Page 1

Solucions 8

entreteniment

Nº9

entreteniment 1. Pinta aquest músic:

Anna Piquer i Garcia

�Com es diu aquest instrument? B __ __ __ __

2. Pinta els instruments i uneix amb la descripció correcta

5. Sopa de lletres. Troba els següents termes que fan referència a la forma i estils de música: ària, bourre, cànon, concert, coral, quartet, fuga, giga, minuet, missa, motet, nocturne, obertura, òpera, oratori, pavana, preludi, rèquiem, rondo, scherzo

3. Completa el nom dels tipus de dansa que mostren les imatges:


3. Retalla els següents quadres i organitza’ls fins aconseguir tres imatges. Enganxa’ls on corresponga segons la descripció:

Construïm un TALK DRUM (tambor parlador): pas1

pas2

pas6

pas7

pas3

pas4

pas8

pas5

pas9

Passos que cal seguir: 1.Unim els dos testos per la base i els mantenim units amb cinta adhesiva. 2.Fem forats a les dues teles per la vora de la tela. 3.Passem el cordó per cadascuna de les teles.

4. De quina cançó es tracta? Escriu les notes dels graus que indica, solfeja la partitura i descobriràs una melodia popular.

4.Ajustem la tela a la boca de cada test i lliguem el cordó de manera que la tela quede estirada. 5.Posem cola a cada forat de la tela per on passa el cordó i deixem eixugar. 6.Passem el cordó en zig-zag de tela a tela perquè aquesta quede tensada. 7.Pintem amb cola les dues superfícies de tela i deixem eixugar. 8.Posem cola dins la bola i col·loquem el pal de fusta perquè es quede apegat. Repetim el mateix amb l’altra bola i l’altre pal.

5. Construcció d’un instrument de percussió: Material necessari: -2 testos de plàstic -2 trossos de tela que cobrisquen la boca dels testos -4 metres de cordó -cola -1 pinzell -2 pals de fusta -2 boles de fusta -cinta adhesiva ampla -tisores

9.Passem un cordó entre el cordó col·locat en zig-zag de manera que aquest quede tensat. Podem tocar el nostre tambor amb les mans o amb baquetes. Comprova la diferència de so entre el test gran i el petit

entreteniment9  

3. Completa el nom dels tipus de dansa que mostren les imatges: 2. Pinta els instruments i uneix amb la descripció correcta 1. Pinta aquest...