Page 1

GNH PROJEKT

KREATIVT PROJEKTMÖTE

PROJEKTSTART
 


Etik i arbetslivet AB bjöd in till ett kreativt möte kring GNH med syfte att undersöka möjligheten att starta ett gemensamt projekt för att skapa nya metoder att mäta och stärka välstånd i arbetslivet. Detta är en sammanfattning av vad vi gemensamt kom fram till.PARADIGMSKIFTE RESILIENS
 


Assistanspoolen var tillsammans med Försäkringskassan i fokus för dialogen. Deras företag vill vara ledande i branschen vilket för dem innebär ett paradigmskifte vad gäller synen på välstånd och lönsamhet.

”Vi behöver ett system för hela alltet…”
 Carina Ryder

INTENSIV DIALOG
 
 Intensiv dialog och eftertanke fyllde dagen. 
 Vi samskapade och fyllde tavlorna på alla sidor i rummet och stämningen blev snabbt både harmonisk och kreativ.

! !


AKTÖRER OCH DRIVKRAFTER Assistanspoolen och Försäkringskassan är som sagt i fokus för våra projektplaner.
 Stig Zandrén påpekade att det är väsentligt med begränsning till en viss region. Alla höll med om detta och att vi fokuserar på Kalmar Öland där Assistanspoolen har sitt fäste. För att skapa varaktighet och stabilitet i projektet undersökte vi vilka samarbetspartners vi behöver.

Utifrån Carina Ryders genomgång undersökte vi hur GNH kan appliceras i arbetslivet genom att ställa frågorna:


Följande aktörer nämndes:

• för att få med hela människan

• ESF PO1 och PO2

• för att finna mening

• Regionalfonden

• salutogenes, utgå från det som fungerar

• Kalmar/Mörbylånga kommun

• lönsamhet

• Högskola - Linnéuniversitetet

• samverkan med andra kulturer

• Lokalt ESF-kontor

• ansvar för jorden som helhet

• Symbolorganisationer

• stärka interna processer och system

• Ecolize

• stärka de anställda

• AEIDL

• utveckla kundvård och kundrelationer

• Aktörer i Baltikum

• stärka ledarskapet


 HUR, VAD OCH VARFÖR MÄTER VI? Följande nämndes i vår kreativa dialog:


!

• för att få allt att hänga ihop

Prova tacksamhet som utgångspunkt!


• koppla näringslivet till samhället • skapa mod att stå upp för sina behov som kund och anställd

Peter Hagerrot 


VAD BEHÖVER VI?
 Peter lockade oss att undersöka vad vi behöver för vårt välbefinnande. 
 Vi fann att följande är viktigt just nu:
 livsglädje - känna sig behövd - må bra som ledare - mening - samtal/ möten - frånvaro av makt, status och kontroll - livskvalitetINSPIRATION 


I Försäkringskassans nya lokaler på Telefonplan stämdes möte mellan några särskilt utvalda aktörer: • Christer och Carina Ryder från Assistanspoolen AB • Martin Runefelt och Helena Lohmann från Försäkringskassans HR • Anders Johnsson med lång erfarenhet från ESF och andra alternativ för projektfinansiering • Peter Hagerrot från Ekobyn Charlottendal • Stig Zandrén och Anna Rosengren från Etik i arbetslivet AB Anna Rosengren hade bjudit in till mötet och inledde detsamma varefter
 vi fick en kort rundvandring

Vi skapar förutsättningar för lönsamhet och välstånd på helt 
 nya sätt…

i Försäkringskassans lokaler och arbetssätt som imponerade med kreativt nytänkande. 
 Peter Hagerrot inspirerade oss sedan till medvetenhet och kreativitet utifrån omställning och GNH. 
 Carina bjöd på en lärorik genomgång av hur GNH kan förstås utifrån hennes bransch. Detta gav oss många ingångar till vår kreativa dialog om användbarheten för GNH i arbetslivet.
 När Anders Johnsson sedan presenterade fantastiska möjligheter till finansiering blev vi starkt inspirerade att gå vidare och ses snart igen. 
 Nytt datum bokades till den 11 augusti på Charlottendal.


RESILIENS
 Christer och Carina Ryder från Assistanspoolen var i fokus för dialogen. Deras företag vill vara ledande i branschen vilket för dem innebär ett paradigmskifte vad gäller synen på välstånd och resiliens. Lönsamhet är alltid väsentligt - men perspektivet vidgas genom deras framsynta värderingar.

NÄSTA STEG
 


Nästa steg blir att mötas igen den

! 11/8 !

på Charlottendal.
 Inbjudan kommer på mail.


VAD ÄR GNH? Gross National Happiness är en term som myntades av Hans Majestät fjärde kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuck på 1970talet . Konceptet, som färgar hela landets ledning och uppbyggnad, innebär att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp på föreställningar om framsteg och ge lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande.
 Begreppet GNH har ofta förklarats med sina fyra pelare: goda styrelseformer, hållbar socioekonomisk utveckling, kulturellt bevarande och miljövård. 
 På senare tid har de fyra pelarna har ytterligare delas in i nio områden, domäner, i syfte att skapa en bred förståelse för GNH och att återspegla den holistiska utbud av GNH värden. 
 Domänerna representerar var och en av komponenterna i välfärd de bhutanesiska folket och begreppet "välfärd" avser här att uppfylla villkoren i ett ”gott liv” enligt de värderingar och principer som fastställs av begreppet Gross National Happiness.

De nio domänerna är : 


!

• levnadsstandard • hälsa • utbildning • tidsanvändning • god samhälsstyrning • ekologisk mångfald & återhämtningsförmåga • psykologiskt välbefinnande • samhällsgemenskapens vitalitet • kulturell mångfald & återhämtningsförmåga

Vad händer om vi verkligen tror på detta? Vad händer om vi för in det i arbetslivet…?
 Anna Rosengren

Gnh projekt  

Sammanställning från projektmöte 13 juni 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you