Program etik ab 2015

Page 1

FEBRUARI 2015

SIDAN 3
 GNH - VÄLSTÅND 
 I ARBETSSLIVET FRAMTIDSANPASSAT LEDARSKAP MED GLOBALT FOKUS

ETIK I ARBETSLIVET AB

SIDAN 2
 INTERKULTURELLA MÖTEN HUR OLIKA FÅR VI EGENTLIGEN VARA HOS OSS?

SIDAN 4
 FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE

SIDAN 1
 EXISTENTIELLT LEDARSKAP

KONFLIKTHANTERING FÖRHANDLINGSTEKNIK
 HÅLLBARA RELATIONER

PROGRAMMERA HÅRDDISKEN MED RÄTT MINDSET

PARADIGMSKIFTE

Workshops

Har du hört det senaste? Det talas nu om nya ekonomiska system och valutor men också om resiliens och globala nätverk, om trovärdiga varumärken, och framtidens ledarskap, om neuroscience och hjärnforskning, om nya mindsets och förhållningssätt. Forskningens ramar spräcks och vi behöver förnya oss som ledare och HR. 
 Vi kommer att behöva justera vår världsbild och vårt sätt att hantera såväl marknadsföring och kundrelationer som konflikter och ledarskap, såväl olikheter som delaktighet och vårt sätt att se på välstånd.
 Håll dig i framkant - smaka det nya paradigmets förhållningssätt och metoder!

Varje ämne kan behandlas på en timme och upp till en heldag.
 Det kan vara en ren föreläsning eller en interaktiv workshop. Utbildningarna som kan följa varierar mellan en och fem dagar. Fleråriga skräddarsydda samarbeten prioriteras. Viss procent på varje faktura går till något välgörande projekt. !1