Page 47

Comunicacions •

Predictors clínics de síndrome lacunar no deguda a infart lacunar

M. Grau-Olivares, L. Blanco-Rojas, G. Arbe, A. Cartanyà, M. Oliveres, A. Arboix Hospital Universitari Sagrat Cor. Universitat de Barcelona, Catalunya (Espanya)

Resultats

Antecedents La síndrome lacunar no deguda a infart lacunar no està encara ben caracteritzada. Aquest estudi retrospectiu, de centre únic, es va realitzar per descriure les característiques clíniques de pacients amb síndrome lacunar no deguda a infart lacunar i per identificar els predictors clínics que caracteritzen aquesta variant d’infart lacunar. Infart lacunar a braç posterior de càpsula interna

Mètodes Es van incloure un total de 146 pacients amb síndrome lacunar no deguda a infart lacunar del ‘Registre d’ictus de l’Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona’ durant un període de 19 anys (1986–2004). Les dades dels pacients es van incloure en el registre d’ictus seguint un protocol estandarditzat amb 161 ítems sobre dades demogràfiques, factors de risc, característiques clíniques, dades de laboratori i neuroimatge, complicacions i evolució. Les característiques d’aquests 146 pacients amb síndrome lacunar no deguda a infart lacunar es van comparar amb les de 733 pacients amb infart lacunar.

La síndrome lacunar no deguda a infart lacunar es va donar en el 16.6% dels casos de síndrome lacunar (n = 879). Els subtipus d’ictus incloïen infarts aterotrombòtics en el 37% dels pacients, infarts cardioembòlics en el 26%, hemorràgia intracerebral en el 25.3%, hematoma subdural espontani en el 2.7%, ictus d’etiologia inusual en un 1.4% i de causa desconeguda en el 7.5% dels casos. Els subtipus de síndrome lacunar inclosos eren la síndrome mo-

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 47

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you