Page 1

LA INQUISICIÓ 1.- Aquest tribunal, en quin moment es va crear i amb quina finalitat? La Inquisició va ser creada pel Pontífex Romà Gregori IX a l’any 1231. L’objectiu de la seva existència era lluitar contra els heretges. 2.- En aquest tribunal, quina classe de delictes es jutjaven? El Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició tenia com atribució essencial la defensa de la fe catòlica. La inquisició lluitava contra la heretgia, o contra qualsevol acte que poses en perill l’església o les seues afirmacions. 3.- Quina manera de procedir tenia el Tribunal de la Inquisició? Com actuava? -Acusació (edicte de gràcia): L'inquisidor procedia a llegir l'edicte: s'explicaven les possibles heretgies i s'animava a les autoinculpacions que es presenten dins d'un «període de gràcia» (aproximadament, un mes) se'ls oferia la possibilitat de reconciliar-se amb l'Església sense càstigs severs. La promesa de benevolència resultava eficaç, i eren molts el que es presentaven voluntàriament davant la Inquisició. L’autoinculpació no era suficient: es feia necessari també acusar a tots els còmplices, amb la qual cosa la Inquisició comptava amb una inesgotable provisió d'informants. -Detenció: Després de la denúncia, el cas era examinat pels«qualificadors», els qui havien de determinar si hi havia heretgia, i a continuació es procedia a detenir al reu. Però, eren nombroses les detencions preventives, i es van donar situacions de detinguts que van esperar fins a dos anys a la presó abans que els «qualificadors» examinés la seu cas. La detenció de l'acusat implicava el segrest preventiu dels seus béns per la Inquisició. Els béns del detingut s'utilitzaven per pagar les despeses del seu propi manteniment , i sovint els familiars de l'acusat quedaven en la més absoluta de les misèries. Tot el procediment era portat en el secret més absolut, tant per al públic com per al propi reu, que no era informat de quines eren les acusacions que pesaven sobre ell. Podien passar mesos, o fins i tot anys, sense que se li informés sobre per què estava tancat. El pres romania aïllat. Procés: El procés inquisitorial es componia d'una sèrie d'audiències, en les quals declaraven tant els denunciants com l'acusat. L'acusació era dirigida pel procurador fiscal. Els interrogatoris a l'acusat es realitzaven en presència del notari del secret, que anotava minuciosament les paraules del reu. Per defensar-se, l'acusat tenia dues possibilitats: «abonaments» (trobar testimonis favorables) o «rebuigs» (demostrar que els testimonis de l'acusació no eren fiables).


-Sentència: Els resultats del procés podien ser els següents: ·L'acusat podia ser absolt. La suspensió era una forma d'absoldre en la pràctica sense admetre expressament que l'acusació havia estat errònia. L'acusat podia ser penitenciat. Considerat culpable, havia abjurar públicament dels seus delictes i condemnat a un càstig. Entre aquests es trobaven el sambenito, el desterrament (temporal o perpetu), multes o fins i tot la condemna a galeres. ·L'acusat podia ser «reconciliat». A més de la cerimònia pública en la qual el condemnat es reconciliava amb l'Església Catòlica, existien penes més severes, entre elles llargues condemnes de presó o galeres, i la confiscació de tots els seus béns. Els heretges impenitents eren cremats en la foguera. L'execució era pública. -Acte de fe: Manifestació pública de la Inquisició a la recerca d’exemplaritat 4.- Quina relació hi havia entre el Tribunal de la Inquisició i la Monarquia Absoluta? Era important el poder de l’església en la Monarquia Absoluta? La relació que hi havia entre la monarquia absoluta la inquisició es que la monarquia absoluta creà la inquisició per a lluitar contra l’heretgia. La monarquia absoluta va trobar a la inquisició com el seu instrument de control i dominació. L’església era important per a la monarquia absoluta ja que amb ella aconseguia controlar els pensaments i actes del poble, aconseguint així el control sobre el poble.

5.- Com actuarà el Tribunal de la Inquisició front a les idees de la Il·lustració que arriben a Espanya des de França? A l’any 1789, el Sant Ofici es va manifestar el següent: "tenint notícies d'haver-se escampat i divulgat en aquests regnes diversos llibres, tractats i papers que pretenen destruir l'ordre polític i social, i d'aquí la jerarquia de la religió cristiana, es comunica la prohibició explícita de llegir trenta-nou obres escrites en francès, sota la multa de dos-cents ducats ". El Sant Ofici va seguir vigilant, prevenia la presència de comissaris en els ports marítims i en les fronteres terrestres, també visitava sistemàticament a les llibreries del regne, que estaven obligades a presentar un exemplar de l'Índex de llibres prohibits, així com un inventari anual de les seves existències.

6- Quina reacció tindran els filòsofs i pensadors espanyols que escolten notícies del que està passant a França en època de la Revolució? L’església i la monarquia estan en contra de la proposta dels filòsofs i els il·lustrats i els convida a que abandonen el país o seran cremats en la foguera. Al veure les amenaces de l’església i la monarquia , els filòsofs es posen en contra del despotisme religiós i civil i demanen la supressió del tribunal de la inquisició que impedia l’expansió de les idees revolucionaries.

7- BUSQUEU MÉS INFORMACIÓ I COMENTEU LES 4 CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS QUE APAREIXEN A CONTINUACIÓ: Busqueu més informació sobre elles i expliqueu-les. Aquestes idees també eren defensades per la Inquisició.


-Visió teocèntrica del pensament de l’antic règim. El teocentrisme és la doctrina segons la qual Déu és el centre de l’univers, per a ells, Déu ho va crear tot. La visió teocèntrica del pensament de l’antic règim abastava tot l’existent, inclús la raó científica, ja que tot ho explicava per la voluntat divina i mística de Déu. -Origen diví del poder del rei A l’unir-se l’església i la monarquia absoluta, tot el poder diví recau sobre el rei per la gràcia de Déu, és a dir, el rei tenia el poder diví, la qual cosa li concedia el poder absolut sobre tota la societat -Societat estamental L’estament privilegiat estava constituït per la noblesa i el clergat, formava part d’ell l’església i la inquisició. Podien lliurar-se de pagar alguns impostos, tenien un gran pes social, i un tracte jurídic diferent als no privilegiats, que aquests eren els burgesos i els camperols -Condició de la dona en l’antic règim A l’antic règim la dona solament servia per a fer les tasques de la casa, cuidar dels seus fills i satisfer el seu marit. A la dona se li veia com una màquina que servia per aquestes tasques, no com una persona que pensava i tenia les seues idees sobre la societat.

INQUISICIÓ  

Qüestionari sobre la inquisició a Espanya.