Page 40

Comunicacions •

Tendències en els factors de risc, característiques clíniques i el pronòstic en l’hemorràgia intracerebral primària al llarg de 19 anys. Dades del registre ictus de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona A. Cartanyà, N. Amorós,M. Lowak, A.Saßmannshausen, A. Arboix Hospital Universitari Sagrat Cor. Universitat deBarcelona,Catalunya (Espanya)

Antecedents Els factors de risc cardiovascular, les característiques clíniques i els resultats a curt termini del primer episodi d’hemorràgia intracerebral primària (HIP) des de l’any 1986 al 2004 es van avaluar i comparar amb dades de pacients amb un primer episodi d’accident vascular cerebralisquèmic utilitzant el Registre d’accidents vasculars cerebrals del’Hospital Sagrat Cor de Barcelona. Mètodes La població de l’estudi consistia en 380 pacients amb HIP i 2082 amb accident vascular isquèmic. Es van analitzar les sèries dels períodes 1986-1992, 1993-1998 i 1999-2004. Resultats En l’HIP l’edat va augmentar significativament (p< 0.001) al llarg del temps i va haver-hi un augment significatiu en el percentatge de pacients amb fibril·lació auricular i malaltia obstructiva crónica (MPOC). L’ús de la ressonància magnètica cerebral va incrementar-se significativament. En comparació amb l’accident vascular isquèmic, la mortalitat intrahospitalària va ser més freqüent (28.2 % vs 12%) i el percentatge de síndromes lacunars (9.5% vs 31.4%) i pacients asímptomàtics a l’alta va ser menys freqüent en el grup d’hemorràgia intracerebral (6.1% vs 18.3%).

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 40

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you