Page 1

brudny

większość

brudny (adjective) ⒈ zanieczyszczony 汚 い : Ich pokój jest brudny. 彼 ら の 部 屋 は 汚 い 。 ; ⒉ niemoralny 汚れた: To są brudne pieniądze. こらは汚れた金だ。 chleb (noun) pieczywo パン: On nie lubi chleba. 彼はパンが嫌い。 ciemny (adjective) ⒈ (o kolorze) niejsany 暗い: Obudziłem się, gdy jeszcze było ciemno. 私は暗いう ちにおきた。; ⒉ (o człowieku) zacofany 無知: On jest ciemny. 彼は無知な人だ。 doktor (noun) ⒈ osoba ze stopniem naukowym doktora 博士: Ona ma stopień naukowy doktora. 彼女 は博士である。; ⒉ pot. lekarz 医者: Poszedłem do lekarza z powodu bólu głowy. 頭痛のため、お医

者さんのところに行った。 kot (noun) zwierzę domowe 猫: hodować kota 猫を飼う pralka maszyna do prania 洗濯機: Kupiliśmy nową pralkę. 私たちは新しい洗濯機を買った。 tu (pronoun) miejsce, gdzie znajduje się mówiący ここ: Tu nie ma ludzi. ここは人がいない。 tłumaczyć (verb) ⒈ wyrażać coś za pomocą innego języka niż wyjściowy (ustnie) 通訳する: On robi tłumaczenia ustne. 彼は通訳する。; ⒉ wyrażać coś za pomocą innego języka niż wyjściowy (pisemnie) 翻訳する: Ona robi tłumaczenia pisemne. 彼女は翻訳する。; ⒊ wyjaśniać 説明する: Oni wytłumaczyli

sytuację. 彼らは事情を説明した。 wcześnie (adverb) podczas początkowego etapu trwania czegoś 早く: Ona wstała wcześnie rano. 彼女

は朝早く起きた。 większość (noun) większa część 大半: Przez większość lata byłem w Londynie. 夏の大半私はロンド

ンにいた。

słownik pl-jap  

słownik polsko-japoński tworzony za pomocą TLex.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you