Page 1

Nr 1/08/2012

Faktura VAT

ORYGINAŁ pieczęć firmy

2012-08-25

2012-08-24

data wystawienia

data sprzedaży

Sprzedawca: Anna Jakubiec Adres: ul. Kołłątaja 6/41, 37-300 Leżajsk NIP: 333-333-33-33

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sposób płatności: Przelew Termin płatności: 2012-09-12 Bank: mBank Numer konta: 123456789012345678901234567890 Lp . 1 2 3

Nazwa Tłumaczenie pisemne POLENG (Polityka regionalna UE) Tłumaczenie pisemne POLENG (Debata na temat przyszłości Europy) Tłumaczenie pisemne POLENG (Karta Praw Podstawowych)

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

4,29

1800 znaków

24,53

105,23

23%

24,20

129,43

3,82

1800 znaków

24,53

93,70

23%

21,55

115,25

370,46

1800 znaków

24,53

9 087,38

23%

2 090,10

11 177,48

9 286,31 9 286,31

x 23%

2 135,85 2 135,85

11 422,16 11 422,16

RAZEM W tym

Razem do zapłaty: 11 422,16 PLN

Kwota VAT

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 11 422,16 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote, szesnaście groszy

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu


Nr 1/2012

Rachunek

ORYGINAŁ pieczęć firmy

2012-08-25

2012-08-24

data wystawienia

data sprzedaży

Sprzedawca: Anna Jakubiec Adres: ul. Kołłątaja 6/41, 37-300 Leżajsk NIP: 333-333-33-33

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sposób płatności: Termin płatności: Bank: Numer konta: Lp . 1 2 3

Nazwa

Ilość

Tłumaczenie pisemne POL-ENG (Polityka regionalna UE) Tłumaczenie pisemne POL-ENG (Debata na temat przyszłości Europy) Tłumaczenie pisemne POL-ENG (Karta Praw Podstawowych)

J. m.

Cena jednostkowa netto

Wartość

6,87

1125 znaków

45,03

309,36

6,12

1125 znaków

45,03

275,58

592,73

1125 znaków

45,03

26 960,81

RAZEM

Razem do zapłaty: 27 545,75 PLN

Zapłacono: 27 545,75 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych, siedemdziesiąt pięć groszy

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

27 545,75


Leżajsk, dn. 24.08.2012 Miejscowość i data

ORYGINAŁ

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Anna Jakubiec, ul. Kołłątaja 6/41, 37-300 Leżajsk, NIP: 816-159-23-52

Opis usługi: Tłumaczenie pisemne POL-ENG; liczba słów źródłowych: 113 336; stawka 0,025 EUR/słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ..........2 833,40 EUR...................

2. Kwota uzysku: ...............1 441,70 EUR………............................ 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ........... 1 441,70 EUR.................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ..............259,51 EUR................. 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ....................2 573,89 EUR........................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(Słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy euro, osiemdziesiąt dziewięć centów)

............................................. Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Dokumenty księgowe (ćwiczenie)  
Dokumenty księgowe (ćwiczenie)  

Zadanie bylo bardzo ciekawe i na pewno przyda sie w przyszlosci. Mam nadzieje ze wszystko wyszlo dobrze :)

Advertisement