Page 9

Original • Judicis de valor en la nostra pràctica assistencial, a propòsit d’un curs

ritàriament es pensa que es poden minimitzar i/o evitar, encara que es nega que es parli de temes confidencials als ascensors, a la cafeteria, etc. Un percentatge important prefereix retreure a algun company algun comentari ina­ propiat i, alhora, molts professionals de la nostra organització creuen tenir prejudicis en el moment de desenvolupar la seva pràctica assistencial. El grup de treball creu que iniciatives com aquestes són molt interessants i enriquidores ja que obren espais de debat i posen damunt de la taula fets que, sense adonar-nos, normalitzem i interioritzem. Ajudar a reflexionar des de la pràctica és una tasca que el Comitè de Bioètica de l’Hospital Universitari Sagrat Cor fa de forma continuada, organitzant jornades de sensibilització als professionals que treballen a l’organització. Agraïments Comitè de Bioètica de l’HUSC, departament de formació corporativa i assistents al curs de Bioètica des de la pràctica clínica per la seva col·laboració, treball i esforç.

Bibliografia curs Documentació extreta de les conferències realitzades durant les jornades: • Conferència inaugural. El rellotge emocional, Ramon Bages • Dilemes específics d’infermeria, Maria Gasull • La intimitat i la gestió de l’autonomia, Begoña Roman • Limitacions de tractament al malalt crític, Lluís Cabré • Funcions dels CEA: quan i per què consultar, Màrius Morlans • La humanització de la cura, Montserrat Teixidor 1. Goikoetxea MJ. Introducción a la Bioética. Bilbao: Publicaciones Universidad de Deusto; 1999. 2. Gracia D. Como arqueros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Triacastela; 2004. 3. Gracia Guillén D. De la Bioética Clínica a la Bioética Global: treinta años de evolución. Acta Bioeth 2002;8:27-39 [online] http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es. 4. Grupo de trabajo. La educación en bioética de los profesionales sanitarios en España. Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica; 1999. 

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 9

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you