Page 1

FAKTURA VAT - Nauka wystawiania dokumentów księgowych Miejscowość, data

Data sprzedaży / zaliczki

05.03.2012

Nr ewid.

Nabywca mLingua Sp. z o.o.Stary Rynek 100, Poznań

Anna Myrcha ul.Piaskowa 41, 08-110 Siedlce NIP:588-65-820 Nr identyf. 5682345 Sprzedawca

Nr rach. bank.

KOPIA

Lublin, 28.04.2012

NIP:778-14-35-103 Nr identyf.

9,10026E+19

589756

Sposób zapłaty

Termin płatności

Przelew bankowy

Nazwa towaru lub usług

Lp

1

Tłumaczenie pisemne PL>ENG i ENG>PL

Słownie zł:

Symbol J.m. PKWiU

Ilość

14,00

trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt

siedem

Cena Wartość jednost. towaru/usługi bez podatku bez podatku zł gr zł gr

24,53

RAZEM

20.05.2012 Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem

Podatek %

kwota zł

gr

gr

10 868,00 23

2 499,00

13 367,00

10 868,00

2 499,00

13 367,00

2 499,00

13 367,00

x zw

W TYM

10 868,00 23 8 5 0 imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

podpis i pieczeć imienna osoby uprawnionej do wystawienia faktury

DO ZAPŁATY

13 367,00

faktura_vat(2)  

Symbol PKWiU J.m. Ilość Data sprzedaży / zaliczki Nr ewid. 14,00 24,53 10 868,00 2 499,00 13 367,00 10 868,00 x 2 499,00 13 367,00 13 367,00...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you