Page 5

Behovet av stödet är extra stort då LGR11, de nya kursplanerna, ska introduceras med ett centralt innehåll som alla lärare måste sätta sig in i och som kanske kan te sig skrämmande om man inte får hjälp att med enkla medel göra det nya innehållet roligt, genomförbart och bra förklarat. Detta samtidigt som skolans alla andra krav gör sig gällande. Många kommuner byter nu till nya datasystem och digitaliserar. Flertalet lärare känner sig otillräckliga redan och är man inte så datavan blir det inte enklare om kanske kollegor eller bekanta sitter på fikat och beskriver hur man utnyttjar sociala media i undervisningen, skapar hemsidor och bedömer elever på hur de bloggar. Allt detta hos en redan sliten lärare som vill göra sitt jobb bra men som ofta drunknar i akuta problem. Våra ungdomar döms ofta ut i skolan. Samtidigt stöter jag oavbrutet på deras entreprenörskap då jag själv via YouTube inte allt för sällan lär mig olika verktyg på nätet via YouTubeTutorials av yngre människor, ofta så unga som 10-15 år. Jag ser också många goda exempel på bra experimentfilmer där de flesta är på engelska, framförallt ser jag det stora antalet sökträffar på dessa sidor vilket gör att jag allt mer stärks i min tro att det är ett stort intresse för undervisningsfilm. Produkten befinner fortfarande på idéstadiet men det finns inget starkare än en idé vars tid är kommen. Denna idés tid är kommen!

Marknad Brukaren idén vänder sig åt Brukarna för tjänsten är elever, dess föräldrar och lärare. Samtidigt är den tänkt som ett bra stöd för politiker och lärare att förstå en värld av teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utveckling, återbruk, entreprenörskap, LGR11, nätverk och IKT. Den kan också bli intressant för lärarutbildare och andra pedagoger då hjälpen kommer att vara ett stöd för att nivån enkelt skall kunna höjas på undervisning med i regel väldigt billigt och lättåtkomligt material. Alla ämnen kommer att presenteras i så positiv anda som är möjligt utan att för den del det pedagogiska innehållet och faktavärdet blir sämre. Både politiker, skolledare och lärare har svårt att hänga med i informationsflöde och i de nätverk som byggs upp med sociala medier. Det är med hjälp av nätverken som skolhjälpen skall spridas men jag är heller inte rädd för att kontakt vem som helst som har ett nätverk som de får gehör hos, även om det skulle vara en rockgrupp, bönder, skidåkare eller fotbollsproffs.

Intressenter och finansiärer Det finns en mängd enskilda företag, företagskluster, universitet och fonder som är i ett skriande behov av att intresset för teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, entreprenörskap och IKT stärks. Kan 5

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...