Page 1

Vi tar barnens parti- gör du? Vi har i Skellefteå stora och växande barngrupper i förskola och skola. Kommunen har ett uttalat mål om att bli 80 000 medborgare till år 2030 samt att vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Skellefteå är en av Sveriges absolut rikaste kommuner. Ändå ligger vi en bra bit under riksgenomsnittet när det gäller hur mycket pengar som satsas per barn och år i skolan. Trots ökande kostnader har skolan inte fått utökade budgetramar på många år. Skolresultaten börjar sjunka i Skellefteå och många som arbetar i skolan mår dåligt. Under 2013 kämpade skolan för att spara ned till ställda krav för hösten. Nu i år väntar ytterligare ett tufft sparbeting. Det är konstaterat att enda sättet att klara det är genom ännu större barngrupper och färre pedagoger. Chefer, tjänstemän och personal inom skolan har nu som sitt främsta uppdrag att hålla verksamheten inom tilldelade budgetramar. Det innebär att kvaliteten i skolan blir lidande, då diskussionerna nästan uteslutande kretsar kring att kapa kostnader. Förskolan och skolan klarar inte av att leva upp till sina åtaganden enligt skollagen. Besparingarna och dess konsekvenser för våra barn är inte värdig en rik kommun som Skellefteå. I en kommun som vill växa och vara attraktiv för unga vuxna och barnfamiljer att bo i, måste barnen få kosta. Barnens välmående skapar livskvalitet. För att driva denna fråga har vi bildat en intressegrupp för skolan i Skellefteå. Gruppen är helt politiskt obunden. Barnens bästa är för viktigt för att begränsas av partitillhörighet. Vi vill helt enkelt jobba för en vändning, där Skellefteå blir en kommun som prioriterar och satsar på barnen. För att vi ska kunna agera kraftfullt och finnas med i alla viktiga forum vill vi gärna bli fler! Du kan välja att skriva under vår namninsamling med krav på mer resurser till våra barn. Om du skriver in din mailadress så kommer vi att skicka ut information om vårt arbete. Vill du dessutom lägga lite tid på att arbeta med oss blir vi extra glada! Engagerade föräldrar, far- och morföräldrar, lärare eller andra boende i hela Skellefteå kommun som tycker att våra barn är viktiga för framtiden- ni är alla varmt välkomna! Hör av dig till skolan.i.skellefte@gmail.com om du har frågor eller vill anmäla dig till det kommande arbetet. Hälsningar Intressegruppen för skolan i Skellefteå 


Infoblad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you