Page 1

FONTS D’ENERGIA FONTS D’ENERGIA

Anna Oliva Anna Oliva 3r 3rESO ESOA A


ÍNDEX ENERGIES RENOVABLES: - Solar fotovoltaica - Hidràulica - Geotèrmica - Eòlica

ENERGIES NO RENOVABLES: - Petroli - Gas natural - Carbó - Energia nuclear


ENERGIES RENOVABLES Són aquelles energies que s’obtenen de fonts que no s’esgoten mai al utilitzar-les. Són netes i no afecten al medi ambient.

tornar

+info


Energia solar fotovoltaica És aquella que aprofita directament els raigs solars per produir electricitat. Fa servir plaques fotovoltaiques per captar la radiació solar.

tornar

+info


Energia hidràulica És obtinguda a partir de l’aigua dels rius, i s’aprofita bàsicament gràcies als salts d’aigua de les preses.

tornar

+info


Energia geotèrmica A l’interior de l’escorça terrestre s’agafen temperatures molt elevades, aquesta calor pot ser aprofitada.

tornar

+info


Energia eòlica És l’energia formada pel vent, que al moure’s les aspes d’un molí, produeix energia elèctrica.

tornar

+info


ENERGIES NO RENOVABLES Les fonts d’energia no renovable són aquelles que es troben en una quantitat limitada i que s’esgoten amb la seva utilització.

tornar

+info


Petroli És un oli mineral, combustible i fòssil. Prové de la descomposició sense oxigen de restes d’organismes vius dipositats al fons marí, llacunes dessecades o a les desembocadures de rius.

tornar

+info


Gas natural És un combustible gasós. Es compon bàsicament de gas metà. S’obté dels jaciments petrolífers o de trampes de gas. S’utilitza tal com surt del jaciment.

tornar

+info


Carbó És un mineral que es va formar per acumulació i carbonització de la matèria vegetal que va quedar submergida en zones pantanoses fa milions d’anys. És un combustible fòssil.

tornar

+info


Energia nuclear Procedeix de reaccions de fissió o fusió d’àtoms en què s’alliberen grans quantitats d’energia que s’utilitzen per produir electricitat.

tornar

+info

Fonts d'energia  
Advertisement