Page 1

RACHUNEK nr 1/2013 Data wystawienia: 21/08/2013 Data sprzedaży: 21/08/2013 Miejsce wystawienia: Warszawa pieczęć zakładu Sprzedawca: Kiri Tłumaczenia sp. z o.o. Adres: ul. Poligamii 1a, 01-001 Matriarchat NIP: 118-01-01-011

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Płatność: gotówką/przelewem Nr konta: 1642-0000-0000-0000-0000 Bank PKO Termin płatności: 14 dni

Nazwa towaru/usługi

Lp.

1 2 3 4 5

Dyrektywa Rady plik .doc [EN PL] l. znaków 21 046 Natura 2000 plik .ppt [EN PL] l. znaków 48 779 Newsy MSZ plik .doc [EN PL] l. znaków 3 215 Przewodnik dla posłów plik .pdf [EN PL] l. znaków 106 268 Sprawozdanie ogólne plik .pdf [EN PL] l. znaków 494 972

J.m.

Il.

Cena jednostkowa [PLN]

szt.

18,71

45,03

842,40

szt.

43,36

45,03

1952,46

szt.

2,86

45,03

128,69

szt.

94,46

45,03

4253,55

szt.

439,98

45,03

19812,08

Razem Zaliczka/przedpłata

Do zapłaty: Słownie:

Wartość [PLN]

26989,18 0

26989,18 Dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemnaście groszy

…………………………………………….. Wystawił(a)

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

…………………………………………….. Odebrał(a)

Rachunek osoba prawna  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych, dane wykonawcy są fikcyjne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you