Page 1

Una mirada sobre l’art

Arts plàstiques i acció Artes plàstiques i acció socioeducativa Socioeducativa

Sandra Ribas, Anna Merchán, Laia Soler-Cabot, Mercè Caba i Noha Drori 3 d’abril de 2013 Prof.: Mª de los Ángeles Paczkowski Arts plàstiques treball mòdul II

1


Índex

Introducció ......................................3 Conceptes d’expressió ....................5 Entrevistes ...................................... 9 Bibliografia.................................... 30

2


Introducció En primer lloc, destacar que aquest treball consta de dues parts: una primera part teòrica on analitzem diferents conceptes d’expressió en base a l’autor Jacques Aumon, i reflexionem sobre la mirada de l’educador social envers el context d’expressió de la cultura i les arts. La segona part del treball, consta d’entrevistes a diverses persones que es catalogarien, mitjançant l’estereotipatge a diferents col·lectius. Aquest fet de catalogar va en consonància amb l’objectiu d’analitzar diferents perspectives vers la cultura i les arts. Així mateix, abans de realitzar aquest treball, se’ns varen plantejar un seguit de dubtes entorn a la metodologia que se’ns proposava per a la realització del treball. En aquest sentit, el gran debat va venir donat per la tria de persones en base a col·lectius. No ens semblava èticament correcte la classificació de persones i discursos en base a col·lectius doncs, sovint aquest concepte seria fàcilment vinculable amb l’estereotipatge i les idees preconcebudes sobre les persones. D’altra banda, pensàvem que, l’art pot anar molt vinculat amb la història de vida de les persones, molt més que no pas amb una condició d’edat o sexe, cultura o classe, etc., pensem que l’art és quelcom transversal i que, per tant, qualsevol persona seria diferent a una altra en quant a concepció de l’art i història de vida, etc. Així doncs, la selecció de persones, ha estat feta responent a criteris de persones diferents a grans trets i no pas vinculat a la idea de col·lectiu. Aquesta era la fórmula que vam trobar més adequada per donar resposta a la demanda del treball i aportant la nostra visió tot apropiant-nos del treball i fent-lo nostre. A mode de conclusió respecte aquest eix de debat, dir que el nostre treball no respon a col·lectius sinó a la realitat multicultural i multifactorial existent en la nostre societat. Una segona qüestió que va sorgir, anava a l’entorn de debatre sobre les diferents perspectives que podien tenir les diferents persones a les que es realitzaria l’entrevista entorn a l’obra d’art de Sophie Calle “ritual d’aniversari”. Aquest interrogant ve donat per la polèmica esdevinguda a classe entorn aquesta obra i sobre què és i que no és art. Així, el nostre treball queda ampliat en aquest sentit.

3


Per últim i, en relació a aquesta segona part polèmica de treball i en la linea de l’apropiació de l’experiència del treball, hem decidit no incloure només una fotografia de cada entrevistat, sinó dues per persona entrevistada. Per un costat una de la mateixa persona i, per una altra banda, una segona fotografia de les mans de cada persona entrevistada amb l’objectiu de afegir un punt simbòlic i d’identitat de cada persona, vinculant l’art com a manera d’expressió pròpia. Així doncs, al final de l’esdevenir del treball, es pot veure com diferents persones donen resposta a diverses preguntes entorn l’art però, donant un significat diferent en funció la seva realitat, visió de la cultura, de la bellesa, etc. i influenciat pel bagatge de cadascú i la seva pròpia història de vida que, evidentment cadascú escriu amb les seves mans. Per últim, emfatitzar amb la importància del respecte per la individualitat, la cultura i les vivències individualitats que determinen les persones com són, aquesta perspectiva és clau per una bona intervenció socioeducativa en l’àmbit de l’educació social i el treball social i volíem fer-ho patent en dit treball. Com a educadors i treballadors socials podem treballar amb la persona creant espais comuns tot millorant la intervenció des de una vessant artística però sempre tenint en compte allò que hem desenvolupat al llarg d’aquesta petita reflexió inicial.

Sandra Ribas Anna Merchán Laia Soler-Cabot Mercè Caba Noha Drori

4


Conceptes d’expressió Si intentem definir el que s’entén per expressió caldrà que ens referim a les dues vessants d’aquest terme. Així mateix, també dels diferents paradigmes o conceptes des dels quals es pot abordar l’expressió. Així, en primer lloc definim les vessants per, en segon lloc referir-nos als conceptes esmentats des de la perspectiva de Jacques Aumont. Finalment, extrapolem els conceptes a l’obra de Sophie Calle.

Imatge 1: Sophie Calle i Jacques Aumont També, tal i com hem dit, l’expressió es pot entendre des de dues vessants: una vessant comunicacional i una altre estètica. En el primer dels casos, s’entén que en tot l’art hi ha expressió (sigui més antic o contemporani). Si ens fixem en la vessant estètica, l’expressió és un moviment artístic de principis del segle passat, es tracta d’un moviment heterogeni que forma part de les avantguardes històriques i que incorpora a l’art la visió personal de l’artista. D’altra banda, passarem a fer referència als conceptes vinculats al terme expressió. El fet de tenir diferents conceptes a partir dels quals entendre l’expressió s’entén amb el fet que, la noció d’expressió canvia segon els valors estètics de la societat i respecte de la funció simbòlic (sempre relacionada amb la significació). Tanmateix, és rellevant destacar que els conceptes dels quals partim per a dita definició provenen de l’autor Jacques Aumont. Aquest autor és professor de la Universitat de París-III, la Nova Sorbona, i director d’estudis a l’Escola d’Alts Estudis

5


en Ciències Socials de París. Com autor o coautor ha publicat una desena d’obres sobre cinema, pintura i imatge en general1. Definim: 

EXPRESSIÓ COM ESPECTATORIAL O PRAGMÁTICA: direm que una obra és expressiva quan evoca alguna emoció o estat emocional als destinataris.

EXPRESSIÓ COM A REALISTA: direm que una obra és expressiva quan més expressi la realitat, com més fidedigne sigui a la realitat. Així, els elements que produiran expressió són elements de sentit, de sentit de la realitat.

EXPRESSIÓ COM A DEFINICIÓ SUBJETIVA: ens referirem a que una obra d’art és expressiva quan expressi el que expressa el subjecte creador. En aquest sentit, es reconeix el dret a l’expressió singular (aquesta idea sorgeix al romanticisme i la idea de l’expressió de la subjectivitat es considera normal i inclús desitjable).

EXPRESSIÓ COM A DEFINICIÓ FORMAL: és expressiva l’obra que formalment és expressiva. En aquest sentit, es tractaria de formal allò que stà socialment acceptat.

EXPRESSIÓ COM A CONCEPCIÓ HISTÒRICA: es fa referència a expressió quan es relaciona amb l’obra dels expressionistes de principis del segle passat.

És interessant veure en les definicions que, quan parlem des del concepte d’espectatorial o pragmàtica i realista, fem referència a allò que s’evoca cap al subjecte que observa l’obra d’art. Tanmateix, quan parlem d’expressió com a definició subjectiva, fa referència a allò que vol expressar l’artista. Així mateix, la definició formal fa referència a la concepció social, allò que està socialment acceptat i establert i, per últim, la definició històrica que es relaciona amb un període històric molt marcat i caracteritzat. Per últim, si ens fixem amb l’obra de Sophie Calle, en general veiem que, pot ser una obra espectatorial o pragmàtica donat que pot evocar sentiments i emocions a aquelles persones que la contemplen, no deixa a ningú indiferent. També la podem

1

6

http://www.planetadelibros.com/jacques-aumont-autor-000041769.html


considerar com una obra realista, un exemple clar és l’obra Dolor Exquisito, es tracta de fotografies i elements reals dotats de significats concrets.

Imatge 2: Obres de Sophie Calle Així mateix, també podem considerar que l’obra de Sophie Calle és subjectiva doncs segurament l’objectiu que té ella és transmetre quelcom o evocar sentiments i expressions. Així mateix, també es podria parlar des d’una definició formal doncs, Sophie Calle està socialment acceptada com a artista i les seves obres també. Per últim, no podríem parlar de l’obra de Sophie Calle des d’una perspectiva històrica doncs no té res a veure amb les obres de l’Expressionisme d’inicis del segle passat, com per exemple l’obra Die Brücke.

Imatge 3: Masks d’Emil Nolde (Alemanya, 1911) i Die Brucke, Ernst Ludwig Kirchner, Street, Berlin, 1913

7


A continuació, volem fer una breu reflexió sobre com entenem nosaltres alguns conceptes, cites i idees... L’art (del llatí ars) es el concepte que engloba totes les creacions realitzades per el esser humà, per expressar una visió sensible sobre el mon, ja sigui real o imaginaria. Mitjançant recursos plàstics, lingüístics o sonors, el art permet expressar idees, emocions, percepcions i sensacions. 2 Des de el nostre perfil d’educadores socials, estem d’acord amb la cita d’en Wolheim, que diu que “l’Art te vida pròpia” , ja que te una interpretació subjectiva, en el sentit que l’art, viu diferents vides depenent dels valors estètics i significats de qui mira. Interpretem l’art, d’acord a les nostres pròpies experiències, context cultural, coneixements, i les expectatives que tinguem, i li donem un significat. A partir d’aquí, a la nostra professió, podem treballar els diferents sentiments i emocions que pot despertar una obra; l’aprenentatge es basa en les emocions, i l’art te aquest poder especial de poder connectar amb les nostres emocions. Si treballem amb persones que tinguin dificultats de comunicació, el que podríem fer per exemple, a través de la pintura o de la música es intentar interpretar com es senten i quina es la seva situació emocional. Però també, estem d’acord amb la cita d’en Wittgenstein, que diu que l’art es una “forma de vida”, ja que podem dir que, desprès d’haver fet totes les entrevistes, l’art d’alguna manera forma part de les vides dels entrevistats i de les nostres vides. A mes, com comentava un d’ells, podem arribar a ell a través de diferents vies; la música, la poesia, la llengua, pintura, etc. amb la qual cosa es molt accessible. I el fet que l’art ajudi a expressar emocions i sentiments, dona lloc a que la gent tingui una millor qualitat de vida. En definitiva, podem dir que l’art pot complir una funció pedagògica, i que sigui tant flexible i transversal, ens donarà eines per adaptar-nos a diferents perfils de persones.

2

8

http://definicion.de/arte/


Entrevistes Félix i Pablo Ribot Soler-Cabot

Hoda Dahbi

Andreina Casanova

Roser Martí Campmany Miguel Hernández

9


10


Félix i Pablo Ribot Soler-Cabot Son germans, tenen 7 i 6 anys. Cursen 1er de primària i han nascut a Barcelona

Què penses sobre l’art? L’ Art es alguna cosa pintada, música, els pastissos que preparem, quan ens pintem les cares...

Què penses sobre la bellesa?

L’art hauria de tenir bellesa?

La bellesa es alguna cosa bonica, les meves cartes de invizimals, la pilota de futbol, la primavera, ara ho estem treballant a classe i te molts colors i es molt bonica

Pensen que es millor que l’art tingui bellesa, i perquè no te que tenir?

11


12


... Felix i Pablo Ribot Soler-Cabot

Quina obra d’art té un lloc especial per vosaltres? Per què? La música ocupa un lloc especial a la nostra vida, estem acostumats des de ben petits a escoltar-la. La obra preferida d’en Felix es “les quatre estacions” de Vivaldi,

en

especial

el

tros

de

la

primavera. La zona de la tele també es un lloc especial per nosaltres, encara que no podem veure-la totes les vegades que ens

agradaria,

la

pel·lícula

“Hotel

Transilvania” es la nostra preferida. Que penso de l’obra “Ritual d'aniversari” de Sophie Calle? Les fotos dels armaris, no son art, son armaris per guardar roba i joguines

“La zona de la tele també es un lloc especial per nosaltres, encara que no podem veure-la totes les vegades que ens agradaria”

13


14


Hoda Dahbi El seu nom en àrab significa, “Bon camí”. Quan li preguntes sobre la seva identitat diu ”soc marroquina, catalana, no ho se... encara m’estic buscant”. Té 22 anys i estudia 3er d’Educació Social. Què penses sobre l’art?

Que penses sobre la bellesa?

Mai m’ho havia plantejat de manera conscient, veig l’art com les diferents vies d’introduir les nostres emocions, els nostres principis, les nostres expressions, i aquestes expressions poden ser musicals, poètiques, lingüístiques, amb pintura, i també a partir de molts materials, fins i tot l’art a partir d’un cubell de brossa, cada persona veurà un mateix quadre o objecte i diràs i pensarà coses diferents, seria el reflex de les nostres vivències, experiències, moments de la vida. El color és important i mou emocions, per exemple, si en un quadre posem el blanc i el negre junts, podrien reflectir una dicotomia que tenim en aquests moment de vida.

Per mi la bellesa és la natura, no cal una ma humana, del no res ha sortit un arbre, la bellesa per mi és la terra, el vent, el mar, el foc,..., els quatre elements.

Per altra banda, respecte a l’autor de l’obra, sempre hi haurà el dubte del que ha volgut transmetre, descobrir l’expressió neta i original de la seva obra, però això és impossible perquè sempre depèn de la nostra visió, mai tindrem una mirada del tot neta, sempre estarà contaminada de la nostra subjectivitat..

“La bellesa per mi és la lluna i els estels, estem tant focalitzats mirant a terra, mare meva!!!”

La bellesa per mi és la lluna i els estels, estem tant focalitzats mirant a terra, mare meva!!! aixequeu la vista mireu el sol, mireu el cel, al terra no s’hi pot veure gaire...la bellesa està al voltant i a dalt i se’ns oblida.

L’art hauria de tenir bellesa? L’art pot tenir bellesa, de vegades els artistes, utilitzen elements naturals per realitzar una composició esplèndida. Però veure un tamboret amb una roda clavada al capdamunt, per mi això no és ni art ni bellesa, perquè soc incapaç veure-hi una relació amb la naturalesa. La meva mare sempre em diu que el maquillatge pot potenciar bellesa, però ha de ser molt subtil, si es nota, és que has fet un mal quadre en la teva cara, la bellesa per mi és natural, fins i tot els tatuatges, quan els miro em pregunto: han fet un bon joc amb el cos? Llavors hi ha una bona feina.

15


16


...Hoda Dahbi

Quina obra d’art té un lloc especial per a tu? Per què

Que penses de l’obra “Ritual d'aniversari” de Sophie Calle?

M’agrada l’artista graffitero internacional Banksy. Al mur de Palestina ha aprofitat els diferents forats de bala, ha fet com si hi hagués aigua, ha creat milions de gotes d’aigua. És increïble.. també ha fet aquell graffiti de la nena amb el globus, em transmet la llibertat, el somni ser lliure, la veu de la l’esperança de traspassar el mur. Un fins aquí hem arribat i anem a construir una altre cosa. Ha utilitzat la bellesa de les emocions, a partir d’un art “normalitzat” d’una cosa d’ara, d’aquí....

Per mi aquests armaris, no deixarien de ser tres etapes de la vida, la primera de l’esquerra: una etapa de festa, un vestit un vermell intens, adultesa, marxa, daurat, festes d’estiu amics, alcohol, també hi ha llibres, com transmetent la maduresa dels anys. La segona imatge, em transmet infantesa, els cavalls, els llibres, colors més neutres, harmònica, ordre. La última veig l’adolescència, ulleres 3D, mitges consciència de la comunicació amb bellesa, la roba, la provocació, atracció. La veritat, si he de considerar art o no aquesta obra, dependrà d’ on ho veig, si ho estic veient en un museu, pressuposes que és art,...., però personalment crec que no, tot i que no tinc les nocions per veure-ho, però crec que no. Si això és art, llavors tots tindríem dins de les nostres cases una exposició d’art, en les vitrines del menjadors, per que en el fons aquestes si les mirem be,..., també diu algo de nosaltres. Per que sigui art hi ha una intencionalitat de voler captar l’atenció.

17


18


Andreina Casanova Va néixer el 4 d'octubre de 1976 a Caracas, Veneçuela. Sempre pensant en la seva música va estudiar publicitat i màrqueting enginyeria de so i comunicació visual, carreres que li aportarien eines per recolzar i impulsar la seva carrera musical. Actualment treballa a la botiga de Apple a Plaça Catalunya com experta en tecnologia i esta a punt de treure el seu segon àlbum musical

Què penses sobre l’art? Oh! que pregunta tan abierta... pienso que el arte es indispensable, imprescindible, omnipresente en cualquier sociedad y poco valorado por la misma. Es tan relativo como la verdad y la vida, cambiante de un día a otro como el vino, el arte puede ser todo y puede ser nada, lo único certero es que yo, no puedo vivir sin él...

cuidado! Cuando sientes que eres bello... todo a tu alrededor se convierte en bello, pero si no conoces lo opuesto a lo bello... nunca disfrutarás de la belleza. L’art hauria de tenir bellesa? En lo absoluto, el arte debe tener lo que el artista decida que tenga, el arte debe comunicar.

Que penses sobre la bellesa? Me repito como el ajo, la belleza es relativa, cuando muchos coinciden en que algo es bello... cuidado!; cuando miras algo “dolorosamente bello”...

19


20


… Andreina Casanova

Quina obra d’art té un lloc especial per a tu? Per què?

llamado

Hay dos obras que me siguen en el tiempo y me hablan de mi, la primera es una película, “el lado oscuro del corazón” una coproducción argentino canadiense de Eliseo Subiela, me identifico directamente con el personaje principal, Oliverio va en busca de la mujer que sepa Volar... Se pasea elegantemente por Benedetti, y no puede ni quiere ser más de lo que es: un poeta La segunda es el Nocturno para piano Op. 9 No. 2 en mi bemol de Chopin, delicada y dolorosa pieza que más que “bella” es simplemente perfecta en tiempo y espacio. Sin duda alguna, la mejor obra de arte es el ser humano, el artista que lo hizo debió estar locamente enamorado de él...

puede

Que penses de l’obra “Ritual d'aniversari” de Sophie Calle? Es

una

resante,

obra aunque

mucho

la

atención, cuando profundizo en el tema, tener

mucha

transcendencia,

año

El arte debe tener lo que el artista decida que tenga

tras año, día a día... vamos vamos

cambiando, buscando

y

que

ha

elegido

acompañen

en

le ese

encontrando cosas y

momento. El hecho de

gente diferente, según

contener los regalos

nuestras propias ne-

en

cesidades, el regalo de

parece bonito, puesto

cumpleaños tiene una

que

connotación

impor-

pensado que se puede

tante que puede llegar

conocer mucho de una

a reflejar la percepción

persona... abriendo su

que tiene la gente de

closet, quizá por eso

uno mismo.

se

un

closet

siempre

dice

“los

enclosetados”

me

he

gays resu-

Por tanto, el registro

miendo, me gusta el

fotográfico

concepto y la forma de

objetos searnos

de

podrían por

estos paun

esta

obra,

miraré

conocer más de el

implacable guión de la evolución

de

personalidad

la del

artista, que aunque es el hilo conductor de esta

evidencia,

está

escrito por el punto de vista de las personas

intea

primera vista no me ha

21


22


Roser Martí Campmany Dona de 76 anys. No té estudis reglats, al llarg de la seva vida ha treballat de diferents coses per tal d’anar tirant endavant a la família, sobretot a partir dels 40 anys quan va quedar vídua. Anys més tard refaria la vida amb l’Emilio, gran company de viatge. La seva passió és ballar i pintar. Actualment, jubilada es dedica a gaudir de la vida viatjant ballar i pintar

Què penses sobre l’art?

Què penses sobre la

L’art hauria de tenir

bellesa?

bellesa?

L’art és una cosa de la

La bellesa és ratllar la

Jo ho penso, però veig

qual tots podem gaudir i

perfecció i cada cosa té

que potser no es així o

admirar.

la seva perfecció.

no és així per a tothom.

naturalesa,

L’art, la

la vida,

gaudir de la vida!!! L’art és vida...

Hi ha quadres que per a Admirar el físic de les persones, la frescor de les plantes... cada cosa té

la

seva

bellesa,

bellesa natural i que cerca ratllar la perfecció.

mi no tenen bellesa i altres

que

potser

sí...

per

però altres

persones tenen bellesa quadres que per a mi no la tenen.

“La bellesa és ratllar la perfecció i cada cosa té la seva perfecció”

23


24


... ROSER MARTÍ CAMPMANY

Quina obra d’art té un lloc especial per a tu? Per què?

Escultura

de

Miguel

Ángel,

aquella

persona... el que va fer... la figura del cos humà, la perfecció. Què penses de l’obra “Ritual d'aniversari” de Sophie Calle? No sé... penso que aquest tipus d’art o d’obres... t’han d’inspirar alguna cosa. En el moment que t’inspira i sobretot bellesa... pot ser art... però és molt personal... Hi ha coses que aboquen sentiments, llavors... és bellesa.

“Hi ha coses que aboquen sentiments, llavors... és bellesa”

25


Miguel Hernández Té 47 anys i un nivell d'estudis primaris. Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat i actualment es troba baix tractament psiquiàtric i psicològic.

Què penses sobre l’art? Mmmm…bueno haber...no se…así... el arte en si es muy complejo...bueno podría entenderlo como una manera que tiene la gente de expresar, cosas, sentimientos y eso… incluso las cosas que por palabras no decimos y lo reflejamos mediante música, o un cuadro...etc. Bueno lo que es el arte cada uno lo puede interpretar a su manera y en si tenemos libertad para expresar lo que queramos eso está bien. Por ejemplo me gusta mucho la montaña y sus paisajes lo veo como un arte en sí, la fotografía, y cuando era más joven y ahora cuando puedo y la edad me lo permite jeje me gusta mucho la escalada, siempre me ha apasionado, sobretodo compartirlo con mis amigos me acuerdo cuando íbamos a escalar y recorríamos también los paisajes, tengo muchas fotos, videos que reflejan estos tiempos en que mezclando el deporte de la escalada con el paisaje bien podría yo pensar...Pues eso el arte del paisaje y las montañas. También creo que el arte te encuentra, quiero decir una cosa que te fascina o te llena lo puedes considerar como arte, algo que te impacta en tu vida que te emocione y te marque.

Què penses sobre la bellesa? La belleza es algo que todos llevamos dentro, en nuestro interior pero también la encuentras en tu día a día no se, cuando paseas, sales a la calle o vas a la montaña. Es algo que te llama la atención que destaca sobre las demás cosas. Hay veces que te puede parecer bello un paisaje y otras veces te puede maravillar una persona, es algo cambiante que depende de cada persona. A mí me puede parecer bello algo que a otra persona le parece feo. L’art hauria de tenir bellesa? El arte yo creo que se relaciona directamente

con la belleza como te he dicho antes la belleza se puede ver de diferentes maneras según los ojos de la gente y para esa gente aquello que está viendo puede ser considerado arte. Por ejemplo tu puedes ver un cuadro y que te digan que eso es arte y verlo muy feo y dudar sobre ello y para otra persona ser precioso y autentico arte

27


...Miguel Hernández

Quina obra d’art té un lloc especial per a tu? Per què?

nos quedamos a veces mirando las nubes haber que forma vemos, pues igual, jaja es divertido. También es una forma de desconectar un poco, dejar que la mente fluya, no se, para mí lo encuentro un lugar mágico, incluso en mis malos momentos cuando necesito airearme o desconectar es un buen sitio para ir y dejarse cautivar por la belleza de la serralada, bueno la montaña de Montserrat que Montserrat viene el nombre de “Mont-Serrat”, es decir montaña serrada que a demás de simbolizar por supuesto la naturaleza, creo que nos aporta arte, en la mirada, en un cuadro y en fotografías. No se, podría decir que lo que siento es que es un lugar que impone, que impresiona, sientes respeto y admiración creo que es un lugar que a todo el mundo le ha cautivado, sobre todo por sus características y bueno que es símbolo identitario de Cataluña como no.

Bueno…haber podría decir que como he dicho anteriormente soy un apasionado del paisaje, de las montañas y sobretodo la fotografía ya que durante muchos años me he dedicado a ello y por lo tanto puedo decir que practicando escalada en varios sitios uno de ellos que es especial es la Montaña de Montserrat, me parece fascinante, desde el primer día que la vi quedé maravillado de su belleza, realmente es extraordinaria des de todos sus ángulos, tengo muchísimas fotografías e incluso libros y eso. Es un lugar que por muchas veces que vayas, siempre que vas la ves diferente, con otros ojos… y si… te quedas mirando incluso a veces he jugado en mi mente incluso con mis amigos a crear figuras, que vemos rollo como cuando

Que penses de l’obra “Ritual d'aniversari” de Sophie Calle? Ostia (jajaj) que es eso!!...vaya madre mía…eso eso…eso son armarios?…y eso… hoy en día es considerado arte?? Vaya…sí que cambian las cosas y las generaciones por dios, emm bueno no sé...Ajaj es que no sé qué decir… almenos para mi bueno...No creo que eso sea arte, yo he trabajado en la fotografía muchos años y he realizado fotografías realmente espectaculares y maravillosas de esas que cuando las ves dicen vaya que fotografía! Esto es de risa, vamos son fotos a tres armario con varios objetos veo… no sé ni que decir. Claro supongo que ahora pensando en todos los objetos que se ven la artista lo debe considerar arte ya que los objetos que hay en la fotografía…quizás… pues deben de ser objetos que le tiene cariño o le recuerden cosas de su vida parece ser, pero para alguien que no tiene ni idea solo son tres armarios. Lo veo como algo muy personal, una obra de arte que para ella es arte porque tiene su propio significado

porque

yo

veo

si

lo

le

pienso

crean ah

sentimientos vale

un

esos

armario

objetos con

cosas

en

su

dentro

vida

personal

simplemente

pero (jeje).

“el arte te encuentra, quiero decir una cosa que te fascina o te llena lo puedes considerar como arte”

29


Bibliografia 

Definició de l’art. Recuperat el 29/03/12 des de: http://definicion.de/arte/

Jacques Aumont. Recuperat el 25/03/12 des de: http://www.planetadelibros.com/jacques-aumont-autor-000041769.html

30

Materials no editats: apunts de classe


31

Arts Plàstiques i Acció Socioeducativa  

Activitat d'Avaluació Continuada 2 Membres del grup: Sandra Ribas, Anna Merchán, Laia Soler-Cabot, Mercè Caba i Noha Drori

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you