__MAIN_TEXT__

Page 1

UKŁAD TYTUŁ "Mindfulness Podtytuł w Polsce"

Fundacje, stowarzyszenia , jednostki certyfikujące nauczycieli, obszary działania, badania, porównanie do sytuacji za granicą, możliwości współpracy z Kołem Naukowym Mindfulness. Grafika ze strony http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Poland_in_the_European_Union_on_the_globe_(Europe_centered).svg


WPROWADZENIE Na każdej ze stron, znajdują się podlinkowane teksty lub linki. Są w kolorze zielonym i kliknięcie ich powoduje otworzenie się nowej karty - do której tekst / link linkuje. Przykład: Koło Naukowe Mindfulness  kliknięcie spowoduje otworzenie w nowej karcie fanpage KN Mindfulness, na Facebooku. Jeśli pominęłam jakieś istotne wydarzenia, naukowców badających mindfulness lub inne szczegóły dotyczące Mindfulness w Polsce – będę wdzięczna za informację; e-mail: anke@wp.pl . Dodam, że nie udzielam informacji o kursach, szkoleniach, certyfikacji – podałam linki, gdzie można uzyskać wymienione informacje. Życzę Państwu interesującej lektury  Anna Gubernat


MINDFULNESS – co to jest? cz. 1 „Mindfulness, jest czasem tłumaczony w języku polskim, jako uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności. Ze względu jednak na brak zadowalającego przekładu, który by uwzględniał w pełni znaczenie tego terminu, zachowujemy oryginalny termin. Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990), odnosi się tym samym do doświadczenia świata, które znajduje się poza naszymi oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy „takimi, jakimi są” (Ray, 2002) Termin mindfulness odnosi się zarówno do praktyki jak i podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z zewnątrz (inni ludzie) jak z wewnątrz (własne myśli, uczucia, wrażenia) w każdej chwili. Nie chodzi o umiejętność skoncentrowania się na danym obiekcie, odczuciu, człowieku. Chodzi o jakość bycia wobec każdego pojawiającego się zjawiska (niezależnie od tego, czym to zjawisko jest). Formalna praktyka mindfulness (czyli medytacja) nie może być oddzielna od praktyki w życiu codziennym (od życia). Jak wielu nauczycieli buddyjskich i trenerów mindfulness podkreśla, że najważniejsze to to, co dzieje się pomiędzy sesjami (czyli formalną praktyką medytacyjną). W ramach treningu mindfulness pracujemy z ciałem, emocjami oraz

myślami. Mindfulness to podejście i techniki rozwijające umiejętności świadomości naszego ciała, treści pojawiających się w świadomości. Najbardziej znanym treningiem opartym na mindfulness jest Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (ang. Mindfulness Based Stress Reduction) stworzony przez profesora Jona Kabata-Zinna z Uniwersytetu Massachusetts, wydziału Medycznego. Podejście i techniki mindfulness wywodzą się z tradycji buddyjskiej, można się jednak z nimi również spotkać w innych tradycjach (czego przykładem jest mnich benedyktyński Willigis Jaeger czy też ksiądz Thomas Keating). Jednym z założeń treningu mindfulness jest zaakceptowanie myśli i uczuć, które nam się pojawiają – bez oceniania ich i walki lub/i przyciągania ich. Celem treningu nie jest osiągnięcie relaksacji albo poczucia szczęścia, ale raczej „wolności od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje na myśli, uczucia i wydarzenia” (Segal et al., 2002). Medytacja pomaga nam oduczyć się starych (niefunkcjonalnych) schematów funkcjonowania naszego umysłu. Trening uważności nie jest ani formą psychoterapii ani też treningiem relaksacyjnym – chociaż oczywiście może po części spełniać obie te funkcje. Źródło:http://www.mindinstitute.com.pl/index.php/pl/mindfulness-i-compassion/144-mindfulness-definicja-i-probaokreslenia

M I N D F U L N E S S (Mindfulness-Based…) to w pełni świecka metoda, z której można korzystać bez względu na religię i przekonania.


MINDFULNESS – co to jest? cz. 2 Uważność rozumiana jest również jako „samoregulacja uwagi tak, żeby była skupiona na bezpośrednim doświadczeniu, tym samym pozwalając na zwiększone rozpoznanie umysłowych wydarzeń w momencie bieżącym” (Bishop et al., 2004) czy też „intencjonalny proces obserwowania, opisywania i uczestniczenia w rzeczywistości bez osądzania, w chwili i z efektywnością” (Dimidjian, Linehan, 2003).

Z kolei Esptein (2007) określa uważność jako „pozwolenie na doświadczanie każdego momentu w całości, jest ona syntetyczna, ponieważ wiąże świadomość (awareness) z obiektem, ani go nie odrzucając, ani też do niego nie lgnąć, niezależnie od tego, co pojawia się w umyśle”. Jak pisze Jankowski (2006), „istotą uważności jest świadomość danego zdarzenia, a nie jego poznawcze przepracowywanie” (to ostatnie mogłoby być odniesione do pojęcia refleksyjności Langer)[i]. Jak piszą Segal, Williams i Teasdale (2002), „w praktyce uważności, przedmiot skupienia uwagi danej osoby jest otwarty na przyjęcie wszystkiego, co wkracza w doświadczenie, jednocześnie obecna jest postawa zaciekawienia, pozwalająca danej osobie badać to, co się pojawia, bez wpadania w automatyczne osądy i reagowanie”[ii]. Umiejętność bycia uważnym pozwala zatem na oderwanie się od nawykowego sposobu reagowania na dane bodźce (wewnętrzne i zewnętrzne). Jest to szczególnie ważne w momencie pojawiania

się bodźców uznanych za negatywne[iii].

Według Walsh’a (2005) uważność wiąże się m.in. również z takimi cechami, jak z silniejszym „ja obserwującym” (ang. observing self)[iv], postrzeganiem myśli jako „zwykłe myślenie” bez karmienia lub zwalczania ich, uświadomieniem sobie faktu tymczasowej natury wrażeń, myśli i uczuć czy umiejętnością desensytyzacji na negatywne myśli i uczucia, które spontanicznie pojawiają się. Tym samym osoba praktykująca uważność lub naturalnie posiadająca umiejętność uważności mniej identyfikuje się z treścią świadomości (Walsh, 2005). Walsh (2005) porównuje tę umiejętność do „obserwowania strumienia świadomości, a nie pływania w nim i bycia miotanym przez jej wiry i strumienie”. [i] Nie należy mylić uważności (mindfulness) z refleksyjnością (ang. również mindfulness), pojęciem wprowadzonym przez Ellen Langer (1989). Langer odcina się od wschodniego rozumienia mindfulness (Langer, 1989) i definiuje mindfulness jako „elastyczny stan umysłu, w którym to stanie jesteśmy aktywnie zaangażowani w teraźniejszość, zauważając nowe rzeczy i będąc wrażliwi na kontekst” (Langer, 2000, tłum. własne). Odróżnia ten stan od bezrefleksyjności (ang. mindlesness), kiedy to „zachowujemy się zgodnie z wzorem naszego zachowania uformułowanego w przeszłości...” i kiedy „jesteśmy zamknięci w pojedynczej, ograniczonej perspektywie i nieświadomi alternatywnych sposobów myślenia” (Langer, 1989, tłum. własne). [ii] Chodzi wręcz o „zatrzymanie pewnych procesów poznawczych takich, jak interpretowanie, ocenianie, porównywanie czy też analizowanie doświadczeń” (Jankowski, 2006). [iii] Bodhipaksa (2003) odnosi się do uważności jako czterostopniowego procesu: (1) Zauważania przerwy pomiędzy bodźcem a odpowiedzią na niego, (2) widzenia, że jest wybór podczas tej przerwy, (3) widzenia, że nasz wybór będzie miał wpływ na reakcję, (4) świadomości, że możemy wybierać tylko wtedy, gdy posiadamy awareness. [iv] Czy w terminach terapii poznawczo-behawioralnej odśrodkowywaniem (ang. decentreing) (Segal, Williams, Teasdale, 2002) lub dystansowaniem się (ang. distancing).” Źródło: http://www.mindinstitute.com.pl/index.php/pl/mindfulness-i-compassion/144-mindfulnessdefinicja-i-proba-okreslenia

M I N D F U L N E S S (Mindfulness-Based…) to w pełni świecka metoda, z której można korzystać bez względu na religię i przekonania.


35 ROCZNICA ROZPOCZĘCIA PIERWSZEGO TRENINGU MBSR

Print screen ze strony: http://www.umassmed.edu/cfm/

Print screen ze strony: http://www.umassmed.edu/cfm/community/open-house-anniversary-celebration/


JON KABAT-ZINN • • •

• •

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.spiritualityandpractice.com/teachers/teachers.php?id=277

1971 – MIT, doktorat, biologia molekularna. Buddyjscy nauczyciele: Philip Kapleau, Thich Nhat Hanh, Seung Sahn. 1979 – założył Klinikę Redukcji Stresu na Uniwersytecie Massachusetts Medical School, powstał Program Redukcji Stresu i Relaksacji the Stress Reduction Clinic at the University of Massachusetts Medical School, the Stress Reduction and Relaxation Program. Stres Reduction and Relaxation Program – próba adaptacji buddyjskich nauk. Program zmieniał strukturę i nazwę – ostatecznie powstał MBSR. Kabat-Zinn usunął z programu wszelkie połączenia mindfulness z buddyzmem, osadzając MBSR w ściśle naukowym kontekście, w pełni świeckiej postaci. 1993 – Bill Moyers, film dokumentalny serii „Healing and the Mind”, „Healing from within” 1995 - założył Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School. Dyrektorem CFM od 2000 r. jest Saki Santorelli.


JON KABAT-ZINN – CENTER for MINDFULNESS 20.000

12.000

Ponad 20.000 absolwentów kursu MBSR w UMass Stress Reduction Clinic i niezewidencjonowana liczba innych absolwentów.

The Oasis Institute zoferował ponad 12.000 profesjonalistom na świecie szkolenie nauczycielskie.

Źródło: Center for Mindfulness

549 Liczba opublikowanych badań naukowych z obszaru Mindfulness w 2013. w 1980 ta liczba wynosiła 0. Źródło: mindfulexperience.org

80+ Ponad 80 korporacji, przedsiębiorstw, instytucji na świecie zorganizowało treningi Mindfulness-Based dostępne dla ich pracowników.

740+ Ponad 740 akademickich centrów medycznych, klinik, szpitali, innych programów oferuje na świecie MBSR. Źródło: Center for Mindfulness

18.000 Mindful Schools – wiodący program korzystający z Mindfulness dla nauczycieli i i uczniów w USA – był wdrożony dla ponad 18.000 uczniów w 53 szkołach od 2007 r. Źródło: Mindful Schools

Źródło: Mindful staff Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.mindful.org/sites/default/files/miscellaneous/Mindful_Freemium_TIME.pdf

Infografiki i dane ze strony: http://www.mindful.org/sites/default/files/miscellaneous/Mindful_Freemium_TIME.pdf


POLSKA – wydarzenia związane z MINDFULNESS •

6-21.09.2008 – Mindfulness Practice in Psychoterapy, Ivan Milton, szkolenie modułowe, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

08.2008 – powstaje Polskie Towarzystwo Mindfulness

26-28.11.2008 – I Konferencja Praktyczne Zastosowanie Buddyzmu w Zachodniej Psychologii. Mindfulness: Praktyka i Teoria Mindfulness, SWPS, Warszawa

22-24.06.2009 – wykłady i warsztaty – szczegóły, Jon & Myla Kabat-Zinn, Polskie Towarzystwo Mindfulness, SWPS, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa

13-14.09.2010 - Psychoterapia w odniesieniu do

Print screen: http://www.buddhisminpsychology.com/pl/

zagadnień neuropsychologicznych: spojrzenie od strony umysłu i Populacje szczególne oraz podejście od strony umysłu, Albert Aniskiewicz, warsztaty, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa

17-18.11.2010 - Zmień nastawienie swojego mózgu na pozytywne, Rick Hanson, wykład i warsztat, Polskie Towarzystwo Mindfulness, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa

26-27.03.2011 – Superwizja dotycząca pracy w modalności mindfulness, MBSR oraz MBCT, Antonia Sumbundu, Polskie Towarzystwo Mindfulness, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa


POLSKA – wydarzenia związane z MINDFULNESS •

20-21.05.2011 – WSPÓŁCZUCIE WOBEC SIEBIE SAMEGO. Serce uważności, Christopher K. Germer, wykład i warsztat, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa 14-15.06.2013 – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Kelly Wilson, warsztat, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa 28-29.09.2013 – Uważność (mindfulness) w pracy z dziećmi i młodzieżą, Christopher Willard, warsztat, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa 15-16.10.2013 – Neuroplasticity and mindfulness: Invitations, challenges and implications, Paul Fulton, wykład i warsztat, Fundacja Polski Instytut

Print screen: http://www.buddhisminpsychology.com/pl/

Mindfulness POLIM, Akademia Mindfulness, Psyche.Books&Cafe, Warszawa

07-08.03.2014 – Mindfulness a choroby onkologiczne, Maria van Balen, wykład i warsztat, Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM, Warszawa

13.09.2014 – Wprowadzenie do Współczucia (Compassion) w psychologii i psychoterapii, Wendy Wood & Julia E. Wahl, warsztat, The Mind Institute (Science and Emotions are One), Warszawa

• 18-19.10.2014 – Integrating Lovingkindness into our meditation practice, our work, and our lives, Paul Fulton, warsztat, Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM, Warszawa


BADANIA


MINDFULNESS – OPUBLIKOWANE BADANIA

Źródło: Black, D.S. (2014). Mindfulness-based interventions: An antidote to suffering in the context of substance use, misuse, and addiction. Substance Use & Misuse, 49(5):487.


BADANIA http://www.mindfulexperience.org/

Mindfulness Research Guide jest źródłem publikacji elektronicznych i baz danych, które dostarcza informacji naukowcom, lekarzom, psychologom i opinii publicznej na temat: 1. Badań naukowych nad uważnością, w tym: David S. Black, PhD, MPH, Department of Preventive Medicine, Norris Comprehensive Cancer Center, Keck School of Medicine, University of Southern California, 2001 North Soto Street, Suite 302D, MC 9239, Los Angeles, CA 90032

Web site: www.mindfulexperience.org

E-mail: davidbla@usc.edu

• • • •

Baz danych publikacji naukowych Narzędzi psychometrycznych stosowanych do pomiaru uważności Baza dowodowa dla zastosowań Mindfulness Listę ośrodków prowadzących badania nad Mindfulness

2. Najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i praktyki Mindfulness, zawartych w biuletynie Mindfulness Research Monthly (miesięcznik), który ukazuje się od 2010 i ma ponad 9 000 subskrybentów. Print screens: www.mindfulexperience.org


BADANIA http://www.mindfulnet.org/

Mindfulnet.org to niezależna strona internetowa zajmującą się promowaniem Mindfulness poprzez dostarczanie użytkownikom informacji, potrzebnych do podejmowania świadomych, racjonalnych decyzji. Mindfulnet ma na celu zapewnienie dostępności informacji dla nowicjuszy, praktyków, nauczycieli i naukowców zajmujących się Mindfulness. Twórcą witryny jest Juliet Adams, specjalista ds. nauki o znaczeniu strategicznym. Wizją założycieli Mindfulnet jest dostarczenie użytkownikom witryny wszystkiego co potrzebują wiedzieć o Mindfulness, na jednej stronie internetowej.

Print screens: http://www.mindfulnet.org/


BADANIA http://www.mindful.org/ MINDFUL MAGAZINE amerykański dwumiesięcznik, ukazujący się od lutego 2013 r. W sposób „popularny” omawia różnorodność obszarów zastosowań Mindfulness. Porusza tematy: • bieżących badań, • obszarów zastosowań • kierunków rozwoju • Informacyjne – dotyczące wydarzeń. Polecam wersję elektroniczną prenumeraty (6 numerów $ 24.00), dostępną: http://bit.ly/1zfvHJI Print screens: http://www.mindful.org/


BADANIA http://www.ipri.pl/

Jedyna polskojęzyczna strona omawiająca temat Mindfulness z naukowej perspektywy. Ks. dr Stanisław Radoń jest także jednym z bardziej aktywnych naukowców w Polsce, w którego obszarze zainteresowań naukowych pozostaje Mindfulness.

ks. dr Stanisław Radoń jest pomysłodawcą i twórcą strony Instytutu Psychoterapii i Rozwoju Integralnego. Szersze omówienie na następnych stronach. Kontakt: email: biuro@ipri.pl


BADANIA – DR N. MED. PAWEŁ HOLAS

Print screen: http://www.researchgate.net/profile/Pawel_Holas

KONTAKT: pawel.holas@gmail.com

dr n. med. Paweł Holas - Autor i współautor szeregu publikacji oraz wystąpień kongresowych związanych z uważnością, w

Zdjęcie: https://www.facebook.com/events/309204202554009/

tym: • Holas, P., Żurawski, L (2014). Neural correlates of compassion attitude toward self and other people faces in social anxiety disorder, preliminary report. Mind and Life European Summer Research Institute (ESRI), Chiemsee, Germany, August 23 – 29, 2014 • Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80 • Krejtz, I., Nezlek, J., Michnicka, A., Holas, P., Rusanowska, M. (2014). Counting one's blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies. DOI 10.1007/s10902-014-9578-4 • Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244 • Jankowski, T, Holas, P (under review). Impact of brief mindfulness meditation on switching attention. Cognition and Emotion • Holas, P., Brazier, C. (2012). Buddyzm i Psychoterapia. W L. Grzesiuk, Suszek, H. (red.) Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademicki. pp. 347-369, Wydawnictwo Eneteia. • Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W L. Grzesiuk, Suszek, H. (red.). Psychoterapia. Pogranicza. pp. 130-155. • Jankowski, T., Holas, P. Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, t. 47 (2009), z. 4, s.59– 79 • Holas, P. (2013). Mindfulness and compassion based cognitive therapy for social phobia. Preliminary Report. The World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (WCBCT), Lima, Peru, July 22-25, 2013 • Holas, P. Psychoterapie oparte na uważności (mindfulness). Mechanizmy działania, skuteczność i neuroobrazowanie. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii :„Czy psychoterapia zmienia mózg? Znaczenie dla praktyki psychoterapii”, Kraków, 21-23.10.2011 WIĘCEJ…


BADANIA – ks. dr STANISŁAW RADOŃ

Print screen: http://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Radon

ks. dr Stanisław Radoń -

KONTAKT: biuro@ipri.pl

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem medytacji i doświadczeń mistycznych a w szczególności uważności. Brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych, w których poruszał te zagadnienia. Prowadzi badania walidacyjne dotyczące adaptacji kwestionariuszy do pomiaru uważności: Frajburski Inwentarz Uważności (Freiburg Mindfulness Inventory – FMI - Buchheld, Grossman, Wallach, 2001), Inwentarz do Pomiaru Umiejętności Uważności (Kentucky Inventory of Mindfulness Skills – KIMS - Baer, Smith, Allen, 2004), Kwestionariusz Uważności (Mindfulness Questionnaire - MQ - Chadwick, Hember, Mead, Lilley, Dagnan, 2005), Skala Świadomej Uważności (Mindfull Attention Awerness Scale – MAAS - Brown, Ryan, 2003), Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (Five Facet Mindfulness Questionnaire – FFMQ - Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer , Toney, 2006), Poznawcza i Emocjonalna Skala Uważności (Cognitive and Affective Mindfulness Scale – CAMS - Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, 2007; Feldman, Hayes, 2003). Jest autorem pierwszej polskiej książki o uważności: Uwarunkowania, typologia, struktura, dynamika, funkcje i efektywność uważności oraz jej ocena teologiczna, która obecnie jest recenzowana przez badaczy i naukowców. Zdjęcie: https://www.facebook.com/events/309204202554009/

WIĘCEJ…


BADANIA – dr TOMASZ JANKOWSKI

Print screen: http://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Jankowski

dr Tomasz Jankowski -

Zdjęcie: https://www.facebook.com/events/543386412423699/

KONTAKT: tojankowski@kul.lublin.pl

Jego główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień uważności, samoświadomości, metapoznania oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Inne zainteresowania obejmują problematykę samowiedzy i procesy samoregulacyjne z nią związane. Uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad orientacją pozytywną, prowadzonych pod kierunkiem prof. P. Olesia oraz prof. G. V. Caprary z Sapienza Università di Roma. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się również terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. WIĘCEJ… Autor i współautor szeregu publikacji związanych z uważnością, w tym: • Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80 • Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244 • Jankowski, T, Holas, P (under review). Impact of brief mindfulness meditation on switching attention. Cognition and Emotion • Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W L. Grzesiuk, Suszek, H. (red.). Psychoterapia. Pogranicza. pp. 130-155. • Jankowski, T., Holas, P. Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, t. 47 (2009), z. 4, s.59–79


JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE


MINDFULNESS – certyfikacja i organizacje Edukacja

MBSR/MBCT

• • • • •

• • • • • • • • • •

Academy for Mindful Teaching (Holandia) Mindfulness in Schools Project .b [dot-be] (UK) AISCHU - Vera Kaltwasser (Niemcy) Mindful Schools (USA) MindUP Fundacja Goldie Hown (USA)

Mindfulness w pracy • • •

Corporate-Based Mindfulness Training (Dania) Institute for Mindful Leadership (USA) Michael Chaskalson (UK)

Uważne jedzenie •

Center for Mindful Eating (USA)

MBCL Mindfulness-Based Compassionate Living •

Frits Koster (Holandia)

MBLC Mindfulness Based Living Course •

Mindfulness Association (UK)

MBCT Ca Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer •

Bangor University (UK)

• •

MBSR-Verband Schweiz (Szwajcaria) Mindfulnesscenter AB (Szwecja) VMBN (Holandia) AIM-Associazione Italiana per la Mindfulness (Włochy) MBSR-MBCT Verband (Niemcy) The Institute for Mindfulness-Based Approaches- IMA (Niemcy) Mindfulnessforeningen Danmark (Dania) Moment (Belgia) MBSR-MBCT Österreich (Austria) European Associations of Mindfulness based Approaches EAMBA (Niemcy) UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations (UK) tutaj jest wymienionych wiele instytucji, szkolących w UK Oasis Institute (USA)

MBRP Mindfulness-Based Relapse Prevention •

Mindfulness-Based Relapse Prevention (USA)

Breathworks Mindfulness Based Pain and Illness Management (MBPM) • Breathworks (UK)


THE INSTITUTE FOR MINDFULNESS-BASED APPROACHES - IMA Założycielką Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) jest dr Linda Lehrhaupt. IMA rozpoczęła swoją działalność w 2001 r. w Niemczech, obecnie szkoli przyszłych nauczycieli Mindfulness (MBSR/MBST/MBCL) w 6 krajach: Niemcy, Szwajcaria, Litwa, Norwegia, Irlandia, Polska. Dotychczas zakończyły się dwa szkolenia, prowadzone przez IMA w Polsce, trzecie jest w toku. Bieżąca edycja szkolenia trwa od maja’2014 do grudnia’2015. Szkolenie składa się z siedmiu 4-dniowych (czwartek – niedziela) spotkań w Warszawie lub bliskiej odległości od Warszawy. Certyfikaty IMA ważne są w całej Europie i w USA. Wymagania od osób chcących uczestniczyć w Szkoleniu Nauczycielskim MBSR: • Wiek – minimum 30 lat • Minimum 1,5 roku własnej praktyki medytacji, pod kierunkiem uznanego nauczyciela (w dowolnej tradycji medytacyjnej). • Ukończony własny 8-tyg. kurs MBSR pod kierunkiem certyfikowanego nauczyciela.

Zawód, którego podmiotem działania jest człowiek (medycyna, pedagogika, coaching, psychoterapia, psychologia, fizykoterapia, praca z ciałem).

Zaliczenie kursu i przyznanie certyfikatu odbywa się na podstawie: • aktywnego uczestnictwa w zajęciach podczas wszystkich zjazdów, • przygotowania i samodzielnej realizacji 8 tyg. kursu MBSR/MBCT, • przedstawienia samodzielnie przygotowanych materiałów dla kursantów, • przedstawienia pisemnej pracy podsumowującej realizację treningu MBSR/MBCT. Koszt Szkolenia Nauczycielskiego MBSR (w obecnej edycji osobno będzie organizowane i płatne, Szkolenie Nauczycielskie MBCT dla osób posiadających kwalifikacje do pracy klinicznej w dziedzinie chorób psychicznych) dla trzeciej edycji, to 16.170 zł. Organizatorem szkoleń IMA w Polsce jest Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM. Kontakt z organizatorem: info@polim.pl Źródła: http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/ , http://bit.ly/1weX54Y , http://www.klinikastresu.com.pl/?page_id=30 , http://www.institute-for-mindfulness.eu/27.html .


MINDFULNESS ASSOCIATION Kurs we Wrocławiu, jest częścią międzynarodowego programu Mindfulness Association realizowanego między innymi na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji.

Szczegółowe warunki i kryteria przystąpienia do kursu nauczycielskiego znajdują się na stronie Mindfulness Association.

Mindfulness Association oferuje ścieżkę edukacyjną, którą rozpoczyna roczne szkolenie uważności (mindfulness), kontynuacją jest roczne szkolenie współczucia (compassion), a zakończeniem szkolenie z wglądu (insight) i mądrości (wisdom). Każdy moduł obejmuje 4 spotkania (2-3 dniowe), w czasie 8 miesięcy.

Pierwsze szkolenie: uważność (mindfulness), kosztowało 4 x 75 GBP (około 4 x 400 PLN). Kolejne będą nieco droższe (w tej chwili wszystkie oferowane kursy kosztują już 4 x 110 GBP (ok. 4 x 600 PLN). Szkolenie odbywa się we Wrocławiu.

W Mindfulness Association istnieją także szkolenia dotyczące technik nauczania uważności dla tych, którzy przeszli uprzednio przez roczną ścieżkę edukacyjną. Ten kurs rozpocznie się we Wrocławiu w grudniu’2015. Jednym z warunków uczestnictwa jest ukończenie dwóch pierwszych modułów: uważności (mindfulness) i współczucia (compassion). Szkolenie organizowane jest przez Mindfulness Association (UK) we współpracy z Zakładem Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Mindfulness Association jest zafiliowaną i rekomendowaną przez UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations jednostką szkolącą nauczycieli.

Kontakt do organizatorów: azubrzycka108@gmail.com

Anna

Zubrzycki,

mail:

Źródła: http://www.mindfulnessassociation.org/AboutTeacherTraining.aspx , http://www.awf.wroc.pl/files_mce/aktualnosci/2014/01/Mindulness/mindulness_plakat_pl.pdf , http://www.awf.wroc.pl/files_mce/aktualnosci/2014/01/Mindulness/mindfulness._ulotka_pl.pdf . Zdjęcie: http://on.fb.me/1wf1p4k


BREATHWORKS Mindfulness-Based Pain And Illness Management (MBPM) Breathworks Inicjatorką i główną założycielką Breathworks jest Vidyamala Burch, której własne doświadczenie życia z bólem i chorobą stało się inspiracją i początkiem dla działającej na całym świecie organizacji. Oryginalnie opracowana przez Vidyamalę metoda MBPM okazała się równie skuteczna zarówno w ciężkich chorobach, walce z uzależnieniami jak i codziennym pełnym napięcia i stresu życiu. Breathworks oferuje pakiet narzędzi do tego, żeby żyć w pełni szczęśliwie i rozwijać swój własny potencjał bez względu na okoliczności i stan zdrowia. Obecnie metoda Breathworks pomaga ludziom w krajach takich jak Szwecja, Brazylia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Belgia, Holandia, Turcja, Hiszpania, Australia i w Polsce. W coraz większej ilości krajów staje się oficjalnie uznawana przez państwową opiekę zdrowotną. Siedziba znajduje się w Manchester (UK).

Przed przystąpieniem do kursu jest wymagane uczestniczenie w 8-tygodniowym kursie „Mindfulness dla zdrowia” / „Mindfulness dla stresu” albo w analogicznych kursach wyjazdowych. Ponadto oczekuje się, że osoby starające się o udział w kursie będą praktykować regularnie przynajmniej rok przed rozpoczęciem kursu. Po ukończeniu kursu jest wymagane samodzielne przeprowadzenie 8tygodniowego kursu pod nadzorem superwizora z Breathworks. Na dzień dzisiejszy całkowita cena wszystkich szkoleń włącznie z superwizją, to ponad 3 tys. GBP. Więcej informacji o treningu tutaj… Kontakt: info@breathworks.co.uk Źródła: http://oddycham.pl/ i http://www.breathworks-mindfulness.org.uk/ Zdjęcie: http://www.breathworks-mindfulness.org.uk/


OASIS INSTITUTE Mindfulnes-Based Professional Education and Training

Print screens: http://www.umassmed.edu/cfm/Training/Training-Pathways/

Florence Meleo-Meyer – Dyrektor, Oasis Institute for Mindfulness-based Professional Education and Training, kontakt: florence.meyer@umassmed.edu

Więcej informacji: tutaj i tutaj


NAUCZYCIELE MINDFULNESS W POLSCE Dublin

LEGENDA: Certyfikowani nauczyciele MBSR/MBCT 1PL IMA 2011 W trakcie certyfikacji 1PL IMA koniec 2011 Certyfikowani nauczyciele MBSR/MBCT 2PL IMA 2014 W trakcie certyfikacji 2PL IMA koniec 2014 Certyfikowani nauczyciele Breathworks 2013 (UK) W trakcie certyfikacji MBSR 3PL IMA 2015 Certyfikowani nauczyciele Mindfulness Association W trakcie szkolenia CFM MIASTO

CERTYFIKOWANI NAUCZYCIELE

DUBLIN

1

ZIELONA GÓRA

1

JELENIA GÓRA

1

POZNAŃ

1

KWIDZYN

1

OLSZTYN

1

BIAŁYSTOK

1

BIELSKO-BIAŁA

1

LUBLIN

1

CHORZEWO

1

MYSŁOWICE

1

KRAKÓW

2

ŁÓDŹ

PRINT SCREEN: http://www.adam.krynicki.net/lo/mapy/pol_miasta.jpg

NAUCZYCIELE W CERTYFIKACJI

2 3

WROCŁAW

3

1

TRÓJMIASTO

5

1

WARSZAWA

18

16


STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I INNE


STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO MINDFULNESS Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM) powstało w sierpniu 2008 roku za radą Jona Kabat-Zinna, twórcy MBSR. Kabat-Zinn podpowiedział, że warto w Polsce zacząć pierwsze kroki od zawiązania stowarzyszenia, aby na samym wstępie zadbać wspólnie o standardy i sensowny rozwój uważności. W tym samym roku zorganizowano z sukcesem dużą międzynarodową konferencję I Konferencja na temat Praktycznego Zastosowania Buddyzmu w Zachodniej Psychologii. Praktyka i Teoria Mindfulness. Uczestniczyło w niej wielu znakomitych nauczycieli uważności i naukowców z różnych stron świata, a wśród nich: Andrew Olendzky, Fabio Giommi, Linda Lehrhaupt, Alexander Berzin, Wiliam Karelis, Andrew Twardon i inni. Jon Kabat-Zinn nie mógł w niej osobiście uczestniczyć, ale przysłał swój list (jest na stronie). W 2009 roku Jon Kabat-Zinn odwiedził Polskę wraz z żoną Mylą, dając warsztaty i wykłady, w tym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W kolejnym roku przy współudziale PTM rozpoczął się pierwszy nauczycielski kurs MBSR/MBCT prowadzony przez IMA (Linda Leurhapt). Kurs ten rozpoczął się w 2010 r., a skończył w 2011 r. Kontakt: ptm@mindfulness.com.pl

Przez ostatnie 2 lata PTM było nieco mniej aktywne, przy jednoczesnym zaangażowaniu jej członków w prowadzenie treningów MBSR/MBCT i innych przedsięwzięć związanych z uważnością i jej propagowaniem. W dniu 11.10.2014 r. odbyło się Walne Zebranie PTM, gdzie powołano nowy Zarząd. Z dużym entuzjazmem przystąpiono do pracy. Określono główne kierunki działania i przystąpiono do ich realizacji. PTM jest zrzeszone w European Associations of Mindfulness based Approaches EAMBA .


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mindfulness MBSR i MBCT Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mindfulness MBSR i MBCT „Latem 2014 roku grupa osób podjęła decyzję o utworzeniu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT. W trakcie kilku spotkań uchwaliliśmy statut Stowarzyszenia, który jest obecnie w trakcie rejestracji w sądzie.” (…) „Powołując Stowarzyszenie pragnieniem naszej grupy było stworzenie struktury – analogicznie do tych już od kilku lat funkcjonujących w innych krajach europejskich – grupującej nauczycieli mających formalne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia ośmiotygodniowego programu Mindfulness w nurcie Kabat-Zinn’a. (MBSR i MBCT). Nasze podstawowe cele to popularyzacja Mindfulness, dbanie o wysoki poziom prowadzonych programów oraz wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia. Na początek najważniejsze sfery działalności Stowarzyszenia to: • Tworzenie tożsamości i wizerunku Stowarzyszenia (nazwa wraz z identyfikacją graficzną, utworzenie informacyjnej strony internetowej dedykowanej dla naszych członków jak i dla szerokiej publiczności)

Określenie i utrzymywanie wysokich standardów nauczania Mindfulness wśród członków, między innymi poprzez regularne uczestniczenie w procesach superwizyjnych i działanie komisji etyki zawodowej Udostępnienie członkom Stowarzyszenia wydarzeń, takich jak warsztaty doskonalące, odosobnienia medytacyjne, forum dzielenia się doświadczeniem zawodowym i wymiany informacji itp., zorganizowanych samodzielnie przez Stowarzyszenie jak i we współpracy z Polskim Towarzystwem Mindfulness oraz innymi ciałami funkcjonującymi w krajowym i międzynarodowym środowisku Mindfulness

Naszym zamiarem jest stworzenie możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia dla szerokiej grupy nauczycieli reprezentujących różne ścieżki kształcenia zawodowego, którzy spełniają ustalone standardy, uznane w środowisku europejskim Mindfulness (przygotowanie zawodowe, ukończenie konkretnego programu kształcenia nauczycielskiego oraz rozwijanie własnej praktyki medytacji).” Źródło: List Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli MBSR i MBCT, z dn. 09.10.2014 r.

Kontakt: stowarzyszenie.mbsr.mbct@gmail.com


KOŁO NAUKOWE MINDFULNESS, SWPS Koło Naukowe Mindfulness SWPS

6 listopada 2013 r., decyzją Rektora prof. dr hab. Andrzeja Eliasza, KN mindfulness zostało wpisane do Rejestru Studenckich Kół Naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pierwszym Opiekunem Naukowym Koła była dr Izabela Krejtz. Obecnym Opiekunem jest Dziekan Wydziału Psychologii w SWPS, w Warszawie prof. dr hab. Paweł

Ostaszewski.

W ciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy:

16 spotkań z Gośćmi KN Mindfulness – przybliżających członkom Koła, studentom SWPS i innych uczelni stan i obszary badań nad Mindfulness. Naszymi Gośćmi byli naukowcy, nauczyciele MBSR / MBCT (paru z nich – było w trakcie certyfikacji). 24 spotkania – „Praktyki uważności (mindfulness)”, prowadzone na SWPS w Warszawie przez Katarzynę Prątnicką (nauczycielkę MBSR/MBCT), Michała Moniewskiego (nauczyciela MBSR w trakcie certyfikacji).

• • •

Premiery 2 amerykańskich filmów dokumentalnych w Polsce – zorganizowane na wszystkich Wydziałach SWPS (Warszawa, Wrocław, Sopot, Poznań, Katowice) w dn. 23.06.2014. Każdy pokaz filmów poprzedzono wprowadzeniem przez certyfikowanego nauczyciela Mindfulness. Projekt zrealizowano pod patronatem Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Projekt był samofinansujący. 10 spotkań roboczych członków KN Mindfulness. Zamierzamy w 2015 zorganizować Międzynarodową Konferencją, w temacie, którym się zajmujemy. Patronat honorowy, uczestnictwo w Dniach Medytacji 2123.05.2014, w SGH; współpraca z SKN RZ. Zainicjowaliśmy działania mające na celu utworzenie odrębnych Kół Naukowych Mindfulness na Wydziałach Zamiejscowych SWPS (Katowice, Poznań, Sopot, Wrocław).

Kontakt: knmindfulness@swps.edu.pl


FUNDACJA POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS POLIM Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM, ustanowiona przez dwie fundatorki: Małgorzatę Jakubczak i Agnieszkę Guzicką jest organizatorem szkoleń Institute for MindfulnessBased Approaches (IMA) w Polsce. Misją Instytutu jest upowszechnianie w Polsce Mindfulness i szerokiego spectrum jej zastosowań w profilaktyce i ochronie zdrowia, promocji zdrowia psychicznego, edukacji, opiece społecznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w pokrewnych dziedzinach.

Organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty, treningi i odosobnienia medytacyjne.

Są one adresowane do nauczycieli MBSR i MBCT, praktyków oraz osób zainteresowanych Mindfulness zawodowo i prywatnie. Opracowywanie i realizowanie naszych programów szkoleniowych odbywa się we współpracy z wiodącymi specjalistami w tej dziedzinie. Tekst i logo: http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/instytut/o-nas

Realizujemy ją poprzez szkolenie i doskonalenie kadr profesjonalistów w Studium Nauczycielskim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) oraz wspieranie ich w kultywowaniu praktyki Mindfulness. Obok podstawowego certyfikowanego programu kształcenia nauczycieli MBSR, dającego uprawnienia do prowadzenia kursów MBSR w całej Europie i USA realizujemy programy specjalistyczne, rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste adeptów Mindfulness.

Kontakt: info@polim.pl


LITERATURA POLSKOJĘZYCZNA • • • • • • • • •

Jon Kabat-Zinn, „Praktyka uważności dla początkujących”, Wyd. Czarna Owca (2014) Jon Kabat-Zinn, „Gdziekolwiek jesteś, bądź Przewodnik uważnego życia”, Wyd. Czarna Owca (2014) Jon Kabat-Zinn, „Życie, piękna katastrofa. Mądrością ciała i umysłu możesz pokonać stres, choroby i ból”, Wyd. Czarna Owca (2013) Ronald D. Siegel, „Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności”, Wyd. Czarna Owca (2011) Susan Keiser Greenland, „Dziecko wolne od stresu”, Wyd. Czarna Owca (2012) Myla i Jon Kabat-Zinn, „ Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa” , Wyd. IPSI Press (2008) Goldie Hawn i Wendy Holden, „ 10 minut uważności. Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem”, Wyd. Laurum (2013) Małgorzata Jakubczak, „ Rozwijanie uważności na co dzień”, Wyd. Difin S.A. (2010) John R. McQuaid i Paula E. Carmona, „ Spokój umysłu. Terapia poznawczo-behawioralna i uważność w walce z depresją”, Wyd. AnWero (2009)

• • • • • • •

Zindel V. Segal , J. Mark G. Williams , John D. Teasdale, „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009) J. Kabat-Zinn, J. Teasdale, M. Williams, Z. Segal, „Świadomą drogą przez depresję. Wolność od chronicznego cierpienia” , Wyd. Czarna Owca (2009) Thich Nhat Hanh, „Cud uważności. Prosty podręcznik medytacji”, Wyd. Czarna Owca (2013) Thich Nhat Hanh i Dr Lilian Cheung, „Smak. Świadome odżywianie, świadome życie”, Wyd. Czarna Owca (2011) Thich Nhat Hanh, „Spokój z każdym oddechem”, Wyd. Helion (2011) Mark Williams i Danny Penman, „Mindfulness. Trening uważności Jak znaleźć spokój w pędzącym świecie”, Wyd. Edgard (2014) Bob Stahl i Elisha Goldstein, „Uważność. Trening redukcji stresu metodą mindfulness”, Wyd. GWP (2014) Thomas Roberts, „Mindfulness. O sztuce uważności” , Wyd. GWP (2014)


PODSUMOWANIE Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM) oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mindfulness MBSR i MBCT są jedynymi w Polsce organizacjami skupiającymi szerokie grono certyfikowanych nauczycieli mindfulness. Oba mają na celu dbanie o standardy zawodowe i poziom świadczonych usług. Oba zajmują się szeroką popularyzacją tematu uważności (mindfulness) i organizacją spotkań ponoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Organizują (zapisy w statutach) także otwarte wykłady, spotkania, warsztaty i konferencje. Temat praktyki uważności (mindfulness), podobnie jak na świecie, jest coraz bardziej popularny także w Polsce. W związku z tym pojawiają się coraz liczniejsi „nauczyciele”. „trenerzy” mindfulness, MBSR, którzy nie mają odpowiedniego, a czasem nie mają żadnego przygotowania do wykonywania tej pracy.

Polecamy pytać o certyfikaty, jednostki je wydające, czas trwania kursu nauczycielskiego (powinien trwać minimum 12 miesięcy), własną praktykę medytacyjną nauczyciela (IMA wymaga minimum 1,5 rocznej praktyki własnej, przed przystąpieniem do kursu nauczycielskiego; w innych krajach ten wymóg, to minimum 2 lata praktyki własnej). Każdy certyfikowany nauczyciel okaże stosowny certyfikat, uprawniający go do prowadzenia kursu mindfulness / MBSR / MBCT. Nauczyciela MBCT można także zapytać o jego doświadczenie kliniczne, które jest bezwzględnym wymogiem warunkującym możliwość przystąpienia do szkolenia nauczycielskiego MBCT.


Dziękuję za uwagę. Anna Gubernat

Przewodnicząca KN Mindfulness, SWPS Warszawa Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness

E-mail: anke@wp.pl

Profile for Anna Gubernat

Mindfulness w Polsce  

Prezentacja ze spotkania Koła Naukowego Mindfulness w SWPS, w Warszawie z Anną Gubernat, w dn. 18.10.2014 r. Więcej o autorce: www.mindfuln...

Mindfulness w Polsce  

Prezentacja ze spotkania Koła Naukowego Mindfulness w SWPS, w Warszawie z Anną Gubernat, w dn. 18.10.2014 r. Więcej o autorce: www.mindfuln...

Advertisement