Page 17

article

Especial

Gestió de la qualitat - II: Proposta de curs introductori en el model europeu d’excel·lència de la efqm Propuesta de curso introductorio en el Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM Proposal of an introductory course about the European Excelence Model of EFQM Lucía Mata Haya Directora Qualitat Aliances Exteriors Assistencials- HUSC. Membre Nucli Promotor Qualitat HUSC

RESUM

ABSTRACT

La segona part de la sèrie de gestió de la qualitat recorda i desenvolupa els conceptes presentats en el guió bàsic del número anterior de la revista. Realitzem així una aproximació a l’aplicació pràctica del model de gestió de qualitat. Ens centrem en el model EFQM que és el previst que s’utilitzi al nostre entorn. Utilitzem el terme "excel·lència" perquè aquest model es centra en el que fa una organització, o podria fer, per proporcionar un servei o producte d’alta qualitat als seus clients, usuaris dels serveis o qualsevol altre de les parts interessades.

The second part of this series about quality management recalls and develops the concepts presented in the basic guide published in the previous issue. We thus approach the practical application of the quality management model. We develop the EFQM model as it is the one planned to be used in our environment.

Paraules clau: control qualitat, avaluació de processos i resultats, acreditació d’hospitals. Keywords: quality control, outcome and process assessment, credentialing of health facilities. Enviat: 14-febrer-2010 Acceptat: 15-març-2010 Correspondència: lmata@hscor.com

The term ‘excellence’ is used because the Excellence Model focuses on what an organisation does, or could do, to provide an excellent service or product to its customers, service users or stakeholders.

OBJECTIU L’objectiu d’aquest curs introductori és mirar d’impulsar el coneixement del model EFQM a fi de poder plantejar-nos una avaluació teòrica conforme als criteris i sistemes de puntuació que proposa l’EFQM. EFQM

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 17

EXCEL·LÈNCIA

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.