Page 1

numer 1/wrzesień 2019  

GAZETKA SZKOLNA 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie Gazetka redagowana przez zespół uczniowski projektu “Moje miejsce w świecie” ​program POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz szkolny Samorząd Uczniowski

Gazetka zawiera informacje na temat projektów międzynarodowych oraz bieżące informacje z życia szkoły. Znajdziesz tu wiele ciekawych artykułów, wypracowania uczniów, wiersze i wiele innych.

Zapraszamy!


Witaj szkoło! Z początkiem września powitaliśmy nowy rok szkolny pełen oczekiwań, marzeń ale także obaw przed nieznanym. Zaopatrzeni w dobry humor i siły po wspaniałych wakacjach uczestniczyliśmy we mszy św., a następnie udaliśmy się do szkoły. Tam odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas II wraz z wychowawcami oraz uczennic klasy VIa. Podczas uroczystości życzenia na nowy rok szkolny składali Pan Dyrektor oraz Pan Wójt. Życzyli nam samych sukcesów w nauce, radosnych chwil w szkole, owocnej pracy i jak najmniej rozczarowań. Oby te życzenia się spełniły.

W tym wierszu wszystkich poinformuję co można robić, by nie mieć dwójek: Można do snu się kładąc wieczorem wsuwać pod łóżko z książkami worek Można też, ze snu budząc się rano stuknąć trzy razy książką w kolano. Idąc do szkoły można po drodze postać pod drzewem na jednej nodze. No i pamiętać - byś rano mógł przejść lewą nogą przez szkolny próg. To wszystko można. Trudne to nie jest,lecz by pomogło - próżne nadzieje. A ten - kto dobrym uczniem być chce, co trzeba robić- sam dobrze wie


Korowód dożynkowy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie uczestniczyli w przepięknym korowodzie dożynkowym. Świętowaliśmy z całą społecznością Koszęcina święto plonów.

26 września zostaliśmy zaproszeni na festyn ekologiczny do Zespołu Parków Krajobrazowych “Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie. Zorganizowano dla nas wiele atrakcji. Uczniowie klas czwartych brali udział w konkurencjach sprawnościowych, obejrzeli filmy edukacyjne oraz wysłuchali prelekcji związanej z ochroną środowiska. Klasa IVb zdobyła puchar Mistrzów Ekologii. To był bardzo ciekawie spędzony dzień, a Kalinę będziemy odwiedzać częściej​!


Sprzątanie świata 2019 W piątek, 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, my sprzątaliśmy las. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Lasami Państwowymi zainicjował akcję „#SprzątaMy Las”.Klasa VIII wraz z nauczycielami oraz z pracownikami Nadleśnictwa Koszęcin zbierała śmieci w okolicy GOSIR-u w Koszecinie. Przy okazji uczniowie mieli okazję wymienić informacje z pracownikami Służby Leśnej oraz przypomnieć sobie pospolite gatunki drzew i grzybów. Zwróciliśmy uwagę na dużą ilość śmieci w okolicach ścieżek i parkingów. Dlatego apelujemy! Szanujcie nasz las aby mogły w nim wypoczywać następne pokolenia!


Projekty międzynarodowe w naszej szkole I oto dotarliśmy do bardzo ważnego punktu naszej gazetki - projektów międzynarodowych realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie. Już od 2010 roku regularnie realizujemy takie projekty, jednak ten rok jest wyjątkowy - 3 projekty Erasmus+ i POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Już odbyły się rekrutacje kandydatów do poszczególnych projektów, utworzyły się grupy uczniowskie, które teraz czeka ciężka, ale jakże interesująca i kreatywna praca. Ale po kolei, przypomnijmy tytuły i tematykę naszych projektów:

1. Kontynuujemy projekt “Create, share, learn” do sierpnia 2020 roku. Uczniowie poznają tajniki robotyki, drukowania 3D i majsterkowania. Już pracowaliśmy z urządzeniami Raspberry PI ucząc się programowania w aplikacji Scratch. Odwiedziliśmy naszych partnerów projektu we Włoszech, Portugalii i Grecji. Niebawem, bo już 21 października rozpocznie się wizyta u nas, a na wiosnę mamy wyjazd do Rumunii i Bułgarii. Tak więc jeszcze sporo przed nami. Można odwiedzić naszego bloga projektu: https://createwithraspberrypi.home.blog/ oraz twinspace pod adresem: ​https://twinspace.etwinning.net/65400/home 2. Od 1 września rozpoczynamy projekt “The Green Planet Film Festival”, gdzie główną tematyką jest ochrona środowiska. Wszelkie nasze prace związane z tym tematem będziemy nagrywać i tworzyć filmiki. Naszymi partnerami projektu jest Hiszpania, Portugalia i Włochy. Będzie ciekawie. Na razie jest tylko twinspace pod asdresem: https://twinspace.etwinning.net/85585/home 3. I jeszcze jeden :) Be Smart, czyli “Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant”, w którym uczniowie poprzez interdyscyplinarne nauczanie będą rozwijać swoje wielorakie inteligencje - każdy znajdzie coś dla siebie, bo każdy jest inny, ma swój styl uczenia się, swoje zainteresowania i uzdolnienia. Grupę partnerską tworzą szkoły z Litwy, Turcji, Rumunii i Północnej Macedonii. I twinspace projektu to:


https://twinspace.etwinning.net/93202/home

Projekt “Moje miejsce w świecie” program POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie 01.09.2019 – 31.08.2020 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno -zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego, aby nasz absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Realizujemy wiele działań z zakresu preorientacji/orientacji zawodowej, które mają na celu kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, np. ● warsztaty preorientacji zawodowej – spotkanie z przedstawicielami zawodów na terenie szkoły, ● zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania z rodzicami, ● wyjścia i wycieczki zawodoznawcze – poznanie lokalnego rynku pracy, ● poznanie oferty szkół – wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach edukacyjnych, zapraszanie przedstawicieli szkół, ● wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe – angażowanie się w różne akcje.


Nasz projekt “Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych wniosków. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy uczniów z klas VI-VIII, którzy w ramach działań przygotowawczych będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczyciele prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu. Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością żeby zacząć nasze działania i zdobywać nowe doświadczenia.


I jeszcze na koniec coś dla rodziców. Dla każdego wychowawcy i nauczyciela wielkim autorytetem jest Janusz Korczak, lekarz polsko – żydowski, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Ten niezwykły człowiek spisał kilka ważnych zasad, którymi należy się kierować w mądrym wychowaniu dziecka.

“ Apel Twojego Dziecka” ● Nie psuj mnie. ​Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony. ● Nie bój się stanowczości.​Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. ● Nie bagatelizuj moich złych nawyków.​Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest możliwe. ● Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem.​To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży. ● Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne.​O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. ● Nie chroń mnie przed konsekwencjami.​Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. ● Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem.​To zagraża mojemu poczuciu wartości. ● Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę.​Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę. ● Nie zrzędź.​W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy. ● Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia.​Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. ● Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. ● Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.​Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. ● Nie bądź niekonsekwentny.​To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie. ● Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami.​Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. ● Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie​ . One po prostu są.


● Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału.​Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. ● Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet.​Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło. ● Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.​To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. ● Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę.​Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało. ● Nie bój się miłości.​Nigdy. Kochajmy mądrze nasze dzieci, wymagajmy od nich, pozwólmy im się rozwijać.

Dla miłośników języka angielskiego

Do zobaczenia już w październiku!

Profile for Anna Franke

Gazetka Szkolna SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie  

Gazetka Szkolna SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie  

Advertisement