Page 1

Geïntegreerde proef 2016-2017 ANNA KHATRISHVILI MARKETING EN ONDERNEMEN

SINT-JOZEFSINSTITUUT HANDEL & TOERISME ZILVERSTRAAT 26 BRUGGE

1


2


3


4


1

Voorwoord

Mijn naam is Anna Khatrishvili, laatstejaarsstudente Marketing en ondernemen aan het Sint-Jozefstinstituut te Brugge. In het begin van het jaar hebben we de opdracht gekregen om een geïntegreerde proef te maken. Doorheen het jaar hebben we verschillende taken moeten maken voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, bedrijfseconomie en informatica. Deze opdrachten waren bijna allemaal in functie van onze minionderneming Up’size. Op het einde van het jaar zullen we elk individueel onze gip moeten verdedigen voor een jury. Ik wil graag enkele mensen bedanken, onder wie mevrouw Roelandt die ons begeleidde doorheen het jaar en mijn medestudenten voor hun steun en vlotte samenwerking. Ook onze taalleerkrachten (dhr. Vandaele, mevr. Deparcq, mevr. Vandewalle en mevr. Vanhecke) hebben ons veel taaladvies gegeven. Zeker wil ik ook onze aandeelhouders bedanken. Door hun vertrouwen in ons was het mogelijk om de minionderneming op te starten. Ten slotte zou ik ook de directie en Vlajo willen bedanken die ons deze mooie, leerrijke ervaring hebben aangeboden. U kunt mijn gip digitaal bekijken op: https://issuu.com/

5


6


2

Inleiding

Vorig schooljaar zijn we gestart met het brainstormen over een origineel idee voor een mini onderneming die we dit jaar hebben opgestart in het 6de jaar Marketing en ondernemen. We hadden allemaal verschillende ideeÍn, maar uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om zaadjes van groenten en kruiden te verkopen. Iedereen ging akkoord met het idee dus zijn we er verder op ingegaan en is onze mini onderneming Up’size ontstaan. Alle opdrachten in onze gip bundel gaan omtrent onze mini onderneming. Het is een samenstelling van verschillende taken die we kregen van onze vakleerkrachen bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels, Duits en informatica. Alle opdrachten zijn genummerd en staan in chronologische volgorde. Voor bedrijfseconomie kregen we verschillende deeltaken doorheen het jaar. We hebben onze kennis omgezet in praktijk. Onze eerste taak was het maken van een gestructureerd organogram van de functies binnen de mini onderneming. Daarnaast waren er ook nog enkele taken zoals het opstellen van een verkoopfactuur en de marketingmix bespreken. Ten slotte was onze laatste taak het maken van een businessplan in het Engels van een zelf bedacht bedrijf, genaamd Dress up. Voor het vak Nederlands hebben we een cv, sollicitatiebrief en een sollicitatiefilmpje gemaakt. Ook hebben we in het begin van het jaar een aandeelhoudersbrief moeten schrijven. Bij dit vak hoort ook ons voorwoord en inleiding. Als onderneming is het belangrijk dat je ook kunt communiceren in andere talen zodat je in het buitenland ook kan verkopen. Dit leerden we ook in de vakken Frans, Engels en Duits. We kregen meerdere

7


opdrachten zoals een publiteitscampagne, cv, sollicitatiebrief.. opstellen. Ook zijn we op uitwisseling geweest naar Zweden. Daar kregen we de mogelijkheid om onze mini onderneming voor te stellen in het Engels en ook onze producten te verkopen. Voor Duits hebben we ook een offerte moeten opstellen. In elke taak die we gemaakt hebben was het essentieel om ons te houden aan de NBN-normen. Om de brieven op te stellen en onze gip bundel samen te stellen werden we begeleid door onze vakleerkracht informatica. We hebben geleerd hoe je een aandeelhoudersbrief en -kaart efficiĂŤnt opstelt. Op beide documenten moest er een QR-code staan. We kregen ook een quotering op ons cv, Mytaggle en het bijhorend sollicitatiefilmpje.

8


3

Inhoudsopgave

1

Voorwoord ................................................................... 5

2

Inleiding ...................................................................... 7

3

Inhoudsopgave ............................................................... 9

4

Bijlagen ..................................................................... 11

5

Bibliografie................................................................. 13

6

Deelopdrachten ........................................................... 15 6.1 Online aankoop aandeel en registratie ............................ 15 6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .......................... 16 6.3 Starting up your own business ...................................... 17 6.4 Un campagne publicitaire ........................................... 17 6.5 Sollicitatiebrief en CV ................................................ 21 6.6 Sollicitatiegesprek .................................................... 22 6.7 Geschäftsbrief ......................................................... 22 6.8 Businessplan ........................................................... 23

7

Conclusie ................................................................... 24

9


10


4

Bijlagen

Bijlage 1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Bijlage 2

Starting up your own business

Bijlage 3

Sollicitatiebrief en CV Nederlands

Bijlage 4

CV Frans

Bijlage 5

Sollicitatiebrief en CV Engels

Bijlage 6

Businessplan

11


12


5

Bibliografie

Boeken Vandaele, J. (2017-2018), Baanbrekend Vandaele, J. (2017-2018), Voorwoord en inleiding De Mil M., Fleerackers T., Impens K., Van de Cruys V., Van de Sijpe P., Van Hecke (2017), Handel zes module 8, Berchem: de boeck Links https://www.zenito.be/ https://www.mytaggle.nl/ https://mini.jozefienen.be/ www.sintjozefbrugge.be www.issuu.be

13


14


6

Deelopdrachten

6.1 Online aankoop aandeel en registratie Als startende onderneming hadden wij een startkapitaal nodig van â‚Ź800. Dit startkapitaal verkregen wij door onze 80 aandeelhouders. Ieder van ons ging op zoek naar enkele mensen die onze minionderneming wouden steunen door â‚Ź10 te sponsoren. De aandeelhouders konden zich registreren op https://mini.jozefienen.be/ met hun persoonlijke code en gegevens. Hierdoor werd je officieel aandeelhouder van onze mini.

15


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Voor de aandeelhoudersvergadering hebben we een uitnodigingsbriefen kaart gemaakt. Op de brief en kaart stond er nuttige informatie omtrent de aandeelhoudersvergadering. Op de brief stond er een QRcode waardoor je snel en gemakkelijk op de website: https://mini.jozefienen.be/ terechtkomt. En door barcodes te scannen die op de kaart stonden, konden we zien welke aandeelhouder aanwezig was op de avond zelf.

16


6.3 Starting up your own business Voor de vakken economie en Engels kregen we de opdracht om een fictief bedrijf op te richten. Samen met Anthony Blanckaert kwam ik op het idee van de onderneming Dress up. Dit idee hebben we uitgewerkt in onze quick pitch. Zie bijlage 2 6.4

Un campagne publicitaire

L’affiche et le slogan Bonjour tout le monde, Je vais présenter commencer par la présentation de l’affiche de notre produit. Tout d’abord nous voyons le slogan “ Laissez la nature grandir chez vous”, nous l’avons choisi car il exprime l’idée que nous avons les plantes dans la maison. Les deux couleurs principales sont l’orange et le vert, comme on peut le voir sur les deux cœurs. L’orange représente le plaisir qu’ont la mamie et l’enfant de partager un moment ensemble pour cultiver. Alors que le vert - en toute logique - représente le côté ‘nature’ du produit. On peut aussi voir en bas à gauche une image du produit en lui-même pour que le client puisse visualiser plus facilement. Pour finir, il y a aussi le logo et le slogan de la marque pour préciser d’où vient le produit. Nous choisissons des pots nuance de craie, parce que nous pensons qu’il sera plus facile pour les personnes âgées de mettre les pots à l’intérieur. Les personnes âgées ne peuvent pas toujours travailler à l’extérieur mais elles veulent encore continuer à cultiver des légumes parce que cuisiner avec des produits frais est toujours mieux pour la santé et le goût. Certaines personnes ne peuvent plus par exemple se pencher en avant pour extraire des herbes du jardin. A l’intérieur, ils peuvent mettre les pots sur l’appui de la fenêtre. Donc, notre produit est meilleur pour eux pour différentes raisons. Premièrement, ils ont

17


des produits frais à leur disponibilité. Ensuite, ils peuvent écrire le nom dessus pour savoir ce qu’il y a dedans et de plus, ils évitent les douleurs au dos. Le produit peut aussi plaire aux enfants, car ils aiment pouvoir faire des activités par eux-mêmes. Ceci est mieux pour eux que de rester devant l’ordinateur, ça leur permet en plus de passer du temps avec leurs parents et d’apprendre de nouvelles choses. Ces pots conviennent donc aux enfants pour diverses raisons. Premièrement, ils s’exercent à l’écriture en écrivant à la craie. Ensuite ils découvrent l’art du jardinage et dernièrement, c’est une activité qui peut vraiment réunir toute la famille.

18


Le scénario du spot publicitaire Scène 1 : Michèle se penche et a mal au dos. Scène 2 : Anna dit : “Connaissez – vous le sentiment d’avoir mal au dos pendant l’exercice de votre passe-temps par exemple travailler dans votre jardin? Et aussi que vous ne pouvez pas aller à l'extérieur parce que le temps est mauvais ?” Scène 3 : Michèle dit dans la cuisine : “Nous avons la solution parfaite : les pots de craie de Up’size ! L’intention est de mettre ces pots sur l’appui de la fenêtre et après 3 semaines, ils commencent à croître. Scène 4 : Anna dit (en entrant dans la cuisine, elle enlève son manteau) : Et puis, vous ne devez plus aller à l'extérieur, dans le froid. Et aussi vous ne devez plus faire des mouvements supplémentaires ce qui vous donne mal au dos. Scène 5 : (L’enfant écrit avec de craie sur le pot.) Michèle dit : Comme vous voyez, le produit peut aussi plaire aux enfants. Scène 6 : (photo du produit) Michèle dit : les pots coutent €4 par pièce et €10 pour les trois. N’hésitez donc pas à acheter notre produit !

19


Powerpoint

20


6.5 Sollicitatiebrief en CV Voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en Duits hebben we een CV moeten opmaken. Voor Nederlands en Engels hebben we ook een sollicitatiebrief moeten schrijven. Mijn appsite kunt u terugvinden via de link: https://www.mytaggle.nl/account/

Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Sollicitatiebrief en CV Nederlands CV Frans Sollicitatiebrief en CV Engels

21


6.6 Sollicitatiegesprek Op 16 januari 2017 vonden de sollicitatiegesprekken plaats. Wegens ziekte heb ik later gesolliciteerd. We dienden te solliciteren voor een functiewissel binnen de minionderneming. Het gesprek ging door met Mevr. Roelandt. In het eerste trimester was ik administratief directeur, deze functie lag mij zeer goed maar het werd eens tijd voor iets anders. Ik solliciteerde voor aankoper maar werd aangesteld als verantwoordelijke voor de stand. 6.7

Geschäftsbrief

22


6.8 Businessplan Het businessplan is het deel dat volgt op het deel van ‘Starting up your own business’. De volledige businessplan kunt u bekijken in bijlage 6.

23


7

Conclusie

Mijn laatste jaar marketing en ondernemen is zeer leerrijk geweest. Om een onderneming te starten, komt heel wat kijken. Ik heb geleerd hoe het is om met een team een onderneming te leiden en wat er allemaal nodig is om te beginnen. De taken waren heel educatief. Mijn taalvaardigheid is gestegen door het maken van cv’s, sollicitatiebrieven en door het afleggen van sollicitatiegesprekken. Later zullen we zeker van deze kennis gebruik kunnen maken als we gaan solliciteren. Ik ben heel fier op wat we als minionderneming Up’size bereikt hebben. Het was zeer interessant om samen met mijn klasgenoten te werken als in een echte onderneming. We hebben de theorie omgezet in praktijk waardoor we nu een grotere kijk hebben op de toekomst. We hebben ons jaar leerrijk en ondernemend afgesloten.

24


De heer Ward Aneca Rijselsestraat 56 8210 LOPPEM

Bijlage 1 Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk U1-01

Brugge 2017-10-25

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 25 oktober 2017 Geachte heer Aneca We bedanken u voor het vertrouwen in onze minionderneming Up’size! Uw registratie is succesvol verlopen. Fijn dat u aanwezig zal zijn op de aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de zaal Tabigha, Noordzandstraat 46 te Brugge. Op deze vergadering stellen we onze minionderneming en producten aan u voor. Zo kunt u zien wat we allemaal van plan(t) zijn. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons via e-mail: upsize.mini@gmail.com. De vergadering verloopt als volgt: • verwelkoming door mevrouw Brys, directeur van het Sint-Jozefsinstituut - Handel, Toerisme & IT Brugge; • voorstelling van onze minonderneming via Pecha Kucha; • receptie met drankje. Na de aandeelhoudersvergadering krijgt u de kans om aan onze mooi versierde stand producten te kopen. Via http://mini.jozefienen.be > Mijn gegevens of met de QR-code onderaan deze brief kan u uw geregistreerde gegevens nakijken. Uw toegangswachtwoord kreeg u per mail toegestuurd. Neem zeker ook uw aandeelhouderskaart (zie bijlage) mee naar de vergadering zodat alles vlot verloopt bij uw aanmelding. Tot dan! Met vriendelijke groeten

Anna Khatrishvili Administratief directeur


Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Aandeelhoudersvergadering woensdag 25 oktober 2017 – 19.30 u.

Aandeelhoudersvergadering woensdag 25 oktober 2017 – 19.30 u.

Vergeet niet deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering! We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Vergeet niet deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering! We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Voornaam

Voornaam

Akash

Ward

Familienaam

Familienaam

Adhikari

Aneca

Barcode

Barcode





Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge


Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Aandeelhoudersvergadering woensdag 25 oktober 2017 – 19.30 u.

Aandeelhoudersvergadering woensdag 25 oktober 2017 – 19.30 u.

Vergeet niet deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering! We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Vergeet niet deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering! We hebben ze nodig om in te scannen. Bedankt!

Voornaam

Voornaam

Jannick

Mathieu

Familienaam

Familienaam

Bentein

Bouckaert

Barcode

Barcode





Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Zilverstraat 26 8000 Brugge


Anna Khatrishvili Hovenierslanden 5 8200 SINT-ANDRIES Up’size Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie Up’size: aankoper Geachte mevrouw Roelandt Bij het zien van de functie van aankoper in de minionderneming Up’size werd ik direct enthousiast. Zowel de functie- als bedrijfsomschrijving spreken mij aan. Daarom wil ik graag solliciteren voor deze functie. Aan het Sint-Jozefsintituut Handel en Toerisme volg ik de richting Marketing en Ondernemen. Ik heb al enige ervaring met het aankopen van goederen etc. Regelmatig help ik met een tweedehands meubelzaak in Georgië. Zo heb ik geleerd hoe je het best relaties onderhoudt en onderhandelt met verkopers en leveranciers. Dankzij mijn ervaring denk ik dat ik aan uw eisen zal voldoen. Als persoon ben ik sociaal gericht, enthousiast, gemotiveerd en probeer ik zo goed mogelijk om te gaan met mensen. Doorzettingsvermogen is één van mijn grootste troeven. Ook probeer ik voor elk probleem een oplossing te vinden. Graag zou ik mijn kwaliteiten inzetten als aankoper bij de minionderneming Up’size. Ik ben erg gemotiveerd en ervan overtuigd dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan uw onderneming. Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek met veel plezier tegemoet en kijk uit naar de kans mijn enthousiasme over deze baan verder toe te lichten. Met vriendelijke groeten

Anna Khatrishvili Administratief directeur


ANNA KHATRISHVILI KWALITEITEN

VAARDIGHEDEN Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

gemotiveerd leergierig aandachtig behulpzaam

OPLEIDING PROFIEL Geboortedatum: 18/06/1999 Nationaliteit: Belg Ik ben een optimistische, sociale en enthousiaste student die geen uitdaging uit de weg gaat.

CONTACT Hovenierslanden 5 8200 SINT-ANDRIES

2016 Heden 2011 2016

Sint-Jozefsinstituut, Handel en Toerisme Marketing en ondernemen

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut Economie Moderne Talen

ERVARING 2016 2017

0485303987

annakhatrishvili123@hotmail.com

INTERESSES

TAAL Nederlands Georgisch Engels Frans Duits

Ellis Gourmet Burger bediende H&M verkoopster Inno verkoopster


Anna Khatrishvili Qualités • • • •

Profil Date de naissance : 18/06/1999 Nationalité : Belge

Connaissances

Motivée Pour en savoir Soigneusement Utile

• • •

Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint

Formation 2016 – présent

Sint-Jozefsinstituut, Handel en Toerisme Marketing et Entreprendre

Je suis un optimiste, sociale et les étudiants enthousiastes qui aucune contestation de là il va de loin.

2011 - 2016

Sint-Fransiscus-Xaveriusinstituut

Contact

Expériences

Sciences Modernes

Hovenierslanden 5 8200 SINT-ANDRIES 0485303987

Ellis Gourmet Burger Serveuse 2016 - 2018

H&M Vendeuse

annakhatrishvili123@hotmail.com Inno Vendeuse

Intérêts

Langues Néerlandais Géorgien Anglais Français Allemand

https://www.mytaggle.nl/account/


Anna Khatrishvili 5 Hovenierslanden 8200 Sint-Andries Tel. +324 85 30 39 87 e-mail. Annakhatrishvili123@hotmail.com Ms Roelandt 26 Zilverstraat 8000 Bruges 9th January 2018 Dear Ms Roelandt

Letter of application: purchaser I am writing to express my interest for the purchaser position. Both, the function and company description appeals to me. Therefore, I would like to apply for this position. I’m studying Marketing and Entrepreneurship at Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme. I already have some experience with purchasing of goods. I know someone who has a second-hand furniture store in Georgia and I often help him. Thanks to my experience I think I will meet your requirements. My strengths are that I'm social-oriented, enthusiastic, motivated and I try as best as possible to deal with people. Perseverance is one of my greatest assets. Also, I try to find a solution for every problem. I would bet my qualities as a purchaser at the mini entrepreneurship Up ‘size. I am very motivated and convinced that I can make a positive contribution to your company. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match this position’s requirements. I shall be pleased to provide any further information you may need and hope I may be given the opportunity of an interview. I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely

Anna Khatrishvili Administrative director Enc CV


Anna Khatrishvili Strengths • • • •

Profile Date of birth: 18/06/1999 Nationality: Belgian

Motivated Eager to learn Attentive Helpful

Skills • • •

Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint

Education 2016 – present

Sint-Jozefsinstituut, Handel en Toerisme Marketing and Entrepreneurship

I’m an optimistic, social and enthusiastic student that accepts every challenge.

2011 - 2016

Sint-Fransiscus-Xaveriusinstituut Economic Modern Languages

Contact

Experience

Hovenierslanden 5 8200 SINT-ANDRIES 0485303987

Ellis Gourmet Burger Servant 2016 - 2018

H&M Saleswoman

annakhatrishvili123@hotmail.com Inno Saleswoman

Interests

Languages Dutch Georgian English French German


GIP 2017 - 2018

BUSINESSPLAN DRESS UP

ANNA KHATRISHVILI ANTHONY BLANCKAERT


1

EXECUTIVE SUMMARY

1

executive summary.......................................................................................................................... 1

2

elevator pitch ..................................................................................................................................... 2

3

products and service....................................................................................................................... 3 3.1 what are we going to sell? .................................................................................................... 3 3.2 assortment.................................................................................................................................. 3 3.3 kind of business ........................................................................................................................ 3

4

the market ........................................................................................................................................... 3 4.1 typical clients............................................................................................................................. 3 4.2 suppliers ...................................................................................................................................... 4

5

Market analysis ................................................................................................................................. 5

6

marketing strategy........................................................................................................................... 6 6.1 the marketing p’s ..................................................................................................................... 6

7

competitor analysis ......................................................................................................................... 7 7.1 swot ............................................................................................................................................... 7 7.2 competitors ................................................................................................................................ 8

8

operations and logistics................................................................................................................. 8 8.1 production .................................................................................................................................. 8 8.2 delivery to clients..................................................................................................................... 8 8.3 payment ....................................................................................................................................... 8 8.4 supplier ........................................................................................................................................ 8 8.5 equipment................................................................................................................................... 8 8.6 staff ................................................................................................................................................ 9

9

cost and pricing strategy ............................................................................................................... 9 9.1 variable costs ............................................................................................................................. 9 9.2 fixed costs ................................................................................................................................... 9

10 financial forecasts ............................................................................................................................ 9

2017-2018

businessplan

1


2

ELEVATOR PITCH

Does this sound familiar to you? You spilled your food or drinks on the tablecloth and the cloth got so dirty you got to throw it away, resulting in an angry mom and an empty wallet? We, at our enterprise ‘Dress up’, have the best solution! We are going to sell tablecloths where you can spill on and sweep the fluid away with paper. With our cloths, you’ll never have to throw them away because they’re reusable. They’re available in different colors and shapes. We also have semi-products like: matching napkins, napkin dispensers, pillowcases, runners and placemats with the same design or color. Because of all these products, your living room becomes a cozy place to be. These products are perfect for celebrations, romantic dinners or families with messy children. So you don’t have to be afraid anymore! Your tablecloth will be as clean as ever. Some of you are probably wondering why our enterprise is so special? Well, our enterprise differentiates itself amongst others because we also come to you to take measurements and to give you all the advice that you need.

2017-2018

businessplan

2


3

PRODUCTS AND SERVICE

3.1 WHAT ARE WE GOING TO SELL?

The enterprise is called: Dress Up. We gave it a short name because it will be easy for clients to remember. This name is suitable for this concept because our intention is that people pay more attention to the beautiful dressing and decorating of their house. We think it’s important that your house is in perfect condition not only for you but also for others. Everybody loves to come home after a long and tired workday and enjoy the beautiful and stylish atmosphere. Your house can radiate some class and reflects your character, that’s the reason why we want to work in this sector. Our focus is on linen tablecloths. It’s an expensive product but it’s a quality product. If we talk about the long term, you will save lots of money because the advantage of linen tablecloths is that it’s impermeable to liquid. Because of this advantage you don’t have to buy new tablecloths. This is not our one and only product. We have extended our product line with matching napkins, napkin dispensers, pillowcases etc. 3.2 ASSORTMENT

We are going to sell linen tablecloths where you can spill on and swipe the fluid away. That’s our main product but of course our product line consists of more products. We have semi-products like runners, placemats, napkins, napkin dispensers, pillowcases, blankets and many table accessories. If you want a pleasant fragrance in your home, you can also buy one of our scented sticks or scented candles. They smell really good! These are practical products that a lot of people want or need to make their home cozy.

3.3 KIND OF BUSINESS

We are a wholesale business. Only independents are our clients. We hope to have a permanent clientele of catering operators. 4

THE MARKET

4.1 TYPICAL CLIENTS

Our target group isn’t that extensive. We just want to reach independents. Because of the fact that we should lose some wholesalers if we accept individuals too. We hope to have a permanent clientele of catering operators.

2017-2018

businessplan

3


4.2 SUPPLIERS

Our suppliers will be Sander, Andrea House S.L, Blomus and Dekocandle. These suppliers have everything that we need. Their products are of high quality. Three of the four suppliers are located abroad but that shouldn’t be a problem. They all ask between €9,00 and €11,00 shipping costs by a maximum price of €100,00. We think, it’s not that much. We could get around 20% discount (by some suppliers) but we still have to discuss it.

2017-2018

businessplan

4


5 MARKET ANALYSIS ❖ First of all you need to take a few

important steps

• open a current account (your bank has to be situated in Belgium) • apply a company registration number in KBO (database of the government) → €85,50 apply a VAT number → €55,00 • prove that the CEO has a certificate of business management • pay an equitable remuneration - SABAM (only if you play music in your shop) • sign up for an Insurance Fund → main job: €708,35 pro quarter (20,5% on netto-salary) → secondary job: exemption: annual income <€1 471,01 There are some requirements to start up your own company: • The capacity to exercise rights: you have to be 18+ • Nationality: you need to be European or own a self-employed permit • Entrepreneurial skills: you have to prove your basic knowledge of business management and also your professional expertise

❖ Social rights • self-employed in main job and assisting spouse maxistatute • other self-employed ❖ Type of company Private limited liability company the benefits: • • • • •

own rights and obligations limited liability (for certain companies) fiscality all the agreements are clear on paper possibilities for a good follow-up regulation before you die the disadvantages:

• formal decision making and acts • more legal and administrative liabilities so more expenses • heavier accounting commitment

2017-2018

businessplan

5


6

MARKETING STRATEGY

6.1 THE MARKETING P’S

❖ Product Cf. Products and service, page 3 ❖ Price We have a large assortment so the price will be depending on the product. • Our linen tablecloths will cost between €50,00 - €120,00 (excl. taking measures), it depends on the size and design • The placemats will cost €9,99 per piece • The runners will cost between €10,00 - €20,00 per piece, it depends on the design • The pillowcases will cost between €15,00 - €25,00 per piece • Table accessories will cost between €5,00 - €150,00 The VAT is already calculated in the price, VAT is 21%. Taking measures costs around €25,00 per hour, incl. VAT. ❖ Promotion Nowadays everybody uses social media so it’s a simple manner to advertise. You can reach the people in a fast and easy way. People would like it if we keep our Instagram and Facebook up to date. For example, what our novelties are… We will also have a website. We don’t have to pay for a website creator because a friend of Anna is a web designer. He wants to create and design our website for free. Friends, family and acquaintances will make promotion to others too. Word-of-mouth advertising can reach a lot of people. We will also sell at expo halls (trade fairs). ❖ Place We will settle our enterprise in the centre of Bruges because we both live here. It's a city with a lot of inhabitants, tourists and passers-by. We’ve found a building, close to the market square and it has an interesting rental price. The rental price is €650,00 a month.

The address is Ezelstraat 151, 8000 BRUGGE

2017-2018

businessplan

6


7

COMPETITOR ANALYSIS

7.1 SWOT

Strenghts

Weaknesses

customer oriented services

expensive

taking measurements at home

starting company to be known

high quality products

youth is less attracted the place to park

Opportunities

SWOT

Threats

a lot of tourists

experience

good location

due to a strong competition (of webshops) the prices can go down

2017-2018

businessplan

7


7.2 COMPETITORS

Unfortunately, we have some competitors like Maison du Monde, Ikea, Blokker… but that’s outside the city. This means that there are little to no competitors (except Casa) in the centre of Bruges, this can be our advantage! We have to make good advertisements and promotions so that people are attracted us. 7.3 USP’S

Our enterprise differentiates itself amongst others because we also come to you to take measurements and to give you all the advice that you need. In that way keep a great contact with our clients. We sell our products in a store but also online. Our clients can always contact us on social media, we’ll respond at the same day. 8

LOGISTICS

8.1 PRODUCTION

We wouldn’t have a large building (45m2), for selling our products is no more place needed than a shop and a stock behind. We don’t manufacture. 8.2 DELIVERY TO CLIENTS

People can buy the products in our shop, but they can also order online. They have to pick up their goods in the shop, we don’t deliver to home. 8.3 PAYMENT

It’s possible to pay cash (only in euro) or with your debit- and credit card (we accept Bancontact, Maestro, Visa and Mastercard) 8.4 SUPPLIER

• Sander, located in Germany: tablecloths, runners, placemats, pillowcases, blankets, … • Andrea House S.L, located in Spain: decoration: chandeliers, vases, … • Blomus, located in Germany: tablecloths, (scented) candles, scented sticks, baskets, clocks • Dekocandle, located in Belgium: (scented) candles, candles (inside/outside), chandeliers 8.5 EQUIPMENT

Our shop needs a cash desk with a banking terminal. The shop also needs a private company network and one computer, so it’s easy to get in touch with our clients, suppliers and other people. We need two or three tables to show our products, it’s an easy view for the clients, attractive and they receive more inspiration like this. the tables are totally different decorated, namely we would have a rustic, modern and neutral table. We also want a long rack that leans against the wall. On the left/right side should hang coat-reck with samples on it.

2017-2018

businessplan

8


8.6 STAFF

We will hire some staff that help us keeping an eye in the shop and help our customers too. Of course, staff is expensive, so we had thought to hire maximum two employees at the beginning. 9

COST AND PRICING STR ATEGY

9.1 VARIABLE COSTS

The variable costs depend on the success that our enterprise will have in the beginning. The biggest variable cost that we have is our stock. Next to that is the cost of supplier also a variable cost, the order will probably be a different amount every time. One day we can sell a lot of products and the other day it can go less well. That’s the risk that we have to take… 9.2 FIXED COSTS

First of all, we have to pay rent for the building, this will be €650 a month. Next to this cost we also have to pay for electricity, gas, water, the internet and telephony, the check of annual fire protection and maybe a professional warning system…? We also have to pay our two employees. That would be €1200 a month for each. 10 FINANCIAL FORECASTS

realistic Purchasing price per customer Average amount of customers a month Total annual revenues

pessimistic

5 - 75 EUR

15 EUR

In the shop: 250 Online: 350

In the shop: 50 Online: 20

€540 000

€12 600

Realistic way: Most people will pay €75. We’ll have around 600 clients a month in. So every year we’ll have around 7200 customers and earn €540 000. Pessimistic way: We’ll sell an average of €15 per customer. If we have 70 customers a month, the total amount will be €12 600 a year.

2017-2018

businessplan

9


Grow with us!

Gip 2018 Anna Khatrishvili  
Gip 2018 Anna Khatrishvili  
Advertisement