Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

FAKTURA NR T1/2013

VAT

ORGINAŁ KOPIA *

Gdynia, dnia27.10.2013 Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *27.10.2013

Środek transportu: ...................................

Sprzedawca:

Nabywca:

Jan Kowalski

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

ul. Borowikowa 104 B/C, 81-056 Gdynia

Lp.

1

Nazwa towaru lub usługi

Symbol statystyczny towaru lub usługi**

NIP: 778-14-35-103

Cena netto Jm.

Podatek VAT Kwota

Wartość netto

Ilość

Tłumaczenie zestawu dokumentów, Tłumaczenie pisemne POL->ENG, 694 335 znaków ze spacjami, 24,53 zł/1800 znaków

1

Sposób zapłaty : przelew

% zł gr. 9 463,79

zł gr. 9 463,79

zł 23

gr. 2 176,67

11640

Razem:

Słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i czterdzieści sześć groszy

W tym :

zw.

* niepotrzebne skreślić ** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT zł gr. 11640,46

22 % 7% 23 % 0%

2 176

67

46

Faktura vat tłumaczenia  

Faktura VAT. Zdanie bardzo pomogło mi aby nauczyć się jak rozliczać się z klientami.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you