Page 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 3 AFFÄRSIDÉ .......................................................................................................................................................... 4 AFFÄRSIDÉ .......................................................................................................................................................... 4 MARKNAD ........................................................................................................................................................... 5 Brukaren idén vänder sig åt ........................................................................................................................... 5 Intressenter och finansiärer ........................................................................................................................... 5 Konkurrens och tillväxt .................................................................................................................................. 6 AFFÄR ................................................................................................................................................................. 6 Icke traditionell finansiering .......................................................................................................................... 6 Crowdfounding ............................................................................................................................................... 7 MARKNADSPLAN .............................................................................................................................................. 7 MARKNADSBESKRIVNING .................................................................................................................................... 7 Skola ............................................................................................................................................................... 7 Spridning ........................................................................................................................................................ 8 Min kompetens................................................................................................................................................ 8 BRANCHANALYS ................................................................................................................................................. 9 MARKNADSSTRATEGI ........................................................................................................................................ 10 Avgränsning ................................................................................................................................................. 10 AFFÄRSMODELL ............................................................................................................................................. 10 ORGANISATION ................................................................................................................................................. 10 Min övertygelse ............................................................................................................................................ 10 GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................................... 11 Venture Cup.................................................................................................................................................. 11 Carlstad Code Camp .................................................................................................................................... 12 Crowd Sourcing............................................................................................................................................ 12 LÖNSAMHET OCH FINANSIERING ....................................................................................................................... 12 RISKANALYS ..................................................................................................................................................... 13

2

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...

Advertisement