Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

4

No.

Amb només quatre cordes, que un arc posa en acció, sonen boniques melodies que ens plenen d’emoció. Quatre cordes que ordenades, Són: la, re sol i do.

De quín instrument es tracta? És la

fa, sol, la, si) Fent servir només els noms de les 7 notes musicals (do, re, mi, . mira de completar les paraules següents (una lletra per guió):

_ _ MFONIA DI _ _ CTOR

ESCA _ _

_ _ CROFON

MÚ _ _ CA

TEC _ _ T

VIO _ _


C

BACH

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

1 • Cançons en alemany

MOZART

2 • Lligat en italià

HAYDN

ar). 3 • El piano en té 52 de color blanc i 36 de color negre (en singul

LISTZ

4 • Reproduir amb la veu una melodia determinada

DVORAK

5 • Contrari de desafinen

RAVEL

6 • Nota musical.

BEATLES

7 • Velocitat a la que s’executa una obra musical.

ROLLING

stant, 8 • Composició musical, especialment de la religió cristiano prote s. destinada a ser cantada en cor. J.S.Bach en va escriure molte

STING

9 • Interpretar les notes de forma separada i marcada. 10 • Nota musical 11 • Instrument musical amb tubs, els quals sonen al passar generat per un ventilador elèctric a través d’ells. 1- La música xinesa és molt diferent a la música occidental, per a) és groga b) no té notes c) té una escala amb només 5 notes

què...

. Saps 2- Johann Sebastian Bach fou un famós músic del període barroc quants fills va tenir? a) cap, per què era solter b) deu c) vint 3- Qui va posar els noms actuals a les 7 notes musicals? a) un monjo italià anomenat Guido b) un cantant anomenat Alejandro Sanz c) un compositor anomenat Antonio Vivaldi 4- La música és un art o una ciència? a) és un art b) és una ciència c) és un art i una ciència 5- La persona que toca el fagot és un... a) fagotero b) fagotista c) faguista

l’aire

Entreteniment4  
Entreteniment4  

DI _ _ CTOR MÚ _ _ CA TEC _ _ T mira de completar les paraules següents (una lletra per guió): . Fent servir només els noms de les 7 notes m...

Advertisement