Page 8

extremt stort då skolorna drar i gång efter sommarlovet behöver man inte tvivla på då den nya kursplanen LGR införs.

Spridning Redan i dag börjar jag få koll på hur jag via egen insats har möjligheter att nå ut. Den manuella insatsen handlar om att visa sin profil i så många olika sociala media som är möjligt och som det finns tid att klara av att underhålla. Tanken är också att sätta mig in i hur man maximerar träffbilden på sidan rent tekniskt. Jag är därför övertygad att det kommer att finnas tillräckligt med intressenter så att jag verkligen kan göra en bra sida fri från övrig kommers och att jag kommer att få resurser nog för att köpa mig tid att utveckla hjälpen. Hela idén går ut på att bidragsgivare skall hitta mig i stället för tvärt om. Där jag själv saknar kunskap i dag kan jag lätt skaffa den. Jag har också rätt nätverk för att få intressenterna att hitta mig. Ju bättre skolhjälp jag kan skapa ju fler brukare kommer jag att få och ju fler brukare jag kan visa att jag har ju attraktivare kommer det bli att investera i mig så att jag kan ta mig tid att utveckla tjänsten. Själv ser jag allt för många exempel på att mina egna, kollegors och arbetsgivares nätverk i form av egen organisation och skolverket m fl. inte alltid når fram till den enskilde läraren eller eleven. Skolverket och andra aktörer finns dock och har absolut fattat konceptet med sociala media, i det ska de ha beröm men deras nätverk är tyvärr ofta så fokuserade på skola att de glömmer att de även där skulle kunna bjuda in föräldrar och elever för närmare kontakt över gränserna. Skolan behöver all hjälp den kan få för att elever ska nå sina mål och jag vill därför bygga en skolhjälp utanför skolan som kan nå skolan via andra vägar. Hjälpen ska kunna nå läraren vi föräldrar, elever, andra intresseorganisationer eller på en rockkonsert.

Min kompetens Min första idé var att själv göra undervisningsfilm på svenska. Min mer anpassade idé är att samla det som finns och att stärka upp med bitar som saknas men att samla ett utvalt material som kan attrahera alla. Jag vill också göra egen film men tror mig även kunna inspirera gymnasieelever på NV och teknikprogrammet att göra filmer i deras projektarbeten. Jag tror också på att hitta riktigt bra lärare i de olika ämnena och be att få filma dem när de gör sitt favoritexperiment, bygger något kul eller gör sin favoritförklaring på vad en ekvation är och hur dessa ska beräknas. Jag är innovatör och kan bli en god förebild inom all form av teknik och entreprenörskap, en lärare med god akademisk bakgrund som redan har hittat ett bra nätverk. Jag är annamalmberg2 på

8

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...

Advertisement