winylowymi i sprzętem DJ-skim.

SKRZYNIE

63


PROMOCJA W SIECI

Internet jest bardzo ważną, jeśli obecnie nie najważniejszą platformą promocji. Na stronie internetowej Razor Blade można dokonywać zakupów płyt, akcesoriów i biletów na wydarzenia muzyczne, przeczytać o nowościach czy imprezach które odbywają się w sklepie, lub za jego pośrednictwem (np. spotkania z muzykami, warsztaty DJ-skie etc.) Znajdują się tu także dostępne do pobrania w formie cyfrowej plakaty czy ulotki. Layout strony jest utrzymany w stylu spójnym z charakterem sklepu. W topie strony znajdują się zdjęcia promocyjne, w układzie czterech dynamicznie przewijających się slajdów oraz rozwijane menu. Content strony tworzą trzy kolumny – odpowiednio od lewej: nowości, wydarzenia oraz bezpośrednie połączenie z twitterem, wyświetlająco na bieżąco aktualizacje statusów. W stopce znajdują się natomiast standardowo dane tele-adresowe oraz połączenia z wybranymi platformami internetowymi, z których korzysta sklep Razor Blade.

Podświetlane ikony innych platform internetowych w zachowanej spójnej kolorystyce projektu.

64


LAYOUT STRONY WWW

65


66


„ŻYCIE BEZ MUZYKI JEST BŁĘDEM.” Friedrich Nietzsche

67


WROCナ、W 2013

68


69


70


71


72

razor blade  

full corporate identity for razor blade music store

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you