Page 1

U P P G I F T

L Ä K A R E

5

U T A N

B E C K M A N S

G R Ä N S E R

D E S I G N H Ö G S K O L A

K A M P A N J

2 0 1 3

S I D A

1


U P P G I F T

S I D A

2

5

V I S U E L L

B E C K M A N S

K O M M U N I K A T I O N

D E S I G N H Ö G S K O L A

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

2 0 1 3

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

5

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

2 0 1 3

Livet är en gåva. Vi hade tur som hamnade här. Stöd Läkare utan gränser med att rädda liv på barn som hamnade där.

L Ä K A R E

U T A N

G R Ä N S E R

K A M P A N J

S I D A

3


U P P G I F T

S I D A

4

5

V I S U E L L

B E C K M A N S

K O M M U N I K A T I O N

D E S I G N H Ö G S K O L A

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

2 0 1 3

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

L Ä K A R E

5

U T A N

B E C K M A N S

G R Ä N S E R

D E S I G N H Ö G S K O L A

K A M P A N J

2 0 1 3

S I D A

5


U P P G I F T

5

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

DU FÅR FRI FRAK T PÅ DET DU SKA KÖPA TILL ETT BARN.

2 0 1 3

L ÄGG TILL

L ÄGG TILL FRAK TKOSTNADEN SÅ DEN HAMNAR HOS OSS LIVET ÄR EN GÅVA. OM DU VILL, SÅ KAN DU SKÄNKA KOSTNADEN FÖR DIN FRAK T DIREK T TILL L ÄKARE UTAN GRÄNSERS ARBETE MED BARN.

DU FÅR FRI FRAK T PÅ DET DU SKA KÖPA TILL ETT BARN.

L ÄGG TILL

L ÄGG TILL FRAK TKOSTNADEN SÅ DEN HAMNAR HOS OSS LIVET ÄR EN GÅVA. OM DU VILL, SÅ KAN DU SKÄNKA KOSTNADEN FÖR DIN FRAK T DIREK T TILL L ÄKARE UTAN GRÄNSERS ARBETE MED BARN.

S I D A

6

V I S U E L L

K O M M U N I K A T I O N

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

5

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

2 0 1 3

DU FÅR FRI FRAK T PÅ DET DU SKA KÖPA TILL ETT BARN. L ÄGG TILL FRAK TKOSTNADEN SÅ DEN HAMNAR HOS OSS L ÄGG TILL LIVET ÄR EN GÅVA. OM DU VILL, SÅ KAN DU SKÄNKA KOSTNADEN FÖR DIN FRAK T DIREK T TILL L ÄKARE UTAN GRÄNSERS ARBETE MED BARN.

DU FÅR FRI FRAK T PÅ DET DU SKA KÖPA TILL ETT BARN. L ÄGG TILL FRAK TKOSTNADEN SÅ DEN HAMNAR HOS OSS L ÄGG TILL LIVET ÄR EN GÅVA. OM DU VILL, SÅ KAN DU SKÄNKA KOSTNADEN FÖR DIN FRAK T DIREK T TILL L ÄKARE UTAN GRÄNSERS ARBETE MED BARN.

L Ä K A R E

U T A N

G R Ä N S E R

K A M P A N J

S I D A

7


U P P G I F T

5

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

2 0 1 3

5. KO M M U N I K AT I O N ”Ge en gåva till någon annans barn också” är en kampanj riktad mot föräldrar och anhöriga som köper barnkläder online. Idén går ut på att arbeta med kostnader som inte finns, i ett sammanhang där det görs ganska stora köp. De flesta onlinebutiker som säljer barnkläder idag har ’fri frakt’, en kostnad som vi tidigare kommer ihåg som 20-60 kr. När du handlar kläder till ett barn så är det på mer eller mindre sätt en gåva, du köper inte kläderna åt dig själv. Med copyn ”ge en gåva till någon annans barn också” ska konsumenten påminnas om att det finns barn där ute som behöver din hjälp. Livet är nämligen en gåva. Läkare utan gränser räddar liv, med hjälp av din gåva. Fraktkostnaden är pengar som du ”sparat in”, men säkert kunnat betala ändå. Därför ska det inte vara svårt att kunna skänka just denna kostnad till Läkare utan gränser i samband med ett köp, där det blir en förhållandevis liten summa.

S I D A

8

V I S U E L L

K O M M U N I K A T I O N

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8

Uppgift 5  

Arbetsprov till Beckmans designhögskola 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you