Page 1

blask

zamek

blask (noun) połysk; promienistość shine: The shine almost blazed me.; urok; czar glamor: Her glamor reached his heart within seconds.; iskierka; błysk sparkle: As it was burning it emited a lot of strange sparkles.; jasność; świetlistość brightness: Such was the brightness that I could barely see.; migotanie; błyskotanie glitter: I saw just some glitters above the trees.; chwała; sława glory: He came back from the war in a glory. burza (noun) sztorm; huragan storm: The storm caught them at the open sea.; deszcz rain: The rain suprised us when we were having a picnic.; wicher; wichura gale: They had to put down the tent because of the gale. czarować (verb) 1 rzucać czary bewitch, cast a spell, conjure: The mighty wizard conjured a wall of fire a zachwycać, zauroczyć charm, enchant: He was charmed by her beauty. las (noun) 1 wood, forest wood: In the wood you can encounter many interesting characters.; 2 forest: Children shoudn't go alone to the forest.; 3 area of trees weald: A weald is an area with a lot of trees.; 4 woods: You can easily get lost in the woods. a in American English: forest. laska (noun) kij staff, stick, rod: He was trying to fight the dog with a stick.; laska pomagająca chodzić walking stick: Unable to walk properly, he was using a walikng stick.; pręt; drążek cane: This cane is actually an ethinc instrument. majaczyć (verb) pojawiać się, wyłaniać się to loom: He loomed at the edge of the forest.; mieć przywidzenia to rave, be delirious: He was raving about some magical creatures. personel (noun) obsługa; pracownicy staff: The staff at this coffee shop is always rude to me.; załoga; kadra personnel: She actually is a member of his most entrusted personnel. wróżka (noun) kobieta zajmująca się wróżeniem, kabalarka fortune- teller: The fortuneteller predicted her a long and happy life. chiromancerka kobieta czytająca z ręki chiromancer, palmist; baśniowa postać fairy: fairy godmother wróżka- matka chrzestna; czarodziejska postać wywodząca się z folkloru angielskiego pixie: Pixies usually wear a green outfit and pointed hat. zaklęcie (noun) formuła magiczna spell, charm, magic formula: to cast a spell rzucić zaklęcie be under a spell być pod zaklęciem; błaganie, czynność zaklinania entreaty zamek (noun) 1 zamknięcie lock a: The lock didn't yield. Zamek nie ustąpił.; 2 budowla castle: sandcastle zamek z piasku a: The Wawel castle is on the UNESCO World Heritage List; 3 suwak, zamek błyskawiczny zip a zipper: The zipper got stuck, I can't take off my jacket!

Słownik polsko angielski mlingua polish  

Słownik polsko- anglielski stworzony na potrzeby praktyk przy użyciu programu TLex. Tworzenie w tym programie to naprawdę czysta przyjemność

Słownik polsko angielski mlingua polish  

Słownik polsko- anglielski stworzony na potrzeby praktyk przy użyciu programu TLex. Tworzenie w tym programie to naprawdę czysta przyjemność

Advertisement