Page 10

Det krävs en mängd olika aktörer för att skapa intresse för skola i stort och de ovanstående skolämnena i synnerhet. Min sida kommer att vara inkörsporten för några men bara ett komplement för andra. Min största brist att inte sitta med kunskap om hur en hemsida byggs upp kan samtidigt vara en stor fördel då jag hela tiden stöter på fantastiska hemsidor men som har glömt viktiga funktioner för att få spridning. Min sida kommer därför att bli ett viktigt verktyg för andra att nå ut.

Marknadsstrategi Avgränsning Jag har främst valt att rikta min hjälp mot grundskolan främst för att det är där jag tror det är allra viktigast att väcka elevernas intresse men också för att det är där som behövs mest i form av lärarstöd och få mest uppskattning. Det kommer dock att bli svårt att låta bli att bygga in en sida för de bästa verktygen även åt gymnasiet eller i andra ämnen än de jag nämnt. Exakt innehåll, upplägg och struktur tror jag nästan blir omöjligt att överblicka förrän jag väl sätter mig och bygger. Hela idén har framskridit i mycket snabbare takt än jag önskat. Jag har helt enkelt stött på event så som Venture Cup och andra som helt enkelt är för attraktiva för att inte hoppa på.

Affärsmodell Organisation Det är jag som är organsiationen. Jag vill göra detta för att jag tycker det här är både kul och viktigt. Jag har i år en bra tjänst där jag haft möjlighet att jobba lite friare och vilket lett till inspirerande möten, tillställningar där jag fått större insikt i vad som går att göra. Jag behöver helt enkelt bara lära mig att göra det. Något som jag tror jag kommer att få hjälp med i de nätverk som skapas i sociala media och förstås genom videotutorials via YouTube.

Min övertygelse Detta kommer förstås inte att bli en enkel uppgift att genomföra men samtliga som jag har nämnt min idé för erbjuder genast sina tjänster och det gör att jag med allt större självförtroende tror på den och att det skall lyckas. Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att det ibland kan vara utmattande att ta tag i alla saker som jag behöver lära mig och sätta mig in i för att lyckas med min agenda. Startar egentligen med en ganska ringa kunskap om hur mitt mål skall uppfyllas men känner samtidigt att min inlärningskurva är högre än någonsin sedan jag hittade hem på twitter.

10

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...