Page 43

Comunicacions •

Conclusions Els ICR constitueixen aproximadament una quarta part dels infarts cerebrals, sent més freqüents en els infarts trombòtics i en els cardioembòlics. Tenen un pitjor pronòstic amb una major mortalitat hospitalària i una menor freqüència d’absència de limitació a l’alta. Presenten un perfil clínic diferenciat dels primers infarts cerebrals. Referències 1. Purroy F, Montaner J, Molina CA, Delgado P, Alvarez-Sabin J. Patterns and predictors of early risk of recurrence after transient ischemic attack with respect to etiologic subtypes. Stroke 2007;38:3225-9. 2. Wang H-C, Lin W-C, Yang T-M, et al. Risk factors for acute symptomatic cerebral infarctions alter spontaneous su-

pratentorial intra-cerebral hemorrhage. J Neurol 2009; 256: 1281-7. 3. Arboix A, Font A, Garro C, et al. Recurrent lacunar infarction following a previous lacunar stroke: a clinical study of 122 patients. J Neurol Neurosurg Psyachiatry 2007;78:1392-4. 4. Roquer J, Rodríguez-Campello A, Cuadrado-Godia E, et al. Acute brain MRI-DWI patterns and stroke recurrence after mild-moderate stroke. J Neurol 2010;257:947-53. 5. Feng W, Hendry RM, Adams RJ. Risk of recurrent stroke, myocardial infarction, or death in hospitalized stroke patients. Neurology 2010; 74: 588-93. 6. Hillen Th, Coshall C, Tilling K, et al. Cause of stroke recurrence is multifactorial. Patterns, risk factors and outcomes of stroke recurrence in the South London Stroke register. Stroke 2003;34:1457-63. 7. Yamamoto H, Bogousslavsky J. Mechanisms of second and further strokes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:771-6. 

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 43

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.