__MAIN_TEXT__

Page 1

p o r t fo l i o

Anna Bluke-Hansen


Anna Bluke-Hansen Jeg ser mig selv som stærkt motiveret landskabsarkitekt, der nyder at arbejde hårdt for at se ideer og inspirationer manifesteret i meningsfulde designs.

I am a highly motivated landscape architect who enjoys working hard to see ideas and inspirations become meaningful designs.

I det første år af min karriere arbejdede jeg i London på en lang række byrum-, bolig- og byplanlægningsprojekter, herunder taghaver. Jeg var en del af en entusiastisk tegnestue, hvor jeg virkelig fik udviklet mine færdigheder i projektering. I København har jeg taget del i forskellige Skandinaviske arkitektkonkurrencer og projekter i planlægningsfasen.

During the early stages of my career, I have worked in London on numerous public realm, residential and urban planning projects including roof landscapes on new developments. Being a part of an enthusiastic design studio, I enjoyed furthering my skills in design detailing. In Copenhagen I have been a part of various Scandinavian architectural competitions and projects in planning stages.

Fra en tidlig alder har jeg haft en stor interesse for planter og en bred viden herom, der sammen med en passion for kunst, førte mig i retning af landskabsarkitekturen. Jeg ser det som en naturlig del af arbejdet, at blive inspireret af en bred vifte af steder, kilder og folk. Samtidig med at jeg udvikler mig fagligt og lærer strukturere nye ideer. Min kreative entusiasme afbalanceres konstant af min omhyggelige tilgang til den opgave som ligger foran mig. Jeg udfører ideer og opgaver med stor præcision, omsorg og opmærksomhed på detaljer.

From an early age I have had a keen interest in and a wide knowledge of plants, which together with a passion for visual arts, led me to the field of landscape architecture. I am a genuine fan of keeping my eyes open, being inspired by a wide range of places, sources and people - learning and giving structure to new ideas. I find that my creative enthusiasm is constantly balanced by my meticulous approach to any task at hand. I execute ideas and tasks with precision, attention to detail, and most importantly care.

For nylig har jeg afsluttet mit speciale ‘Quiet Places for the Active City’. I samarbejde med en anden udforskede jeg, hvordan byplanlægning kan være i stand til at engagere brugeren på en måde, der tillader én at genskabe forbindelsen med sig selv, i stedet for at lade sig distrahere af byens endeløse sansepåvirkninger. Denne undersøgelse har givet mig en række nyttige designværktøjer til, hvordan urbane landskaber kan påvirke den enkelte, og skabe en unik atmosfære. Derfor er jeg af den generelle overbevisning, at byens velfungerende er afhængig af, at både de æstetiske kvaliteter og miljømæssige aspekter tænkes sammen.

Most recently in a joint Master thesis ‘Quiet Places for the Active City’, we undertook an exploration of how urban design is able to engage the user in a way that allows one to reconnect with themselves instead of being distracted by the endless array of stimuli that is present in the city. This investigation has provided us with useful design tools for considering how designed landscapes affect the individual creating a unique atmosphere. Therefore, I see that the aesthetic and ecological aspects of our environment go hand in hand.

Mit mål er, at være en værdifuld medarbejder, som engageret bidrager til et tværfagligt team, i skabelsen af mindeværdige steder.

My aim is to be a valuable team member to a multidisciplinary design practice, and contribute my skills and dedication in creating memorable places.


erhvervserfaring

Arkitema Architects - Landskabsarkitekt Arkitema Architects - Studentermedhjælper Turkington Martin, London - Junior landskabsarkitekt

2018 april - juni 2017 august - december

2014 september - 2015 august

praktik

Arkitema Architects - Praktik og College Pirmais Princips, Riga - Sommer praktik på en tegnestue

uddanelse

Københavns Universitet - MSc Landscape Architecture Leeds Beckett University, UK - BA (Hons) Landscape Architecture Art Academy of Latvia - Fine Art Foundation Course Wairarapa College, New Zealand - udvekslingsprogram Riga State Gymnasium No 3, Letland

2017 februar - juli 2013 juli - august

2015-2018 2011- 2014 2009-2011 2010 1999-2011

frivilligt arbejde

Grafisk designer & team leder @ Hillsong Copenhagen Student representative @ Landscape Institute (Yorkshire + Humber Branch) Student mentor @ AFS (American Field Service) Intercultural Programs

siden 2016 2014 2010-2011

udemærkelser

9th International Biennial of Landscape, Barcelona Projekter ‘‘Sharing the Future’’ og ‘‘Finding the Sun Chariot in Trundholm Mose’’ nomineret til den International Prize of Schools of Architecture and Landscape.

sprogkundskaber

Engelsk - advanceret Dansk - øvet Lettisk - modersmål

øvrigt

Kørekort, kategori B Kontakt: annabluke@gmail.com

it-færdigheder

Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign) - advanceret AutoCAD med Land4 - advanceret SketchUp Pro - advanceret ArcGIS - øvet

2016


professional practice

selected projects

Competition entry - Ryen Helsehus, Norway

Development plan - SkryllegĂĽrden, Sweden

Quiet Places for the Active City transformation of Kødbyen

Vestparken - Copenhagen

Finding the Sun Chariot in Trundholm Mose, Odsherred

academic

Regeneration project - London


Quiet Places for the Active City Kødbyen, Copenhagen

Waterproofing and drainage

White cast concrete seat

Ma s te r t h e s is e xplori n g q u i e t pl ace s i n th e ‘grey ’ si te s o f Co p e n ha ge n The urban realm in Copenhagen is becoming increasingly saturated with activities and programmes. The success of urban spaces is often measured by the amount of people using the environment rather than how the spaces are experienced by individuals. The over-programming of the urban realm results in few places where one can experience a break from the sensorial overstimulation associated with urban life. This thesis is an exploration of places for quieting the mind within the urban realm. These are understood as places in the city where one can draw away to seek inner silence and a contemplative experience. Thus the transformation project of Kødbyen undertaken in this thesis seeks to elaborate how urban design is able to engage the user and encourage them to be mindfully present in the environment - to reconnect with themselves instead of being distracted by an endless array of stimuli.

Molinia arundinacea ’Transparant’

Eupatorium mac. ’Riesenschrim’

Anemone japonica ’Honorine Jobert’

Deschampsia cespitosa ’Goldschleier’

Paeonia delavayi hybrid

Monarda didyma

Aster macrophyllus ’Twilight’

Iris sibirica

Astrantia major ’Claret’

Thalictrum dasycarpum

cimicifuga ramosa ’James Compton’

Angelica sinensis

University of Copenhagen with A nnesofie Feidenhansl Milner

The rooftop garden

Work ing m ethod

The project foundation is a phenomenological analysis of 4 case study sites and relevant theories which are then used to qualify strategies for designing quiet places. The design strategies are directly informing the transformation of the Kødbyen site in a way that seeks balance between the lively and active as well as the calm, quiet and hidden parts of Kødbyen. Thus it explores the potentials for the post-industrial site with its unique scale and structure to facilitate reflection and an intimate experience with the environment allowing one to quiet the mind, whilst maintaining and strengthening the particular character of the districts within Kødbyen.

Entrance


Lobelia x speciosa ’Vedrariensis’

Persicaria amplexicaulis ’Orange Field’

Molinia caerulea ’Moorhexe’

Heuchera villosa

Covered walkway with windows overlooking

Seat with angled backrest

The roof opening to the sky

Entrance

Kødbyen

Concrete pathway, 1,1m wide

Rooftop quiet places

Kvægtorvet - a void in the city Kvægtorvet is a void in the city where one can experience a break from overstimulation. The enclosing walls emphasise the vastness of the square. The conversion of Øksnehallen into a pavilion exhibition space extends the square beyond the roof-cover. Repetition of both the existing pavilion pillars and the introduced lighting elements in the cobblestones encourage one to walk freely though the space becoming observant and reflectant.


Ex plori n g c ase s tudies and th eoretical sources to draw ou t des ign s tra tegies

The KvĂŚsthus Pier, Copenhagen, Denmark

Holocaust Memorial, Berlin, Germany

The Musical Garden, Herning, Denmark

The Woodland Cemetery, Stockholm, Sweeden


Experiencing quiet places

Transitions and thresholds

1. Blocked out stimuli

2. A void

7.Threshold

8. An unexpected entrance

A physical environment that blocks out undesired stimuli can aid inner silence and contemplation.

A void awaits the perceiving individual for a contemplative experience.

A threshold can be used as a physical seperation allowing one to step ’into another world’.

A hidden threshold can be used to emphasise the quality of a quiet place in contrast to its surroundings.

3. Emptiness

4. Enclosure

9. Linear transition

10. Vast open space / peripheral vision

An empty space can be used in highlighting a specific phenomena, and hereby to focus one’s attention on selected stimuli which can support contemplation.

A physical enclosure, for example, the archetypical walled garden, can serve as an effective means to block out undesired stimuli.

Create an anticipation for a calm and reflective experience

Transition into a quiet place can be facilitated without a clear physical separation. One can experience intimacy with the environment through peripheral vision.

5. Form and proportion

6. Position of the body

11. Transition out of a quiet place

12. Freedom of movement

The proportions of an enclosure to the human body has a tremendous impact on how the space affects the perceiving individual. A change in proportion can heighten one’s awareness.

A leaned back body position can contribute to quieting the mind due to a changed visual and audial perception.

A gradual transition out of a quiet place allows one to maintain a tranquil state of mind.

A balance of allowing freedom of movement and aiding orientation can create a calming effect.


Listed buildings

Buildings designated worthy of preservation

Listed outdoor spaces

Wo r k i n g w i t h t h e p o t e n t i a l s o f t h e e x i s t i n g f r a m e w o r k

City in a city

3 Kødbyerne

Active vs. quiet

Kødbyen as a district is distinctly different from its surroundings thus having a city in a city character.

Kødbyen consists of three districts each developed in the context of their time period. Today, the identities of the White and the Brown Kødby are clear and well recognised. However, the Grey Kødby, lying between the two others, does not have a strong identity of its own.

Kødbyen is known for its active uses 24/7. However, the built framework provides considerable potentials for quiet places which should be explored further.


Fisketorvet Harbour

NEXUS CPH (in construction) ’Kaktus’ towers (planned development)

IKEA Vesterbro (planned development)

Dybbølsbro station

Tivoli Hotel roof garden

Vesterbro

Copenhagen central station


A

The Grey Kødby

Halmtorvet Kvægtorvet

Onkel Danny’s Plads

a

K ø d bye n ’s e x te rn a l con n e cti o n s

Halmtor vet

Linking Kødbyen to it’s surroundings while strengthening the ‘city in a city’ character establishes better connections and important historic links. These strategic meeting point of Kødbyen and the city are crucial for the experience and awareness of the post-industrial site.

The entrance to the Grey Kødby is seen as an important link from Vesterbro through Kødbyen and beyond to the harbour. New buildings and structures replicate the small courtyards of the Brown Kødby extending the particular character of Kødbyen’s edge. Historically, the meeting point of the Grey Kødby and Halmtorvet has been an administrative center with a courtyard garden. It now serves as a threshold into Kødbyen.

Vesterbro karre buildings

Section Aa 1:300

Existing trees

Halmtorvet

New cafe building


Dybbølsbro Platform

Skelbækgade

Tunnel to the station platforms

Ingerslevsgade

Ramp and steps to Kødbyen Wholesale supermarket deliveries

The White Kødby

C on ne ct io n to t h e rai lway co rri dor Railway has played an important role in the functioning of Kødbyen. Re-opening the existing railway tunnel as well as providing a direct entrance into Kødbyen from Dybbølsbro strengthens the arrival experience, allowing one to comprehend the context of the postindustrial site. The edge towards Ingerslevsgade is reinvented as a unified railway bank and thus has the characteristic hedgerow planting.

Public square with outdoor seating

Robinia trees

Gateway to the Brown Kødby

The Grey Kødby


Shadwell E s tate regeneration Lo ndon, UK Turk ington Mar tin Studio

Elf Row controlled vehicle entry & exit

controlled vehicle entry

Storage

pedestrian entrance

Block A

controlled vehicle exit

Brod

North Block

refuse store

Play area

Storage West Block

Cycle storage

Playable landscape

Block B

new ramped access

South Block

e

Glamis Plac

fire vehicle entry

Shadwell Estate regeneration illustrative plan. 1:500

Rege n e ra t io n o f hi stori c cou rtyards

Res pons ib ilities

The regeneration project of Shadwell Estate, which dates back to 1866 and 1935, is carried out in response to the residents request for a wider range of activities and green spaces. The robust design proposal maximises the open space, enhances biodiversity and unifies the estate through landscape design and activities. Food growing, play and garden areas are combined with seating and playful elements to create a dynamic, legible environment, that has a distinct sense of place and identity.

During the project work, I have taken part in the design development, produced an extensive package of presentation and technical drawings, taken part in and created material for public consultations. Working with key stakeholders, I took great interest in developing and detailing a planting scheme which meets the client’s vision.

Lane

East Block

Improved stepped access

Food growing

love

Food growing


‘‘Classic Courtyard’’ design concept

‘‘Flexible and Adaptable Layout’’ concept

A range of landscape design options were developed in response to the objectives outlined at a key stakeholder consultation. These designs explored different themes such as ‘The Big Garden’, ‘Flexible and Adaptable Layout’ and the ‘Classic Courtyard’.

Illustrations of the existing estate provided a unique graphical identity for public event advertisements


JURZLQJDUHDVZLWKSURYLVLRQIRUDJDUGHQLQJFOXEVKHGPRXQGHGODZQ IRUUHOD[LQJDQGODUJHUFRPPXQLW\JDWKHULQJV7KHODQGVFDSHSURSRVDOV DLPWRFUHDWHDVHULHVRIIRUPDODQGLQIRUPDOPHHWLQJRSSRUWXQLWLHVIRU UHVLGHQWVDQGWKHLUQHLJKERXUV 7KHOLQNEHWZHHQWKHWZRFRXUW\DUGVLVWREHVWUHQJWKHQHGWKURXJK LPSURYHGFRQQHFWLRQVDQGOHYHOFKDQJHVDVZHOODVPDWHULDODQG SODQWLQJVHOHFWLRQ$UHVWUDLQHGFRPSOLPHQWDU\SDOHWWHLVSURSRVHG WKURXJKRXWWKHHVWDWHXVLQJZDUPDQGQDWXUDOWRQHV

SODFHPDNLQJGLDJUDP

UHOD[LQJDQGPHHWLQJ relaxing

and meeting

SOD\DQGFRPPXQLW\VSDFH play and community

space

LQFLGHQWDOPHHWLQJ incidental

meeting

gardening and food and growing gardening food

growing

(Illustration from the winning competition entry: Turkington Martin)

3HDERG\6KDGZHOO(VWDWH_'HVLJQ $FFHVV6WDWHPHQW_705_0D\_SDJH

Section Aa 1:100

Seating area in front of West Block

Proposed cycle storage

Circulation space

Planting in front of the existing railings

Detail design The new structures complement the existing architecture. Storage units incorporate biodiverse roofs, creating a mosaic of habitats made up of aggregates and felled timber that will enrich the local ecology and create an interesting roof scape to look down upon. A range of play opportunities are offered with fixed play equipment, a mound and wavy timber benches and platforms.

Bin store with green roof and biodiverse walls

Play space with climbing structures

3D Wavy bench

Seating area


Typical biodiverse wall detail

Typical refuse store detail

New estate signage

Refuse store

Food growing beds Existing courtyard levels

Section Dd 1:50

Fire access route


Shadwell Estate, London - September, 2017


Gateway gardens

Courtyard garden

Detailed Planting Plan - historic courtyard 1:300

Planting concept The planting proposal helps to define the gateways and celebrate arrival into the estate as well as providing a year-round interest for the residents. The garden areas are planted to create two distinct types; gateway gardens and courtyard garden areas. The gateway gardens will have striking orange and red floral accents, injecting vibrant colour at these key spaces. The courtyard gardens have a more subtle character and create a calming environment.


Sjællands Odde

Højby

Nykøbing

Fi n ding the Sun Ch ar iot in Trundholm Mose O ds her red Un iver s ity of Cop enh agen

Trundholm Mose Vig

Asnæs

A21 Railway to Holbæk

Staging the finding of the Sun Chariot as a landscape experience

Responsibilities

Trundholm Mose is located in Odsherred Geopark. One of the Geopark’s aims is to highlight the historical qualities of the landscape and make them accessible for visiotrs. The project proposes to transform the reclaimed Trundholm Bog into a publicly accessible nature area. New wetlands and meadows will increase biodiversity, while a new route through the landscape will guide the visitors the the finding place of the Sun Chariot telling the story of the Bronze Age landscape.

The project was developed in a small group where I contributed with site analysis, design development, graphical representation of the proposal (visualisations, plans, sections, diagrams) as well as writing skills. During the project work I often took on a team leader role.


Hi sto ri ca l developm ent of Trundholm Mose 5500 BC

3000 BC

2000 BC

Area of Trundholm Mose

Trundholm Mose was a part of Litorina Sea, a prehistoric form of the Baltic Sea.

1799-1899

Bog is drained to gain grasslands

Area of Trundholm Mose

Deposition of sand due to heavy storms lead to the formation of an inland lake

Area of Trundholm Mose

The freshwater lake grew over until Trundholm Bog was formed.

Trundholm Mose

The Bronze Age people living in Odsherred worshipped the sun as a life giving source, and deposited objects of great value in bogs and lakes as ritual offerings.

2016

1902-1945

Intensified agriculture

1400 BC

Finding place of The Sun Chariot

Decreased agricultural value leads to recreational use

Finding place of The Sun Chariot

Wetlands

Wetlands

A21

Since Trundholm Mose turned into a bog the farmers began to seek interest in establishing new grasslands for the production of winter feed for the livestock. The bog was drained in 1799.

The Sun Chariot was found in 1902 when the fields were first ploughed. During the 20th century a more intensive drainage system has been introduced to support the growing agricultural use of Trundholm Mose. At this time the fields were divided and sold to private owners.

Today parts of the area are suffering from severe flooding due to the agricultural use over the past 100 years. Many lots are not used any longer and have lost their agricultural value. Today the area is mainly used for hunting and recreation. There are still grass fields and few farmed areas.


Vision of Trundholm Mose

Railway

The Finding Place of the Sun Chariot

Dry meadows Pedestrian / cycle tunnel

Farmland Wetland Lookout point

The Sun Chariot Route

Sun Chariot history

P Roadside parking

Bird watchtower

Byens Bakke

Dry meadows

S

To the Sun Chariot Route Connection to the Ridge Path

Sun Discs Green connection under A21

Nr. Asmindrup

Vehicle / cycle route Trundholm Mosevej

Ellinge Lyng

Wetland

Farmland

Wet meadows To The Finding Place of the Sun Chariot

Cycleway to Hønsinge / HolbÌk

LEGEND

Naturalised canal with extended buffer zone

Existing paths New boardwalks Existing paths (Sun Chariot Route) New boardwalks (Sun Chariot Route) Existing roads Information signs about the Sun Chariot Route and history

The Finding Place of the Sun Chariot

NATURE TYPES NATURE TYPES

Wetlands

ACCESS ROUTES

Wetlands

Dry meadows

New boardwalks

Wet meadows

Wet meadows

Cycle routes

Naturalised canal

Farmland

Existing paths

Vehicle access Protecting and developing biodiversity

By reintroducing and developing the original nature types which are characteristic of Trundholm Mose, there will be better conditions for diverse animal and plant life.

Renaturalising the Watersystem

Provide local access to nature

Taking away some of the drainage in the heavily waterlogged areas will increase the wetlands, but also provide new habitats and minimize pollution from agriculture.

Access to Trundholm Mose is improved by completing missing paths. The Sun Chariot Route consists of pathways in the landscape as well as new broadwalks.


The Sun Chariot Route The Sun Chariot Route allows visitors and local residents to experience diverse aspects of the nature in Trundholm Mose and leads to the Finding Place of the Sun Chariot. The route takes visitors along new elements in the landscape which encourage exploring the bog from above and close within.

Bi o diver s ity in th e nature areas Cardamine pratensis

Ranunculus bulbosus

Typha Iris pseudacorus

Saxifrage granulata

Geum rivale Carex hirta

Dry meadows

Menta aquatica

Filipendula ulmaria

Wet meadows

Northern lapwing

Nightingale

Phalaris arundinacea

The wetlands

Moor frog

Warty newt

Marsh harrier


Skr y llegården Lu nd, SE A rk item a A rch itects

Skryllegården development plan

Responsibilities

The development plan for Skryllegården was requested by Lund Municipality in order to rebuild and strengthen Skryllegården as a recreational area and an entrance to Skrylle nature reserves. It encompases a strategy for optimising and improving nature and sports trails as well as defining Skryllegården as an arrival point with clear identity.

During the project work, I took part in the site analysis, developing the concept and design proposal, as well as the full graphic presentation of the project.


Stig mot Skryllesjön

Skryllestigen mot Naturlekplats

Utegym

Roof

Motionsspår Spårcentral Stig mot Åkerstorpsvägen

Serviceväg

parkering

SKRYLLEGÅRDEN

Arrangemangsplats Lekplats

Gallery

Uteservering HUVUDENTRÉ

Gång- och cykelväg Busshållplats Naturbussen Nytt stengärde

Cykelparkering

Avsättning buss

Existing buildings

Cykelväg till Skrylle Parkering Building volumes

Skryllegården - Under Ett Tak In order to strengthen Skryllegården as the arrival point to this nature area, existing buildings are supplemented with a new Naturum and office facilities, and united under one roof. Thus the courtyard becomes a clear gathering space.

Proposed buildings


SKRYLLEGÅRDEN

Gräs och perenner med nyplanterade, lägre träd Uppehållsplats

Kontor

Section through Skryllegården inner courtyard (west-east) 1:400

Galleri

Amfiteater

Gräs och perenner med existerande träd

Utegym och motionsspår Gym


Myrstigen SKRYLLESJÖN

Udsigtsplats Vindskydd Existerende stengärde

Toalett

Huvudankomstväg Mountainbikespår

Glänta

Serviceväg Gång och cykelväg

Vindskydd

Vindskydd Nytt stengärde

Stockstugan

Grillplats

Vindskydd Grillplats

Vindskydd

Avsättning bussAktiviteter

Grillplats

Vilsestigen Lekplats

Parkering Busshållsplats Naturbussen

Service

Cykel parkering CYKELVÄG TILL SKRYLLE

Motionsspår Utegym Ulastigen

SKRYLLEGÅRDEN Reception

Ekonomibyggnader

Gröningen

Fantasidjur i skogen

Lätta spåret Mullestigen Grillplats Ulastigen NATURLEKPLATS Toalett

Ulastigen Vindskydd Belsebo

Utsiktstorn Skrylle Backar Grillplats

Lätta spåret

Ulastigen

Spår och stigar i Skryllegårdens närområde Skryllestigarna Cykelväg till Skrylle

Elins äng

Motionsspår Övriga spår

Informationstavla ÅKERSTORPSVÄGEN PARKERING

Väg

Toalett Sinnenas stig

Landscape strategy of three main anchor points and destinations in the nature areas.


Shar ing th e Future G l ads axe Un iver s ity of Cop enh agen

A n e x p lo ra t io n o f a su st a in a b le f u t u re for i nd u s t r ia l d is t r i cts The current industry model in Gladsaxe is based on individual businesses and a high degree of privacy. Most large businesses have extensive parking areas and private catering facilities. This results in an abundance of paved surfaces and fenced off areas, and does not provide opportunities for social interactions and recreation. What if we change the industry model? This strategy proposes three themes of sharing in business districts which create more value for businesses, improve the image of the area and create a platform for social life.

#1 Resources

Shared parking

Shared green spaces

#2 Social

Shared knowledge

Resp o n s ib ilit ie s My contribution to the group project work included active participation in the concept and design development, producing visual material (plans and diagrams) and creating a coherent presentation book and posters.

Shared production & Storage

#3

Shared sports facilities

Shared canteens

OFFICE

Mobility

EXTERNAL MEETING LIGHT RAIL

HOME

BIKE

Shard transport

CAR & BIKE SHARE

Shared cargo


Business Park Residences

TEC Park TEC Square

Market Square

Industry Park

Gladsaxe Park District

Business Start Ups NOVO Square NOVO Park Production District

Oak Lane Motorway 16 to Hillerød

Høje Gladsaxe Shared parking garages Shared knowledge centres Culture houses Cycle lanes Lightrail station

Cycle lane to Copenhagen Strategic development plan - phase 3. 1:10 000

Depaved areas and parking garages in strategic locations

Existing sealed surface parking areas

Consolidate parking into shared parking garages

Depaving available space

Polluted soil cleaned by vegetation

New districts evolving around the green spaces and knowledge centres

Introduction of shared knowledge centres Depaved spaces evolve into outdoor areas with varied character

Business districts develop around the new centres


Lightrail station

Cycleway

Amenity shops

Shared industrial courtyards

Green boulevard

Shared parking/ Car rental Garage

The Meadow Shared industrial courtyards

Outdoor Cafe

Activity Zone

Shared Knowledge Centre Oak Lane cycleway

The Production District Plan. 1:5000

Multiple outdoor uses at the Activity Zone

Model of the Industrial District


The urban meadow evolves into an inviting green space acting as a catalyst for recreational activities and growth of businesses.

The Pro du c t io n D is tri ct

The production district hosts businesses that require infrastructure for production and cargo. Groups of production and office buildings are located around a central meadow, which has evolved from the depaved parking area. Production companies have the opportunity to share courtyards to maximise space efficiency, share storage and machinery, and benefit from shared security. A green boulevard connects the meadow to other large businesses in the area, inviting people to the Shared Knowledge Centre and outdoor activity zone.


Ve stparken C op enh agen Un iver s ity of Cop enh agen

Ba ck g ro u n d Vestparken investigates a reintroduction of Harrestrup Å into the adjacent linear park, using water flow and its interaction with the surrounding areas, and topography as the main source of inspiration. The stream changes character as it flows from Damhussøen down to the bay of Kalveboderne, highlighting different local identities. The distinctive ways to interact with the water will enhance different qualities, and provide various experiences for the people in the Copenhagen metropolitan area.

Damhussøen Damhus Fields

Hvidovre st.

Railway

Having actively participated in the concept development, I was then responsible for the detailed design of Kalvebod Delta as well as assisting on the design of the whole site. My task was to create a coherent masterplan, which shows a high level of detail. Exploring the topographical challenges, I proposed practical solutions to accommodate the dynamic water levels.

Vigerslev Allé Hvidovre Valley

Narrow Fast running Attractive sound

Visible water Mature trees Open to surroundings

O2 Railway Vigerslev Wetlands

Cross access Close interaction Wide / open stream

Meandering Slow running Emphasised dynamic level changes Urban / coastal contrast Open water New development

Åmarken st.

Open

Kalvebod Delta Gl. Køge landevej

Resp o n s ib ilit ie s

Waterfall

Open fields Sports activity Floral vegetation

Kalveboderne

INFRASTRUCTURE

LOCAL IDENTITIES

WATER FLOW

The site is cut through by major infrastructural links to Copenhagen.

One coherent park - strenghtened local identity at each character zone

Dynamics water flowing through the landscape.

Permanent waterbody Medium flooding Extreme flooding

WATER STRUCTURE

The permanent waterbody creates a network of streams and canals. The stream is surrounded by floodable zones which tolerate medium and extreme flooding situations.


Damhussøen Energi & Vand school

Skatepark

Playground Harrestrup Å

Damhus Fields

Hvidovre Station Hvidovre Centre

Playground

Cycle route

lley

Hvidovre Va

etlands Vigerslev W Kayak bar

Kalvebod Delta Playground

changing water levels

marshland vegetation

variation in island topography

existing trees mixed with new

ourdoor/water sports bar

cafe and ourdoor serving

Kayak bar

Section Hh

Åmarken Station Existing buildings

Water cleaning facilities

P

Hostel P

New buildings Existing trees New trees

Existing shrubs Meadow vegetation

Beach

Harbour

Coastal vegetation Extreme flooding

Medium flooding Normal water level 50 M Section Hh Vigerslev Wetlands

100 M

150 M

200 M

250 M

300 M

350 M

Waterfront platforms

Section Ii

Boat Taxi

Watersports Club Kalvebod Delta


We t la n d p la n t in g strate gy

Typical wetland gradual bank. Section 1:150

Typical wetland island. Section 1:150

Marshland

Water tolerant tress

Dry meadow

Dry meadow

Wet meadow

Marshland

Boardwalk

The wetlands are characterised by gradual banks where marsh, wet meadow and dry meadow plants grow depending on the landform and water quantity. Contrasts can be seen in the wetlands where a small retaining wall separate two vegetation types. Stone retaining walls and gabions are used to increase biodiversity.


Coastal swamp

Saltwater meadow

Coastal vegetation

Conceptual models were used to explore the character of the different areas along Harrestrup Ă…

Kalvedb od D elta pl a nting s tra tegy Saltwater meadows are often flooded and consist of moisture and salt tolerant grasses and herbs: Nardus stricta, Festuca ovina, Cochlearia danica, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Trifolium fragiferum, Beta maritima, Triglochin maritimum and others. High tide Low tide

Typical coastal edge at Kalvebod Delta islands. Section 1:150

Coastal vegetation is a very hardy type of planting, and it grows on rocks, gravel and sand. Low -growing, salt tolerant grasses and herbs include: Festuca rubra, Silene nutans, Hypochoeris radicata, Galium verum, Jasoine montana. The flowering plants sttract butterflies.


Anna Bluke-Hansen

Profile for Anna Bluke-Hansen

Msc landscape architect portfolio Anna Bluke Hansen  

Msc landscape architect portfolio Anna Bluke Hansen  

Profile for annabluke
Advertisement