Page 19

Article especial • Gestió de la qualitat - II

Recordem que l’EFQM està basat en 9 criteris: 5 agents facilitadors i 4 criteris de resultats. Agents facilitadors

Criteris de resultats

El lideratge

En les persones o empleats

Les persones

En els clients

La política i estratègia

En la societat

Les aliances i recursos

Resultats clau

Els processos

– La millora dels resultats i de la satisfacció dels clients i del personal, i el seu impacte en la societat, s’aconsegueixen mitjançant un lideratge que impulsi la política i estratègia, la gestió del personal, dels seus recursos i aliances, i dels seus processos de treball, que són els criteris o agents facilitadors. – De les millores en els cinc criteris facilitadors esdevenen els resultats: resultats en les persones, resultats en els clients, resultats en la societat, i resultats en els processos clau, que són els criteris o elements de resultats del model. EN ELS NOU criteris és implícit i inevitable la INNOVACIÓ i l’APRENENTATGE. Procés d’ autoavaluació per als criteris facilitadors. • Enfocament: el que la organització ha planificat fer i les seves raons. – Sòlidament fonamentat: té una lògica clara, processos ben definits i es centra en les necessitats del client – Integrat: es sustenta en la estratègia i està vinculat a d’altres enfocaments Exemple del procés autoavaluació de l’enfocament Sòlidament Fonamentat

Sense evidència o anecdòtica

Alguna evidència

Evidència

Evidència clara

Evidència total

Integrat –L’enfocament sustenta l’estratègia. –Està vinculat a d’altres.

Sense evidència o anecdòtica

Alguna evidència

Evidència

Evidència clara

Evidència total

Puntuació enfocament

0 - 10

15 - 35

40 - 60

65 - 85

90 – 100

–L’enfocament té una lògica clara. –Processos ben definits i desenvolupats. –Centrats en necessitats de grups d’interès.

• Desplegament: és el que l’organització fa per desplegar l’enfocament. – Desplegament implantat (àrees rellevants): Horitzontal, Vertical i Funciona. – Desplegament sistemàtic: Procediment escrit i portat a la pràctica de manera repetida. Exemple del procés autoavaluació del desplegament Implantat L’enfocament està implantat en les àrees rellevants: horitzontal i vertical i funciona.

Integrat L’enfocament està desplegat de manera estructurada. Puntuació desplegament

Sense evidència o anecdòtica

Alguna evidència

Evidència

Evidència Clara

Evidència Total

25%

50%

75%

100% de les àrees

Sense evidència o anecdòtica

Alguna evidència

Evidència

Evidència clara

Evidència total

0 - 10

15 - 35

40 - 60

65 - 85

90 – 100

• Avaluació i Revisió: és el que la organització fa per avaluar i revisar l’Enfocament i el Desplegament. Ho fa mitjançant la Medició, l’Aprenentatge i la Millora.

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 19

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.