Page 1

berło n /ˈbɛrwɔ/ (noun) symbol władzy Zepter n/m: dzierżyć berło das Zepter führen diadem n /ˈ ɛ / symbol władzy, złota lub srebrna opaska na głowę Diadem n: diadem n książęcy Fürstendiadem; ozdobna opaska na włosy Diadem n, Haarreif m: diadem ślubny ein Hochzeitsdiadem dynastia f / ɨˈn st' / (noun) rodzina panująca, szerteg władców z jedego rodu Dynastie f, Herrscherfamilie f; wpływowa rodzina eine einflussreiche Familie gronostaje / rɔˈnɔst / (pl noun) 1 futro z gronostaja Hermlin[pelz] m; 2 (przen.) nosić gronostaje Macht haben a ein hohes Amt bekleiden gronostaj m / rɔˈnɔst / (noun) (zool) ssak drapieżny z rodziny łasicowatych Hermelin n; futro z gronostaja Hermlin[pelz] m = gronostaje insygnia /ɪnˈsɪ .ni.ə/ (pl noun) insygnia władzy, przedmioty symbolizujące władzę świecką königliche Insignien jabłko królewskie n /ˈ p.kɔ kruˈlɛfs cɛ/ (noun) złota kula z krzyżem, symbol władzy królewskiej Reichsapfel m jabłko n /ˈ p.kɔ/ (noun) owoc jabłoni Apfel m, Frucht des Apfelbaums; złota kula z krzyżem, symbol władzy królewskiej Reichsapfel m = jabłko królewskie n korona f /kɔˈrɔn / (noun) 1 symbol władzy, złota obręcz zakładana na głowę Krone f: korona f cesarska, królewska Kaiser-, Königskrone korona f cierniowa Dornenkrone a (fig.) korona ci z głowy nie spadnie! dir bricht kein Zacken aus der Krone, dir fällt kein Stein aus der Krone; 2 (noun) (jedn. monet.) waluta, m.in. w Skandynawii i Czechach Krone f: korona czeska Tschechische Krone; 3 (noun) część drzewa składająca się z gałęzi Baumkrone f: Drzewo składa się z korzeni, pnia i korony. Ein Baum besteht aus Wurzeln, Stamm und Krone.; 4 (noun) proteza nakładana na ząb [Zahn]Krone f = koronka f :3 koronka f /kɔˈrɔnk / (noun) ażurowa, lekka tkanina Spitze f; modlitwa wzorowana na różańcu Rosenkranz m: Koronka do Miłosierdzia Bożego der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes; proteza nakładana na ząb [Zahn]Krone f: dentysta założył mi koronkę der Zahnarzt hat mir den Zahn überkront = korona f :4 tron m /trɔn/ (noun) krzesło dla władcy Thron m: sala tronowa der Thronsaal; (noun) (przen., pot.) stanowisko monarchy das Amt des Monarchen: zasiąść na tronie sen Thron besetsigen zrzec się tronu auf den Thron verzichten, abdanken; (noun) (ż rt., pot.) sedes Toilette f: siedzieć na tronie auf dem Thron sitzen Abdankung f (noun) von einer hohen Position zurücktreten ustąpienie ze stanowiska: Abdankung eines Herrschers abdykacja Diadem n /ˈ ɛ / (noun) (noun) ein Kopfbinden, symbol der Macht diadem n; (noun) im Haar getragenes Schmuck, Haarreif m diadem n Dynastie f / y:n ʃti:/ (noun) Familie, aus der mehrere Herrscher eines Staates kommen dynastia f: Dynastie der Jagiellonen Dynastia Jagiellonów; eine einflussreiche Familie Herrschaft f / ɛ ʃ ft/ (noun) Recht und Macht panowanie n; (noun) die absolute Kontrolle kontrola f; (pl noun) Damen und Herren [in Gesellschaft] państwo Herrscherfamilie f / ɛ ʃ :f f : i:li:/ (noun) = Dynastie f Insignien /insi:gnien/ (pl noun) symbole der weltlicher Macht insygnia: Königs Insignien insygnia królewskie Krone f /ˈkʀoːnə/ symbol der Macht, auf dem Kopf getragene korona f Reichsapfel m /ʀ ɪ pfl/ eine Weltkugel mit aufgesetztem Kreuz, symbol der Macht jabłko królewskie n Thron m /tʀoːn/ (noun) 1 ein Stuhl, auf dem ein Monarch sitzt tron m; 2 (przen., pot.) die Herrschaft stanowisko monarchy: auf den Thron verzichten zrzec się tronu a = Abdankung f :1; 3 (pot., ż rt.) Toilette sedes m: auf dem Thron sitzen siedzieć na tronie Zepter n/m /ʦ ːpt / (noun) symbol der Kaisers o. Königs Macht berło n

Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski  

Tym razem postanowiłam odpocząć od angielskiego i odświeżyć sobie zaniedbany niemiecki. Efektem jest zbiór słów związanych z panowaniem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you