Page 1

NÚMERO 1. GENER-MARÇ 2014

EVIDENT REVISTA FOTOGRÀFICA


DIRECTOR

DIRECCIÓ FISCAL d’EVIDENT

Anna Bertran

Avinguda Catalunya 32 B 43003 Tarragona

EDITOR Carlos Oliva

REDACCIÓ d’EVIDENT Carrer Baixada del Toro 2

REDACCIÓ

43001 Tarragona

Anna Bertran Xavi Bertran EDITOR GRÀFIC

IMPRESSIÓ

Sergi Grau

Imprintsa

COL·LABORADORS Meritxell de Vidiella

Impressions Intercomarcals, S.A.

Marta Bertran SUBSCRIPCIONS

DIPÒSIT LEGAL

Equip d’EVIDENT

B13691-2014


THEO GOSSELIN

JEAN FRANÇOIS DE WITTE

DINA GOLDSTEIN


EVIDENT

T H E O GOSSELIN Originari de Le Havre (Normandia, al nord de França), fotògraf i cineasta, Theo presenta algunes de les seves obres fotogràfiques més interessants en la primera edició d’un llibre de tapa dura amb un nombre limitat d’exemplars numerats (460). Tot i estar clarament influenciat per la fotografia de Ryan McGinley, Nan Goldin i Larry Clark, el subjectes de les imatges d’en Theo són amics en lloc de models . Les situacions no són construccions mítiques, però sí són d’un estil de vida sota terra en un món post 11/9 i post-SIDA en què els mitjans de comunicació social han difuminat les fronteres entre allò públic i allò privat, i entre el ser documentats i el simplement ser. La fotografia de Theo Gosselin revela amics en l’acte d’escapar de la seva vida normal amb noves maneres atractives i perilloses d’existència, sempre a la recerca de la persistent idea de llibertat, però difícil d’aconseguir.

4

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

5


EVIDENT

6

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

7


EVIDENT

8

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

9


EVIDENT

10

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

11


EVIDENT

12

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

J E A N FRANÇOIS DE WITTE Jean François de Witte, d’origen belga, dedica la seva vida a la fotografia, al disseny i a la publicitat. Les fotografies que es mostren en següents pàgines, són una mostra de la mitja aritmètica d’aquestes tres disciplines. Una de les característiques que més realça J.F. de Witte és la pròpia senzillesa de l’objecte a presentar. Els col·loca dins d’un escenari neutre, on potencia els objectes amb una gran tècnica lumínica. Els seus bodegons destaquen per crear formes fàcils de reconèixer, quotidians, familiars.

13


EVIDENT

14

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

15


EVIDENT

16

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

17


EVIDENT

18

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

19


EVIDENT

D I N A GOLDSTEIN L’experiència de Dina com a fotògrafa documentar ha culminat amb una complementació entre la tècnica i la creativitat. De la seva obra més sincera, ella n’ha extret que l’espontaneïtat i la falta de control són fonts d’inspiració, aquest fet ja inspirat confiança en els seus instints per nodrir els conceptes més fugaços. Un exemple clar d’això és la seva sèrie Falling Princess, sèrie que va néixer del dolor personal més profund. El conjunt d’imatges creen una metàfora sobre els mites dels contes de fades, obligant a l’espectador a contemplar aspectes de la vida real: els somnis fallits, la contaminació i la degradació de l’oceà, la guerra, l’obesitat, l’extinció de les cultures indígenes, el càncer i la fal·làcia de perseguir l’eterna joventut. En aquest treball, Dina ha adoptat les textures i els colors de Walt Disney, que va construir un imperi multimilionari amb l’explotació dels contes de fades, i mostra les princeses caigudes exposades al consumisme que neguen la moralitat d’aquestes antigues moralitats. Els treballs de Dina Goldstein s’exhibeixen en galeries i museus a nivell internacional.

20

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

21


EVIDENT

22

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

23


EVIDENT

24

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

25


EVIDENT

26

NÚMERO 1


GENER / MARÇ

2014

27


w

No m’interessa la fotografia sinó la vida. Henry Cartier-Bresson

EVIDENT - Revista fotogràfica  

Treball de l'Escola que consisteix en crear una revista fotgràfica que reculli alguns dels autors que més m'han interessat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you