Page 1

U P P G I F T

4

B E C K M A N S

C Y K E L T U R E N

D E S I G N H Ö G S K O L A

K A M P A N J

2 0 1 3

S I D A

1


U P P G I F T

S I D A

2

4

V I S U E L L

B E C K M A N S

K O M M U N I K A T I O N

D E S I G N H Ö G S K O L A

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

2 0 1 3

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

4

B E C K M A N S

C Y K E L T U R E N

D E S I G N H Ö G S K O L A

K A M P A N J

2 0 1 3

S I D A

3


U P P G I F T

S I D A

4

4

V I S U E L L

B E C K M A N S

K O M M U N I K A T I O N

D E S I G N H Ö G S K O L A

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

2 0 1 3

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

4

B E C K M A N S

C Y K E L T U R E N

D E S I G N H Ö G S K O L A

K A M P A N J

2 0 1 3

S I D A

5


U P P G I F T

S I D A

6

4

V I S U E L L

B E C K M A N S

K O M M U N I K A T I O N

D E S I G N H Ö G S K O L A

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

2 0 1 3

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8


U P P G I F T

4

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

2 0 1 3

Cykelturen för 12 timmar sedan

Måndag och vi har riktigt fina skatter på kartan! Fri entré på Gröna Lund, presentkort på Stadium, gratis glass på Pressbyrån och mycket mycket mer!

. D Jskatterna U R gnuaochrsimma d e lugnt n Cykla iväg och hitta

G R A.T.I S INTRADE Gilla · Kommentera · Dela 48 personer gillar detta

C Y K E L T U R E N

K A M P A N J

S I D A

7


U P P G I F T

4

B E C K M A N S

D E S I G N H Ö G S K O L A

2 0 1 3

3. KO M M U N I K AT I O N Cykelturen är en kampanj skapad för att få människor att cykla mer. Jag har löst detta genom att aktivera cyklister med belöningsmetoden. Cykelturen är en digital skattkarta i din smartphone, som med hjälp av din GPS visar vart skatter finns i ditt område. Varje person får en individuell skattkarta utifrån dess position vilket gör att denna kampanj är rikstäckande, men jag har utgått från Stockholm i mina exempel. Du använder appen genom att starta och cykla mot valfri skatt, appen känner av vilken hastighet du cyklar i och när du befinner dig på samma plats som skatten, då kan den hittas. Appen fungerar alltså inte om du promenerar eller åker buss/tunnelbana, eftersom hastigheten du rör dig i då inte motsvarar hastigheten du cyklar i. Kampanjen håller på under sommaren och företag som går med och sponsrar med skatter vill gärna se ökad försäljning av dessa varor under sommaren. Ett DR-utskick ingår i kampanjen, där kartor skickas hem till människor med information om att det finns skatter i ditt område och att du kan hitta dessa med hjälp av appen. Marknadsföring för denna kampanj görs i form av reklamtavlor i anslutning till kollektivtrafik och cykelbanor. Dessa skapar nyfikenhet kring vad Cykelturen är och påminner de som inte cyklar att göra det.

S I D A

8

V I S U E L L

K O M M U N I K A T I O N

A N N A

D O R M E R

V O L G S T E N

0 7 3 - 7 5 5 0 6 9 8

Uppgift 4  
Uppgift 4  

Arbetsprov till Beckmans designhögskola 2013

Advertisement