Page 1

PORTFOLIO & CV ANNA MARIA HANSEN Landskabsarkitekt mdl. - 2015 -


ANNA MARIA HANSEN

Cand. Hort. Arch., Mdl.

Født 19.04.83 Præstelængen 29, 2. tv 2400 København NV Tlf. (+45) 26 25 18 78 Mail: hansen.annamaria@gmail.com

Min profil er præget af en bred interesse for landskabet, hvad enten det drejer sig om udformning og læsning af rum, klimatilpasningsløsninger, landskabsanalyser, planlægning af kulturlandskabet i stor skala, arbejdet med beplantningselementer eller arbejdet i den lille nyttehave. Interessen er funderet i min opvækst på en gård i Vendsyssel, og senere videreudviklet i min studietid, gennem mine ansættelser hos bl.a. Liwplanning samt i mit frivillige engagement i Københavns Skolehaver. Min tilgang til ethvert projekt er analytisk, metodisk og undersøgende og tager afsæt i de på stedet givne forhold og kvaliteter. Jeg har desuden en stor interesse for formidling og er især stærk til skriftlig formidling.

UDDANNELSE OG KURSER 2006-2014

Københavns Universitet, landskabsarkitektur Speciale: “I hegnet. Rum. Type. Tilgængelighed.” Bachelorprojekt: “Bynær skovrejsning”.

2005

Skals Håndarbejdsskole Fem måneders kursus med undervisning i forskellige kreative håndværk bl.a. rakukeramik, væv og syning.

2003-2004

1-årig HHX, Århus Købmandsskole

2000-2003

Nørresundby Gymnasium, matematisk linie

ERHVERVSERFARING 2015 juli -

Fredensborg Slot, rundviser Arbejdsopgaver:

2015 april - juni

Rundvisning i Den Reserverede Have, Urtehaven og Orangeriet.

Formidling om bl.a. havekunstens historie og slotshavens udvikling

Liwplanning Arbejdsopgaver: Projektforslag til miljøforbedringer af udearealer tilhørende Boligselskabet Vibo. Herunder bl.a.: •

Registrering af eksisterende forhold

Beskrivelse af fremtidig beplantning

Planteplaner og -lister

Udarbejdelse af prisoverslag

Øvrige arbejdsopgaver: •

Belægningsplan, Kulturtorvet, Varde

Stedregistreringer, Boligselskabet Friheden

Plantelister, Hørgården, Plejeboligcenter

Kompetencer: •

Kendskab til prissætning samt udformning af designløsninger baseret på økonomiske hensyn


2011 - 2014

Liwplanning, studentermedhjælper Arbejdsopgaver: •

Planteplaner og -lister

Planteregistreringer i felten

Anbefalinger til plantevalg

Beskrivelser af landskabs- og plantekarakterer i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner

Kompetencer: •

Udformning af planteplaner og -lister

Vurdering af eksisterende forhold og bevaringsværdighed

Arkitektonisk anvendelse af landskabs- og plantekarakterer

Kendskab til udformning af helhedsplaner og kommuneplaner

Resultater:

2012

Plantevalg og -planer for hævede staude- og krydderurtebede samt bede med bærbuske til boligselskab

Trævalg i forbindelse med renovering af grønne friarealer

Plantevalg og -plan for mere end 100 m. langt og ca. 12 m. bredt bregnebed

Bidrag til helhedsplaner for hhv. Henriksholm og Humlebæk Syd

C.F. Møller, studentermedhjælper Arbejdsopgaver: •

Optegning af plantegning i AutoCad

Udarbejdelse af plantegning i Illustrator

Kompetencer: •

Læsning og omdannelse af håndtegnet bydelsplan til AutoCad-tegning

PRAKTIKOPHOLD 2011

Liwplanning Arbejdsopgaver: •

Udformning af prækvalifikationer

Arbejde på konkurrenceforslag

Planteplaner

Feltregistreringer

Tilpasning og tegning på forskellige projekter

Opdatering af hjemmeside

Kompetencer: •

Kendskab til opbygning af prækvalifikationsansøgninger

Erfaring med at indgå i konkurrenceteams

Site-analyser og registreringer

Plantevalg og udarbejdelse af planteplaner

Kendskab til arbejde med hjemmesider

Resultater: •

2009

Realisering af planteplan for Plejecentret Fælledgården, København

Bisgaard Landskab Bachelorpraktik. Bacheloropgave: “Bynær skovrejsning”


ØVRIG ERHVERVSERFARING 2009-2010

Det Biovidenskabelige Fakultet, studiestartsguide Arbejdsopgaver: •

2006-2009

vejledning til nystartede medstuderende

A & B Analyse, interviewer Arbejdsopgaver: •

Gennemførelse af smagstests i supermarkeder o.lign., herunder interviews af deltagere.

Kompetencer:

2007

Behovsafdækning

Præsentation af produkter

Det Biovidenskabelige Fakultet, studentermedhjælper Arbejdsopgaver: •

2006

Praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med afholdelse af Kulturnatten, herunder koordinering af vagtskema

Det Biovidenskabelige Fakultet, studentermedhjælper Arbejdsopgaver: •

Praktiske arbejdsopgaver på selve Kulturnatten

FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 -

Bispebjerg Skolehave, frivillig instruktør Arbejdsopgaver:

2009 - 2014

Undervisning af skolebørn i kunsten at dyrke en nyttehave

Forefaldende havearbejde i forbindelse med arbejdsdage

Koordinering af tilmeldinger og modtagelse af kontingentindbetalinger

Grøndalspark Skolehave, frivillig instruktør Arbejdsopgaver: •

Undervisning af skolebørn i kunsten at dyrke en nyttehave

Kommunikation til børn og forældre via havens facebookside

Forefaldende havearbejde i forbindelse med arbejdsdage

STUDENTERPOLITISK ARBEJDE 2009-2011

Studenterrepræsentant i Studienævnet

2009-2010

Næstformand i FLS, Foreningen for Landskabsarkitektur- og bydesignStuderende

2009-2010

Formand, Uddannelsespolitisk Udvalg, FLS

2008-2009

Kasserer i FLS

2008

Rusinstruktør, FLS

2007

Ruskoordinator, FLS

IT -KOMPETENCER Bruger af: AutoCad, SketchUp, Indesign, Illustrator, Photoshop, Word, Excel Desuden kendskab til: Land4, AutoCad Civil 3D


PUBLIKATIONER 2015

Det levende hegns indre rum - et uudnyttet potentiale, LANDSKAB, 3/2015

2015

En gåtur helt inde i det grønne, Grønt Miljø, 2/2015

2014

I Hegnet. Rum. Type. Tilgængelighed. Speciale

2010

Skolehaver skaber interesse for det grønne, Jord & Viden, september

ØVRIGT Kørekort, kategori B

MIN FRITID - bruger jeg især i skolehaven, på at dyrke mine altaner eller DIY-projekter som keramik, syning etc.


UDVALGTE PROJEKTER FRA TEGNESTUEARBEJDE 2015

2015

Boligselskabet Vibo, Hedehusene Projektforslag til miljøforbedring af udearealer. Plantevalg- og beskrivelser, udformning af prisoverslag m.m. til projektforslaget, samt efterfølgende udformning af plantelister og planterplaner. Kulturtorvet, Varde Tilretning af belægningsplan.

2015

Hørgården, Amager Plantelister til gårdrum.

2014

Råderum, Hedehusene Plantevalg til plantebede samt valg af træarter.

2013-2014

Vestre Fjordpark, Aalborg Plantevalg og beskrivelser af beplantningens karakter og udtryk til anvendelse først i lokalplan og siden i forbindelse med tegnestuens tilbudsgivning på totalrådgivningsopgaven.

2013

Statoil Businesscenter, Kalundborg Planteplan for mere end 100 m langt bregnebed langs facade.

2013, 2015

Boligselskabet Friheden, Hvidovre Planteplaner til hævede plantebede med forskellige udtryk samt valg af træarter og stedsregistreringer.

2012

Charlottegården, Hedehusene Plantevalg og -beskrivelser til projektforslag for renovering af boligselskabets udearealer.

2012

Lyngborghave Børnehus, Birkerød Plantevalg og -beskrivelser til konkurrence og efterfølgende realisering. Realiseret 2013.

2012

Humlebæk Syd, ny bydel ved Humlebæk Planteregistreringer, plantevalg og beskrivelse af beplantningens karakter og udtryk til helhedsplanen.

2011

Måløv-aksen, Måløv Planteplan og planteliste til bed med prydgræsser.

2011-2012

Henriksholm, ny bydel ved Vedbæk Konkurrenceforslag og efterfølgende udformning af helhedsplan. Planudsnit, snit, beskrivelse af beplantningens karakter og udtryk.

2011

Plejeboligcenter Fælledgården, København Planteplan, planteliste og -optælling til gårdrum. Realiseret 2012.

2011

Viborg Rådhusplads, Viborg Skitsering. Tilretning af belægningsplan. Realiseret 2011.

2011

Strandlodsvej, uderum i tilknytning til boliger, plejeboliger og børneinstitution, København Skitsering på projektforslag og farvelægning af plantegning. Under realisering.


01

I hegnet - uddrag fra speciale

02

Solbjerg Park - transformation af en kirkegĂĽrd

03

St. Heddinge - celebration of the ordinary

04

Planteplan til plejeboligcenter - en gĂĽrdhave

05

Planteplaner til hĂŚvede staudebede

06

Fotoregistreringer


01

Hvordan kan man gøre det levende hegn tilgængeligt og derved øge hegnets rekreative værdi? I specialet undersøges det levende hegns potentiale for at indeholde indre rum og rumforløb.

I HEGNET // SPECIALE // EFTERÅR 2014

Med udgangspunkt i en gennemgang af det levende hegns kulturhistorie identificeres en række hegnstyper. Herefter udforskes nærmere, hvordan samspillet mellem hegnstype, hegnsbredde, opbygning og artssammensætning kan påvirke mulighederne for - og typen af - rum og rumforløb. Til denne afsøgning hentes inspiration fra klassisk landskabsarkitektur, byplanlægning og stedsspecifikke referenceprojekter. Specialet udleder retningslinier for, hvor bredt et levende hegn skal være, for at der kan skabes et egentlig indre rum, og demonstrerer i designforslag til to konkrete levende hegn, hvordan man kan skabe særlige rum og rumforløb, som forøger hegnets rekreative og oplevelsesmæssige værdi.


5m

2,63 m

1,50 m

2,63 m

5m

1,50 m

Øvrigt hegn

Pil

Sti

Pil

Øvrigt hegn

Sti

Principsnit, midlertidigt pilerum, 7. vækstsæson 1:100

Designforslag til et fremtidigt levende hegn i Humlebæk Syd. På to udvalgte nedslagspunkter etableres midlertidige pilerum i hegnet. Her udnyttes pilenes store vækstkraft til at skabe særlige oplevelser i hegnets første leveår. Pilenes lange årsskud udgør om sommeren en tæt skov. Efter løvfald lyser pilenes røde barkfarver op på grå vinterdage. Årsskudene skæres ned ved vinterens afslutning. Hvor pilene før stod tæt, afsløres et nyt rum med det øvrige hegn som vægge. Denne årscyklus fortsætter indtil hegnets bestandtræer overvokser pilene. Her ryddes pilene helt, og det nu blivende rum i hegnet kan indrettes efter behov.


December, 3. vækstsæson. Pil med langskud fra samme vækstsæson

Marts, 4. vækstsæson. Pil skåret ned

December, 7. vækstsæson. Pil med langskud fra samme vækstsæson

Marts, 8. vækstsæson. Pil skåret ned

15. vækstsæson. Pil er ryddet helt, hegnet skaber rummet

16. vækstsæson. Rummet er nu ‘stationært’ - kan indrettes efter behov


Illustration: En ny forplads markerer hovedindgangen

02

Hvordan omdanner man en have for de afdøde til en have for de levende? Kirkegården omdannes til en park med promenade og synlig lokal regnvandshåndtering ved hjælp af indgreb på udvalgte nedslagspunkter og med respekt for stedets historie.

SOLBJERG PARK - TRANSFORMATION AF EN KIRKEGÅRD // POINTOPGAVE EFTERÅR 2011

Kirkegårde er unikke grønne rum i byen med en stor meditativ effekt. Deres særlige status som indviet jord og dertil hørende kodeks for rolig og respektfuld adfærd giver besøgende mulighed for fordybelse og eftertænksomhed. Siden ligbrænding blev tilladt i slutningen af 1800-tallet, er antallet af kistebegravelser faldet støt. I årene 2000-2010 udgjorde kistebegravelser på landsplan blot 23%. Øst for Storebælt var tallet helt nede på 13%. Som resultat oplever man på mange kirkegårde store grønne ’restarealer’, som ikke længere optages af traditionelle kistegrave eller moderne urnegravstede. Som konsekvens heraf er det besluttet, at den 16 ha store Solbjerg Kirkegård, som den første i landet, skal omlægges til park.


Illustration: Træpromenade, kanal og grøftesystem

siv plantemåtte

træpromenade grussti

rampe

kanal

grus

klippet græs

lermembran

0,00 -0,45

-0,75 -1,20

Principsnit promenade og kanal, 1:100


Parken håndterer overskydende regnvand fra lokalområdet ved hjælp af det eksisterende terræn. Et system af åbne grøfter leder vandet fra sydøst til kanalen og siden til lavningen længst mod vest, hvor regnvandet langsomt siver ned til undergrunden. Undervejs renses vandet ved hjælp af siv og græsser i grøfter og kanal. Mod øst ledes lokal regnvand direkte i kanalen og videre til lavningen mod vest.

klippet græs

grussti

grøft med aha-profil

klippet græs

grus lermembran grøftevegetation 0,00 -0,35

Principsnit grøft i sydlig del af park, langs sti 1:100

klippet græs

grøft trædesten grus lermembran grøftevegetation

Principsnit grøft 1:100

klippet græs


Diagram: Struktur - hegn og trærækker

Diagram: Mønster - marker, enge, skov

03

En hyldest til kulturlandskabets marker, enge, skov og levende hegn, som i dette skitseforslag bliver tilgængelige for offentligheden i form af et 64 ha. rekreativt areal ved St. Heddinge.

CELEBRATION OF THE ORDINARY // STUDIEPROJEKT FORÅR 2010

Tilflyttere på landet og i de små landsbyer vælger ofte at flytte fra storbyen for at komme i tættere kontakt med naturen og det åbne landskab. Oftest viser landskabet sig dog at være utilgængeligt, da det ejes og dyrkes af lokale landmænd. I skitseforslaget omdannes 64 ha. landbrugsland derfor til et tilgængeligt rekreativt landbrugslandskab, som samtidigt i sine enge og søer håndterer overskydende overfladevand fra St. Heddinge. De ‘ordinære’ begivenheder som høst, såning og dyrehold skal være en del af det rekreative landskab, som i fremtiden lokker nye beboere til St. Heddinge. Projektet er udformet i samarbejde med Jens Nyboe Andersen, Gudny Marta Gudlaugsdottir, Malan Jakupsstovu, Pernille Egegaard Jensen og Rahul Nath.


Illustration: Udsigt mod St. Heddinge. Afgræssede områder er frit tilgængelige ved hjælp af kvægriste og klaplåge.

Principsnit, poppelrækker

B1

Principsnit, levende hegn med åbning

dyrkede marker


Illustration: Egetræer i korncirkler

Illustration: Adgang til landskabet

Diagram: Korncirkler i dyrkede marker

Principsnit, levende hegn og sti

tæt levende hegn

sti

Diagram: Adgang til landskabet

Principsnit, jernbaneoverskæring

Opstammede popler i bugtet række

græsmark

græssende dyr

B2


04

Staudebedene består af velkendte, nektarrige og buket-egnede stauder. Farveskalaen er holdt i blå, violette og pink toner med limegule kontraster.

PLANTEPLAN TIL PLEJEBOLIGCENTER // UDARBEJDET HOS LIWPLANNING // FORÅR 2011

Gårdhaven til Plejeboligcenter Fælledgården formes af en række hævede staudebede. Ved valg af stauder prioriterede jeg nektarrige, sommerfugletiltrækkende og velkendte stauder, blandt andet lodden løvefod, staudesalvie, kæmpemargerit og purpursolhat. Stauderne er suppleret af et antal småtræer og buske. Disse er blandt andet valgt ud fra ønsket om blomstring allerede fra det tidligste forår Arbejdet med planteplanen indebærer plantevalg, optegning af planteplan samt optælling af planteantal og er udarbejdet under praktikophold hos Liwplanning. Gårdhaven er etableret i 2012.


05

I forbindelse med renovering af de grønne friarealer etableres et antal hævede staudebede med forskellige plantesammensætninger. Bedene er sammensat af tørketolerante, robuste stauder, hvoraf flere udgør smukke vinterstandere.

PLANTEPLANER TIL HÆVEDE STAUDEBEDE // UDARBEJDET HOS LIWPLANNING // EFTERÅR 2013

Boligselskabet Friheden, Hvidovre, renoverer sine friarealer. Som en del af renoveringen etableres et stort antal hævede plantebede indenfor forskellige temaer. Her ses forslag til de gule staudebede alle med dimensionerne 30 x 300 x 300 cm. De gule bede placeres mellem en bred sti og en ny boldbane med grønt kunstgræs. Arbejdet med planteplanerne indebærer plantevalg, optegning af planteplan samt optælling af planteantal og er udarbejdet under min ansættelse hos Liwplanning.


BLOMSTRING, GULE BEDE:

april

maj

juni

juli

august

september

oktober


06

Disse fotos er en del af et forstudie i forbindelse med konkurrencen om omdannelsen af den tidligere betonfabrik Unicon til den nye kreative bydel Musicon ved Roskilde.

FOTOREGISTRERINGER - BETON // UDARBEJDET HOS LIWPLANNING // FORÅR 2011

Som en del af de indledende analyser foretog jeg fotoregistreringer af de eksisterende forhold på den tidligere betonfabrik. Betonfabrikken var på daværende tidspunkt nedlagt, men en række betonflader, fundamenter, flisebelægninger, jernbanespor og enkelte haller vidnede fortsat om stedets tidligere brug. Fotoregistreringerne er udført under praktikophold hos Liwplanning. Liwplanning vandt i fællesskab med COBE og MVRDV 1. præmie. Den nye bydel er under etablering.


TAK fordi du kiggede forbi! MĂĽ jeg fortĂŚlle dig mere?

ANNA MARIA HANSEN Landskabsarkitekt mdl. (+45) 26 25 18 78 hansen.annamaria@gmail.com

Profile for Anna Maria Hansen

Portfolio Anna Maria Hansen landscape architect // landskabsarkitekt mdl  

Portfolio og CV

Portfolio Anna Maria Hansen landscape architect // landskabsarkitekt mdl  

Portfolio og CV