Page 1

Anna Malmberg Välinge gård 660 57 VÄSE 070-666 16 69 malmberg_anna_@hotmail.com på twitter annamalmberg2

HurFunkarDet

Spridningsklausul Min affärsplan får gärna spridas, utnyttjas, reproduceras och göras tillgänglig fär3:e part utan skriftligt tillstånd från mig

Bidrag till Venture Cup väst Sista inlämning 8 feb 2011


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 3 AFFÄRSIDÉ .......................................................................................................................................................... 4 AFFÄRSIDÉ .......................................................................................................................................................... 4 MARKNAD ........................................................................................................................................................... 5 Brukaren idén vänder sig åt ........................................................................................................................... 5 Intressenter och finansiärer ........................................................................................................................... 5 Konkurrens och tillväxt .................................................................................................................................. 6 AFFÄR ................................................................................................................................................................. 6 Icke traditionell finansiering .......................................................................................................................... 6 Crowdfounding ............................................................................................................................................... 7 MARKNADSPLAN .............................................................................................................................................. 7 MARKNADSBESKRIVNING .................................................................................................................................... 7 Skola ............................................................................................................................................................... 7 Spridning ........................................................................................................................................................ 8 Min kompetens................................................................................................................................................ 8 BRANCHANALYS ................................................................................................................................................. 9 MARKNADSSTRATEGI ........................................................................................................................................ 10 Avgränsning ................................................................................................................................................. 10 AFFÄRSMODELL ............................................................................................................................................. 10 ORGANISATION ................................................................................................................................................. 10 Min övertygelse ............................................................................................................................................ 10 GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................................... 11 Venture Cup.................................................................................................................................................. 11 Carlstad Code Camp .................................................................................................................................... 12 Crowd Sourcing............................................................................................................................................ 12 LÖNSAMHET OCH FINANSIERING ....................................................................................................................... 12 RISKANALYS ..................................................................................................................................................... 13

2


Sammanfattning

Detta är en affärsidé vars kunder väljs att kallas för brukare. Produktens brukare och finansiärer är inte samma personer vilket gör att Venture Cups framtagna mallar är svåra att följa. Jag hoppas dock att bidraget skall stå sig bra då den har stor potential och att jag får fortsätta vidare i tävlingen med handledning eftersom jag hittills endast haft tillfälle att skriva bidraget på egen hand, då tyvärr workshopen i Karlstad den 26/1 blev inställd. Handledning från Venture skulle kunna stärka denna affärsplan där den i dag har brister så att denna idé kan stå som segrare i Venture Cup efter den 3:e etappen.

Brukarnytta: En fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områdena; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utveckling, återbruk och entreprenörskap och IKT

Värdeskapande: Det finns inget större värde än att inspirera ungdomar i tidig ålder att intressera sig för ovanstående områden. Dessutom kommer hjälpen som en nödvändig källa till inspiration hos en många gånger sliten lärarkår.

Finansiering: Ju bättre skolhjälp som byggs ju fler brukare knyts till den vilket gör tjänsten attraktivare att investera i för externa intressenter.

3


Affärsidé Affärsidé Idén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utveckling, återbruk, entreprenörskap och IKT. Hjälpen kommer att bestå av en hemsida med bra instruktionsfilmer, i respektive ämne men här skall också finnas andra resurser så som bra bloggar, mallar och andra länktips. Att samla ett utvalt material samlat på en och samma sida. Dessutom kommer ett axplock av bra och användbara IT-hjälpmedel föreslås och förklaras. Finansieringen kommer att skötas med hjälp av crowdfounding. 

Vad: Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att med hjälp av förklarande instruktionsfilm förstå det roliga, praktiska och teoretiska i; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utveckling, återbruk, entreprenörskap och IKT.

Till vem: Tjänsten riktar sig främst mot grundskolans lärare och elever men kan mycket väl få uppskattning hos lärarutbildare, politiker, föräldrar, lägerledare m fl.

Hur: Tjänsten kommer att byggas på en modern hemsida med spridningsfunktioner där allt kan presenteras lite coolare med hjälp av alla nya verktyg som markant ökar brukarnöjet.

Lärare jobbar hårt men då kraven och medlen allt mer sänks på ”alla” institutioner kan det vara svårt att som enskild lärare hitta och servera färdiga resurser och skaffa sig inspiration. Många säger att intresset för teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd går ner. Detta är något jag själv inte tror på då intresset för tv-program som http://dsc.discovery.com/tv/mythbusters/ aldrig varit större. Tittar man dessutom på alla träffar av de tutorials alternativt experimentfilmer som ligger på Youtube så får man också ett gott mått på hur stort intresset egentligen är, att alla inte känner till dem beror på att det tar tid att söka efter dem då de är väldigt utspridda. Kunskapen i ovanstående områden har dock gåt ner men det tror jag beror på avsaknad av inspirerande kickar vilket experimentfilmer kan ge. Lärare kommer med största sannolikhet att försöka sig på experimenten om de får dem förklarade eller att de helt enkelt utnyttjar filmerna rakt av i sin undervisning. Skolan har ofta svårt att lyckas engagera men med rätt hjälp är det just ovanstående ämnen som kan locka till febril aktivitet och lärdom. Framförallt är det dessa ämnen jag brinner för! Jag har också känslan av att det är i teknik, fysik, kemi, matematik som en skolhjälp skulle uppskattas som mest då många lärare som undervisar i grundskolan inte är specifikt utbildade i dessa ämnen.

4


Behovet av stödet är extra stort då LGR11, de nya kursplanerna, ska introduceras med ett centralt innehåll som alla lärare måste sätta sig in i och som kanske kan te sig skrämmande om man inte får hjälp att med enkla medel göra det nya innehållet roligt, genomförbart och bra förklarat. Detta samtidigt som skolans alla andra krav gör sig gällande. Många kommuner byter nu till nya datasystem och digitaliserar. Flertalet lärare känner sig otillräckliga redan och är man inte så datavan blir det inte enklare om kanske kollegor eller bekanta sitter på fikat och beskriver hur man utnyttjar sociala media i undervisningen, skapar hemsidor och bedömer elever på hur de bloggar. Allt detta hos en redan sliten lärare som vill göra sitt jobb bra men som ofta drunknar i akuta problem. Våra ungdomar döms ofta ut i skolan. Samtidigt stöter jag oavbrutet på deras entreprenörskap då jag själv via YouTube inte allt för sällan lär mig olika verktyg på nätet via YouTubeTutorials av yngre människor, ofta så unga som 10-15 år. Jag ser också många goda exempel på bra experimentfilmer där de flesta är på engelska, framförallt ser jag det stora antalet sökträffar på dessa sidor vilket gör att jag allt mer stärks i min tro att det är ett stort intresse för undervisningsfilm. Produkten befinner fortfarande på idéstadiet men det finns inget starkare än en idé vars tid är kommen. Denna idés tid är kommen!

Marknad Brukaren idén vänder sig åt Brukarna för tjänsten är elever, dess föräldrar och lärare. Samtidigt är den tänkt som ett bra stöd för politiker och lärare att förstå en värld av teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utveckling, återbruk, entreprenörskap, LGR11, nätverk och IKT. Den kan också bli intressant för lärarutbildare och andra pedagoger då hjälpen kommer att vara ett stöd för att nivån enkelt skall kunna höjas på undervisning med i regel väldigt billigt och lättåtkomligt material. Alla ämnen kommer att presenteras i så positiv anda som är möjligt utan att för den del det pedagogiska innehållet och faktavärdet blir sämre. Både politiker, skolledare och lärare har svårt att hänga med i informationsflöde och i de nätverk som byggs upp med sociala medier. Det är med hjälp av nätverken som skolhjälpen skall spridas men jag är heller inte rädd för att kontakt vem som helst som har ett nätverk som de får gehör hos, även om det skulle vara en rockgrupp, bönder, skidåkare eller fotbollsproffs.

Intressenter och finansiärer Det finns en mängd enskilda företag, företagskluster, universitet och fonder som är i ett skriande behov av att intresset för teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, entreprenörskap och IKT stärks. Kan 5


jag bara få några aktörer att tro på min idé och att jag ska klara detta så att jag kan köpa mig tid till att lära mig coola finesser till att bygga tjänsten men också få nog med pengar till att åka på konferenser och delta i diverse inspirationsgivande tillställningar och bygga nätverk. Då vet jag liksom alla andra att det ena ger det andra. Kanske går det att bygga sidan så att den inte bara uppskattas i skolan. Min envishet i att den ska vara gratis, lättillgänglig och öppen utan några inloggningsförfaranden och att det ska finnas delningsknappar ut till olika sociala media på varenda resurs som läggs in, gör mig säker på att den kan få spridning.

Konkurrens och tillväxt Naturligtvis kan de nämnda finansiärerna välja att investera i andra projekt, något de redan gör och som de också kommer att de fortsätta med. Några av dessa projekt försöker tysta ner och stänga nya bra projekt ute men min idé är att uppmärksamma och hjälpa andra som gör liknande tjänster att nå ut med det de producerar. Om någon skulle ta min idé rakt av och göra en än bättre skolhjälp kan ingen bli gladare än jag för då har jag bara att koncentrera mig på att undervisa vilket ju då blir mycket enklare med bra verktyg i min hand. Mina konkurrenter i form av producenter ser jag därför endast som resurser. I det att jag är min egen tror jag mig även kunna hitta andra finansiärer utanför de traditionella bidragsgivarna. Då jag kan tänka mig att presentera affärsidén på helt andra arenor än de traditionella skolhjälperna presenteras. Undervisningsmaterial som lärare använder i dag är ofta sådant som alltid har funnits på skolan, material som kanske köpts nytt i något kommunprojekt eller sådant som flitiga lärare själva har googlat sig fram till på nätet. Tyvärr vittnar många lärare, elever och föräldrar i grundskolan att det allt för ofta inte undervisas i ämnen som kemi, fysik, teknik och IKT överhuvudtaget. Detta är något som denna skolhjälp vill råda bot på. Förutom i de svenska skolorna så kan denna tjänst även uppskattas i hela Skandinavien. Med förbättrad översättningsteknik skulle sidan också kunna översättas till fler språk, åtminstone engelska, för att nå en större marknad.

Affär Icke traditionell finansiering Idén vilar på att de aktörer jag stött på i form av företag, företagskluster, kommuner, EUbidragsgivare, politiker, fonder, organisationer av alla dess former inte talar med kluven tunga då de hela tiden ständigt framhäver hur de vill satsa på och öka intresset för teknik, fysik, kemi, matematik, 6


slöjd och entreprenörskap. Dessa tror jag kommer att gå in och stötta mig så att jag kan köpa mig tid att utveckla tjänsten. Jag tror t o m att enskilda rika personer skulle kunna gå in och stötta. Får jag inte bidragsgivare att lätta på plånboken så finns förstås möjligheten att lägga in reklam eller att på andra sätt kommersialisera sidan men jag kommer att göra allt för att inte behöva gå den vägen. Dock kan jag tänka mig att det skulle kunna gå att hålla det mesta matnyttiga öppet och gratis men att kanske på längre sikt göra kurslitteratur som komplement att sälja, alternativt att sälja experiment kit o s v. Min plan är dock inte att fastna i andra projekt än att förbättra allt jag länkar till och i övrigt lägger ut. Jag vill också få tid över att hålla ögonen öppna för nya trender och hjälpa andra in i en värld med sociala media som ger så många möjligheter.

Crowdfounding Jag tror också att jag kan crowdsourca både innehåll på sidan, skapa eget innehåll och få hjälp där min egen kompetens brister. Bästa exemplet på crowdsourcingprojekt som fungerar är wikipedia. Annars kan man få lite mer kött på benen genom att titta på denna film om crowdfounding http://bit.ly/ePe83n Filmen är inte lysande men visar på många projekt som lyckats bra med denna typ av finansiering. Att världen förändras fort med verktyg som twitter i sin hand är Irak och Egypten goda exempel på och att folk allt mer lär sig det de vill veta via film kan man lätt att förstå genom att titta på videotutorials eller på Chris Anderson: How web video powers global innovation http://bit.ly/bUIzhg Att traditionella affärssystem ändras snabbt förstår man genom att titta på Rachel Botsman: The case for collaborativeconsumption-Swaptrading http://bit.ly/gj0Tcv Förstår att jag framstår som otraditionell i hur en affär kan se ut men jag vill med dessa länkar skapa förståelse att jag inte är ensam och att det fungerar

Marknadsplan Marknadsbeskrivning Skola Det finns en hel mängd olika sätt som jag skulle kunna tjäna pengar på vad jag vill ta fram och leverera i form av en bra skolhjälp. Användarna kommer dock att i första hand vara lärare och elever, de är alltså inte kunder i traditionell bemärkelse. De som investerar i mig får jag dock se som kunder och profilen på dem är jag inte helt säker i dagsläget på hur den ser ut. Att intresset kommer att vara

7


extremt stort då skolorna drar i gång efter sommarlovet behöver man inte tvivla på då den nya kursplanen LGR införs.

Spridning Redan i dag börjar jag få koll på hur jag via egen insats har möjligheter att nå ut. Den manuella insatsen handlar om att visa sin profil i så många olika sociala media som är möjligt och som det finns tid att klara av att underhålla. Tanken är också att sätta mig in i hur man maximerar träffbilden på sidan rent tekniskt. Jag är därför övertygad att det kommer att finnas tillräckligt med intressenter så att jag verkligen kan göra en bra sida fri från övrig kommers och att jag kommer att få resurser nog för att köpa mig tid att utveckla hjälpen. Hela idén går ut på att bidragsgivare skall hitta mig i stället för tvärt om. Där jag själv saknar kunskap i dag kan jag lätt skaffa den. Jag har också rätt nätverk för att få intressenterna att hitta mig. Ju bättre skolhjälp jag kan skapa ju fler brukare kommer jag att få och ju fler brukare jag kan visa att jag har ju attraktivare kommer det bli att investera i mig så att jag kan ta mig tid att utveckla tjänsten. Själv ser jag allt för många exempel på att mina egna, kollegors och arbetsgivares nätverk i form av egen organisation och skolverket m fl. inte alltid når fram till den enskilde läraren eller eleven. Skolverket och andra aktörer finns dock och har absolut fattat konceptet med sociala media, i det ska de ha beröm men deras nätverk är tyvärr ofta så fokuserade på skola att de glömmer att de även där skulle kunna bjuda in föräldrar och elever för närmare kontakt över gränserna. Skolan behöver all hjälp den kan få för att elever ska nå sina mål och jag vill därför bygga en skolhjälp utanför skolan som kan nå skolan via andra vägar. Hjälpen ska kunna nå läraren vi föräldrar, elever, andra intresseorganisationer eller på en rockkonsert.

Min kompetens Min första idé var att själv göra undervisningsfilm på svenska. Min mer anpassade idé är att samla det som finns och att stärka upp med bitar som saknas men att samla ett utvalt material som kan attrahera alla. Jag vill också göra egen film men tror mig även kunna inspirera gymnasieelever på NV och teknikprogrammet att göra filmer i deras projektarbeten. Jag tror också på att hitta riktigt bra lärare i de olika ämnena och be att få filma dem när de gör sitt favoritexperiment, bygger något kul eller gör sin favoritförklaring på vad en ekvation är och hur dessa ska beräknas. Jag är innovatör och kan bli en god förebild inom all form av teknik och entreprenörskap, en lärare med god akademisk bakgrund som redan har hittat ett bra nätverk. Jag är annamalmberg2 på

8


twitter. Gymnasielärare i matematik och fysik som jobbar för att få yngre elever att vilja bli framtidens entreprenörer och innovatörer. Min idé bygger på problem jag själv haft som lärare. Att på ett ställe få tillgång till både undervisningsinspiration och material.

Branchanalys I min omvärldsanalys hittar jag allt fler bra sidor där man kan få tips och idéer som både lärare och elev. När man sitter som jag med ett allt större nätverk av lärare på twitter som alla letar och delar bra länkar och tips så är det lätt att få känslan av att detta känner alla till men jag vet att så inte är fallet och jag är därför säker på att min sida kommer att få mycket uppskattning. Naturligtvis kommer jag att utnyttja sociala media i anknytning till denna sida i form av twitter och gillasida på facebook där enklare öppna diskussioner kan föras. Det kommer sannolikt också att ligga ett kommentarfält på varje inlägg där man kan ställa frågor på varje ämne. Diskussionsforum kommer också att ligga inlänkade från redan etablerade resurser. Jag har redan en stor länksamling på olika aktörer vilka kommer att länkas till. Filmer som ligger på YouTube och Viemo m fl kommer dock att lyftas in som en egen resurs med kommentarer och förklaringar till. Den största skillnaden mellan mig och andra aktörer kommer vara sättet at nå ut till skolorna, den snabba enkla kommunikationen samt att ha filmerna i anslutning till ett i övrigt på sidan i förklarande moment. http://www.teacherondemand.se/ är en sida som redan innehåller en hel del film. De har lagt upp dem snyggt, sökbart och ämneskategoriserat men du får inga tips hur du kan utnyttja dig av filmen i din undervisning. Det är heller inget utvalt material vilket gör att kvalité kan skifta en hel del på filminläggen. Sedan har vi Hans Perssons hemsida http://www.hanper.se/hanspersson.html De är bra men han vänder sig främst mot lärare och väldigt unga elever. http://www2.lth.se/julkalender/2010/ Har en hel del filmer då de levererat julkalendern med filmer från i flera år. De har fantastiskt bra förklaringar inne i filmerna men de skulle vinna jättemycket på om det fanns en materialbeskrivning och en steg för stegförklaring i text i anslutning till filmen. Mitt mål är att i samband med varje film också lägga ut mer material eller kommentarer. Det finns också föreningar och företag som har tagit fram skolmaterial men som få hittar då man inte traditionellt tror att de ska finnas där. Sådana föreningar skulle på min sida kunna få ett forum att nå ut med sitt material i ytterligare en kanal.

9


Det krävs en mängd olika aktörer för att skapa intresse för skola i stort och de ovanstående skolämnena i synnerhet. Min sida kommer att vara inkörsporten för några men bara ett komplement för andra. Min största brist att inte sitta med kunskap om hur en hemsida byggs upp kan samtidigt vara en stor fördel då jag hela tiden stöter på fantastiska hemsidor men som har glömt viktiga funktioner för att få spridning. Min sida kommer därför att bli ett viktigt verktyg för andra att nå ut.

Marknadsstrategi Avgränsning Jag har främst valt att rikta min hjälp mot grundskolan främst för att det är där jag tror det är allra viktigast att väcka elevernas intresse men också för att det är där som behövs mest i form av lärarstöd och få mest uppskattning. Det kommer dock att bli svårt att låta bli att bygga in en sida för de bästa verktygen även åt gymnasiet eller i andra ämnen än de jag nämnt. Exakt innehåll, upplägg och struktur tror jag nästan blir omöjligt att överblicka förrän jag väl sätter mig och bygger. Hela idén har framskridit i mycket snabbare takt än jag önskat. Jag har helt enkelt stött på event så som Venture Cup och andra som helt enkelt är för attraktiva för att inte hoppa på.

Affärsmodell Organisation Det är jag som är organsiationen. Jag vill göra detta för att jag tycker det här är både kul och viktigt. Jag har i år en bra tjänst där jag haft möjlighet att jobba lite friare och vilket lett till inspirerande möten, tillställningar där jag fått större insikt i vad som går att göra. Jag behöver helt enkelt bara lära mig att göra det. Något som jag tror jag kommer att få hjälp med i de nätverk som skapas i sociala media och förstås genom videotutorials via YouTube.

Min övertygelse Detta kommer förstås inte att bli en enkel uppgift att genomföra men samtliga som jag har nämnt min idé för erbjuder genast sina tjänster och det gör att jag med allt större självförtroende tror på den och att det skall lyckas. Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att det ibland kan vara utmattande att ta tag i alla saker som jag behöver lära mig och sätta mig in i för att lyckas med min agenda. Startar egentligen med en ganska ringa kunskap om hur mitt mål skall uppfyllas men känner samtidigt att min inlärningskurva är högre än någonsin sedan jag hittade hem på twitter.

10


Min envishet i att verkligen bygga sidan som en gratishjälp och att jag ändå kan tjäna pengar bygger på att jag tror på crowdfounding vilket innebär att privata personer, företag, företagskluster, kommuner, EU-bidragsgivare, politiker, fonder eller organisationer av alla dess former kan gå in och stötta. Jag är absolut övertygad att jag har mest att vinna på att inte ta betalt i traditionell mening. Både på finansiärers goda vilja och framförallt hos de som jag kommer att behöva som support och som jag hittar på twitter. De flesta av folket i Sociala medier är många sprungna ur opensourceänket. Deras support kommer att ha stor betydelse för mig då det är tack vare dem som jag snabbt lär mig det mesta. Det jag inte kan i dag, lär jag mig till i morgon. Min idé ger ekonomiska fördelaktigheter för brukare och företag i samhällsnyttans tjänst. Det är inte den starkaste som överlever utan den som har lättast att anpassa sig till förändringar. Detta vet alla som kan sin Darwin och jag tror att de flesta vill vara med på denna resa. Självklart är det scary att kasta sig in i webbranchen utan tidigare erfarenhet men jag är säker på att få till det trots att jag aldrig ens bloggat. Jag kommer säkerligen att göra en del misstag men då organisationen endast kommer att bestå av mig själv kommer dessa misstag att justeras. Ser på andra hemsidor och hör hur folk resonerar om uppenbara felgrepp, att de tycker att det är någon annans jobb att ta tag i det även om de själva skulle kunna fixa det, alternativt att de inte får gehör och står i beroendeställning. Min styrka blir att jag aldrig kommer att bli direkt beroende av någon om jag hela tiden själv försöker lära mig själv hur saker skall göras. Andan av hjälpsamhet som finns på twitter är svår att förklara men där tror jag mig dessutom ha en support som kan slå vilken helpdesk som helst. Vad gäller den ekonomiska delen med handhavande av pengar och redovisning är min önskan att leja det till någon annan, kanske ett företag som bolagsbolaget. Detta både för att slippa splittra mig och sätta mig in i allt om ekonomi men också för att visa på seriositet hos finansiärer.

Genomförande Venture Cup Att delta i Venture Cup är bara ett av många andra sätt i min strategi att skapa intresse nog för att locka intressenter att investera i min idé. Jag inser dock att jag också är i stort behov av handledare och hjälp i hur man sköter ett företag. Här får inget bli fel och jag är säker på att jag med detta drag kommer att på enklaste sätt få de rätta kontakterna för att inte stånga mig blodig på att förstå exakt hur ekonomiska bitar bäst sköts.

11


Carlstad Code Camp För att ta fram en sida som den jag vill bygga så måste man naturligtvis också ha kunskaper om hur man bygger en bra hemsida. Detta är det jag just nu försöker sätta mig in i men jag har en entreprenöriell plan även här. Den 1:a april kommer jag att försöka crowdsourca två hemsidesexperter och bygga upp grunden för hemsidan under 24 timmar http://carlstadcodecamp.com/tag/ccc24 På detta sätt tror jag mig på billigaste sätt kunna ordna en svår bit vilket jag tror det kan vara att lägga en bra grund på en hemsida. Att bygga vidare tror jag mig själv kunna klara av då jag väl kommit i gång. Framförallt nu då jag allt mer inser att jag i mitt nätverk har tillgång till många som är bra på webb och att geografiska avstånd på webben inte utgör något problem för tätt samarbete som kan ske över Skype eller andra webbaserade lösningar.

Crowd Sourcing Att skapa innehåll på sidan är egentligen bara att sammanställa allt jag hittar i twitterflödet, det är allt fler lärare som i dag producerar bra experimentfilmer med bra förklaringar och den största källan jag i dag känner till av bra experimentfilm är LTH´s julkalender http://www2.lth.se/julkalender/2010/Jag hade egentligen inte tänkt börja med att bygga sida förrän jag lärt mig mer om olika verktyg men tänker ändå ta tillfället i akt. Det svåraste kommer att bli att hitta en bra struktur

Lönsamhet och finansiering Jag kanske inte hittar en perfekt finansiering direkt men mitt mål är inte att bli onödigt rik. Jag skulle ändå inte finna nöje i att vaska champange, målet är att utveckla mig själv och andra. Jag har fast jobb och kommer att dra i gång försiktigt vid sidan om tills det börjar hända något. Jag tycker dessutom att varje människa som har resurs över skall spendera den på att hjälpa andra. De kostnader jag har för att komma i gång är inte större än att jag tar dem utan märkbar effekt ur min egen plånbok. Då jag har fast anställning kommer jag inte att säga upp mig förrän jag är finansierad i minst två år. Skulle jag bli finansierad under en sådan tidsperiod skulle jag trots detta inte kunna räkna med att få samma uppmärksamhet nästa gång jag skulle behöva påfyllning i kassan. Jag är dock övertygad om att jag då skulle kunna finansiera mig genom att åka runt och hålla föreläsningar mm.

12


Riskanalys Ju mer man hittar och ju mer man vill göra ju svårare blir det att fokusera på en sak i taget. På så sätt pendlar jag ibland mellan hopp och förtvivlan hur detta ska gå att få ihop. Vad jag ska ta upp och hur jag ska strukturera. Hur jag ska hitta tid till att gå igenom alla filmer och göra ett bra urval. Vilka verktyg jag ska lära mig och i vilken ordning. Jag vet att jag kastat mig in i detta utan egentlig tanke på vart det ska ta vägen men jag riskerar egentligen ingenting mer än att jag lär mig allt mer om allt möjligt. Jag har ett fast jobb som jag inte kommer att överge förrän jag vet att jag är finansierad. Lyckas jag bra utan att få finansiering har jag ändå lärt mig färdigheter som jag kommer att ha stor nytta av som både lärare och bara Anna. Även om jag inte lyckas kommer jag att vara ett steg närmare att lyckas med min nästa idé.

13

HurFunkarDet  

Affärsidén är att bygga en fri och gratis skolhjälp främst för grundskolan i områden som; teknik, fysik, kemi, matematik, slöjd, hållbar utv...