Page 13

Riskanalys Ju mer man hittar och ju mer man vill göra ju svårare blir det att fokusera på en sak i taget. På så sätt pendlar jag ibland mellan hopp och förtvivlan hur detta ska gå att få ihop. Vad jag ska ta upp och hur jag ska strukturera. Hur jag ska hitta tid till att gå igenom alla filmer och göra ett bra urval. Vilka verktyg jag ska lära mig och i vilken ordning. Jag vet att jag kastat mig in i detta utan egentlig tanke på vart det ska ta vägen men jag riskerar egentligen ingenting mer än att jag lär mig allt mer om allt möjligt. Jag har ett fast jobb som jag inte kommer att överge förrän jag vet att jag är finansierad. Lyckas jag bra utan att få finansiering har jag ändå lärt mig färdigheter som jag kommer att ha stor nytta av som både lärare och bara Anna. Även om jag inte lyckas kommer jag att vara ett steg närmare att lyckas med min nästa idé.

13

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...

Advertisement