Page 1

810117-1406 mail carlberg.anna@gmail.com tel 0702 24 73 17 portfolio issuu.com/annacarlberg

Anna Carlberg Curriculum vitae Landskapsarkitekt MSA

Arbetslivserfarenhet

Mars 2012 - Sep 2012 Landskapsarkitekt. Temagruppen AB. Stockholm.

Arbete i flera olika projekt bl.a: --Landskapsanalys av området kring Skurholmsfjärden, Luleå, i samband med planerad ny dragning av va-ledning. --Projektering av utemiljön kring uppfinnarverkstad och showroom för Dataton AB i Linköping. Teknisk beskrivning enligt AMA för totalentreprenad. Samordning och informationssökning. --Skissarbete samt projektering av ny entréyta och parkering för Södertörns Fjärrvärme, Botkyrka kommun.

Mars 2011 - Okt 2011 Landskapsarkitekt. SLG Paysage. Paris. (www.slgpaysage.eu/)

Arbete med omvandling ocu upprustning av tidigare industriområden norr om Paris: -- Skiss- och programarbete samt projektering av entréen till kommunen Montataire samt av «la Voie Nouvelle» (2 km lång gång-, cykel- och bil/bussförbindelse) i kommunerna Creil, Montataire et Nogent-sur-Oise. --Skiss- och programarbete presentation av kvarteret Gournay-les-Usines i Creil norr om Paris.

Dec 2009 - Jan 2011 Landskapsarkitekt. Agence d’architecture Coq & Lefrancq. Sarlat la Canéda, Frankrike.

Anställningen omfattade även ansvar för att utveckla den nyligen startade landskapsenheten. -- Analys samt förslag på omgestaltning av landsväg i anslutning till de historiska Lascauxgrottorna, Frankrike. -- Omgestaltning av infarten till en by samt projektering av en ny cykelväg, Salignac, Frankrike.

Sep 2007 - Mar 2008 Praktikant. Nyréns arkitektkontor, Stockholm, Sverige (www.nyrens.se). Mars 2007 - Maj 2007 Praktikant. Agence de Paysage et d’Urbanisme Tricaud & Chapellière, Bordeaux, Frankrike. Okt 2006 - Dec 2006 Praktikant. CMS Design Associates, London. (www.cmsdesignassociates.com).

Utbildning Augusti 2010 Master of Science in Landscape Architecture, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna.

Exjobb: «Centrum i Periferin - om Konsumtion och Stadslandskap med Kungens Kurva som exempel».

Sep 2008 - Maj 2009 Resources 08. «Beyond Desire: Los Angeles». Deltidsstudier i stadsplanering vid Kungliga

Konsthögskolan, Stockholm. Föreläsningar/seminarier/diskussioner kring hållbar stads- och samhällsutveckling i en värld med brist på olja, med Los Angeles som exempel.

Okt 2004 - Juni 2005 ERASMUS-stipendiat vid Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de

Bordeaux, Frankrike.

Juni 2000 Studentexamen, Naturvetenskapsprogrammet med Europainriktning, Huddingegymnasiet

Studieresor /Workshops Oktober 2007 «Japanese Garden Art», Kyoto School of Art, Japan. 2 veckors intensivkurs. Oktober 2006 «Landscape Ambassador Seminar», SOCRATES utbyte vid SLU. Föreläsningar, analys och grupp-

arbete kring framtida utveckling för den agrart präglade Dragonjadalen, i Slovenien. 2 veckor.

Dator- och Språkkunskaper Revit Architecture 2010, AutoCAD, Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator), Microsoft Office (Word, Excel... ) Svenska modersmål Franska skriver och talar flytande Engelska skriver och talar flytande

Övrigt B körkort sedan 2009. Gillar resor, litteratur, natur, konst, film, foto, musik, yoga, dans...

Curriculum vitae  

cv, resumé