Page 9

twitter. Gymnasielärare i matematik och fysik som jobbar för att få yngre elever att vilja bli framtidens entreprenörer och innovatörer. Min idé bygger på problem jag själv haft som lärare. Att på ett ställe få tillgång till både undervisningsinspiration och material.

Branchanalys I min omvärldsanalys hittar jag allt fler bra sidor där man kan få tips och idéer som både lärare och elev. När man sitter som jag med ett allt större nätverk av lärare på twitter som alla letar och delar bra länkar och tips så är det lätt att få känslan av att detta känner alla till men jag vet att så inte är fallet och jag är därför säker på att min sida kommer att få mycket uppskattning. Naturligtvis kommer jag att utnyttja sociala media i anknytning till denna sida i form av twitter och gillasida på facebook där enklare öppna diskussioner kan föras. Det kommer sannolikt också att ligga ett kommentarfält på varje inlägg där man kan ställa frågor på varje ämne. Diskussionsforum kommer också att ligga inlänkade från redan etablerade resurser. Jag har redan en stor länksamling på olika aktörer vilka kommer att länkas till. Filmer som ligger på YouTube och Viemo m fl kommer dock att lyftas in som en egen resurs med kommentarer och förklaringar till. Den största skillnaden mellan mig och andra aktörer kommer vara sättet at nå ut till skolorna, den snabba enkla kommunikationen samt att ha filmerna i anslutning till ett i övrigt på sidan i förklarande moment. http://www.teacherondemand.se/ är en sida som redan innehåller en hel del film. De har lagt upp dem snyggt, sökbart och ämneskategoriserat men du får inga tips hur du kan utnyttja dig av filmen i din undervisning. Det är heller inget utvalt material vilket gör att kvalité kan skifta en hel del på filminläggen. Sedan har vi Hans Perssons hemsida http://www.hanper.se/hanspersson.html De är bra men han vänder sig främst mot lärare och väldigt unga elever. http://www2.lth.se/julkalender/2010/ Har en hel del filmer då de levererat julkalendern med filmer från i flera år. De har fantastiskt bra förklaringar inne i filmerna men de skulle vinna jättemycket på om det fanns en materialbeskrivning och en steg för stegförklaring i text i anslutning till filmen. Mitt mål är att i samband med varje film också lägga ut mer material eller kommentarer. Det finns också föreningar och företag som har tagit fram skolmaterial men som få hittar då man inte traditionellt tror att de ska finnas där. Sådana föreningar skulle på min sida kunna få ett forum att nå ut med sitt material i ytterligare en kanal.

9

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...