Page 1

ing

work

city

una manera diferent de treballar a qualsevol lloc i a qualsevol hora

AnnaGilFortuny_PFE


usuari

Amb estudis universitaris Franja d’edat d’entre els 25 anys i els 39 (30% del total)

Freelances autònoms independents location independents


usuari

1’6% de les

de Barcelona són usuaris potencials de workINg city

Font d’informació: _coNae (Estudio Investigación del Perfil del Colectivo Autónomo en España y su impacto en la Economía) _Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.2009


descripció

prefabricat (ràpida col·locació) estada màxima de 2h.

de 14.5m2

acondicionats per a interior i exterior

Barcelona entorn urbà


objectius

Poder

treballar amb l’ordinador a qualsevol hora a qualsevol lloc_Anytime_Anywhere


anyTIME_anyWHERE

Relaci贸

temps-espai

Parasitar i intervenir a la ciutat de Barcelona a qualsevol hora

a qualsevol lloc

proximitat

temps

espai

mitjans de transport urbans


acupuntura urbana

NOMBRE INICIAL DE MÒDULS REPARTITS A LA CIUTAT màxim de 2h.

_El servei serà utilitzat per a 3.420 persones. _38 persones poden utilitzar el mòdul cada dia si l’utilitzen el màxim de temps. Per tant...

3.420

: 38

= 90 mòduls

Font d’informació: _Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.2009


punts de connexió

ESTUDI DELS FLUXES DE MOBILITAT

VALOR PROPORCIONAL

PORT

1

AEROPORT

9

FERROVIARI

BICING

AUTOBÚS

TRANSPORTS URBANS SOBRE CARRILS (METRO, FGC, TRAMVIA, FUNICULAR)

1 MÒDUL AL PORT 9 MÒDULS A L’AEROPORT DEL PRAT 30 MÒDULS REPARTITS A LES ESTACIONS DE TREN

30

7

57

134

2 MÒDULS PROP DE LES ESTACIONS BICING 14 MÒDULS PROP DE LES PARADES D’AUTOBÚS 34 MÒDULS PROP DE LES PARADES DE METRO

Font d’informació: _INE. Bcn. 2010 _Port web estadística. _Ajuntament de Barcelona. _Departament d’Estadística. _Bicing. Bcn .2010 _ FGC. BCN. 2010


concepte

VIDEO CONCEPTUAL DE LA FRAGMENTACIÓ DE LA LÍNIA TEMPORAL


l’home i els canvis posturals

L’home ha de ser el creador de l’espai i descobrir en cada pla horitzontal les diverses possibilitats 2.4 2.15

2.15

2.15

1.88

1.88

1.88

1.78 1.50

1.78

1.40 1.22

1.22

1.50 1.40

1.22

1.22

1.10 0.91 0.75 0.59 0.43 0.20 0

0.91

0.91 0.75

0.91

0.75 0.43

0.43 0.20

0.20

0.20


proporcions de l’espai

PLANS HORITZONTALS QUE S’UTILITZEN COM A SUPORT DE TREBALL O COM A SEIENT, BANC, O GRAÓ PER ACCEDIR A PLANS SUPERIORS. organitzadors de l’espai

S’HA UTILITZAT UNA RETÍCULA DE 200MM. X 200MM. PER TAL D’ORGANITZAR L’ESPAI AMB ARMONIA, COHERÈNCIA I LLÒGICA. D’AQUESTA MANERA PERÒ, HA ESTAT UN SISTEMA D’AJUT PER TAL D’ESTANDARITZAR LES PECES I FACIITAR-NE LA FABRICACIÓ I EL PROCÉS DE MUNTATJE DE L’ESPAI.


proporcions de l’espai

2.91m.

3.32m.

14.5m2 3.6m2

x persona

un espai pensat per a l’home

4.5m.


procés de disseny

joc maquetes intuició proporció retícula estandarització


organització i zonificació

MÒDUL DE TREBALL PREFABRICAT A L’ESPAI PÚBLIC

Accés 2 Accés 1 Sistema control d’accés

Sistema control d’accés

envans mòbils. flexibilitat de l’espai compartimentació

Sistema control d’accés

Sistema control d’accés

Accés 3

Accés 4

Paret lliure d’accessos. possibilitat de col·locar el mòdul contra una façana degut a la falta d’espai.


intencions a nivell de disseny

Un espai entès gairebÊ com una caixa amb perforacions creades pels rajos de llum


intencions a nivell de disseny

Uns plans volàtils conformen l’espai i ofereixen infinitat de posicions a l’hora de treballar.


referents

_com a sistema:

Bicing

_com a concepte i forma:

Final Wooden House

_pels materisls:

Treehotel


funcionament del servei

BOCA-ORELLA DE L’EXPERIEÈNCIA D’UN USUARI + XARXA SOCIAL

WORKinG CITY

WORKinG CITY

anytime_anywhere

WORKinG CITY WORKinG CITY

català

castellano

english

PUBLICITAT PATROCINADA PER L’AJUNTAMENT anyTIME_anyWHERE

WORKinG CITY

WORKinG CITY

una nova manera de treballar a qualsevol hora i a qualsevol lloc

WORKinG CITY

...

anytime_anywhere

tens temps, tens lloc

WORKinG CITY

@ anyTIME_anyWHERE IWORKING_ tria el teu espai

USUARI AMB UN PROBLEMA

anyTIME_anyWHERE

ANUNCIS PRENSA + ANUNCIS INTERNET CONTACTE VIA WEB:

WORKinG CITY

anytime_anywhere

WORKinG CITY

anytime_anywhere

@

_informació _registre (targeta personal) _triar modalitat de treball (grup, individual, compartir) _selecció de l’espai

una nova manera de treballar a qualsevol hora i a qualsevol lloc

mapa districte

tens temps, tens lloc

proximitat


@

@ funcionament del servei

@

QUÈ OFEREIX L’ESPAI A L’USUARI?

establir relacions professionals infinitat d’espais per treballar fer contactes arreu

estada màxim de 2h. ACCÉS CONTROLAT D’USUARI_IDENTIFICACIÓ

@

@ ESTADA_VIVÈNCIA

una manera diferent de treballar connexió 3G re

e intimitat...o companyia a l’hora de treballar wh Y ny T

G

in

K OR

W

e

im

yt

an

_a

CI

@ @


funcionament del servei

@ ABANDONO DE L’ESPAI CORRECTAMENT

SANCIÓ ECONÒMICA!!!

@

Y CIT ere nG wh RKi any

WO time_ ny a

WORKinG CITY

WORKinG CITY

anytime_anywhere

WORKinG CITY WORKinG CITY

ITY ITY C Y G C

nG RKiinG Kin

WOR

WOWORK

ABANDONO DE L’ESPAI

INCORRECTAMENT

CIT

@


plànols descriptius cara C

cara D

cara B

Existeixen gradacions per infinitat de conceptes, és qüestió de donar-los-hi forma amb l’arquitectura.

cara A

PLANTA GENERAL (cota 1.5m)


plànols descriptius

Obertures de llum únicament darrera les zones de treball.

PLANTA FORJAT (aèrea)


plànols descriptius

ALÇAT EXTERIOR A

ALÇAT EXTERIOR B

ALÇAT EXTERIOR C

ALÇAT EXTERIOR D


plànols descriptius b

a

a’

b’

SECCIÓ INTERIOR a_a’ (longitudinal)

SECCIÓ INTERIOR b_b’ (transversal)


plànols descriptius d

c

c’

d’

SECCIÓ INTERIOR c_c’ (longitudinal)

SECCIÓ INTERIOR d_d’ (transversal)


procés de fabricació i muntatge

Panells de suro

Panells de llana de roca natural (origen roca volcànica) Aïllament acústic i tèrmic

Revestiment exterior: Fòrmica acabat d’acer inoxidable Perfil metàl·lic tubular rectangular d’acer

Vidre de seguretat

Perfil metàl·lic tubular quadrat d’acer

Llosa de formigó continua de 150mm. sense pulir

Perfil metàl·lic tubular rectangular d’acer


procés de fabricació i muntatge Contratxapat Okume Vidre de seguretat

Perfils tubulars acer inoxidable

Aïllament tèrmic i acústic (dues densitats)


procés de fabricació i muntatge

PAS 1

Fabricació de llosa de formigó prefabricada contínua (sense juntes de dilatació) de 150mm. de gruix.

PAS 2

Fabricació i muntatge de pletina d’ancoratge d’acer inoxidable de 5mm. de secció. Unions entre pletines mitjançant soldadura.


proc茅s de fabricaci贸 i muntatge

PAS 3

+

+

+

+

=


procés de fabricació i muntatge

PAS 4

DETALL TRIDIMENSIONAL DELS DIVERSOS PERFILS TUBULARS TOTS SOLDATS FORMANT L’ESTRUCTURA

Muntatge de totes les cares del mòdul de l’estructura

de perfils tubulars quadrats i rectangulars d’acer inoxidable.


procés de fabricació i muntatge

PAS 5

PAS 6

Realitzar les unions entre pletina i estructura amb cargols d’acer autoroscants per a metall.

Construcció de finestres fixes amb un vidre de seguretat de 15mm subjectat amb un perfil d’alumini de tipus L .Totes soldades als perfils estructurals que fan d’espera.


procés de fabricació i muntatge

PAS 7

Es col·loca el revestiment exterior. Corresponents unions de panell de formica a l’estructura mitjançant un rebló cec de 4.8mm de diàmetre.

PAS 8

Tall i col·locació, als espais corresponents, de l’aïllament acústic i tèrmic. Panell rígid de llana de roca de doble densitat sense revestir de 20mm.i panell de suro ecològic expandit de Termacork. Gruix de 30mm.


procés de fabricació i muntatge

PAS 9

PAS 10

_Cablejats d’instal·lació elèctrica i clima. _Fixació de contraxapat d’Okume amb el perfil

Revestiment dels plans de treball horitzontals. Cargolats

metàl•lic mitjançant un rebló cec de 4.8mm de diàmetre.

roscables de cap avellanat (enrassat a la superfície d’Okume) per unió de fusta-metall.

als perfils metàl•lics estructurals. Amb cargols bis d’acer autor-


proc茅s de fabricaci贸 i muntatge

DETALL TRIDIMENSIONAL DE LES DIVERSES CAPES DE MATERIAL

(PELL-ESTRUCTURA)


vivència de l’espai


vivència de l’espai


vivència de l’espai


vivència de l’espai


vivència de l’espai


vivència de l’espai


vivència de l’espai


workINg city tens temps, tens lloc

AnnaGilFortuny_PFE

WORKinG CITY  

anyTIME_anyWHERE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you