Page 1

RACHUNEK DO UMOWY 1/2013 Z DNIA 21.07.2013 na kwotę: 2630,15€, słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści euro i piętnaście euro centów; Zamawiający: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103; Opis przedmiotu umowy: wykonanie tłumaczenia zgodnie z umową 1/2013 z dnia 21.07.2013 (tłumaczenie ENPL, w sumie 115611 słów) Wykonawca: Anna AG, ul. Matriarchatu 1a, 01-011 Feminizm NIP: 118-00-00-101 Konto bankowe Wykonawcy: 1642-0000-0000-0000-0000 Bank PKO (Nr konta osobistego)

....................................... Wykonawca Stwierdzam, że praca objęta powyższą umowa została wykonana i przyjęta. Umowę sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono. Warszawa, dnia .......................................

......................................... Zamawiający Należność: 2890,28€ Koszty uzysk. 20%, 50%, bez kosztów = 1445,14 € = 6133,17 zł (średni kurs euro z dn. 21/08/2013) Podatek 18% = 1103,97 zł Do wypłaty = 2630,15 € Kwotę 2630,15 słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści euro i piętnaście eurocentów otrzymałem dnia : ................................. podpis Wykonawcy

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy  
Rachunek do umowy  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych, dane wykonawcy są fikcyjne

Advertisement