Page 44

Comunicacions •

Importància de l’edat: més de 85 anys en la presentació de l’hemorràgia cerebral intraventricular primària A. Vicens, JM. Vives, J. Massons, M. Grau-Olivares, E. Grivé, M. Oliveres, A. Arboix Departament de Neurologia,Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona

Introducció L’hemorràgia cerebral intraventricular primària -sagnat dins el sistema ventricular sense afectació del parènquima-, és infreqüent. Aquest estudi es va realitzar per descriure les característiques demogràfiques, clíniques i pronosticades dels pacients amb hemorràgia intraventricular primària comparats amb els pacients amb una hemorràgia cerebral subcortical clàssica. Mètode Un total de 12 pacients amb hemorràgia intraventricular primària (HIVP) van ser inclosos al “Registre d’ictus de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona” al llarg d’un període de 19 anys. Les dades dels pacients van ser introduïdes al registre d’ictus seguint protocol estandarditzat de 161 ítems incloent variables demogràfiques, factors de risc, característi-

ques clíniques, dades de laboratori i de neuroimatge, complicacions i evolució. La regió de l’hemorràgia intraventricular es va identificar amb estudis de TC i/o RM cerebral. Resultats L’hemorràgia intraventricular primària representa un 0.3% de tots els casos d’ictus (n=3,808) i el 3.3% de l’hemorràgia intracerebral (n=407). Cinc pacients (41.7%) tenien 85 anys o més (edat molt avançada). L’edat molt avançada (odds ratio OR=9.89), la fibril·lació auricular (OR=8.92), la cefalea (OR=6.89) i l’alteració de la consciència (OR=4.36) van ser predictors independents associats a HIVP. Un total de 5 pacients van morir (mortalitat intrahospitalària 41.7%). Els pacients de més de 85 anys comparats amb aquells menors de 85 anys resultaren ser més dones que homes (100% vs 28,6%) i mostraren una major mortalitat intrahospitalària (60% vs 28,6%).

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 44

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.