__MAIN_TEXT__

Page 1

Dokumentacja fotograficzna działań ekologicznych zrealizowanych w ramach zadania „Eko-badacz” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wraz z krótkim opisem

Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe 

Lekcja na baterie – uczniowie klasy VI uczestniczyli w lekcji przyrody na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie zajęć poznali m.in. historię prowadzonych badań nad elektrycznością, głównych twórców podstaw tego działu fizyki. Prowadzili doświadczenia, w których badali czy owoce i warzywa mogą posłużyć do produkcji prądu elektrycznego. Budowali obwód składający się z trzech ogniw owocowo-warzywnych połączonych szeregowo (tzw. stos Volty), zdolnego „zapalić” diodę LED. Zajęcia dla naszych uczniów poprowadził prof. Tadeusz Wibig.

Lekcje na baterie – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Wycieczka do sortowni odpadów – podczas zajęć uczniowie klas II i V odwiedzili Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Przyglądali się selektywnej zbiórce odpadów i maszynom produkcyjnym. Zwiedzili teren sortowni oraz przeszli ekologiczną ścieżką edukacyjną. Dowiedzieli się jak wygląda „drugie życie śmieci”, dlaczego warto je segregować i co produkuje się z odpadów.

1


Wycieczka do sortowni odpadów – klasy II i V

Warsztaty w gospodarstwie ekologicznym – uczniowie klasy III gościli w gospodarstwie ekologicznym Państwa Ewy i Petera Stratenwerthów w Grzybowie. Podczas całodniowych zajęć poznali zasadę prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego, mogli wydoić kozy, wzięli udział w warsztatach pieczenia chleba, dowiedzieli się o znaczeniu owadów w przyrodzie, odwiedzili lokalną pasiekę i samodzielnie przygotowali świecę z wosku. Uczestniczyli także w warsztatach - spotkanie ze sztuką ludową. Słuchając opowieści twórczyni ludowej uczyli się wykonywać tradycyjne sannickie wycinanki

Warsztaty w gospodarstwie ekologicznym w Grzybowie – klasa III

Wycieczka do Muzeum Kanału „Dętka” – uczniowie klasy IV uczestniczyli w wycieczce tematycznej dotyczącej ekologii i możliwości wykorzystania wód opadowych. Uczniowie poznali historię tego miejsca i rolę łódzkich rzek w rozwoju naszego miasta. 2


Wycieczka do Muzeum Kanału „Dętka” – klasa IV

Wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu – w projekcie planowana była wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, jednak ze względu na fakt, że uczniowie w okresie między złożeniem wniosku a podpisaniem umowy o dofinanowanie uczestniczyły już w takiej wycieczce, w ramach pozyskanych środków finansowych zmieniono miejsce na wrocławskie ZOO. Uczniowie podczas wyjazdu poznali rzadkie i podlegające ochronie gatunki zwierząt. Miejscem szczególnym było Afrykarium, gdzie zwiedzili oceanarium prezentujące ekosystemy wodne oraz lądowe fauny Afryki.

3


Wycieczka do Afrykarium

Warsztaty/zajęcia stacjonarne Zajęcia o tematyce ekologicznej dla klas II – VI przeprowadzone na terenie szkoły: 

Ekologia mieszczucha - warsztaty poświęcone ekologii w codziennym życiu, w domu i w szkole. Zajęcia pozwoliły uświadomić uczniom ogromne znaczenie sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady)

Warsztaty Ekologia mieszczucha klasy II - III

Niebieska planeta – uczniowie zastanawiali się nad problemem niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. 4


Warsztaty Niebieska Planeta klasa IV

Góra śmieci rośnie - zajęcia ukazały uczniom problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie zasady 3R (reduce, reuse, recycle).

Warsztaty Góra śmieci rośnie klasa V

Energia Ziemi - podczas zajęć uczniowie uporządkowali wiedzę nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz nt. wpływu różnych sposobów produkcji energii na środowisko. Uczniowie uświadomili sobie konieczność oszczędzania energii i poznali proste sposoby aby zużywać mniej prądu w codziennym życiu. 5


Warsztaty Energia Ziemi klasa VI

Konkurs filmowy „Jestem eko”

W Międzyszkolnym konkursie filmowym „Jestem Eko” zadaniem uczestników było nakręcenie i zmontowanie krótkiego filmu reklamującego zdrowy i ekologiczny styl życia. Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://sp130.edu.pl/2016/05/15/konkurs-filmowy-jestem-eko/ W konkursie wzięli udział uczniowie z:      

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Szkoły Podstawowej nr 12 Szkoły Podstawowej nr 23 Szkoły Podstawowej nr 34 Szkoły Podstawowej nr 162 Szkoły Podstawowej nr 173

Swoje prace poza konkursem przygotowali również uczniowie naszej szkoły. Wyniki i prace konkursowe dostępne są na stronie: http://sp130.edu.pl/2016/06/10/filmy-zgloszone-do-konkursu-jestem-eko/ Uroczyste wręczenie nagród odbyło podczas podsumowania projektu „Ekobadacz” 10 czerwca 2016r.

Wręczenie nagród w konkursie „Jestem Eko”

6


Lekcje przyrody/szkolny klub badacza W ramach projektu odbyły się lekcje przyrody z wykorzystaniem zakupionego sprzętu pomiarowego podczas których uczniowie badali otaczające ich środowisko. Odbyło się także zajęcia „Klubu badacza”, podczas których uczniowie samodzielnie przeprowadzali eksperymenty przyrodnicze.

7


Pomiary, obserwacje i eksperymenty wykonywane przez uczniów podczas lekcji przyrody i zajęć „Klubu badacza” Szkolne akcje ekologiczne W projekcie zaplanowano dwie akcje szkolne: Szkolny dzień zdrowia oraz Dzień ciszy. Ten ostatni odbył się w ramach organizowanego w roku szkolnym 2015/2016 Wiosennego tygodnia zdrowia. 

Wiosenny tydzień zdrowia – 11 – 15 kwietnia – celem było uwrażliwienie uczniów na tematykę związaną ze zdrowym żywieniem, sportem i ekologicznym stylem życia.

Sportowe zabawy na szkolnym korytarzu

Książki kucharskie ze zdrowymi przepisami przygotowane przez uczniów

Szkolny dzień zdrowia – 10 czerwca 2016 – piknik rodzinny połączony z podsumowaniem projektu „Eko-badacz”. Przybyli goście mogli obejrzeć stanowiska klas przygotowane przez uczniów, na których prezentowali zagadnienia, którymi zajmowali się podczas trwania projektu i wyniki swoich projektów. Klasa II – III zaprezentowały plakaty – wspomnienia z warsztatów i wycieczek ekologicznych, klasa IV opowiedziała nam o wodzie i potrzebie jej oszczędzania, klasa V przekonywała nas do recyklingu i pokazała zabawki z odpadów wykonane na lekcjach techniki. Uczniowie klasy VI przedstawili modele elektrowni wodnej i wiatrowej, wykonali też kilka doświadczeń, które przygotowywali na przyrodzie. Koledzy z klas młodszych mogli sami zrobić papierowy wiatrak. Uczniowie zaprezentowali w działaniu nowoczesne cyfrowe mobilne laboratoria przyrodnicze, zakupione w projekcie. Każdy mógł sprawdzić jak działają i jak za ich pomocą prowadzić doświadczenia przyrodnicze. 8


Powodzeniem cieszyły się też „wyścigi balonów” i gra przestrzenna przygotowana przez dziewczęta z kl. VI.

Klasa VI opowiada o energii wiatru i prezentuje doświadczenia przyrodnicze

Klasa IV prezentuje wyniki projektu o wodzie

Uczniowie i rodzice „testują” cyfrowe laboratoryjne urządzenia pomiarowe

Goście biorą udział w przestrzennej grze ekologicznej przygotowanej przez uczniów klasy VI

Wręczenie dyplomów podczas rodzinnych rozgrywek sportowych

9


Modelowe zajęcia edukacyjne Odbyły się trzy warsztatowe zajęcia przyrodnicze „Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem”, prowadzone z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych dla uczniów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych:  SP 5  SP 91  SP 33 Uczniowie podczas 2 godzin lekcyjnych pracując metodą projektu badawczego sprawdzali za pomocą cyfrowego laboratorium pomiarowego pH popularnych płynów. Następnie analizowali wyniki przedstawione w formie wykresu i korzystając z materiałów dostępnych w Internecie dowiadywali się, które z badanych napojów mogą zakwaszać nasz organizm i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zajęcia prowadziła nauczycielka przyrody SP 130 Anna Romańska, doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Warsztaty w SP 33

Warsztaty w SP 91

10

Profile for Anna Romańska

Program Eko-badacz  

Program Eko-badacz  

Advertisement