Page 1

bakalářská práce KOUPELNOVÝ SET “KAPILA”, design řady koupelnových baterií

Anna Černá / ČVUT / Fakulta architektury / obor Průmyslový design / akademický rok 2011/2012 / vedoucí ateliéru doc. Akad. soch. Alexius Appl, odborný asistent MgA. Jan Jaroš


PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce doc. Akad. soch. Alexiusu Applovi, jeho odbornému asistentovi MgA. Janu Jarošovi, dále pak panu Jiřímu Řehořkovi z koupelnového studia Armati, řediteli firmy AQUATRADE s.r.o. panu Ing. Romanu Kalouskovi a panu Miroslavu Svobodovi z kovárny Kouřim, za jejich připomínky a důležité informace, které výrazně přispěly k finální podobě mé bakalářské práce.


OBSAH poděkování

2

obsah

3

cíl bakalářské práce

4

rešerše stávajícího stavu technická analýza designérská analýza

5 5 8

průvodní zpráva koncept vymezení designérských požadavků vývoj návrhu

9 9 10 11

finální řešení

13

KOUPELNOVÉ BATERIE /vizualizace,výkresová dokumentace/

13

KOHOUTKOVÁ ŘADA umyvadlová baterie vanová baterie bidetová baterie

13 13 16 18

PÁKOVÁ ŘADA umyvadlová baterie vanová baterie bidetová baterie termostatická sprchová baterie

22 22 25 27 30

SANITÁRNÍ KERAMIKA

35

INTERIÉR KOUPELNY

36

nároky na realizaci / ekonomická rozvaha

37

závěrečné shrnutí

38

seznam informačních zdrojů seznam obrázků seznam příloh

39 39 39

fotky fyzického model sumarizační plakát

40 41


CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Koupelna jako relaxační prostor se pro nás stává mnohem důležitější místností, než jak tomu bylo dříve, kdy byla řazena mezi nejmenší místnosti bytu či domu, pouze aby splnila funkci umývárny. Zejména u nás se v „panelákové době“ jednalo o místo, kde jsme trávili jenom čas nutný k vykonání ranní a večerní hygieny. Rychlost doby a stresující běh života dal vznik náhledu na koupelnu jako na místo regenerace, které nám pomáhá vymanit se na okamžik z každodenních problémů a dává nám možnost věnovat se jen sami sobě. Je potřeba, aby si každý vytvořil z tohoto prostoru jemu pohodlné a příjemné území k odpočinku. Vzhledem k nepřebernému množství stylu designu vybavení koupelen od sanitární keramiky, až po interiérové doplňky dostupné na dnešním trhu, má téměř každý možnost realizovat pro sebe ideální místo k uvolnění psychického a tělesného napětí. Vodovodní baterie dotvářejí dojem z celé koupelny. Do našeho obydlí přivádějí životadárnou tekutinu, podle toho bychom s nimi měli zacházet. Podstatné je, aby všechny armatury použité v dané koupelně byly ze stejné typové řady a ještě lépe, aby svým estetickým pojetím byly v souladu s veškerým vybavením místnosti. Proto existují koupelnová studia, která se specializují na řešení celého interiéru koupelny i co se týče stavebních úprav, obkladů, aby byl dojem harmonie perfektní.

4


REŠERŠE STÁVAJÍCÍHO STAVU Existuje jen několik kvalitních českých firem (například značky Jika, Novaservis), které se zabývají výrobou vodovodních baterií. Většina prodejců koupelnového vybavení se spíše specializuje na dovoz a distribuci výrobků ze zahraničí. A vědí proč. Co se týče estetického dojmu z produktů, je v tomto odvětví zahraniční vývoj o několik příček výše. Vysoce kvalitním zpracováním jsou známé zejména firmy z Německa (Hansgrohe, Kludi). Po technické stránce jsou na tom o něco hůře firmy italské – svojí prestiž si ale jistě zaslouží díky velké kreativitě, nevšedním a originálním nápadům neméně upoutávajících pozornost. Mezi známé italské výrobce můžeme zařadit například firmu Zazzeri nebo Ritmonio, které jsou hojně k vidění právě u českých distributorů.

TECHNICKÁ ANALÝZA

vanová baterie

sprchová baterie

umyvadlová baterie

bidetová baterie

nástěnná baterie

podomítková baterie

stojánková baterie

kohoutková baterie

joysticková batreie

termostatická baterie

ROZDĚLENÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ Rozdělení koupelnových baterií podle použití: • umyvadlové baterie • vanové baterie • sprchové baterie • bidetové baterie

Rozdělení koupelnových baterií podle montáže: • nástěnné • podomítkové • stojánkové

Rozdělení koupelnových baterií podle ovládání: • kohoutkové • pákové • joystickové • bezdotykové • termostatické

páková baterie

bezdotyková baterie

5


KONSTRUKCE VODOVODNÍCH BATERIÍ Kartuš pákové baterie

Pákové baterie umožňují citlivější nastavení vody a lze s nimi manipulovat pouze jednou rukou. Pákou se nastavuje jak tlak, tak teplota vody. Kvalita páková baterie je závislá zejména na kartuši. Kartuš tvoří dvě keramické destičky s otvory umístěnými proti sobě. Pomocí páky se jimi posouvá, otvory protéká voda a podle toho, jak pákou otáčíme a zdvíháme ji, regulujeme průtok vody. Kartuše se většinou vyrábí z plastu nebo z keramiky. Keramické provedení je výrazně kvalitnější a odolnější.

Keramický ventil kohoutkové baterie

Kohoutkové baterie mají spotřebu až o 40% vyšší než pákové baterie, která se načítá hlavně nastavováním vyžadované teploty.

Termostatické baterie

Termostatické baterie obsahují termostatický článek, díky kterému nastavíme požadovanou teplotu a poté už pouze regulujeme průtok vody. Odpadá tak nastavování teploty vody, při kterém neekonomicky plýtváme vodou. Některé termostatické baterie jsou vybaveny bezpečnostním tlačítkem, které zabraňuje nahodilé spuštění příliš horké vody.[1]

Sprchové baterie

Sprchové systémy také prodělaly nemalý vývoj. Buď je možné pořídit si jednoduchou ruční sprchu s výškově nastavitelnými držáky, nebo celý sprchový panel poskytující požitek hned z několika sprch současně – z ruční sprchy a bočních sprch umístěných na stěně. Oblíbené jsou zejména velké sprchové kotouče (až 600mm v průměru), které vytvářejí rovnoměrný sprchový déšť a zvyšují tak požitek ze sprchování. Samozřejmostí už jsou též hydromasážní proudy. Sprchové systémy se vyrábějí s armaturou nebo i bez ní. Existuje také množství způsobů proudění vody k navození představy dešťových kapek či vodopádu.

Perlátor

Perlátor je zařízení na konci výtokové trubice, které slouží k namíchání vzduchu do tekoucí vody, díky tomu je proud vody měkký, perlivý a též zamezuje nekontrolovanému kapání vody z kohoutku, tedy přispívá k šetření s vodou. Na trhu jsou i perlátory s nastavitelným průtokem vody, jejichž prodejci slibují úsporu až 85%. U mnoha baterií perlátory nehezky vyčnívají z těla baterie, ale existují i perlátory zapuštěné, které nijak výrazně nezasahují do jejího tvaru. fotodokumentace návštěvy firmy Armati

6


MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BATERIÍ Materiál Mezi nejčastěji používané materiály stále patří mosaz s povrchovou úpravou z leštěného chromu.

leštěný chrom

matný chrom

bílá/chrom

Odlitím do formy se vytvoří mosazný korpus, který je broušený, následně leštěný, pokrytý vrstvou niklu a na konec dostatečnou vrstvou chromu. Mosaz se k výrobě vodovodních baterií používá, protože odolává vlhku a vydrží nadměrnou zátěž. Ale přibyly i další, jako je například podstatně dražší nerezová ocel a sklo. I když sklo vodovodní baterii odlehčuje a dává vyniknout proudu vody, nevyplatí se po stránce praktické, protože vyžaduje častou údržbu.[1]

Povrchové úpravy

leštěný nikl

leštěný chrom – vysoce reflexní materiál vyžadující častější čištění a odstraňování zaschlých kapek vody matný chrom chrom/vzhled zlata bílá kartáčovaný nikl - matný, broušený povrch, který je ručně kartáčovaný, matný nikl má nízké odrazové vlastnosti, proto šmouhy a vodní skvrny nejsou tak patrné

satinox

leštěná mosaz

leštěná mosaz

leštěný nikl – broušený vzhled, lesklý, nepatrný růžový nádech satinox – nazlátlá barva, matný chrom s přídavkem niklu, působí příjemně a teple leštěná mosaz - vysoký lesk, zlatý nádech nerezová ocel antický bronz - starožitný, matný „použitý vzhled“, úprava populární v roce 1970 olejem gumovaný bronz – používá se u baterií v retro stylu, jedná se o tmavý povrch připomínající čokoládu, může mít i jemně vínový nádech [2]

olejem gumovaný bronz

zlatá leštěná mosaz

7


DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA Designéři specializující se na interiéry koupelen hledají inspiraci v tradici, v přírodě, v umění či vytvářejí sety zaměřené pouze na praktičnost, jednoduchost s možností individuálního uspořádání jednotlivých prvků nebo se může jednat o luxusní vybavení tvořené na zakázku. V koupelnových studiích lze nalézt i baterie aerodynamických linií či futuristických tvarů. Největší oblibě se ale v dnešní době těší baterie jednoduchých tvarů, které se hodí do různých typů koupelen.[3]

zazzeri TOSCANO Luca Ceri

ritmonio NASTRO P.Jamieson

ABM AGAIN SERIES ritmonio NASTRO watermark BROKLYN31 octopus.design LATRAVA

ritmonio WATER BLADE Peter Jamieson ritmonio CLOCK WORK ritmonio TETRIS Davide Vercelli zazzeri NOOXmono Luca Ceri 8


PRŮVODNÍ ZPRÁVA KONCEPT Koupelnové vodovodní baterie Při návrhu koupelnových vodovodních baterií jsem koncepčně navazovala na sanitární keramiku „CUBITIO“, které jsem se věnovala předcházející semestr. Náplní klauzurní práce byl záchod a umyvadla dvou velikostí, které jsem v rámci bakalářské práce doplnila ještě o vanu a bidet ve stejném stylu. Jelikož vodovodní baterie přivádí do lidského obydlí přírodní element, zůstala jsem u přírody jako zdroje mé inspirace. Ovlivněna hlubším studiem biologie na gymnáziu jsem chtěla zhmotnit myšlenku proudění živin kapilárami po těle rostlin a viděla v něm podobnost s životadárnou tekutinou, kterou pro nás voda představuje. Rozmanitá struktura žilního systému je již okem viditelná zejména ve stavbě listů, i větve stromů jsou podobným způsobem uspořádány. Nakonec se kapilární soustava, která se podílí na prostorové stavbě listu, ukázala jako ideální ke skloubení s kubistickými tvary při představě výrazných hran na sanitární keramice a odmyšlení ploch vyplňujících prostor mezi nimi. Základním stavebním prvkem jednotlivých baterií byla tedy jednoduchá trubka kruhového profilu. Jak jsem zmínila již dříve, koupelnu je třeba navrhovat jako celek, aby působila vyváženě a vytvářela tak ideální prostředí pro relaxaci. Z tohoto důvodu jsem se nezabývala pouze jednou koupelnovou baterií, ale zpracovala jsem celé dvě řady baterií, kohoutkovou a pákovou. Kohoutková sada baterií se stala stěžejní pro svou stavbu vhodnější ke znázornění žilních kompozic, pákovou řadu jsem vytvořila kvůli její výrazně větší praktičnosti v domácnostech, co se týče ovládání a spotřeby vody. Konkrétně se tedy jedná o dvě umyvadlové, bidetové a vanové vodovodní baterie. Věnovala jsem se i baterii sprchové, která funkčně spadá do baterií termostatických. Navrhované sady koupelnových baterií jsou určeny hlavně do domácností, ale své uplatnění by mohly najít i v koupelnách hotelů.

9


VYMEZENÍ DESIGNÉRSKÝCH POŽADAVKŮ Mezi hlavní hlediska při návrhu vodovodní baterie jsem musela brát v úvahu ergonomii, technická omezení, sociální požadavky, estetické ztvárnění a ekologický aspekt.

Technické požadavky Kohoutková řada: Keramický ventil

maximální průměr délka

24mm 55mm

páková kartuš

Páková řada: Kartuš: -různé rozměry -kartuše použitá v mém návrhu maximální průměr délka

Termostatická sprchová baterie Termostatická kartuš Termostatická ventil

maximální průměr délka maximální průměr délka

25mm 63mm termostatický ventil

33mm 88mm 33mm 55mm

perlátor

Ergonomie V počátečních návrzích byl tvar baterie pouze trubkovitý, pro snadnější manipulaci s kohoutky a pákou jsem pomyslným seříznutím vytvořila fasetu v přední části, která mimo to vytvořila výrazný estetický prvek, který se na všech typech baterií v obou řadách opakuje ve stejných proporcích. Průměr trubek je dán velikostí kartuše a keramického ventilu, proto jsem musela vyloučit menší velikosti, ale výsledný průměr 37 mm se zdá jako ideální pro manipulaci jak s kohoutky, tak s pákou. Palec pří uchopení příjemně dosedá na fasetu a tím nemůže dojít k případnému prokluzu kohoutku mezi mokrými prsty.

termostatická kartuš

keramický ventil kohoutkové baterie

10


VÝVOJ NÁVRHU /ÚVODNÍ KRESEBNÉ SKICY A ROZVAHY/

11


VÝVOJ NÁVRHU

12


FINÁLNÍ ŘEŠENÍ

DESIGN, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ, ERGONOMIE Kohoutková řada koupelnových baterií umyvadlová baterie grafické řešení /označení teplé a studené vody/

směrovač vody - kulový kloub umožňuje směrovač natáčet a směrovat tak proud vody /40° v horizontálním i vertikálním směru a otáčení o 180° kolem osy/

13


297

KRYCÍ RŮŽICE 6

ETÁŽKA

R3

150

27

R3

4

2

32

65

3

ZEĎ

5

KULOVÝ KLOUB

1 B

PERLÁTOR

DETAIL A

1:1

5

37

DETAIL B

1:1

R1

155

KRESLILA

4

plast

1

3

mosaz / chrom

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

2

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Kohoutková Fakulta architektury umyvadlová baterie Průmyslový design

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1:2

1 DATUM

18.5.2012

FORMÁT

A3


A'

3

1:2

4

150

A

ŘEZ A

1/2“ 1/2

KOHOUTKOVÝ VENTIL

B

B'

2

SMĚROVAČ VODY

ZEĎ

ETÁŽKA

KRYCÍ RŮŽICE

1 KULOVÝ KLOUB

ŘEZ B

5

plast

1

4

mosaz / chrom

1

3

mosaz / chrom

2

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

2

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

1:2 PERLÁTOR

5

KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

doc. Alexius Appl ČÍSLO VÝKRESU

NÁZEV

Kohoutková umyvadlová baterie

řezy

MĚŘÍTKO

2 DATUM

18.5.2012

1:2 FORMÁT

A3


Kohoutková řada koupelnových baterií vanová baterie

ruční sprcha

16


910

PODLAHA (BETON) KOTVA

122°

67

A

37

11 9°

R1

83

27

DRŽÁK NA RUČNÍ SPRCHU

37

R2

10

R2

62

234

1

R3

R

1

3

RUČNÍ SPRCHA

37

32

25

21

122

890

2

4

KRYCÍ RŮŽICE

4

silikon

1

3

plast

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

2

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

R1

25-50

DETAIL A

1:1 KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá 1/2“ 1/2

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Kohoutková vanová baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

3 DATUM

18.5.2012

1:4 FORMÁT

A3


Kohoutková řada koupelnových baterií bidetová baterie

18


19


32 37

93

A

max 35

11 1°

77

1

12,7

PERLÁTOR

DETAIL A

PŘÍVOD TEPLÉ VODY

2:1

PŘÍVOD STUDENÉ VODY

74 °

37

200

25 32

2

VÝTOKOVÉ RAMENO

325

4

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY (NA TEPLOU VODU/NA STUDENOU VODU) KRYCÍ RŮŽICE

plast

1

3

mosaz / chrom

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

2

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

6

4

KULOVÝ KLOUB

DETAIL B

2:1

KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

3

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Kohoutková bidetová baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

4 DATUM

18.5.2012

1:3 FORMÁT

A3


B 3

KRYCÍ RŮŽICE

1

A

A‘

SMĚROVAČ VODY

KOHOUTKOVÝ VENTIL

B‘

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY (NA TEPLOU VODU/NA STUDENOU VODU)

4

6

ŘEZ B

2

1:2

O-KROUŽEK KULOVÝ KLOUB PERLÁTOR ŘEZ A

1:2

6

pryž

2

5

plast

1

4

mosaz / chrom

2

3

mosaz / chrom

3

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

2

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

5

KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

doc. Alexius Appl NÁZEV

Kohoutková bidetová baterie řezy

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

5 DATUM

18.5.2012

1:2 FORMÁT

A3


Páková řada koupelnových baterií umyvadlová baterie

páková kartuš

22


PŘÍVOD STUDENÉ VODY R3

186

PŘÍVOD TEPLÉ VODY

R1

R1

30

45

50

8 8

R3

42

73

90

2

R2

32

13 7

37

2 3

24

R1 4 13

72

32

25

6

R1

50

3

R

1

126

R3

58

KRESLILA

plast

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

1

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

1

3

ČVUT

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Páková Fakulta architektury umyvadlová baterie Průmyslový design

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

6 DATUM

18.5.2012

1:2 FORMÁT

A3


A PÁKA 1

KERAMICKÁ KARTUŠ

2 PERLÁTOR KRYCÍ RŮŽICE ŘEZ A

4

3

1:1 A‘

O-KROUŽEK 5 PŘIPOJOVACÍ HADIČKA (NA TEPLOU VODU/NA STUDENOU VODU)

KRESLILA

UMYVADLO

5

pryž

2

4

plast

1

3

mosaz / chrom

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

1

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

doc. Alexius Appl NÁZEV

Páková Fakulta architektury umyvadlová baterie Průmyslový design řez

ČVUT

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1:1

7 DATUM

18.5.2012

FORMÁT

A3


Páková řada koupelnových baterií vanová baterie

25


RUČNÍ SPRCHA PŘEPÍNAČ VANA-SPRCHA (OTÁČENÍM) VÝTOKOVÉ RAMENO PERLÁTOR

PÁKA KRYCÍ RŮŽICE

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY (NA TEPLOU VODU/NA STUDENOU VODU)

0-45 168

PŘÍVOD STUDENÉ VODY

5

50

1

2

A‘‘

37

A

4

100

220

100

SPRCHOVÁ HADICE (1500mm)

PŘÍVOD TEPLÉ VODY

100

108

A

DRENÁŽ ZAMEZUJÍCÍ ZATÉKÁNÍ VODY DO TĚLA VANY

8

3

8

silikon

1

7

pryž

8

6

plast

1

5

mosaz / chrom

1

4

mosaz / chrom

1

3

mosaz / chrom

4

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

1

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

7

O-KROUŽEK

DETAIL A ŘEZ A

1:4

6 KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Páková vanová baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

8 DATUM

18.5.2012

1:8 FORMÁT

A3


Páková řada koupelnových baterií bidetová baterie

grafické řešení /označení teplé a studené vody/

směrovač vody - kulový kloub umožňuje směrovač natáčet a směrovat tak proud vody /40° v horizontálním i vertikálním směru a otáčení o 180° kolem osy/ 27


PŘÍVOD TEPLÉ VODY

PŘÍVOD STUDENÉ VODY

25

50

31

67

24

32

19

2 58

R1

20

R3

4

7 3

104

32

13 2

5

4 12

32

3

5

R

167

1

1

5

plast

1

4

mosaz / chrom

1

3

mosaz / chrom

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

1

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Páková bidetová baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1:2

9 DATUM

18.5.2012

FORMÁT

A3


A

PÁKA ŘEZ A

1:1

KERAMICKÁ KARTUŠ

1

KULOVÝ KLOUB

SMĚROVAČ VODY

PERLÁTOR UMYVADLO

3 2 KRYCÍ RŮŽICE

4

PŘIPOJOVACÍ HADIČKA (NA TEPLOU VODU/NA STUDENOU VODU)

O-KROUŽEK

4

pryž

2

3

plast

1

2

mosaz / chrom

1

1

mosaz / chrom

1

POLOŽKA

MATERIÁL

KUSŮ

A‘

KRESLILA

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Páková bidetová baterie řez

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

10 DATUM

18.5.2012

1:1 FORMÁT

A3


Termostatická sprchová baterie

Sprcha má současně i funkci konzoly, která drží tabuli skla sloužící jako zástěna sprchy.

Výroba hlavové sprchy K výrobě hlavové sprchy by byly použity trubky z nerezové oceli. Seříznutím úseče jejich kruhového profilu bychom docílili požadovaného tvaru. Následujícím krokem by bylo spasování jednotlivých seříznutých trubek do předem určených úhlů a jejich svařování metodou TIG*, které by spolu s chemickým očistěním zaručilo celkové barevné sjednocení a tak i dokonalost vzhledu spojů. Aby nedošlo k rozevření seříznuté trubky, byly by po přibližně stejných úsecích navařeny tzv. můstky, které by byly rovněž použity pro upevnění pohledového plechu ze spodní strany. V členitém tělese hlavové sprchy by byly vedeny tlakové hadičky, těsně spojené se separátními „krabičkami“. Tyto „krabičky“ by byly posvářeny z plechů o tloušťce 1mm s jednou volnou stranou, kam by patřilo „víčko“ (s otvory pro silikonové trysky) připevněné pomocí dvou butonů M4 nebo samořezných šroubů k tělu „krabičky“ . Jednotlivé bloky by byly řazeny za sebou (mimo prostor „můstků“ na trubkách) a každý blok by měl přívod dimenzovaný tak, aby byl tlakově vyvážený.

Spodní pohledová strana by byla tvořena překrytím nerezovým panelem s otvory odpovídajícími obvodu trysek. Panel by byl zespodu šroubovatelný inbusy M5 (se zapuštěnou hlavou) do předpřipravených „můstků“ na seříznutých nerezových trubkách. Nerezový panel by vznikl z jednotlivých silných plechů o tloušťce cca 3mm, mezi kterými by byl pouze žiletkový spoj (bez svaru). Ke zdi by byla sprcha kotvena v horní části pomocí trnu zasahujícího jak do těla sprchy, tak i do zdi. Trn by byl připevněn šrouby z vnější strany k tělu sprchy.

.

*TIG - precizní svařovací metoda elektrickým obloukem (za pomoci netavící se elektrody a ochranné armosféry netečného plynu), při které lze svařovat bez přídavného materiálu - svar má shodné chemické složení jako základní materiál

30


Termostatickรก sprchovรก baterie

31


DETAIL B

SKLO 12MM

1:1

INBUS M5

4

1

3

KRYCÍ RŮŽICE

32

32.2

3

HLAVOVÁ SPRCHA

1/2“ 1/2 1121

150

TRN/CHEMICKÁ KOTVA

ETÁŽKA

37

SPRCHOVÁ HADICE

12.7

43

RUČNÍ SPRCHA

301

4

915

R1.8

2

1

4 3

5

A

11

DETAIL A

1:2

pryž

1

1

nerezová ocel

ČVUT Fakulta architektury

41 1

MATERIÁL VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

Průmyslový design

1

2

POLOŽKA

B

silikon nerezová ocel

KRESLILA

1

nerezová ocel

5

R4

R1.5

KUSŮ

PROMÍTÁNÍ

doc. Alexius Appl NÁZEV

Sprchová termostatická baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

11 DATUM

18.5.2012

1:8 FORMÁT

A3


B HLAVOVÁ SPRCHA

4

1

KRYCÍ RŮŽICE

113

3

237

37

DRŽÁK NA RUČNÍ SPRCHU 50

32

RUČNÍ SPRCHA A

DETAIL A

1:4

SPRCHOVÁ HADICE 6

12

DETAIL B

37

INBUS M5 2

1:2

5

6

mosaz/chrom

1

5

nerezová ocel

1

4 3

silikon

1

pryž

1

2

nerezová ocel

1

nerezová ocel

1

MATERIÁL

POLOŽKA KRESLILA

41

KUSŮ

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

doc. Alexius Appl NÁZEV

Sprchová termostatická baterie

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1:8

12 DATUM

18.5.2012

FORMÁT

A3


TERMOSTATICKÁ KARTUŠ (TEPLOTA)

TERMOSTATICKÝ VENTIL (TLAK) 3 SKLO/DESKA TLOUŠŤKY 12MM

ŘEZ A DETAIL A

1:2

1 TLAKOVÁ HADIČKA

TLOUŠŤKA STĚNY 2MM

B B‘

A 5

ŘEZ B

4

1:1

SILIKONOVÁ TRYSKA 6 A

POHLEDOVÝ PANEL

6

mosaz/chrom

1

5

nerezová ocel

1

4

A‘

3

TRN/CHEMICKÁ KOTVA

1

1

nerezová ocel

41 1

MATERIÁL

KUSŮ

VEDOUCÍ ATELIÉRU

Anna Černá 150

pryž

2

KRESLILA

ZEĎ

1

nerezová ocel

POLOŽKA

1/2“ 1/2

silikon

ČVUT Fakulta architektury Průmyslový design

doc. Alexius Appl

Sprchová termostatická baterie

NÁZEV

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

13 DATUM

18.5.2012

1:4 FORMÁT

A3


Sanitární keramika Sanitární keramika je pojata netradičně, kubistický vzhled je dán hranami vystupujícími do prostoru. Záchodová mísa i oba typy umyvadel jsou zhotoveny z bílého porcelánu. Na výrobu sedátka a jeho poklopu je použit ABS plast s antibakteriální povrchovou úpravou. Vana samostatně stojící je vyrobena z litého mramoru. Jedná se o metodu míšení syntetické směsi pryskyřice a práškového minerálu a následné odlévání vzniklé směsi do speciálních forem. Vzniká tak homogenní vana s unikátními tepelně izolačními vlastnostmi. Na rozdíl od běžné akrylátové vany se tato vana vyznačuje větší tvrdostí povrchu a vykazuje maximální odolnost proti mechanickému poškození. Chemická povrchová úprava tvoří vysoce lesklou ochrannou vrstvu, která se snadno udržuje.[4] Vana je dostatečně těžká na to, aby nemusela být připevňována dalšími komponenty, pouze spodní drážka je opatřena silikonem.

35


Interiér koupelny Díky své rezistenční schopnosti vůči vlhkosti a jednolitosti povrchu beze spár jsou podlaha, stěny i strop pokryty stěrkou PanDOMO, které se snadno udržuje. PanDOMO obsahuje krystalický cement, který zaručuje, že při vysychání a zrání nedochází ke změně objemu a následně ke vzniku smršťovacích trhlin. Jeho další významnou složkou jsou dispergovatelná umělopryskyřičná aditiva zvyšující pružnost. PanDOMO se dobře pigmentuje, protože obsahuje cementovou složku. Vzniká tak hloubkově probarvený pohledový beton. Pan = veškerý, celý, úplný, souhrnný Domo = dům, budova, domácnost Pandomo na stěny: součástí je speciální bílý cement, do kterého se přidávají pigmenty, směs se natahuje na stěnu, pak se nechá 1-2 dny vyschnout, vybrušováním, leštěním a napouštěním stěna dosáhne požadovanou optickou hloubku a pro PanDOMO typickou strukturu. Pandomo na podlahy: hlavní složkou je samonivelační bílá cementová hmota s krystalickou vazbou vody, která zaručuje, že materiál při vysychání nepraská, přidávaná umělopyskyřičná aditiva zvyšují pružnost. Cementová stěrka PanDOMO je rychle schnoucí, rychle pochůzná a rychle zatižitelná, při lití se na povrch vyplavují lehké složky na bázi cementu, po jednom až dvou dnech se tento povrch brousí a napouští, podlaha získává hladký, tvrdý povlak s mramorovým efektem.[5] Výrazný estetický prvek, kterým jsem se snažila ozvláštnit prostor koupelny a zároveň vyzdvihnout téma listové žilnatiny, je panel umístěný u vany. Panel je vyroben z materiálu, který se nazývá Dibond, při jehož úpravě lze vyjádřit plastičnost listu. Hliníkové sendvičové desky Dibond tvoří polyetylenové jádro oboustranně kryté lakovaným plechem z hliníku tloušťky 0,3 mm. Desky jsou velmi pevné a lehké. Dibond lze velmi snadno řezat, stříhat, frézovat, tvarovat a ohýbat za studena. Rovněž upevnění je velmi snadné – šroubováním, nýtováním, svařováním nebo lepením. [6] V případě navrhované koupelny jsou do hliníkové části Dibondu vybroušeny drážky, ve kterých se dá materiál ohýbat. Při aplikaci zdroje světla za panel dojde k prosvětlení vybroušených částí a na zdi se vytvoří světelný obrazec. Už nejsou potřeba svíčky k navození intimního osvětlení, které je ke správnému odpočinku jistě potřeba. Sprchový kout je otevřený ze dvou stran, zástěnu tvoří pouze jedna tabule skla, která je zasazená ve spodní drážce v podlaze a nahoře upevněna pomocí konzoly, kterou je hlavice sprchové baterie. 36


NÁROKY NA REALIZACI Výroba - odlévání mosazného základu - pochromování - montáž vnitřních součástí - připevnění k umyvadlu (kotvící šrouby, přívod vody)

EKONOMICKÁ ROZVAHA Koupelnové baterie jak kohoutkové tak pákové řady lze použít pro běžnou sériovou výrobu díky tradičním materiálům a způsobům výroby. Jedná se ale stále o armatury s ojedinělým designem, což by se na ceně jistě projevilo. Přesto by byla srovnatelná s cenami podobných stejně kvalitních baterií, které jsou dostupné na našem trhu. Odhadnutá cena umyvadlové a bidetové baterie by se pohybovala kolem 8 000Kč za kus, cena vanové baterie (včetně sprchového setu) kolem 15 000 - 20 000Kč. Složitěji vyráběná sprchová baterie by představovala hlavně designový produkt, vzhledem k jejím rozměrům a použité nerezové oceli by se cena vyšplhala na 120 - 180 000Kč.

37


ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Záměrem této bakalářské práce bylo vytvořit osobitý design sady vodovodních baterií do koupelny, které by svou koncepcí navazovalo na jednu z mých posledních semestrálních prací, ve které jsem se zabývala designem koupelnové sanitární keramiky. Snažila jsem se obsáhnout a nastínit celé vybavení koupelny, aby vše působilo jako celek. Vzhledem k velkému rozsahu práce jsem i přes veškeré komplikace /hlavně technického rázu/ s výsledkem spokojená.

38


SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ [1] Rodina-finance - URL: <http://www.rodina-finance.cz/bydleni.202/vodovodni-baterie-druhy-baterii.20900.html> [2] Water-fall - URL: <http://www.water-fall.cz/cz/koupelnove-baterie-luxusni-kuchynske/kuchynske-baterie-artmatury/retro-kuchynske-baterie/ > [3] Vodovodní baterie - URL: <http://vodovodnibaterie.wordpress.com/ > [4] Laguna - vany z litého mramoru - URL: <http://www.laguna.cz/vany-z-liteho-mramoru.aspx> [5] MonolitDesign - URL: <http://www.monolitdesign.cz/pandomo.html> [6] Axom - URL: <http://www.axom.cz/obsah/hlinikove-desky-dibond> [7] TZB-info - URL: <TZB-info .: <http://www.tzb-info.cz/2976-rozdilne-pohledy-projektanta-uzivatele-investora-a-realizacni-firmy-vodovodni-baterie-ii> [8] Novinky.cz - Stále dokonalejší kuchyňské baterie nabízejí špičkový design i funkčnost - URL: <http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/222306stale_dokonalejsi-kuchynske-baterie-nabizeji-spickovy-design-i-funkcnost.html> [9] Katalog Hansgrohe 2007, Německo, Webung etc., Stuttgart, 2007 [10] Katalog Axor-Hansgrohe AG, Německo [11] Roca, katalog 2006, Laufen CZ s.r.o., Česká republika [12] Svarinfo.cz - URL: <http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008011702>

SEZNAM OBRÁZKŮ Technická analýza str.5, str.7:

Hansgrohe - URL: <http://www.hansgrohe-int.com> Waterfall - URL: http://www.water-fall.cz/cz/waterfall-baterie-koupelnove/

Designérská analýza str.8:

AQUATRADE – DESIGNCLUB URL: <http://www.designclub.cz/> Design and Style - La linea Toscano al prossimo Cersaie 2009 - URL: <http://designandstyle.blogosfere.it/2009/07/la-linea-toscano-al-prossimo-cersaie-2009.html> Design Kraner Shop - Zazzeri Toscano Inbouw Thermostaat met Regendouche en handdouche - URL: <http://www.designkranenshop.nl/p/zazzeri-toscano-inbouwthermostaat-met-regendouche-en-handdouche.html> Tréndir - Water Efficient Faucets - Again faucet range by ABM - URL: <http://www.trendir.com/archives/003791.html> Domus Web - Rubinetterie Ritmonio NASTRO - URL: <http://www.domusweb.it/en/products/nastro--------/?idcategoria=15910> PURITY – Ritmonio – Water blade J - URL: <http://www.purity.ae/brand/12/product/273/water-blade-j.html> PURITY – Ritmonio – Tetris - URL: <http://www.purity.ae/brand/12/product/252/tetris.html> PURITY – Ritmonio – Water blade - URL: <http://www.purity.ae/brand/12/product/254/water-blade.html> Octopus Design – Hansa Latrava - URL: <http://www.strefaluksusu.pl/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/latrava_front/3710-1-pol-PL/Latrava_front.jpg> Ritmonio - URL: <http://www.ritmonio.it/img/categorie/grandi/NASTRO_09.jpg>, <http://www.ritmonio.it/img/categorie/grandi/WaterBlade_08.jpg> Neuvedené obrázky jsou dílem autora.

SEZNAM PŘÍLOH sumarizační plakát B1 fyzické modely 1:1 2 x CD 39


FOTKY FYZICKÝCH MODELŮ

40


kapila

sumarizační plakát

koupelnový set

297 6

R3

27

R3

2 4

65

5

32

3

KULOVÝ KLOUB

1

B

37

5

R1

PERLÁTOR DETAIL A

DETAIL B

1:2

1:2

155

Jelikož vodovodní baterie pĄivádí do lidského obydlí pĄírodní element, zđstala jsem u pĄírody jako u zdroje mé inspirace. Zámårem bylo zhmotnit myšlenku proudåní živin kapilárami po tåle rostlin, kde je jistá podobnost s måstským rozvodem vody, která pro nás pĄedstavuje životadárnou tekutinu. Rozmanitá struktura žilného systému je již okem viditelná zejména ve stavbå listđ, i våtve stromđ jsou podobným zpđsobem uspoĄádány. Žilní systém podílející se na prostorové stavbå listu se ukázal jako ideální ke skloubení s kubistickými tvary mnou dĄíve navržené sanitární keramiky. PĄedstava výrazných hran s odmyšlením ploch vyplúujících prostor mezi nimi evokuje základní kostru prostorového uspoĄádání listu.

41 Anna Ûerná KOUPELNOVÝ SET „KAPILA“

3./6.

doc.Akad.soch.Appl

1 / B1

18.5.2012

1:4

koupelnový set kapila  

the untraditional lever mixer and faucet series design for bathroom usage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you