Page 1


És un element de l’ordinador, al que es connecten tots els altres elements de l’aparell. A la placa mare a la qual també es diu placa base.


El processador és per dir-lo d'alguna manera, el cervell de l'ordinador. Permet el processament d'informació numèrica, és a dir, informació ingressada en format binari, així com l'execució d'instruccions emmagatzemades en la memòria.


Fabricants Destacats AMD APPLE CYRIX INTEL MOTOROLA TEXAS INSTRUMENTS


El primer microprocessador va ser el Intel 4004, produït en 1971. Es va desenvolupar originalment per a una calculadora, i resultava revolucionari per a la seva època. Contenia 2.300 transistors en un microprocessador de 4 bits que nomÊs podia realitzar 60.000 operacions per segon.


La CPU és el cervell de l'ordinador. De vegades és referit simplement com el processador o processador central, la CPU és on es produeïxen la majoria dels càlculs. En termes de potència de l'ordinador, la CPU és l'element més important d'un sistema informàtic.


Sistema bàsic d'entrada i . sortida. Parlem d'un programa incorporat en un xip de la placa base que s'encarrega de realitzar les funcions bàsiques de maneig i configuració de l'ordinador.


En arquitectura de computadors, un bus pot connectar lògicament diversos perifèrics sobre el mateix conjunt de cables.

Power Point  
Power Point  

Hola a tothom ! ! ! Mireu, estic aqui, amb la soLeRaa* la CLAUDIAA i jo la aniTTa, i també la LAIETA, pero com esta trista o enfadada . . ....