Page 48

Comunicacions •

tora pura en 63 pacients, la síndrome sensitiva motriu en 51, la síndrome sensitiva pura en 14, la síndrome lacunar atípica en 9, l’atàxia-hemiparesia en 5 i la disàrtria-mà feixuga en 4. La valvulopatia cardíaca, la fibril·lació auricular, l’aparició sobtada de la simptomatologia, la debilitat a les extremitats i els símptomes sensitius van ser significativament més freqüents en el pacients amb síndrome lacunar no deguda a infart la-

cunar que en aquells pacients amb infart lacunar, mentre que la diabetis va ser menys freqüent. En l’anàlisi multivariant, la fibril·lació auricular (OR = 4.62), la síndrome sensitiva-motriu (OR = 4.05), la debilitat a les extremitats (OR = 2.09) i l’aparició sobtada de la simptomatologia (OR = 2.06) van ser factors predictors independents de síndrome lacunar no deguda a infart lacunar.

Conclusions

4-Lodder J, Bamford J, Kappelle J, Boiten J. What causes false clinical prediction of small deep infarcts? Stroke 1994;25:86–91. 5-Bamford J, Sandercock P, Jones L, Warlow CP. The natural history of lacunar infarction: The Oxfordshire Community Stroke Project. Stroke 1987;18:545-51. 6-Stapf C, Hofmeister C, Hartmann A, et al. Predictive value of clinical lacunar syndromes for lacunar infarcts on magnetic resonance brain imaging. Acta Neurol Scand 2000;101:13-18. 7-Lindgren A, Staaf G, Geijer B, et al. Clinical lacunar syndromes as predictors of lacunar infarcts. A comparison of acute clinical lacunarsyndromes and findings on diffusionweighted MRI. Acta Neurol Scand 2000;101:128-34. 8-Wessels T, Rottger C, JaussM, et al. Identification of embolic stroke patterns by diffusion-weighted MRI in clinically defined lacunar stroke syndromes. Stroke 2005;36:757-61. 9-Benavente O, White CL, Roldan AM. Small vessel strokes. Curr Cardiol Rep 2005;7:23-8. 

Tot i que les síndromes lacunars solen ser degudes a infarts lacunars, les síndromes lacunars no degudes a infarts lacunars representen el 16,6% dels casos. La presència de la síndrome sensitiva-motriu, la debilitat a les extremitats i l’aparició sobtada de la simptomatologia en un pacient amb fibril·lació auricular haurien d’alertar al clínic de la possibilitat que es tracti d’una síndrome lacunar deguda a infart no lacunar. Referències 1-Fisher CM. Lacunar strokes and infarcts: a review. Cerebrovasc Dis 1991;1:311–20. 2-Arboix A. Martí-Vilalta JL. Lacunar syndromes not due to lacunar infarcts. Cerebrovasc Dis 1992;2:287–92. 3-Arboix A, Martí-Vilalta JL. Lacunar stroke. Expert Rev Neurother 2009;9:179–96.

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 48

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.