Page 1

Warszawa, dn. 14.05.2013

RACHUNEK dot. umowy o dzieło z dnia 13.05.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Anna Dźwigała Xxxxxxxxxxxx 3/7 11-111 Warszawa NIP: 113-12-11-123

Nazwa usługi:

Tłumaczenie pisemne POL->GER dokumentów (0,025 EUR/słowo) wg zestawienia: EU PL.doc – 4 495 słów Lizbona PL.pdf – 1103 słowa OBWE PL.ppt – 75 411 słów

1. 2. 3. 4. 5.

Kwota wynagrodzenia brutto: 0,025 EUR*81009 słów = 2025,22 EUR Kwota uzysku: 2025,22 EUR*50% = 1012,61 EUR Kwota do opodatkowania: 1012,61 EUR Podatek od wynagrodzenia: 182 EUR Kwota do wypłaty: 1843,22 EUR

(słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści trzy euro 22 eurocenty)

.................................................... (podpis Zleceniodawcy)

.................................................... (podpis Zleceniobiorcy)

Rachunek do UD  

Rachunek do UD 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Rachunek do UD  

Rachunek do UD 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Advertisement