Page 37

Comunicacions •

Referències 1.Saponik G, Webster F, O’ Callaghan C, Hachinski V. Optimizing discharge planing. Clinical predictors oflonger stay after recombinant tissue plasminogen activator for acute stroke. Stroke 2005;36:147-50.

2.Van Straten A, van der Meulen JH, van der Bos GA, Limburg M. Lenght of hospital stay and discharge delays in stroke patients. Stroke 1997;28:137-40 3.Chang KC,Tseng MC,Weng HH,Lin YH,Liou CW,Tan TY. Prediction of lenght of stay of first-ever ischemic stroke. Stroke 2002;33:2670-4. 4.Galski T,Bruno RL,Zorowitz R,Walker J. Predicting lenght of stay, functional outcome and aftercare in the rehabilitation of stroke patients. The dominant role of higher-order cognition. Stroke 1993; 24: 1794-1800. 5.Rundek T,Sacco RL. Outcome following stroke. In: Mohr JP,Choi DW, Grotta JC, Weir B, WolfPhA,eds. Stroke Pathophysiology, diagnosis and management. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2004. p. 35-57. 6. Appelros P. Prediction of lenght of stay for stroke patients. Acta Neurol Scand 2007;116:15-9. 

Estudi comparatiu del perfil cognitiu dels pacients amb infart talàmic esquerra i dreta L. Blanco-Rojas¹², D. Cánovas², A. Arboix¹ , M. Grau-Olivares¹, JC. Oliva² ¹Hospital Universitari Sagrat Cor. Universitat de Barcelona, Catalunya (Espanya). ²Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell, Catalunya (Espanya)

Antecedents

Mètodes

Les llacunes o infarts lacunars (IL) són infarts cerebrals petits (<20mm de diàmetre) en el territori de les arterioles perforants i suposen el 25% d’infarts isquèmics. L’objectiu del nostre estudi són els IL talàmics perquè aquesta estructura subcortical modula i facilita la comunicació entre totes les àrees del còrtex cerebral i assumeix un paper important en el context de connectivitat funcional entre les diferents àrees del cervell.

22 pacients han estat ingressats consecutivament al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari del Sagrat Cor i del Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell presentant una clínica compatible amb un IL. Posteriorment es van classificar els pacients en dos grups d’acord amb la presència de IL talàmic dret o esquerre. Tots els pacients van ser avaluats per una extensa bateria neuropsicològica, i especialment amb proves de memòria.

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 37

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you